Рефераты по делопроизводству

1. Виды и характеристика средств оргтехники, применяемых в сфере делопроизводства. 2. Особенности стилистики деловых документов.

27 Октября 2011, контрольная работа

K оргтехнике в широком смысле можно отнести любые приборы, устройства, технические инструменты и приспособления, машины, мебель и т.п., начиная от карандашей и точилок для них и кончая вычислительными машинами и системами.

1c «Документооборот»

17 Декабря 2014, доклад

1С:Документооборот — программный продукт российской фирмы «1С» на технологической платформе«1С:Предприятие 8», предназначенный в первую очередь для автоматизации документооборота.
Система обеспечивает автоматизацию полного цикла работы с документами, также позволяет упорядочить взаимодействие между сотрудниками и осуществлять контроль использования рабочего времени.

8 принципов менеджмента качества на примере корпорации Apple

18 Декабря 2012, курсовая работа

Apple Inc.— американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния.

XIX ғасырдағы іс-қағаздарының қалыптасуы

22 Ноября 2011, реферат

Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызметінің алғы шарттарының бірі – оның қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қызмет етуі және соған орай іс қағаздарының қазақша жүргізілуі. Іс қағаздарының, ресми құжаттардың тілі бір жүйеге түспей, стильдік жағынан қалыптаспай, мемлекеттік ресми құжаттардың барлығы алдымен қазақ тілінде жазылмай, барлық құрылымдағы іс қағазары қазақ тілінде жүргізілмей қазақ тілінің қолданыс аясы, қызмет қарымы өрісін кеңейте алмайды.

XIX ғасырдағы іс-қағаздарының қалыптасуы

05 Ноября 2012, реферат

Қазақстан Республикacы Президентінің 1998 жылғы 5 қазандағы №416 Жарлығымен бекітілген Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 14тамызда қабылданған№769 "Мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілдің аясынкеңейту туралы" қаулысында көзделген шараларды жүзеге асыуға үлес қосумақсатында осы пән енгізілді."Ресми іс қағаздары" термині мекемелер мен ұйымдардың басқару қызметінқұжаттау, құжаттарды ұйымдастыру дегенді білдіреді. Еңбек қарым- қатынастары,басқару қызметі күрделелінген, ақпараттар ағыны барыа ұлғайған қазіргізаманда ресми іс қағаздарының түрлері өте мол.

XVIII -XIX ғасырдағы қазақ даласында қолданылған ресми іс қағаздарының тілі

10 Октября 2011, доклад

Бұл кезендегі ресми іс қағаздарына қазақ хандарының, сұлтандарының, батырларының, тархандарының, старшиналарының патшаға және орыс әкімшілік орындарына жазған хаттары жатады. Бұлардың бірқатары Қазақстан тарихына, қазақ-орыс қатынастарына, қазақ хандықтарының тарихы, сол кезеңдегі саяси құрылыс туралы т.б. жинақтарда жарияланды. Бұл ресми іс қағаздары сол кезендегі қазақ даласының саяси, әлеуметтік, экономикалық жағын бейнелеумен қатар, бізге XVIII ғасырдың екінші жартысы мен XIX ғасырдың бірінші жартысында қазақ ресми іс қағаздарының тілі қандай болғанын да көрсете алады

Іменники

18 Декабря 2012, курсовая работа

Мета: ґрунтовний та послідовний розвиток професійних якостей майбутніх фахівців в галузі «Інженерна механіка» на основі вільного самовираження особистості у науково-навчальній та офіційно-діловій сферах спілкування.
Мета передбачає з’ясування таких завдань:
•розглянути поняття граматичних норм використання іменників;
•визначити значення і функції граматичних норм іменників у мовленні фахівців галузі «Інженерна механіка».

Іноваційна діяльність у документознавчій професіології технології піар, маркетинг, консультування

14 Марта 2012, реферат

Умовою успішної роботи органів влади є ефективна діяльність державних службовців. Проте для якісного обслуговування потреб громадян вчорашні методи обробки інформації вже не є найкращими. Сьогодні необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів і скоротити витрати часу на вирішення завдань, не пов'язаних з обслуговуванням громадян. Коли не треба вручну розмножувати документи, відстежувати рух паперових документів усередині організації, контролювати порядок передачі конфіденційних відомостей, обсяг роботи діловодів значно зменшується. Автоматичний контроль виконання на всіх етапах роботи з документами кардинально підвищує якість роботи виконавців, робить терміни підготовки документів більш прогнозованими і керованими.

Інформаційні технології документаційного забезпечення управлінської діяльності

04 Февраля 2013, дипломная работа

Якщо врахувати, що будь-який новий продукт або процес може зажадати сотень пов'язаних з ним документів, і представити описаний вище процес в рамках всієї компанії протягом року, то висновки можна зробити зовсім невтішні. Паперовий документообіг досить сильно гальмує діяльність фірми. Впровадження системи електронного документообігу дає фірмі реальні конкурентні переваги. Ці переваги пов'язані в основному зі скороченням витрат на документообіг, і їх досить легко виміряти. Вони можуть бути легко полічені на основі того, скільки можна прибрати шаф для зберігання документів, скільки звільнити площ, серверів, які найчастіше зберігають багато копій одних і тих самих документів. Набагато більш важливо те, що важко виразити в грошовому вимірі, але приносить фірмі більше дивідендів, ніж все перераховане вище.

Інформація і суспільство

03 Ноября 2011, курсовая работа

циркулювання інформації в суспільстві

Іс қағаздар пәнінің мақсаты мен міндеті

13 Апреля 2012, доклад

Қазақ тілінің мемлекеттік тілретінде қызмет етуінің алғы шарттарының бірі − оның қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қызмет етуі және соған орай іс қағаздарының қазақша жүргізілуі. Іс қағаздарының, ресми құжаттардың тілі бір жүйеге түспей, стильдік жағынан қалыптаспай, мемлекеттік ресми құжаттардың барлығы алдымен қазақ тілінде жазылмай, барлық құрылымдағы іс қағаздары қазақ тілінде жүргізілмей қазақ тілінің қолданыс аясы, қызмет қарымы өрісін кеңейте алмайды.
Іс қағаздары қоғам өмірінде үлкен қызмет атқарады.

Іс-қағаздар стилі

31 Марта 2013, реферат

ХХІ ғасырға тәуелсіз ел ретінде енген республикамыздың әлеуметтік, экономикалық, мәдени өмірінде үлкен өзгерістер болып жатыр. Қазақстан Республикасының Конститутциясы (1995), «Тіл туралы» Заң (1997), «Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» (1998) республикадағы тіл мәселелерін реформалауды жүзеге асыруға негіз болады әрі мүмкіндік береді. Сондықтан бұл реформаны жүзеге асыру үшін ір министрлік, әрбір мекеме, ұйымдар, жеке адамдар өздерінің нақты істерін көрететін шаралар белгілеп, соны жүзеге асыруы тиіс. Солардың шіндегі ең өзектісі, ең алдымен қолға алынатыны –қазақ тілінің конститутиялық мәртебесін мемлекеттің бүкіл аумағында, қоғамдық қатынастардың барлық саласында жүзеге асыру.

Історія розвитку офіційно-ділового стилю

24 Ноября 2014, доклад

Мовленню у сфері управління притаманна низка специфічних особли-востей. Учасниками ділового спілкування є органи та ланки управління — організації, заклади, підприємства, посадові особи, працівники. Характер і зміст інформаційних зв'язків, у яких вони можуть бути задіяні, залежать від місця установи в ієрархії органів управління, її компетенції, функціонального змісту діяльності. Ці стосунки стабільні й регламентуються чинними право-вими нормами.

Автобиография характеристика резюме

24 Марта 2013, контрольная работа

Одной из причин такого отношения является правовая «свобода» в определении документов, формируемых в личное дело: нормативно-правового акта, устанавливающего точный состав личного дела нет. Возможно, это и правильно — наличие жестких требований к перечню документов, подшиваемых в личное дело, вряд ли является целесообразным. Однако, сомнения — нужна ли автобиография, а обязательна ли она — вследствие такой неопределенности все же возникают. Информацию о том, какое место занимает автобиография в личном деле, можно получить из различных источников (например,

Автоматизация делопроизводства

06 Ноября 2012, курсовая работа

Важнейшей функцией кадровой службы организации (или сотрудника, ответственного за кадры) является ведение кадровой документации, основной частью которой составляют личных дел сотрудников.
Документация по личным делам отражает вопросы движения работников в организации, а именно прием, перевод, увольнение и т. д.

Автоматизация обработки документов

21 Февраля 2013, доклад

В данной работе рассматривается технология автоматического распознавания образов, описываются характеристики систем распознавания образов

Автоматизация производства

17 Февраля 2013, контрольная работа

Организация и работа с документами охватывает все процессы, относящиеся к записи (фиксации) на различных носителях и оформлению по установленным правилам информации, необходимой для осуществления управленческих действий. Документирование осуществляется на естественном языке (рукописные, машинописные документы, в том числе телеграммы, телефонограммы, машинограммы), а также на искусственных языках с использованием новых носителей (перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, карты, дискеты и др.).

Автоматизация работы с кадровой документацией

20 Февраля 2013, контрольная работа

Целью квалификационной работы является изучение автоматизации в работе с кадровыми документами.
В соответствии с поставленной целью в работе решались задачи:
- определить роль автоматизации в работе с кадровой документацией;
- изучить документирование деятельности кадровых служб;

Автоматизация регистрации документов

15 Апреля 2011, курсовая работа

В связи с тем, что на сегодняшний день автоматизация регистрации документов изучена в малой степени и требует более полного и точного рассмотрения, представляет интерес провести исследование на основе анализа, который будет сфокусирован на развитии регистрации в России по сегодняшний день и анализе современных АС ДОУ, что и является целью данной работы.

Автоматизация регистрации ДОУ

16 Декабря 2012, реферат

В любой сфере общественной деятельности особое значение для целей управления имеет информация, носителем которой является документ, и то, насколько она оперативно оформляется и перерабатывается.
Компьютеризация делопроизводственных процессов позволяет отказаться от ручных форм учета и перейти на современную форму регистрации документов с помощью ПЭВМ. Тем более, что постоянно возрастает объем регистрируемых документов на любых предприятиях, внедряются системы автоматизации в смежных областях, и в связи с этим целесообразно использовать новые технологии для автоматизации регистрации документов.

Автоматизированные системы регистрации входящих, исходящих и внутренних документов

29 Марта 2012, контрольная работа

Управление информационными ресурсами имеет для деятельности любого предприятия особое значение. В современном мире учреждения сталкиваются с необходимостью обработки колоссального объема информации. Независимо от правового статуса или организационных форм деятельности учреждения призваны активно взаимодействовать с органами исполнительной и законодательной власти, структурами, участвующими в регулировании экономики.

Аналіз руху документів в організації

25 Января 2015, курсовая работа

Метою дослідження є проходження документів, як одне з важливих завдань в організації.
Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження:
Визначити поняття про документ, його ознаки, які реквізити містить, які існують види документів та документи за місцем складання;

Анализ документирования Локомотивного депо Морозовская (ТЧ-3 СКАВ) Северокавказской железной дороги (Морозовск)

18 Ноября 2014, курсовая работа

Объектом исследования выступило ОАО «РЖД» Локомотивное депо Морозовская (ТЧ-3 СКАВ) Северокавказской железной дороги (Морозовск).
Основные задачи курсовой работы:
- изучение основных правил документирования деятельности Локомотивного депо;
- определение уровня ведения делопроизводства в Локомотивном депо Морозовская;
- выявление степени соответствия кадровых документов Локомотивного депо Морозовская действующим стандартам РФ.

Анализ документов и оформление бланков фирмы

03 Мая 2012, контрольная работа

При оформлении делового письма были допущены следующие ошибки:
 наименование организации в бланке следует указывать с начала полностью, а затем сокращенно в соответствии с Уставом организации;
 нет реквизита «Адресат», где может быть указана организация, должностное лицо, его инициалы и фамилия, почтовый адрес (п.3.15, ГОСТ Р 6.30-2003 приложение А);
 дата и номер документа располагаются в бланке письма после кодов по ОКПО, ОГРН, ИНН/КПП. Дату оформляют арабскими цифрами . День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой, год – четырьмя арабскими цифрами (п. 3.11, ГОСТ Р 6.30-2003);

Анализ документооборота на примере Чекмагушевского территориального участка Кушнаренковский межрайонный филиал ГУП «БТИ Республики Баш

25 Февраля 2012, дипломная работа

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является повышение эффективности ведения делопроизводства в Чекмагушевском территориальном участке Кушнаренковского межрайонного филиала ГУП «БТИ Республики Башкортостан». Опираясь на нормы и требования законодательных, нормативно-методических актов, рассмотреть регистрацию документов, проанализировать документооборот организации, т.е прием, обработку, распределение входящих, исходящих и внутренних документов ГУП «БТИ Республики Башкортостан».

Анализ документооборота предприятия

19 Марта 2012, курсовая работа

Сегодня уже многие пришли к мысли, что культура работы с документами – это часть производственной культуры, являющейся важной предпосылкой успешной деятельности в условиях рынка. Поэтому система документооборота – такая же часть производственной инфраструктуры, абсолютно равноправная и необходимая, как и оборудование, ресурсы и персонал. Эта идея понятна любому руководителю, который теряет много времени от неправильно или несвоевременно оформленных документов, от неверных управленческих решений или от невозможности быстро найти нужный документ.

Анализ информационного обеспечения и разработка мероприятий по его совершенствованию в ООО «УТК»

31 Января 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является анализ информационного обеспечения и разработка мероприятий по его совершенствованию в ООО «УТК».
В соответствии с поставленной целью в работе будут решены следующие задачи:
- рассмотрение теоретических аспектов информационного обеспечения руководства организации;
- проведение исследования информационной системы в управлении ООО «УТК»;
- выявления недостатков в системе информационного обеспечения системы управления организацией;
- разработка рекомендации по совершенствованию информационной системы в управлении ООО «УТК».

Анализ использования персонала предприятия и фондов заработной платы

24 Марта 2012, курсовая работа

Аудит существует независимо от наличия или отсутствия уголовного или гражданского дела. В то время как судебно-бухгалтерская экспертиза не может существовать вне уголовного или гражданского дела, поскольку представляет собой процессуально - правовую форму (правовую сторону данного вида экспертизы).

Анализ коммерческой выполнимости проекта

08 Ноября 2014, контрольная работа

Главным направлением предварительного анализа является определение показателей возможной экономической эффективности инвестиций, т.е. отдачи от капитальных вложений, которые предусмотрены по проекту. Как правило, в расчетах принимается во внимание временной аспект стоимости денег.
Подробное всестороннее рассмотрение анализа коммерческой выполнимости проекта необходимо для эффективной деятельности предприятия, способного функционировать основываясь на принципах рыночной экономики.

Анализ распорядительных документов

27 Октября 2014, курсовая работа

На сегодняшний день любая профессиональная деятельность, частная или государственная, тесно связана с оформлением и ведением определенных документов.
Цель курсовой работы – анализ распорядительных документов (приказ, распоряжение). Они являются очень важным звеном в сфере управленческо-хозяйственной деятельности организации.