Аналіз видання та визначення його об’єму

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Сентября 2011 в 15:12, лабораторная работа

Краткое описание

Зміст розміщено в кінці видання, після списку використаної літератури. Він починається на парній сторінці. Зі змісту чітко видно структуру самого тексту: текст поділено на рубрики найвищого порядку – розділи, які в свою чергу поділяються на пункти, а пункти уже поділені на підпункти, що є традиційним для навчальної літератури. У змісті на рубриках найвищого порядку (розділах) візуально акцентована найбільша увага. Вони складені прописними літерами.

Файлы: 1 файл

Технічна характеристика видання.docx

— 23.80 Кб (Скачать)

Міністерство освіти і науки України

Українська  академія друкарства 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звіт

з лабораторної роботи №1

на  тему:

«Аналіз видання та визначення  
його об’єму»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконав:

студент групи ТП-31

Завалій Р. П.

Перевірив:

Овдієнко  Я. О. 
 
 
 
 

Львів 2011

 

  1. Технічна характеристика видання
   • Автор – С. Гавенко, Е. Лазаренко, Б. Мамут, М. Самбульський, 
    Я. Циманек, С. Якуцевич, С. Ярема.
   • Назва – Оздоблення друкованої продукції: технологія, устаткування, матеріали.
   • Видавництво – ВАТ «Поліграфкнига».
   • Рік – 2003, Київ – Львів.
   • Формат видання – 60×84/16.
   • Обсяг – 180 стор.
   • Тираж – 2000 примірників.
   • Варіант оформлення – 2.
   • Формат полоси – 6½×9½
   • Шрифтове оформлення – основний текст складено шрифтом гарнітури Times, яка широко застосовується при наборі текстів для підручників, навчальних посібників та іншої літератури. Цей шрифт є помірно контрастним, світлого написання, прямий, нормальної ширини. У виданні застосовано 10 кегель даного шрифта. Важливі моменти у тексті подано напівжирним написанням, що дозволяє читачеві швидко знайти у тексті важливу інформацію. Назви підрозділів, підписи до схем та зміст складено гарнітурою Arial.
 1. Формат цього видання 60x84 1/16. Діючі стандарти передбачають такий формат книжкових видань як один із основних. Він доцільний для використання його при створенні видань навчальної літератури. Варіант оформлення – 2, але поля вибрані згідно 1-го варіанту оформлення, тобто максимальний формат складання полоси 6½×9½  при даному форматі видання  і мінімальні поля. Це доцільно і пояснюється тим, що завдяки збільшенню корисної площі на сторінці зменшується обсяг видань і книга не буде такою масивною та важкою для студента і також буде економічно вигідною для видавництва. Дані формати не повністю відповідають вимогам держстандарту України.
 1. До обов’язкових титульних елементів видань належить титульний аркуш та, звичайно, зворот титульного аркуша. Факультативними елементами вважаються авантитул, контртитул, фронтиспис та шмуцтитули. Серед всіх вище зазначених елементів титульної групи у виданні присутній лише титульний аркуш та зворот титульного аркуша.

    Відомості про авторів (або так званий заголовок  видання) розміщені вгорі на титульному аркуші. Ці відомості подаються в  тій послідовності, в якій це було погоджено авторами, в даному випадку  – за абеткою перших літер прізвищ  авторів. Вимога розміщення ініціалів (або імен) перед прізвищами також  виконана.

    Підзаголовкові  дані у проаналізованому підручнику подані такими елементами як (наприклад, Рекомендовано Міністерсвом освіти і науки України як навчальний посібник…) та відомості про затвердження видання як навчального підручника, іншими словами гриф (Лист Міністерства освіти і науки України № 1418.2–1610 від 8 жовтня 2003 р.).

    Вихідні дані включають у себе місце випуску  видання, назву видавництва та рік  випуску і розташовані саме у  такій послідовності, що не суперечить загальноприйнятим правилам. Розміщені по центру шпальти.

    Є звичайно й інші елементи титульного аркуша, які неможливо оминути  увагою при аналізі художньо-технічного оформлення видання. Це і сама назва  видання, на якій акцентується найбільша  увага, тому вона надрукована шрифтом  відмінною від усіх інших типів  текстів гарнітурою та найбільшого  у виданні кегля, і макет анотованої каталожної карточки, і знак захисту  авторського права © (копі райт), УДК, ББК та ISBN.

    Вихідні відомості видання розміщені  внизу на останній сторінці змісту, було б доцільно розмістити їх на окремій  кінцеві сторінці видання.

    Після титульного аркуша розміщено методичну  передмову, у якій обґрунтовується  цікавість вивчення цієї дисципліни, внутрішня композиція видання та загальні поради як користуватися виданням. Цю передмову розміщено на непарній (третій) сторінці видання, яка, як і  титульна сторінка та зворот титула, не нумерується.

    Зміст розміщено в кінці видання, після  списку використаної літератури. Він  починається на парній сторінці. Зі змісту чітко видно структуру  самого тексту: текст поділено на рубрики  найвищого порядку – розділи, які в свою чергу поділяються  на пункти, а пункти уже поділені на підпункти, що є традиційним для  навчальної літератури. У змісті на рубриках найвищого порядку (розділах) візуально акцентована найбільша увага. Вони складені прописними літерами. 
 

  1. Об’єм елементів видання

Таблиця 1

Назва

елементів видання

Кегель Шрифт Об’єм
Гарнітура Накреслення К-ть стор. %
1 Основний текст 10 Times New Roman світлий, п/ж 115 63,89
2 Додатковий  текст 9 Arial світлий 4 2,2
3 Таблиці 7, 9 Times New Roman світлий, п/ж 20 11,1
4 Титульні елементи

(заголовки, підзаголовки)

11 Arial п/ж, п/ж прописний, світлий курсив 10 5,6
5 Прогалини 15 8,3
6 Ілюстрації 16 8,9
  Всього       180 100
 
 
  1. Об’єм видання в:
  • Друкарських аркушах –  11,25.
  • Обліково видавничих аркушах – 8.
  1. Ємність полоси набору:
  • Основного тексту37 рядків, 63 знаки =2331 знак.
  • Додаткового тексту42 рядків, 68 знаків=2856 знаків.
  1. Кількість знаків видання:
  • Основного тексту268065.
  • Додаткового тексту11424.

 

  1. Аналіз  наявності технічних  дефектів видання   
   допущених під час набору та верстки

Таблиця 2

Назва технічного дефекту Сторінки Причина дефекту
1 Перекоси окремих  рядків
2 Перекоси окремих  полос 67, 93, 95 Під час підрізання блоку аркуші були погано зіштовхнуті.
3 Збільшені проміжки між словами
4 Зменшені проміжки між словами
5 Коридори
6 Неперекритий  абзаций відступ
7 Більше 4-х переносів  підряд
8 Наявність «висячих»  рядків 21, 22, 48, 58, 75, 94, 158 Верстка
9 Привідність 18,19, 48, 49, 112, 113 верстка
9 Інші дефекти 180 Остання сторінка книжкового блоку (зміст) склеєна з  форзацом так, що у змісті не видно  останніх цифр сторінки.

Информация о работе Аналіз видання та визначення його об’єму