Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Шахта фащевская оценка вероятности банкротства

09 Мая 2013, практическая работа

Банкрутство - це визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольняти вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконувати обов'язок щодо сплати інших обов'язкових платежів. Основною ознакою банкрутства є нездатність підприємства забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців з дня настання термінів платежів. Після закінчення цього терміну кредитори одержують право на звернення до арбітражного суду про визнання підприємства-боржника банкрутом. Банкрутство зумовлено самою сутністю ринкових відносин, які пов'язані з невизначеністю досягнення кінцевих результатів і ризиком втрат.

Шағын және орта бизнес

24 Февраля 2012, курсовая работа

. Қазақстан экономикасы әкімшіл-әмірішілдіктен нарықтық экономикаға өтуде қиын кезеңдерден өтті. Негізінен ТМД елдерінің үкіметтері нарықтық экономикаға өтуде қажетті мынадай бағыттарды ұстануда-мемлекеттік меншікті жекешелендіру, қаржылық, несиелік саясат, құнды қағаздар нарығын құру, жалпы нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру. Кезек күттірмейтін шаралар қатарында кәсіпкерлікті қолдау, шағын және орта бизнесті дамыту мәселелері тұр.

Шляхи вдосконалення системи управлінського обліку та звітності в Олевському кооперативному ринку

22 Февраля 2012, курсовая работа

На базі інформації управлінського обліку вирішуються:
- оперативні завдання:
- визначення точки беззбитковості;
Метою курсової роботи є вивчення особливостей управлінського та фінансового обліку в прийнятті рішень на підприємстві.
Об’єктом дослідження виступає діяльність Олевського кооперативного ринку.

Шляхи підвищення конкурентноспроможності підприємства ПП «Олеся»

13 Марта 2012, курсовая работа

Целью исследования является разработка и обоснование мероприятий, по повышению конкурентоспособности предприятия пищевой промышленности.
Согласно сформулированной цели дипломной работы предусматривается выполнение следующих задач:
- изучить теоретические основы конкурентоспособности предприятия;
- предоставить общую характеристику деятельности предприятия ЧП «Олеся»;
- провести анализ производственной и финансовой деятельности предприятия;
- разработать и обосновать мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности предприятия ЧП «Олеся».

Шоғырландырылған қаржылық есептілік

07 Февраля 2013, лекция

Қаржылық есеп берудің екі түрі бар: жеке-дара және шоғырландырылған.
Осы рефератта(жазбаша жұмысымда) шоғырландырылған қаржылық есеп беруге тоқталып кетемін. Осы жұмыс барысында шоғырландырылған есепті жан-жақты зерттедім.

Шпаргалка по «Бухгалтерский учет в банках»

30 Сентября 2015, шпаргалка

1.​ Организация бухгалтерского учета в банке.
2.​ Содержание и порядок организации учетно-операционной работы в банке.
3.​ Виды банковских документов и организация банковского документооборота.
4.​ Организация и основные формы аналитического и синтетического учета в банках.
5.​ Сущность межбанковских расчетов и назначение корреспондентских и субкорреспондентских счетов.
6.​ Организация проведения и бухгалтерский учет межбанковских расчетов в системе BISS.
7.​ Организация и бухгалтерский учет межбанковских расчетов при децентрализованной системе расчетов
8.​ Сущность и порядок организации расчетов в безналичной форме в банках.

Шпаргалка по "Аудита"

23 Февраля 2012, шпаргалка

1. История возникновения и развития аудита
2. Контроль и аудит в древности и средневековье
3. Развитие аудита в странах Европы ,США, Японии
4. Аудит в России
5.Обстоятельства с которыми возникла потребность в услугах аудитора
6. Сущность аудита и аудиторской деятельности
7. Пользователи информации финансовой отчетности
8.Цели и задачи аудита
9.0бъемаудита бухгалтерской отчетности и стадии аудиторской проверки
10. Виды аудита
11 .Услуги сопутствующие аудиту

Шпаргалка по "Аудиту"

13 Мая 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 18 вопросов для зачета по курсу "Аудит".

Шпаргалка по "Аудиту"

10 Февраля 2013, шпаргалка

1.Сущность аудита, цели и задачи
....
18.Аудит расчетов с дебиторами и кредитора
19.Источниками информации Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям
....
30.АУДИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

Шпаргалка по "Аудиту"

17 Февраля 2013, курс лекций

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Аудит"

Шпаргалка по "Аудиту"

03 Марта 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Аудиту".

Шпаргалка по "Аудиту"

08 Марта 2013, шпаргалка

2. Аудиторська діяльність
Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Прибуток (доход) від аудиторської діяльності оподатковується згідно з чинним законодавством.

Шпаргалка по "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"

20 Февраля 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 29 экзаменационных вопросов по "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
1. Законодательная и нормативная база по бух(фин) отчетности
2. Основные требования, предъявляемые к отчетности
3. Сравнительная характеристика российской системы учета и учета на базе МСФО
...
29. Раскрытие информации в бух(фин) отчетности о движении основных средств

Шпаргалка по "Бухгалтерская финансовая отчетность"

23 Мая 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на 50 вопросов по дисциплине "Бухгалтерской финансовой отчетности".

Шпаргалка по "Бухгалтерский учёт"

11 Февраля 2012, шпаргалка

шпаргалка по "Бухгалтерский учёт"

Шпаргалка по "Бухгалтерскому делу"

03 Декабря 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Бухгалтерскому делу".

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету и аудиту"

24 Января 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по"Бухгалтерскому учету и аудиту".

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету и аудиту"

16 Декабря 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 26 вопросов по дисциплине "Бухгалтерский учет и аудит".

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету и аудиту"

01 Февраля 2013, шпаргалка

1. Бухгалтерский учет как информационная система, его правовое и методическое обеспечение.
2. Сущность, содержания, основные задачи и функции бухгалтерского учета.
3. Основные принципы бухгалтерского учета.
....
58. Бухгалтерский баланс организаций, принципы построения, содержание, правила оценки статей.
59. Приложения к бухгалтерскому балансу
60. Отчет о прибылях и убытках. Содержание отчета.

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету и аудиту"

06 Марта 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (или зачета) по дисциплине "Бухгалтерский учет и аудит"

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету"

19 Января 2011, шпаргалка

Работа содержит ответа на 70 вопросов по курсу "Бухгалтерский учет".

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету"

08 Марта 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Бухгалтерский учет".

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету"

13 Марта 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы к Государственному экзамену по дисциплине "Бухгалтерский учет".

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету"

19 Марта 2011, шпаргалка

1. Виды хозяйственного и бухгалтерского учёта
2. Классификация хозяйственных средств
3. Предмет и метод бухгалтерского учета
4. Бухгалтерский баланс, его строение и структура
5. Счета бухгалтерского учета, их виды и порядок отражения хоз. операций
6. Учетная политика предприятия.
7. Учет и документальное оформление кассовых операций.
8. Учет и документальное оформление операций на расчетном счете
9. Безналичные формы расчетов
10. Учет и документальное оформление расчетов с подотчетными лицами.
11. Учет с расчетов с дебиторами и кредиторами
12. Учет кредитов и займов.
13. Учет и документальное оформление поступления материалов.
14. Учет и документальное оформление расхода материалов.
15. Инвентаризация материалов
16. Учет собственного капитала.
17. Учет расчетов с учредителями
18. Учет и документальное оформление поступления основных средств.
19. Учет и документальное оформление выбытия основных средств.
20. Износ и амортизация основных средств
21. Инвентаризация основных средств.
22. Учет ремонта основных средств.
23. Учет и документальное оформление нематериальных активов
24. Учет и документальное оформление расчетов с персоналом по оплате труда.
25. Учет и документальное оформление удержаний из заработной платы.
26. Учет отчислений от фонда оплаты труда
27. Учет затрат на производство продукции.
28. Учет затрат вспомогательных производств
29. Учет непроизводственных расходов и потерь.
30. Учет реализации строительно-монтажных работ
31 Учет расчетов с покупателями и заказчиками
32. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
33. Учет прочих доходов и расходов организации
34. Учет финансовых результатов от продажи продукции (сдачи СМР)
35. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
36. Аренда основных средств.
37. Учет операций на валютном счете.

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету"

22 Мая 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Бухгалтерский учет".

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету"

04 Октября 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Бухгалтерский учет".

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету"

23 Ноября 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Бухгалтерский учет".

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету"

09 Января 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Бухгалтерский учет".

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету"

17 Февраля 2012, шпаргалка

Шпаргалка содержит ответы на 30 экзаменационных вопроса по предмету. 1. Сущность, задачи бух.учета, основные направления его реформирования и нормативного регулирования в РФ... 30. Учет кредитов и займов, их отличие. Источники уплаты процентов по заемным средствам (ПБУ /15).

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету"

13 Марта 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 4 вопроса по дисциплине "Бухгалтерский учет".