Рефераты по менеджменту

Аналіз системи менеджменту на прикладі власної фірми-легенди

13 Февраля 2013, контрольная работа

За твердженням П. Дракера, слово «менеджер» не має точного відповідника в німецькій, французькій, іспанській, італійській, російській мовах, а використовувані в цьому значенні слова «так само неточні і ухильні, як і слово «менеджер» в американській англійській». У спрощеному розумінні менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. В англомовних країнах поняття «менеджмент» тлумачать як спосіб та манеру спілкування з людьми, владу та мистецтво керівника, вміння організувати ефективну роботу управлінського апарату, організаційну побудову системи управління та ін.

Аналіз аудиту

25 Марта 2012, реферат

Економічний аналіз дає можливість оцінити:
1)майновий стан підприємства;
2)степінь підприємницького ризику, наприклад, можливість погашення зобов’язань перед третіми особами;
3)достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій;

Аналіз витрат робочого часу

03 Апреля 2013, практическая работа

Даєте оцінку кожному з видів діяльності за наступними критеріями (заповніть відповідні стовпчики таблиці, використовуючи варіанти відповіді «Так» чи «Ні»):
А – чи була ця робота необхідна?
Відповідь «Ні» треба занести також у стовпчики Б і В.
Б – чи були виправдані витрати часу?
В – чи було доцільним виконання роботи?
Г - чи був свідомо визначений часовий інтервал для виконання роботи?

Аналіз господарської діяльності підприємства на базі ЦЗФ “Селидівська”

09 Декабря 2014, курсовая работа

Аналіз (у перекладі з грец. «Analyzis» - розділяти, розчленовувати) - спосіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовування цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей. Таким чином, аналіз полягає у визначенні сутності процесу або явища на основі вивчення всіх його складових частин і виявлення закономірностей його розвитку.

Аналіз діяльності ПАТ «Оболонь»

22 Декабря 2012, практическая работа

Дана тема є актуальною практично для кожного підприємства. За умов адміністративно-командної економіки проблема відповідності організаційної структури управління цілям і задачам підприємства, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, які впливають на неї не вивчалась. Існували оргструктури бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними зв’язками, високим рівнем формалізації, централізованим прийняттям рішень. Дана структура вважалася ефективною для будь-яких умов і форм.

Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ТОВ «Селма»

07 Апреля 2011, контрольная работа

Метою даної робот є вивчення теоретичної бази для проведення вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища компанії, визначення ключових компонентів обох середовищ.

Аналіз конкурентів підприємства "ROSHEN"

27 Марта 2012, реферат

Кондитерська корпорація ROSHEN - найбільший український виробник кондитерських виробів. Близько 25% всіх вітчизняних солодощів випускається на фабриках корпорації - Київській, Вінницькій, Маріупольській та Кременчуцькій. В нашому асортименті більше 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів при загальному обсязі виробництва більш 310 000 тонн в рік.
З 2002 року до складу корпорації входить Липецька кондитерська фабрика «Ліконф» (Росія), виробнича потужність якої складає близько 30 тис. тонн продукції в рік.
З 2006 року до складу корпорації входить Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Аналіз менеджменту ТОВ «Fixemer Logistics»

15 Сентября 2013, курсовая работа

Менеджмент — скоріше практична діяльність, ніж наука або професія, хоча він охоплює як те, так і інше. Останнім часом через сильну конкуренцію між підприємствами різних країн і перенасиченість майже всіх західних ринків у стилі керівництва підприємством (менеджменту) відбулися істотні зміни. Якщо раніше успішним менеджером був той, хто швидше усіх реагував на зміну ситуації на ринку, то зараз гарним менеджером вважається фахівець, який для свого підприємства створює нові ринки, який не тільки пасивно реагує на зміни на ринку, а й сам змінює ринок. Не даремно говорять, що завдання менеджменту полягає в тому, щоб спочатку зробити бажане можливим, а потім і реальним.

Аналіз ризиків інвестеційних проектів

12 Января 2012, реферат

У проектному аналізі використовуються орієнтовні розрахунки вартості, цін, обсягів продукції і строків для того, щоб передбачити майбутні події. Якою б не була якість орієнтовних розрахунків, майбутнє завжди залишається невизначеним. Рішення про вклад капіталу, засноване на майбутніх витратах і прибутках, має певну міру невизначеності, яку не можна не брати до уваги. Елементи невизначеності, пов'язані з проектом, повинні бути оцінені так, щоб зробити мінімальним вплив можливих несприятливих подій у майбутньому.

Аналіз систем управління персоналом

31 Января 2013, курсовая работа

Актуальність теми дипломної роботи. В сучасному світі управління персоналом грає дуже важливу роль в розвитку суспільства, оскільки від правильного підходу до управління персоналом залежить управління організацією в цілому. За допомогою людських ресурсів керівники досягають поставлених цілей та завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей. У зв'язку з цим оволодіння основами організації процесу управління персоналом набуває особливої актуальності.

Аналіз системи показників, в розрахунку яких важливу роль відіграють управлінські рішення

18 Января 2011, курсовая работа

Отже, управлінське рішення – це сукупний результат творчого процесу суб’єкта та дій колективу об’єкта управління з вирішення конкретної ситуації, що виникла у зв’язку з функціонуванням системи.

Метою курсової роботи є вивчення методів обґрунтування управлінських рішень, а також напрямки вдосконалення прийняття рішень.

Аналіз системи управлінн яквстю послугя

27 Марта 2011, курсовая работа

Метою курсової роботи є дослідження впливу якості послуг на ефективність діяльності організацій.
Завдання курсової роботи: визначити поняття якості послуг, аналіз системи управління послуг, визначити методику впливу якості послуг на ефективність діяльності підприємств, відшукати шляхи вдосконалення якості послуг.
Предметом дослідження є якість послуг та шляхи її підвищення.
Об’єктом дослідження є сама система управління якістю послуг в курсовій роботі.

Аналіз стратегічного управління підприємством ВАТ “Самбірський молокозавод”

22 Декабря 2012, курсовая работа

Метою дипломної роботи є:
- висвітлення актуальних теоретичних і практичних питань стратегічного управління підприємством;
- оцінка виробничо-господарської діяльності ВАТ “Самбірський молокозавод” та аналіз ефективності методів стратегічного управління підприємством;
- обґрунтування основних шляхів підвищення ефективності використання методів стратегічного управління підприємством ВАТ “Самбірський молокозавод”.

Аналіз сучасних теорій лідерства на прикладі ТОВ “Чиста Криниця” Полтавської області

22 Марта 2012, курсовая работа

Мета роботи: дослідження і вивчення типів лідерства, а також визначення типу лідерства на підприємстві «Чиста криниця» Машівського району Полтавської області.
Методи дослідження: описовий, порівняльний, статистичний.
Для досягнення мети роботи розглянуто теоретичні основи лідерства, психоаналітичний підхід до розуміння і класифікації типів лідерства, розглянуто який тип лідерства в ТОВ «Чиста криниця» Машівського району Полтавської області, оцінка теорії лідерства в Україні.

Аналіз та оптимізація чисельності та структури працівників апарату управління підприємством

12 Декабря 2012, курсовая работа

Метою курсового проекту є розрахунок ефективності структури апарату управління та оптимізації його чисельності.
Завданнями курсового проекту є:
1. Проаналізувати природні та економічні умови господарства.
2. Провести аналіз організаційної структури та структури управління господарства.
3. Освоїти методику розрахунку коефіцієнта ефективності зв'язків в апараті управління.
4. Проаналізувати якісний і кількісний склад працівників управління.
5. Визначити оптимальне число працівників апарату управління і зробити узагальнюючі висновки.

Аналіз ТНК Unilever

31 Октября 2011, курсовая работа

Транснаціональна компанія (корпорація) або ж скорочено ТНК — компанія (корпорація), що володіє виробничими підрозділами в декількох країнах.

Аналіз фінансової діяльності підприємства

17 Декабря 2012, курсовая работа

Мережа поштового зв’язку, що історично будувалася за ієрархічним
принципом – відповідно до адміністративно-територіального поділу
України, - у сучасних умовах не відповідає вимогам ринкової економіки,
не спроможна адекватно реагувати на виклики конкурентного середовища, є
громіздкою та затратною структурою, не сприйнятною для впровадження
новітніх технологій. Тому було прийнято програму реструктуризації
підприємства, яка базувалася на науково обґрунтованій методиці, з
окремими відпрацьованими програмами для кожного регіону з попереднім
погодженням з обласними державними адміністраціями.

Аналіх господарської діяльності ТОВ "ТД "Сумський кондитер"

26 Октября 2011, отчет по практике

Сучасний стан економіки України характеризується низкою кризових явищ, які здійснюють негативний вплив на діяльність підприємств. Тому в сучасних умовах питання аналізу фінансового стану підприємства набувають важливого практичного значення. Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансового стану та перспектив розвитку безпосередньо пов’язані з проведенням фінансового аналізу.

Анализ влияния факторов внешней среды на деятельность гостиничного предприятия

01 Декабря 2011, курсовая работа

Цель данной работы состоит в рассмотрении влияния внешней среды на деятельность гостиничного предприятия.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1) Ознакомление с факторами внешней среды, влияющими на деятельность организации.
2) Выявление методик позволяющих анализировать внешнюю среду организации.
3) Анализ факторов внешней среды влияющих на работу гостиницы.

Анализ внутренней среды предприятия (НА ПРИМЕРЕ ОАО «МОРДОВГРАЖДАНПРОЕКТ»)

06 Мая 2012, курсовая работа

Цель: проанализировать внутреннюю среду предприятия.
Задачи:
Охарактеризовать внутренние переменные факторы.
Провести анализ деятельности предприятия по всем основным аспектам: производство, персонал, маркетинг и др.
Предложить меры по повышению эффективности анализа внутренней среды, попытаться разработать новые методы его ведения.

Анализ деятельности организации и организационной структуры

13 Ноября 2011, реферат

Общество с ограниченной ответственностью является разновидностью объединения капиталов, не требующего личного участия своих членов в делах общества. Характерными признаками этой коммерческой организации являются деление ее уставного капитала на доли участников и отсутствие ответственности последних по долгам общества. Имущество общества, включая уставный капитал, принадлежит на праве собственности ему самому как юридическому лицу и не образует объекта долевой собственности участников. Поскольку вклады участников становятся собственностью общества, нельзя сказать, что его участники отвечают по долгам общества в пределах внесенных ими вкладов. В действительности они вообще не отвечают по долгам общества, а несут лишь риск убытков (утраты вкладов). Даже те из участников, кто не внес свой вклад полностью, отвечают по обязательствам общества лишь той частью своего личного имущества, которая соответствует стоимости неоплаченной части вклада (п.1 ст.87 ГК РФ).

Анализ компонентов материального вознаграждения

16 Декабря 2012, контрольная работа

Предметом изучения данной курсовой работы является управление организационным поведение на основе материального стимулирования труда работников в рамках промышленного предприятия в современных условиях хозяйствования. Задача данной курсовой работы состоит в том, чтобы, овладев теоретическими знаниями в области материального стимулирования труда, проанализировать данный вопрос на конкретном промышленном предприятии.
Данная курсовая работа состоит из двух частей. В первой части отражаются основные теоретические аспекты изучаемой проблемы. Во второй части рассматривается ее практическая реализация в рамках ОАО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ".

Анализ конкуренции в отрасли по модели Портера для компании «Газпром»

04 Марта 2013, доклад

Основное направления деятельности ОАО «Газпром» — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и газового конденсата.
Компания располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых запасах газа составляет 18%, в российских — 70%, на неё приходится 15% мировой и 78% российской добычи газа.

Анализ конкуренции в отрасли по модели Портера для компании «Газпром»

04 Марта 2013, доклад

Основное направления деятельности ОАО «Газпром» — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и газового конденсата.
Компания располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых запасах газа составляет 18%, в российских — 70%, на неё приходится 15% мировой и 78% российской добычи газа.

Анализ основных теорий мотивации

18 Октября 2013, контрольная работа

Цель данной работы – рассмотреть и изучить содержательные теории мотивации.
Задачи данной работы:
1. Раскрыть сущность содержательных теорий мотивации.
2. Рассмотреть характеристику основных теорий мотивации: теории Маслоу, Герцберга, МакГрегора, Альдерфера, Мак Клелланда.
3. Познакомиться с практикой применения содержательных теорий мотивации.

Анализ предприятия

16 Марта 2011, курсовая работа

Цель исследования: анализ текущей ситуации на предприятии и разработка системы мотивации, отвечающей современным потребностям организации.

Исходя из цели, определены задачи работы:

- проанализировать показатели экономической и финансовой деятельности предприятия;

-проанализировать метод и стиль управления в конкретном предприятии;

- изучить теоретические основы мотивации и проанализировать систему мотивации на предприятии;

- разработать систему мотивации, отвечающую современным потребностям организации и нацеленную на улучшение результатов деятельности персонала, и организации в целом.

Анализ работы ЗАО КБ «Ситибанка»

29 Апреля 2013, отчет по практике

Целью отчета по практике является изучение основ и формирование рекоменда¬ций по развитию и совершенствованию деятельности банка.
В рамках изложения данной дипломной работы, а так же для достижения заявленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. проанализировать теоретические источники развития вкладных операций физических лиц в банке, выявить основные тенденции развития депозитной политики банков в современных условиях
2. проанализировать научно-публицистические источники, описывающие систему развития вкладных операций физических лиц в российских банках и опыт ведущих российских банков

Анализ стимулирования труда персонала таверна «Рагу»

17 Мая 2013, контрольная работа

Методы стимулирования труда персонала могут быть самыми разнообразными и зависят от проработанности системы стимулирования на предприятии, общей системы управления и особенностей деятельности самого предприятия.
Стимулирование персонала оказывает значительное влияние на развитие у работников таких важных характеристик их трудовой деятельности, как: качество работы, результативность, старание, усердие, настойчивость, добросовестность и т.д.

Анализ финансовой устойчивости предприятия

22 Июня 2015, курсовая работа

Актуальность темы заключается в том, что обеспечение финансовой устойчивости любой коммерческой организации является важнейшей задачей ее менеджмента. Финансовое состояние организации можно признать устойчивым, если при неблагоприятных изменениях внешней среды она сохраняет способность нормально функционировать, своевременно и полностью выполнять свои обязательства по расчетам с персоналом, поставщиками, банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при этом выполнять свои текущие планы и стратегические программы.

Анализ эффективности управления ООО«ОренПроф»

19 Мая 2013, курсовая работа

Цель данной работы – оценить эффективность управления организацией ООО«ОренПроф» и разработать рекомендации по ее усовершенствованию.
Исходя из поставленной цели, можно сформулировать задачи:
- дать определение эффективности управления и определить ее роль в стратегическом управлении предприятием;
- выделить главные и наиболее важные критерии эффективности управленческой деятельности;
- проанализировать эффективность управления ООО «ОренПроф»;
Объектом данной работы является ООО «ОренПроф».
Предмет исследования является эффективность управления предприятием ООО«ОренПроф».
В работе использованы следующие методы:
- анализ;
- синтез;
- наблюдение;