Рефераты по полиграфии

Інформація та інформаційні процеси

02 Ноября 2012, курсовая работа

1. Інформація та інформаційні процеси.
Інформація є фундаментальним науковим поняттям. Воно є первинним і не має строгого наукового визначення. Особливість цього поняття є його універсальність – воно використовується практично у всіх сферах людської діяльності: природничих науках, філософії, біології, економіці. Разом з тим фундаментальної природничо-наукової дисципліни, яка б займалась природою інформації, не існувало. Фізика, хімія, біологія вивчають властивості інформації, а не її природу. Конкретний смисл поняття “інформація” залежіть від того, в якому контексті воно використовується.

Автоматизація управління поліграфічних підприємств в Україні

28 Февраля 2013, реферат

Автоматизацію управління в поліграфії визнано пріоритетним напрямом науково-технічного поступу галузі, про що свідчать збільшення кількості тематичних публікацій у поліграфічних журналах, спеціалізованих інтернет-форумів та конференцій (www.print-forum.ru) з проблем автоматизації, створення сайтів, присвячених використанню інформаційних технологій в поліграфії (www.printsoft.ru). На спеціалізованих виставках галузі виробниками обладнання все частіше вживаються абревіатури JDF, CIP4, MIS, ERP, виокремлюються за цільовим призначенням окремі павільйони підприємств - розробників програмного забезпечення (близько 30-ти стендів виставки drupa'2004 було присвячено спеціалізованим автоматизованим системам управління підприємством для поліграфічної індустрії).

Аналіз видання та визначення його об’єму

11 Сентября 2011, лабораторная работа

Зміст розміщено в кінці видання, після списку використаної літератури. Він починається на парній сторінці. Зі змісту чітко видно структуру самого тексту: текст поділено на рубрики найвищого порядку – розділи, які в свою чергу поділяються на пункти, а пункти уже поділені на підпункти, що є традиційним для навчальної літератури. У змісті на рубриках найвищого порядку (розділах) візуально акцентована найбільша увага. Вони складені прописними літерами.

Анодная обработка алюминия (анодирование, полирование, эматолирование). Применение в полиграфии

29 Мая 2013, курсовая работа

В отечественной практике промышленного применения электрохимической обработки наибольшее распространение получили электролиты, представляющие собой водные растворы нейтральных нетоксичных и пожаробезопасных минеральных солей. С точки зрения обеспечения высокой точности обработки наиболее рациональным выбором являются малоконцентрированные (до 15%) водные растворы кислородосодержащих солей.

Вивчення процесу підготовки аркушевої друкарської машини до друкування та друк багатофарбової продукції

23 Сентября 2011, лабораторная работа

Ознайомлення з процесом підготовки до друку накладу вузлів аркушевих офсетних друкарських машин середнього формату (на прикладі машини Adast 315 ) та друкування накладу.

Вивчення цифрової системи до друкарських процесів Computer-to-Press на прикладі дуплікатора – цифрової машини трафаретного друку

22 Сентября 2011, лабораторная работа

Мета роботи: вивчити технологічний процес отримання відбитків (накладу) на дуплікаторі Duprinter DP-S550 Duplo з використанням локальної комп\39ютерної мережі.

Виды рекламы в интернете

07 Декабря 2011, реферат

Виды рекламы в Интернете
Существуют различные виды рекламирования в Интернете:
1. Использование традиционной электронной почты для осуществления прямой почтовой рассылки;
2. Создание иллюстративных CD ROM о предлагаемых продуктах и услугах;
3. Разработка и поддержание фирмами собственных в

Визитные карточки

14 Декабря 2012, реферат

Вырабатываемые людьми правила общения между собой, а также знания о средствах, делающих его более комфортным, передаются из поколения в поколение. При первоначальном знакомстве между людьми одним из таких обязательных атрибутов была и остается по сей день визитная карточка.

Визначення параметрів датчиків температури

27 Сентября 2011, лабораторная работа

1. Ціль роботи

Ознайомитися з принципом дії та конструкцією датчиків температури, експериментальне зняти їх статичні характеристики.

2. Загальні теоретичні положення

Термоелектричні термопари і терморезистори широко застосовуються в засобах промислової автоматики як датчики температури.

Робота напівпровідникового терморезистора як датчика температури основана на відомій з фізики залежності опору напівпровідника від температури і має наступний вигляд:

Витратні матеріали у поліграфії

20 Марта 2012, контрольная работа

У сучасній поліграфічній промисловості використовуються матеріали, номенклатура яких сягає понад дві тисячі видів, а вартість цих матеріалів складає у різних випадках від 40 до 70 відсотків вартості усіх виробничих витрат, тому стає зрозумілим, чому так важливо вміло використовувати ці матеріали у роботі.

На виробництві матеріали поділяють на основні та допоміжні.

Возникновение шрифта

13 Мая 2012, реферат

Шрифт появился как магическое средство на пути человечества из непознанного к знаниям. Иероглифический шрифт возник из-за стремления человека черезрисунок передать информацию. Правда, в иероглифахотсутствовала точность, поэтому их требовалось истолковывать. С углублением и уточнением человеческих знаний росла необходимость кодировать язык яс-нее, универсальнее и более правильно.

Дизайн Web- сайта

02 Апреля 2012, курсовая работа

Потому что для меня Веб-сайт - это не только "визитная карточка", своеобразное и легкозапоминающееся "лицо" фирмы, но и мощный маркетинговый инструмент, способный создать имидж Вашей компании. Понимая это, я подхожу к планированию и разработке с большой тщательностью, особо уделяя внимание специфике фирмы-заказчика.
Web-страницы, поддерживая технологию мультимедиа, объединяют в себе различные виды информации: текст, графику, звук, анимацию и видео. От того, насколько качественно и красиво сделана та или иная Web-страница, зависит во многом ее успех в Сети.

Дизайн этикеточной продукции

04 Февраля 2013, творческая работа

Дизайн этикеточной продукции: история этикеток, особенности дизайна.

Допечатное оборудование

31 Марта 2011, контрольная работа

Опредилить состав основных технологических операций и выбрать необходимое допечатное оборудование для выпуска конкретных видов печатных изданий.
Опредилить время для выполнения основных операций допечатной подготовки ежеквартального иллюстрированного журнала «CHEF ART»

Дополнительные элементы

20 Марта 2012, реферат

1. Виды дополнительных элементов.
2. Приклеивание форзацев.
3. Варианты брошюровочно-переплетных работ.
4. Устройства для приклейки форзацев.
5. Проблемы качества при приклеивании форзацев.

Друкарська машина GTO 52-2-P

20 Декабря 2010, лабораторная работа

Технологія офсетного плоского друку зі зволоженням друкарських форм з використанням машин середнього формату знаходить широке застосування при друкуванні на папері або картоні з однієї або двох сторін в один або декілька прогонів одно- і багатофарбову продукцію: реклами, репродукцій, кольорових вкладок, обкладинок для книг і журналів, етикеток, листівок і т.п.

Ефективність застосування сучасних принципів менеджменту для видавничо-поліграфічних організацій

13 Марта 2015, доклад

На теперішній час у жорстких конкурентних умовах менеджери різних ланок підприємств повинні мати високий рівень кваліфікації для забезпечення рентабельності діяльності. Особливо це стосується поліграфії та книговидання, оскільки за останні роки, за даними Книжкової палати, спостерігається зниження обсягу випуску продукції на 20,8 %, порівняно з 2013 роком (табл.1). Значно скоротився обсяг не тільки кількості видань, але і тиражу.

Задачи по "Технологии допечатных и печатных процессов"

08 Июня 2015, контрольная работа

Формат издания – 70х108/8. Тираж – 18 тыс. экземпляров. Объем издания – 252 стр.
Красочность блока – 1+1 (черная). Печать ведется на машине – (1+0). Норма отходов бумаги на печатание – 2,3 %. Норма отходов бумаги на приладку (на одну форму) – 20 бум. л. Печать ведется на бумаге массой 1 м2 – 70 г. Толщина тиражной бумаги – 0,09 мм.
Тип обложки – 3. Красочность обложки – 2+2 (черная, голубая). Печать ведется на машине – (1+1). Норма отходов бумаги на печатание – 1,2 %. Норма отходов бумаги на приладку (на одну форму) – 25 бум. л. Печать ведется на бумаге массой 1 м2 – 220 г. Формат бумаги –60х107 см.
В книжном издании один дополнительный элемент объемом 8 страниц. Красочность дополнительного элемента – 2+2 (черная, голубая). Печать ведется на машине – (1+0). Норма отходов бумаги на печать – 2,0 %. Норма отходов бумаги на приладку (на одну форму) – 25 бум. л. Печать ведется на бумаге массой 1 м2 – 140 г. Толщина тиражной бумаги – 0,16 мм.
Нормы расхода краски на 1000 краско-оттисков формата 60х90: желтая – 115 г, голубая – 65 г, пурпурная – 58 г, черная – 54 г.
Определить:
количество бумаги на печать тиража блока, обложки, дополнительного элемента;
количество листопрогонов и краско-оттисков на печать тиража блока, обложки, дополнительного элемента;
количество краски на печать тиража блока, обложки, дополнительного элемента.
Определение количества бумаги на печать тиража блока.

Информационный поиск

06 Ноября 2012, реферат

Средства поиска, с одной стороны, - взаимозависимый комплекс информационно-поисковых языков (ИПЯ) и языков определения/управления данными, обеспечивающий структурные и семантические преобразования объектов обработки (документов, словарей, совокупностей результатов поиска), а с другой, - объекты пользовательского интерфейса, обеспечивающие управление последовательностью выбора операционных объектов конкретной АИПС.

Использование текстовых процессоров Word 2003 и Adobe InDesign СS2 для набора и верстки художественной литературы

08 Марта 2012, курсовая работа

В данном курсовом проекте разрабатывается технология подготовки к переизданию романа Ирвинга Стоуна «Жажда жизни», посвященное жизни и творчеству всемирно известного художника Винсента Ван Гога. Особенностью переиздания будет сопровождение текста репродукциями картин художника, соответствующих описываемому периоду. Кроме этого особое внимание будет уделено выбору формата издания и формата полосы набора таким образом, чтобы повысить удобочитаемость и при этом сохранить экономичность издания.

Исследование на предмет удобочитаемости шрифтов Helvetica и Arial

04 Мая 2014, курсовая работа

Предположение состоит в том, что исследуемые шрифты целесообразно применять исключительно таким образом, чтобы набранный ими текст был наиболее удобочитаемым в определенной среде его использования и применения, то есть шрифт Arial использовать для экранный текстов и публикаций, а шрифт Helvetica – в публикациях печатных текстов.
Для подтверждения (или опровержения) данного предположения необходимо исследовать, прежде всего, понятие «удобочитаемость», а также ее зависимость от выбранного шрифта и среды использования гарнитуры, первоначальное предназначение и специфические особенности каждой из исследуемых гарнитур.

Классификация видов тиснения

21 Декабря 2011, курсовая работа

С момента возникновения платежных средств и финансовых документов существует необходимость их защиты от фальсификации. В настоящее время необходимость борьбы с фальсификацией стала ещё более острой. Текущая острота вопроса во многом обусловлена развитием полиграфической техники, в частности, цифровой, и её широким распространением. Каковы бы сложны и эффективны не были средства защиты от фальсификации, со временем появляется способ их воспроизведения.

Книга Западной Европы XVIII века

04 Апреля 2015, реферат

Книга развивалась одновременно с развитием общества, воплощая в себе его основные достижения и отвечая требованиям той или иной исторической эпохи. Книга как продукт, созданный в сфере материального производства, имеет вещественную форму, отличающуюся своеобразием и индивидуальностью элементов, характерных для каждого исторического отрезка времени. Вместе с тем она оказывает воздействие на самую тонкую сферу человеческой личности — на его духовный мир.

Книжкове видання Владимир Белов «Уинстон Черчилль» з розробкою технології брошурувально-палітерних процесів

17 Мая 2012, курсовая работа

Зменшуючи книгу з 304 сторінок до 150 сторінок обираємо замість палітурки обкладинку. Обкладинки бувають різних типів. Розглянемо визначення обкладинка — важлива складова книги, журналу, документу що слугує покриттям книжкового блока, виготовлена з паперу, відмінного від того, на якому друкуються сторінки книги і яка покликана виконувати кілька функцій: скріплювальну, захисну, художню, інформаційну [1].

Компьютерная графика

24 Января 2012, реферат

Хотя компьютерная графика служит всего лишь инструментом, ее структура и методы основаны на передовых достижениях фундаментальных и прикладных наук: математики, физики, химии, биологии, статистики, программирования и множества других. Это замечание справедливо как для программных, так и для аппаратных средств создания и обработки изображений на компьютере. Поэтому компьютерная графика является одной из наиболее бурно развивающихся отраслей информатики и во многих случаях выступает «локомотивом», тянущим за собой всю компьютерную индустрию.

Контрольная работа по «Организация полиграфического производства»

18 Декабря 2011, контрольная работа

По данным из таблицы для своего варианта выбрать способ печати и технологию печати для изданий, учитывая формат, объем, красочность и тиражи изданий. Кратко описать преимущества, выбранной технологии печати и принцип работы оборудования.

Контрольная работа по "Полиграфии"

18 Мая 2011, контрольная работа

1. Составить возможный вариант общей схемы технологического процесса издания журнала «Огонек» способом глубокой печати 7.
2.Рассчитать необходимое количество бумаги и краски для печатания книги в одну краску на рулонной машине плоской офсетной печати. Формат издания 84 x 108/32, объем 15 четырехсгибных тетрадей, масса 1 м2 бумаги 80 г, тираж 150 тыс. экз.

Контрольная работа по "Полиграфии"

06 Мая 2014, контрольная работа

Печатная офсетная рулонная машина COLORMAN устанавливает новые стандарты в газетном офсете – обеспечивает гибкость в процессе печати многокрасочной и многостраничной продукции большими тиражами. В рулонной офсетной печатной машине COLORMAN используются технологии опорных колец и безвального привода на базе индивидуальных двигателей.
Возможны различные варианты построения печатных секций, в том числе четырехцилиндровое для двусторонней печати и сателлитное 9-цилиндровое. Печатная машина оснащена системой DynaChange для быстрой смены заказа без остановки машины.

Листовые офсетные машины

13 Декабря 2012, реферат

Издательско-полиграфическая отрасль переживает процесс коренных преобразований. Печатные средства информации все теснее соединяются с прочими. Например, компакт-диски (СD) выпускают в красочных упаковках и сопровождают печатными альбомами, а журналы, сборники и справочники содержат СD как приложения. Печатные издания — это дешевые, обладающие широким радиусом действия, средства информации, отличающиеся легкостью и выносливостью в обращении, не требующие дополнительных приспособлений для чтения. Цифровая технологическая революция совершенствует процесс производства печатной продукции, увеличивает красочность, непрерывно повышая качество и разнообразие выпускаемых изделий и способствуя большей оперативности, гибкости и управляемости полиграфического процесса в целом.

Моделирование технологических процессов для получения оттисков горячего тиснения

06 Апреля 2012, курсовая работа

К брошюровочно-переплётным процессам относится тиснение. Вообще, тиснение — это вид нанесения, при котором с помощью клише и фольги (или краски) на изделие наносится изображение. Основу технологии составляет обработка поверхности температурой и давлением. Горячее тиснение — отделочный процесс, который характеризуется тем, что изображение или текст наносится при высокой температуре.