Рефераты по маркетингу

Аналіз і прогнозування комплексного соціально-економічного розвитку регіону

12 Декабря 2011, реферат

Моніторинг, аналіз і прогнозування соціально-економічного розвитку
Призначення
Опис
Переваги

Аналіз банків

05 Апреля 2013, научная работа

аявність офіційно підтвердженого регулярного доходу, достатнього для повернення суми кредиту та сплати процентів за користування ним, а також сплати всіх супутніх витрат;
5. Регіон фактичного місця проживання Позичальника повинен збігатися з регіоном місце розташування предмета іпотеки та відділення Банку, в якому буде оформлятися кредит.

Аналіз комунікативної ефективності комплексу маркетингових комунікацій підприємства

13 Апреля 2014, курсовая работа

Маркетингові комунікації забезпечують передачу різноманітних типів маркетингової інформації, спрямованої на досягнення порозуміння між продавцем і покупцем. Вона не лише інформує про продукцію, а й одночасно трансформує її у певний образ, який у свідомості покупця стає нероздільним з фактичними відомостями про якості рекламованого товару.
Об'єктом дослідження в даній курсовій роботі є: ВАТ АПФ «Коктебель», що займається виготовленням високоякісних напоїв з винограду, виготовлення коньяків, тощо. Предметом дослідження виступає відповідно діяльність даного підприємства, його маркетингова
політика комунікацій.

Аналіз комунікаційної політики підприємства міста і розробка пропозицій з її вдосконаленню

03 Июня 2013, дипломная работа

Метою роботи є підставою аналіз комунікаційної політики підприємства міста і розробка пропозицій з її вдосконаленню.
Завдання роботи: - вивчити комунікаційну політику підприємства елемент комплексу маркетингу;
- розглянути комунікаційну стратегію підприємства; -визначитиосновни розробки бюджету комунікаційної стратегії;
- дати характеристику виробничо-збутовий і маркетингової діяльності підприємства;
- проаналізувати комунікаційну політику РУП «>БЗТДиА»;
- визначити резерви поліпшення комунікаційної політики підприємства міста і сформулювати пропозиції щодо їхнього реалізації для підприємства.

Аналіз макмікромаркетингово середовища підприємства

18 Декабря 2011, курсовая работа

Маркетингова діяльність є як об'єктивною необхідністю орієнтації науково-технічної, виробничої і збутової діяльності підприємства на врахування ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. Вона спрямована на визначення конкретних цілей і шляхів їх досягнення. У сучасному світі виробник повинен випускати продукцію, що знайде збут і принесе прибуток. Для цього необхідно вивчати суспільні та індивідуальні потреби, запити ринку як умову і передумову виробництва.

Аналіз маркетингового середовища

22 Ноября 2011, задача

Розглянемо підприємство «МІРОПЛАСТ», що є найбільшим виробником профільних систем ПВХ в Україні. Унікальна якість продукту визнана виробниками та дилерами вікон по всій країні. Лабораторія з контролю якості має державну акредитацію і працює у безперервному циклі для забезпечення відповідності українським та міжнародним стандартам якості та дизайну.

Аналіз надання послуг спортивно - оздоровчого центру «Формула краси» на основі критеріїв Parasuraman – Berry

17 Марта 2012, контрольная работа

Добратись до спортивно – оздоровчого комплексу «Формула краси» у Львові не є складно, адже він знаходиться недалеко від центра міста. До нього можна добратись як і маршрутним таксі так і машиною, оскільки на території цього комплексу є безкоштовна парковка .
Послуга надається у зручний час з 8-00 до 22.00 у будні і у вихідні дні.

Аналіз факторів маркетингового мікросередовища організації: методи, моделі, підходи

13 Февраля 2013, курсовая работа

Для успішності бізнесу в наш час маркетинг відіграє визначну роль та займає одну з перших позиций у керуванні підприємтвом. Саме маркетинг допомагає підприємству (фірмі, компанії та ін.) знайти своє місце на ринку товарів або послуг. Найголовніша мета маркетолога – це дізнатися про фірму все, що повинен знати про нього маркетинг.
Будь-яка компанія (фірма), перш ніж почати успішно функціонувати на ринку, повинна мати на меті ретельне вивчення соціально-політичних, економічних та інших умов зовнішнього середовища підприємства, в яких їй треба буде діяти. Другою не менш важливою умовою виходу на ринок товару чи послуги і роботи на ньому є вивчення потенційних можливостей самого підприємства, тобто внутрішнього середовища.

Анализ и совершенствование фирменного стиля организации (на примере ООО "Заведение № 27")

25 Января 2012, дипломная работа

Целью дипломного проекта являются анализ и совершенствование фирменного стиля ООО «Заведения 27».

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
Изучение понятия и значения фирменного стиля для организации;
Анализ структурных элементов фирменного стиля и механизмов их создания;
Рассмотрение основных экономических показателей деятельности организации;
Анализ состояния и структуры использования фирменного стиля исследуемой организации;
Разработка предложений по совершенствованию фирменного стиля исследуемой организации;

Анализ маркетинговой деятельности фирмы «NESTLE»

19 Декабря 2010, курсовая работа

Цель работы заключается в разработке маркетинговой стратегии компании «Нестле» в российских условиях. Предметом анализа в работе выступает процесс управления маркетингом, который включает в себя процесс анализа рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработку маркетингового комплекса и претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. Основными задачами работы являются: 1) изучение теоретических аспектов формирования маркетинговой стратегии фирмы; 2) проведение анализа маркетинговой среды компании «Нестле» в России; 3) разработка маркетинговой стратегии компании «Нестле».

Анализ маркетинговой политики предприятий розничной торговли

15 Февраля 2013, контрольная работа

Товарный ассортимент в данном магазине достаточно большой. Цена напрямую зависит от качества, например, торты и пирожные производства кондитерской магазина дороже обычных (привозных) приблизительно в 1,5 раза. Но и качество совершенно разное: собственные кондитерские изделия вкуснее и свежее, чем их аналоги из других городов. А также полезность для здоровья тоже разная. Хотя цены на некоторые виды продуктов завышены по сравнению с теми же товарами в других магазинах.

Анализ организации и деятельности коммерческой службы фирмы с позиций маркетингового анализа

02 Мая 2013, курсовая работа

Цель работы - анализ организации и деятельности коммерческой службы фирмы с позиций маркетингового анализа, определение ключевых факторов успеха, эффективных методов маркетинговой деятельности.
Основные задачи, стоящие перед автором:
1. Анализ теоретико-методических основ маркетинговой деятельности предприятия.
2. Системный анализ коммерческой деятельности фирмы с позиций маркетинга.
3. Определение причин проблемы, связанной с маркетинговой деятельностью фирмы.
4. Определение стратегии маркетинговой деятельности, эффективных методов маркетинга.

Анализ работы социального педагога за 2010-2011 учебный год

06 Сентября 2011, практическая работа

На 2010-2011 учебный год ставились задачи:

-Обновить банк данных на различные категории семей.

-Повышать уровень правовых знаний учащихся и родителей, профилактика правонарушений среди учащихся.

-Воспитывать у учащихся потребности в здоровом образе жизни.

-Патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые дети.

-Контроль посещаемости занятий учащимися школы.

Анализ состояния ,формирования и развития рынка недвижимости в городе Новосибирске

09 Декабря 2010, курсовая работа

Недвижимость является главным предметом обсуждения при приватизации государственной и муниципальной собственности, при аренде нежилых помещений, при покупке и продаже жилых помещений. Появился слой новых владельцев недвижимости как в сфере личного потребления, так и во многих сферах предпринимательской деятельности. Образовались коммерческие структуры, действующие на рынке недвижимости.

Разворачивается деятельность отечественных и зарубежных инвесторов, для которых большое значение имеет приобретение гарантированных прав пользования землей и правовая защита их интересов.

Анализ упаковки Петмол «Сливки питьевые» 22%

23 Ноября 2011, практическая работа

Упаковка сделана из плотного картона что позволяет хранить сливки защищёнными от прямых солнечных лучей, а значит и сохранять их качество. Так же картон внутри отделан фальгой, которая помогает сохранить температуру места где раньше хранились сливки, и полиэтиленом, что препятствует намоканию картона и вытеканию сливок из упаковки, а значит сохранению количества.

Анализ ассортимента, значение и роль ассортиментной политики предприятия

07 Ноября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является раскрытие сущности ассортиментной политики как одного из факторов повышения эффективности деятельности торгового предприятия, а также проведение анализа ассортимента и выявление основных направлений совершенствования ассортиментной политики предприятия.
На основании поставленной цели, конкретизируем задачи:
изучить ассортимент предприятия;
определить методы его формирования;
выявить влияние ассортимента на конкурентоспособность предприятия;
изложить направления улучшения ассортимента и улучшения сбыта в магазине.

Анализ безубыточности в маркетинговой деятельности

24 Января 2012, доклад

Одним из мощных инструментов решения большого класса маркетинговых задач является анализ безубыточности производства. Посредством такого анализа можно определять точку безубыточности, планировать целевой объем производства, устанавливать цены на продукцию, осуществлять выбор наиболее эффективных технологий производства, разрабатывать оптимальные производственные планы.

Анализ внешней и внутренней среды организации

21 Февраля 2013, курсовая работа

Целью данного проекта является изучение теоретической базы для проведения изучения внешней и внутренней среды компании, определение ключевых компонентов обоих сред и предоставление методик для их изучения.

Анализ внешней и внутренней среды организации

01 Июня 2015, реферат

Для эффективного функционирования и развития предприятия необходимо четкое понимание, какие возможности и угрозы могут ожидать предприятия, а так же какие сильные и слабые стороны есть у данного предприятия, для этого понимается анализ внешней и внутренней среды.
Внешние факторы, с которым имеет дело предприниматель относиться к таким сферам как экономика, политика, технология и социально-демографические факторы. Выделим наиболее важные факторы в каждом из этих сфер и отметим их влияние на деятельность фирмы «Renau».

Анализ внешней и внутренней среды предприятия

05 Ноября 2012, курсовая работа

История Кобринского маслосырзавода берет начало в 1939 году. После Великой Отечественной войны помещения завода были реконструированы. В 1967 году был введен в строй новый завод. В 2000 году завод приобрел статус кционерного общества открытого типа. На протяжении 36лет не прекращалась реконструкция, техническое переоснащение предприятия, обновление и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Сегодня ОАО «Кобрин-ский маслодельно- сыролельный завод» - ведущее предприятие отрасли, со своими традициями, высокой культурой производства, оснащенное высо-копроизводительным отечественным и импортным оборудованием, высоко-квалифицированными специалистами. Это современное производство, позволяющее перерабатывать 350т молока в сутки и выпускающее более 150 наименований продукции, ассортимент которой постоянно обновляется и расширяется.

Анализ внешней маркетинговой среды на примере создания туристского продукта на территории Жлобинской туристской зоны

07 Апреля 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы состоит в анализе внешней маркетинговой среды Жлобинской культурно-туристской зоны посредством рассмотрения и анализирования факторов внешнего окружения с помощью различного рода методик, чтобы в дальнейшем разработать новый туристический продукт, в который войдут объекты культурно-исторического значения, современные объекты различного типа туризма и отраслей промышленности.
Основной задачей написания данной работы является определения роли туристского продукта на территории Жлобинской туристской зоны, влияние на развитие турзоны различных стратегических зон хозяйствования, на разработку нового туристского продукта, анализ факторов, которые представляют важный потенциал для развития турпродукта и оказывают влияние на дальнейшее его использование и внедрение на рынок.

Анализ внешнеторгового рынка водки в России

09 Апреля 2011, контрольная работа

Если проанализировать внешнеторговые потоки российского рынка водки, то в течение последних лет наблюдается противоположная тенденция развития импортного и экспортного рынков, а именно: если на одном из рынков наблюдается динамичный рост, то на другом - сокращение объемов продаж.

Анализ внутренней маркетинговой среды предприятия

08 Февраля 2013, контрольная работа

Достижение поставленных предприятием целей зависит не только от ресурсных возможностей предприятия, но и от состояния конкуренции между предприятиями, от тенденций и событий, имеющих место в маркетинговой среде вообще.
Маркетинговая среда обладает качествами изменчивости, неопределенности, наложения ограничений и глубоко затрачивает деятельность предприятия. Маркетинговая среда несет в себе и возможности, и предотвращения негативных последствий предприятие должно следить за изменениями среды, используя маркетинговые исследования и текущую маркетинговую информацию.
Маркетинговая среда складывается из микросреды и макросреды предприятия.

Анализ внутренней среды предприятия

16 Декабря 2012, курсовая работа

Анализ маркетинговой среды любого предприятия является одним из залогов успеха и процветания данной организации. Именно вовремя проведенный анализ среды может предупредить о грядущих переменах. Организации считающие проведение маркетингового анализа пустой тратой времени и денег совершенно не правы, ведь именно правильно проведенный маркетинговый анализ предупреждает возможные последствия изменения факторов как внешней так и внутренней среды.
Проведенное мной исследование подтверждает эту концепции. В процессе работы я изучила маркетинговую среду предприятия и научилась выделять его сильные и слабые стороны, определять исходящие из внешней среды угрозы и возможности, что соответствует целям курсовой работы.

Анализ внутренней среды предприятия

03 Марта 2013, контрольная работа

Любая организация находится и функционирует в среде. Каждое действие всех без исключения организаций возможно только в том случае, если среда допускает его осуществление. Внутренняя среда организации является источником ее жизненной силы. Она заключает в себе тот потенциал, который дает возможность организации функционировать, а следовательно, существовать и выживать в определенном промежутке времени. Но внутренняя среда может быть также и источником проблем и даже гибели организации в том случае, если она не обеспечивает необходимого функционирования организации.

Анализ внутрифирменного планирования маркетинга в ООО ТК «Впрок»

30 Января 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы – разработка предложений по совершенствованию планирования маркетинговой деятельности на примере ООО ТК «Впрок».
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть теоретические аспекты планирования маркетинговой деятельности торгового предприятия;
- провести анализ планирования маркетинговой деятельности ООО ТК «Впрок»;
- разработать предложения по совершенствованию планирования маркетинговой деятельности ООО ТК «Впрок».

Анализ деятельности Ассоциации консультантов по экономике и управлению (АКЭУ)

22 Марта 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является анализ деятельности профессиональной ассоциации консультантов по управлению на фоне состояния рынка консультативных услуг в России в настоящее время.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
Изучить историю развития консалтинга в России.
Рассмотреть положение управленческого консалтинга в настоящее время.
Ознакомиться с деятельностью Ассоциации консультантов по экономике и управлению.
Проанализировать спектр услуг, предоставляемых АКЭУ и её членами, а также значение АКЭУ в развитии консалтинга в России.

Анализ деятельности Макдональдс

28 Декабря 2011, доклад

Компания " McDonald's " является мировым лидером в области быстрого обслуживания и

насчитывает свыше 31 000 заведений в более чем 119 странах мира, которые каждый день

обслуживают 47 млн. посетителей.

Украина - 102-я страна, где начала развиваться сеть "Макдональдз". Сегодня в 16 городах

Украины действует 58 заведений сети, 22 из них - в Киеве, 7 - в Днепропетровске, 6 - в

Одессе, 5 - в Харькове, 4 - во Львове, 3 - в Донецке, 2 - в Кривом Роге, и по одному - в

Виннице, Запорожье, Николаеве, Симферополе, Севастополе, Сумах, Черкассах, Чернигове и

Ялте.

Сегодня «McDonald's» является лидером на рынке быстрого питания или фастфуда.

«McDonald's» - сегодня имеет многочисленные награды такие как «Брэнд года» и «Народня

Марка» и др.

Анализ деятельности пекарни ИП Маликова Ф.К

15 Февраля 2013, отчет по практике

Адрес офиса и производственных помещений: 446350 Самарская обл. с. Кинель-Черкассы, ул. Ст. Лукьянова, 26. Сфера деятельности: Производство хлебобулочных изделий. Форма собственности: Индивидуальный предприниматель. Организационная структура предприятия: линейно-командная. Общая численность работающих: составляет 19 человек.
Рассмотрим историю создания фирмы ИП Маликова Ф.К.. В 1984 году была построена хлебопекарня. После перестройки хлебопекарня была закрыта и разорена. В 1998 году ее выкупил частный предприниматель, и данное предприятие было преобразовано в ИП Маликова Ф.К., выпускающее в настоящий момент следующую продукцию: хлеб пшеничный, хлеб ржаной, батон, сайки, витушки, сухари, гребешки, бублики, булочки, ватрушки, мелочь.

Анализ деятельности предприятия и разработка предложений по улучшению его работы (на примере компании «Спортмастер»)

15 Декабря 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы – провести анализ эффективности источников поступления товаров в торговом предприятии.
Задачи курсовой работы:
1. Рассмотреть экономическую сущность сервисной деятельности
2. Проанализировать изменение роли сервисной деятельности в экономическом и общественном развитии.
3. Обосновать экономические и организационные аспекты сервисной деятельности современного типа.
4. Определить особенности развития сервисной деятельности.