Аналіз сучасних теорій лідерства на прикладі ТОВ “Чиста Криниця” Полтавської області

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2012 в 19:39, курсовая работа

Краткое описание

Мета роботи: дослідження і вивчення типів лідерства, а також визначення типу лідерства на підприємстві «Чиста криниця» Машівського району Полтавської області.
Методи дослідження: описовий, порівняльний, статистичний.
Для досягнення мети роботи розглянуто теоретичні основи лідерства, психоаналітичний підхід до розуміння і класифікації типів лідерства, розглянуто який тип лідерства в ТОВ «Чиста криниця» Машівського району Полтавської області, оцінка теорії лідерства в Україні.

Оглавление

ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ.................................................................2
РЕФЕРАТ.................................................................................................................3
ВСТУП .....................................................................................................................5
РОЗДІЛ 1 СУТЬ ЛІДЕРСТВА І ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІДЕРА
1.1 Лідерство як соціально-психологічне явище..................................................6
1.2 Якості і риси, які притаманні лідеру.............................................................12
1.3 Функції лідера,класифікація і оцінка типів лідерства різними ученими та психоаналітичний підхід до розуміння і класифікаціїтипів лідерства............16
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА І ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ЛІДЕРСТВА НА ТОВ “ЧИСТА КРИНИЦЯ”
2.1 Загальна характеристика ТОВ “ЧИСТА КРИНИЦЯ”............................30
2.2 Лідерство в Україні....................................................................................30
2.3 Тип лідерства в ТОВ «Чиста криниця» Машівського району Полтавської області.....................................................................................................................32
РОЗДІЛ 3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА НА ТОВ “ЧИСТА КРИНИЦЯ
ВИСНОВОК...........................................................................................................43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................47
ДОДАТОК 1……………………………………………………………………...49

Файлы: 1 файл

курсова курс3 новая.doc

— 229.00 Кб (Скачать)


                                                                                                                                                                 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Кафедра теорії і практики менеджмента

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Основи менеджменту”

 

Аналіз сучасних теорій лідерства на прикладі ТОВ “ЧИСТА КРИНИЦЯ” Полтавської області

 

 

 

 

 

 

 

Виконала_____________________________________________________

 

ст. групи 3619-2-6                                                                        А.С.Глоба  

                (шифр)        (підпис і дата)          (ім'я ,по батькові,прізвище)

 

Керівник к.філос.н.,доц.                                                                 К.В. Сухарева                                                       

                (посада)        (підпис і дата)          (ім'я, по батькові, прізвище)

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя

2011

 

 

 

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ.................................................................2

РЕФЕРАТ.................................................................................................................3

ВСТУП .....................................................................................................................5

РОЗДІЛ 1 СУТЬ ЛІДЕРСТВА І ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІДЕРА

1.1 Лідерство як соціально-психологічне явище..................................................6

1.2 Якості і риси, які притаманні лідеру.............................................................12

1.3 Функції лідера,класифікація і оцінка типів лідерства різними ученими та психоаналітичний підхід до розуміння і класифікаціїтипів лідерства............16

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА І ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ЛІДЕРСТВА НА ТОВ “ЧИСТА КРИНИЦЯ”

2.1 Загальна характеристика ТОВ “ЧИСТА КРИНИЦЯ”............................30

2.2 Лідерство в Україні....................................................................................30

2.3 Тип лідерства в ТОВ «Чиста криниця» Машівського району Полтавської області.....................................................................................................................32

РОЗДІЛ 3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА НА ТОВ “ЧИСТА КРИНИЦЯ

ВИСНОВОК...........................................................................................................43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................47

ДОДАТОК 1……………………………………………………………………...49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 49с., 3 табл., 18 джерел, додатoк 1.

Об'єкт дослідження: Тип лідерства в ТОВ «Чиста криниця» Машівського району Полтавської області

Мета роботи: дослідження і вивчення типів лідерства, а також визначення типу лідерства на підприємстві «Чиста криниця» Машівського району Полтавської області.

Методи дослідження: описовий, порівняльний, статистичний.

Для досягнення мети роботи розглянуто теоретичні основи  лідерства, психоаналітичний підхід до розуміння і класифікації типів лідерства, розглянуто який тип лідерства в ТОВ «Чиста криниця» Машівського району Полтавської області, оцінка теорії лідерства в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІДЕРСТВО,КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ЛІДЕРСТВА, ТИП ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ «ЧИСТА КРИНИЦЯ» ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

 

ВСТУП

 

Тема лідерства завжди була, є і буде однією з найважливіших. Вона була цікава у всі часи, не втратила своєї актуальності і в наші дні. Уміння об'єднувати людей в ім'я загальної мети, вести за собою хоч «на край світу», переконати в реальності світлого майбутнього – ось головні характеристики справжнього лідера.

Чому я вибрала цю тему? Я вважаю, що коли б не таке явище як лідерство, люди до цих пір би жили в кам'яному столітті. Тому що тільки за допомогою організації праці ми змогли добитися всього того, що маємо на сьогоднішній день. Природа не дарувала людині ні великої сили, ні спритності, ні гострого зору, ні чуйного нюху, ні гострих кігтів - тих захисних засобів, які допомагають іншим мешканцям нашої планети виживати. Але вона наділила нас розумом – ось головний скарб і засіб виживання людини! Головне, як його застосувати?!

Подивитеся на купку метушливих мурашок у вас під ногами. Схоже, у них немає боса, який наказував би, що вони повинні робити. Вони діють по закладеною в них природою програмі, покоряючись інстинкту.

Заженіть людей до глибокої ями і поставте перед ними завдання, хоч би таке просте: вибратися з ями. Вони негайно почнуть заважати один одному, і це продовжуватиметься до тих пір, поки серед них не з'явиться лідер.

Ми не мурашки. Ми складні створіння, кожен зі своїм розумом, характером, темпераментом, своїми принципами, потребами і бажаннями, своїм баченням цього світу і тому нам потрібний лідер, який допоможе досягти поставлених цілей, зможе об'єднати нас всіх, таких різних; саме він буде тією сполучною ланкою, необхідною нам для загальної, творчої діяльності.

Тому я вирішила розкрити цю тему.

 

РОЗДІЛ 1 СУТЬ ЛІДЕРСТВА ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІДЕРА

 

1.1 Лідерство як соціально – психологічне явище

 

Лідери – та категорія людей, котрі не стоять на місці, а постійно рухаються уперед швидше, ніж усі інші. (Олександр Алесюк).

Під лідерством (від англійського leader < lead – вести, керувати) зазвичай розуміють :

-                     здатність завдяки особистим якостям впливати на поведінку окремих осіб і груп працівників з метою зосередження їхніх зусиль на досягненні цілей організації;

-                     деякий невловимий феномен групової динаміки, що віддзеркалює бажання колективу під керівництвом лідера ефективно, реалізуючи творчі сили кожного, об’єднати зусилля для досягнення загальних для всієї групи цілей і завдань;

-                     набір характеристик чи системи рис, які притаманні тим, на кого впливають без примусу;

-                     вплив на поведінку підлеглих, як правило, через міжособистісне спілкування(комунікації);[14,c.220]

-                     одночасно процес і властивість: як процес лідерство є використанням непримусових важелів впливу для визначення цілей певної групи людей чи організації, мотивування поведінки в напрямі досягнення цих цілей і допомоги у формуванні культури цієї групи чи організації; як властивість лідерство є набором певних рис, притаманних тим особам, які усвідомлюють себе лідерами;

-                     мистецтво мобілізувати інших до прагнення дотримуватися загальних для всієї групи цінностей.[5,c.15]

Лідерство – це здатність впливати на індивідів чи групу людей, що спонукає їх працювати для досягнення цілей. Тому лідерство є найважливішим фактором у системі керівництва трудовими колективами підприємств, що сприяє підвищенню ефективності їхнього функціонування.

Лідерство мало першорядне значення і на ранніх стадіях розвитку суспільства. У процесі соціалізації людини лідерство змінювало свій зміст, хоч основне призначення – забезпечити групі людей досягнення цілей – значною мірою залишилося незмінним.

Лідерство – основний процес організації групової поведінки. Без лідерства немає колективу ( групи).

В сучасних умовах лідерство засновано не на традиції, а логічно випливає з психології людини, хоч основний принцип вищості зберігається. Лідер неодмінно має в чомусь перевищувати інших членів групи (за рівнем знань, моральними чи фізичними якостями).

Лідерство – це історично сформована соціальна потреба людей в організації в процесі їхньої діяльності. Виявляючись під час формування цілей, лідерство фокусує в собі стосунки між членами групи(колективу).

Лідер – це людина, яка ніким не призначається і яка висувається тоді, коли група йде до мети, відшукуючи кращі шляхи організації роботи, засоби досягнення мети.

Вирішальна роль під час висунення групою лідера належить ситуації. Це і збільшення, і ускладнення групи за складом, і виникнення перепон на шляху досягнення групової мети, і зовнішні чи внутрішні загрози, і конфлікти в групі або провал офіційного керівника. В останньому випадку майже завжди керівництво групою бере на себе неофіційний лідер.

В особливо складних умовах у досить численній групі один лідер іноді не в змозі забезпечити досягнення поставленої мети, тоді група висуває двох і більше лідерів. У цих випадках встановлюється ієрархія лідерів: очолює групу головний лідер, а потім ідуть лідери другого і третього порядку.

Якщо ієрархія лідерів розвивається в межах формальної структури, то вона має суттєвий вплив на керованість групи і діяльність офіційного керівника.

Велике значення для лідерства має суб'єктивний фактор— особисте прагнення до лідерства, жадоба влади, зиск, престиж тощо.

Для висунення лідера важливо, щоб його уявлення про норми і цінності збігалися з уявленнями більшості членів групи. Лідера члени групи неодмінно мають сприймати як «один серед нас», іноді як «кращий серед нас».

Якості особистості лідера мають за певними параметрами деякою мірою перевищувати аналогічні якості інших членів колективу. У противному разі людина, рівень якої набагато вищий, ніж рівень її безпосереднього оточення, буде сприйматися як виняткова особистість. Її або зразу відкинуть і вона опиниться в ізоляції, або поважатимуть, звертаючись до неї за порадами, але не сприйматимуть як свою. Через те неформальним лідером вона бути не може.

Основними рисами при оцінці лідера і його висуненні групою є ентузіазм, здібності, впевненість у собі, глибоке знання справи, почуття справедливості тощо.

У лідерстві суб'єктивні та об'єктивні фактори, зовнішні та внутрішні умови тісно переплетені, взаємопов'язані. Лідер неодмінно має прагнути до лідерства і надалі зберегти за собою цю роль.

Особистості лідера, як і всякій іншій, притаманна багаторолева структура. Кожна людина є громадянином своєї країни, членом сім'ї, членом трудового колективу, керівником і одночасно підлеглим. Це зумовлює велику кількість ролей, які виконує кожна окрема особистість. І чим більшою є сукупність ролей, які бере на себе одна людина, тим вищий рівень соціальної поведінки, тим більша суспільна значущість особистості. Проте сама по собі соціальна роль не пов'язується з індивідуальністю. Але разом з тим вона суттєво впливає на психологічну структуру особистості.

Лідерство слід розуміти передусім як організацію, планування і управління діяльністю групи. [1,c.145]

Лідерство стало об'єктом дослідження багатьох вчених, і нині сформульовано три основних теоретичних підходи до розуміння лідерства.

1. Харизматична дія (від "харизма" — благодать) стверджує, що лідером може стати лише людина, що має певний набір особистих якостей, здатність спонукати інших до високопродуктивної праці. Починаючи з теорії "великої людини" (зародилась ще в древніх греків і римлян), яка стверджує, що лідерами народжуються, а не стають, робились спроби визначити фізичні, розумові та індивідуальні риси різних лідерів.

Хоча вченим не вдалося сформулювати повного набору якостей, якими повинні володіти ефективні лідери, все ж встановлено, що деякі якості є обов'язковими для лідера: високі розумові здібності, широкі громадські інтереси і зрілість.

Як і керівництво, лідерство стало об'єктом дослідження на початку XX ст., коли почав з'являтись інтерес до управління як науки. Проте тільки у 30-40-ві роки вперше було розпочато вивчення цього явища на систематичних засадах Ранні дослідження мали на меті виявити загальні властивості або особистісні характеристики ефективних керівників, що зумовлювалося насамперед потребами виробництва. Так виникла особистісна теорія лідерства (теорія рис, теорія великих людей), згідно з якою кращі з керівників мають певний набір природжених, спільних для всіх особистісних якостей. При цьому одні вчені виходили з позиції універсальності: розробляли єдиний перелік таких якостей, пропонували визначати значимість кожної якості або групи якостей в загальній оцінці залежно від рівня керівника, специфіки трудової діяльності. Такі набори рис ретельно фіксувалися й розглядалися як основа для побудови системи тестів для відбору осіб, придатних для лідерства. Інші автори відстоювали позицію власного підходу - розроблялися набори необхідних якостей залежно від конкретного типу розв'язуваної задачі управління та категорії персоналу. Треті ставили ці власні набори в залежність тільки від категорії персоналу.

2.              Ситуаційна теорія визначає, що люди стають лідерами не стільки в силу своєї особистості, скільки завдяки різним ситуаційним факторам і відповідності взаємозв'язку між лідером і ситуацією. На думку американського вченого Фідлера, існують три критичні ситуації, які впливають на найбільш ефективне лідерство: 1) вплив посади — лідер, що має більше посадових повноважень, може значно легше вести за собою, ніж той, хто не володіє такими повноваженнями; 2) структура задач, або чіткість, з якою поставлені задачі можуть бути описані у порівнянні із ситуаціями; 3) взаємовідносини між лідером і членами групи, в тому числі — наскільки колектив довіряє лідеру і готовий іти вслід за ним.

Информация о работе Аналіз сучасних теорій лідерства на прикладі ТОВ “Чиста Криниця” Полтавської області