Рефераты по истории

15 ақпан – Кеңес әскерiнiң Ауған жерiнен шығарылған күнi реферат

25 Января 2012, реферат

КСРО Қарулы Күштерінің Ауғанстанға басып кіріп, оның ішкі істеріне қол сұғуы салдарынан тұтанған соғыс. КСРО басшылығы Ауғанстандағы 1978 жылғы сәуір төңкерісі нәтижесінде билікке келген "халықтық-демократиялық үкіметті қолдап, көршілес елдің социалистік бағытпен дамуын көздеп, "интер-националдық әскери жәрдем береміз" деген желеуімен оның ішкі істеріне араласты. Бұл "қырғиқабақ соғыс" кезеңі өткеннен кейінгі уақытта да КСРО-ның өзге елдерді өз ықпалына қарату саясатының айқын көрінісі еді. 1965 жылы қаңтарда Ауғанстанда Кеңес Одағ�

16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні!

12 Февраля 2012, реферат

Тәуелсіздік мерекесіне арналып жазылған, жұртшылыққа түсінікті болуы үшін толықтай тарихы жазылғанын дұрыс деп есептеп, нақты дәлелдермен жазылды деп білерсіңдер.
Сіздерді кел

1917 г.: смена политических режимов

09 Марта 2013, контрольная работа

После крушения монархии для всех политических классов, партий и их политических лидеров впервые в российской истории открылась возможность прихода к власти. Эту борьбу в период с февраля по октябрь 1917 г. вели более 50 политических партий. Особенно заметную роль в политике после февраля 1917 г. играли кадеты, меньшевики, эсеры, большевики. У каждого были свои цели и тактика дальнейшего развития России.
Смена политического режима привела к образованию двоевластия в лице Советов и Временного правительства. Петроградский Совет, возникший в ходе восстания, имел возможность сосредоточить в своих руках всю полноту государственной власти, но этого не произошло. Лидеры Советов (меньшевики, эсеры, кадеты и др.) считали, что в России произошла рядовая буржуазная революция.

1917 ж. казан революциясы және Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы

25 Ноября 2011, реферат

1914 жылы басталған дүниежүзілік соғыстың салдарынан Ресей империясы үлкен дағдарысқа ұшырады: бірінші – экономикалық , екінші – саяси дағдарыс.

Соғыстың салдарынан елдің шаруашылығы қирады, өндіріс орындары тоқтады, теміржол қатынасы бұзылды, ауыл шаруашылығы күйреді. Бұл дағдарыс жұмысшылар мен шаруалардың өкіметке деген үлкен наразылығын туғызды.

Патша өкіметі бұл дағдарыстан шығудың жолын таба алмады, сөйтіп елді басқару қабілеті төмен болды.

Осы аталған дағдарыс патша өкіметінің 1917ж. ақпан айында құлауына себеп болды. Оны Ақпан төңкетісі деп атайды. Осы төңкерістің нәтижесінде қос өкімет - жұмысшылар мен шаруалардың кеңесі және буржуазиялық Уақытша өкімет құрылды.

1917 жылғы Ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы

09 Марта 2013, реферат

1917 жылы 28 ақпанда М.В.Родзянконың басшылығымен Мемлекеттік Думаның комитеті құрылып, мемлекеттік және қоғамдық тәртіпті қалпына келтіруді өз қолына алғанын мәлімдеді. 2 наурыз күні Мемлекеттік Думаның Уақытша комитеті мен Петроград Кеңесінің арасындағы келісім бойынша Уақытша үкімет құрылды. Жаңа құрылған үкіметтің құрамы мен міндеттерін белгілеген Декларация да осы күні жарияланды. Онда:“Азаматтар! Мемлекеттік Думаның Уақытша комитеті мүшелері астана жұртшылығы мен әскердің қолдауы, ниеттестігі арқасында қазіргі уақытта ескі режимнің қара күштеріне қарағанда анағұрым табысқа жетіп отыр. Қалыптасқан жағдай атқару өкіметін құруға мүмкіндіктер туғызды.

1929-1933 жж. дүниежүзілік экономикалық дағдарыс

13 Декабря 2012, реферат

1929-1933 жж арасында болған терең экономикалық ... ... ... ... шығу ... және ... елдер арасындағы
дағдарыстан шығу жолдарын қарастыру курстық жұмыстың негізгі ... ... ... ... мақсаты:
Тақырыпты зерттеудегі басты мақсат экономикалық дағдарыстың мәні ... ашып ... ... ... ... ... міндеттер қойылды:
-1929—1933 жж. дүниежүзілік экономикалық дағдарыстың ерекшеліктерін атап
өту.

1986 жылғы желтоқсан оқиғасы

14 Февраля 2013, реферат

Қазақстан Республикасының Конституциясы туралы айтатын болсақ, Қазақстанға тәуелсіздік алуға, тиісінше қолданыстағы Конституцияны қабылдауға вектор болып табылатын кейбір тарихи сәттерді атап өткен жөн.
Қазақстанда конституциялық құрылыс идеялары өз қайнар көзімен ғасырлар бойы жалғасып таба бермек. Олардың қалыптасуына «Қасым ханның жарық жолы», «Есім ханның ежелгі жолы» сияқты XV-XVIII ғасырлардың заңдар жинағы маңызды рөл атқарды. «Алаш» Конституциясының жобасы белгілі оқиға болды.

200 лет Бородинской битвы

01 Декабря 2011, реферат

Не раз за свою историю России приходилось защищать свои земли и свой народ. Не раз она билась за независимость и за свободу. Половину своего времени которое существует Русь, Российская Империя, Россия она провела в войнах, практически в каждой она защищалась от нападения. Одной из самых крупных войн произошедших в истории России – была война с Наполеоном.

770-летие со дня легендарного «Ледового побоища» на Чудском озере

18 Декабря 2012, творческая работа

Цель работы: изучить ход сражения «Ледового побоища» на Чудском озере.
Задачи: ответить на вопросы: где произошло сражение, каковы были силы сторон, как складывалось противоборство и кто внес решающий вклад в победу?

: Великая Отечественная Война Советского народа (1941-1945)

18 Декабря 2011, реферат

Из предложенной тем контрольных работ, я не сомневаясь выбрала тему “Великая Отечественная война советского народа (1941-1945), так как в данной работе можно рассмотреть три вопроса из истории Великой Отечественной Войны.
Выражая волю германского строя, Гитлер и его генералы конечной целью экспансионистской политики фашистской Германии считали достижение ею мирового господства. Сокрушение Советского Союза они рассматривали как важнейший этап на этом пути. Через год после прихода к власти Гитлер откровенно говорил: «Советская Россия - это трудная задача. Вряд ли я смогу начать с нее». И не с нее он начал свой кровавый путь агрессии. Но вскоре после того, как под ударами вермахта пали Польша, Дания, Норвегия, Франция и ряд других стран Европы, Гитлер думал лишь об одном: как быстрее покончить с Советским Союзом - принципиальным, до конца непримиримым противником фашизма, преграждавшим германскому империализму путь к мировому господству.

CCCР в холодной войне

23 Декабря 2010, реферат

«Холодная война» одна из самых загадочных войн на протяжении всей истории мира. Она будоражила умы многих историков мира, давала буйный рост спорам, всё время возникали вопросы, а ответы на них так и не находились.

Cтановлення і розвиток вищої освіти

27 Октября 2011, контрольная работа

У культурному надбанні українців Києво-Могилянська академія була, є і залишається явищем яке яскраво підтверджує розум і талант народу, його самовідданість і прагнення до самореалізації, самовиявлення. Майже 200 років Києво-Могилянська академія виконувала роль освітнього і культурного центру не лише в Україні, а й у Східній Європі. Та роль академії у культурному житті України не можна обмежувати лише цим. Вона мала ще одну історичну цінність – академія заклала підвалини для інтелектуального і культурного життя другої половини XVIII-XIX ст., її здобутками живилися Харківський та Київський університети, Київська духовна академія, численні школи та колегіуми, і Слов’яно-греко-латинська академія у Москві, Академічний університет в Петербурзі, школи в Росії, Білорусії, Сербії.

Cтварэнне БССР. Устанаўленне савецкай грамадска палітычнай сістэмы, яе асноўныя характарыстыкі

30 Января 2013, контрольная работа

Cтварэнне БССР.Пасля вызвалення у снежні 1918 г. ад нямецкіх акупацыйных сіл пашырыуся і паглыбіуся рух за нацыянальнае самавызначэнне. Узначалілі гэты рух беларускія секцыі РКПБ, Бел.нац. камітэт. Гэтыя арганізацыі спрыялі таму, каб была абвешчана савецкая Беларусь. Абласныя беларускія улады былі супраць утварэння БССР. Толькі прамое умяшанне ЦК РКПБ дазволіла правесці у Маскве 21-23 снехня 1918 г. канферэнцыю бел

I. 1905-1907 жылдарындағы бірінші орыс революциясының Қазақстанға әсері

26 Октября 2013, реферат

1905—1907 жылдары Ресейде бірінші орыс революциясы болып өтті. Қазақстанда халықтың өкімет билігіне қарсы қарулы қақтығысы бола қойған жоқ. Бірақ қазақтардың, жұмысшылар мен шаруалардың жекелеген баскөтерулері орын алды. Ол жылдардағы маңызды оқиғалардың бірі қазақтардың Ресей Мемлекеттік Думасының жұмысына қатысуы болды. Жалпы Қазақстан еңбекшілерінің саяси оянуына, өлкедегі отаршылдық езгіге, әлеуметтік теңсіздік пен қанаудың басқа да түрлеріне қарсы ұлт- азаттық, жұмысшылар мен шаруалардың бостандығы жолындағы қозғалыстардың ерекше серпін алуына, әрине, патшалық

Iсторією землі

26 Февраля 2013, реферат

У всі часи захищати рідну землю було справою честі та гідності мужніх людей, дійсних патріотів своєї країни, святим обов’язком кожного громадянина. Тож День захисника Вітчизни - це всенародне свято. Воно є символом непорушного зв’язку багатьох поколінь захисників Батьківщини та проявом поваги народу до них. У нього славні традиції, за ним стоїть сама історія, сповнена героїки подвигів, яскравих вчинків.

Jбразование российского централизованного государства

13 Февраля 2012, контрольная работа

«Завершающий этап объединительного процесса занял примерно 50 лет - время великого княжения Ивана III Васильевича (1462-1505 гг.) и первые годы княжения его преемника - Василия III Ивановича (1505-1533 гг.).
Уже к 1462 году Московское княжество было самым сильным государственным образованием в северо-восточной Руси, но не единственным.

XIX век в истории России

03 Декабря 2011, реферат

XIX век для истории России является веком неоднозначным. С одной стороны, Россия приобрела новые территории, избавилась от крепостного права, победила в отечественной войне 1812 года, чем спасла не только себя, но и всю Европу от наполеоновского нашествия, в это время бурно развивалась промышленность и торговля. С другой стороны – вела не очень удачные войны с Турцией. Заключались не выгодные для нашего государства договоры (Тильзитский мирный договор, решение Берлинского конгресса).

XIX ғасырда ресми іс қағаздардың қалыптаса бастауы

26 Ноября 2012, реферат

XIX ғасырдың бірінші жартысы патша үкіметінің Қазақстан жерін отарлау әрекетінің ең бір шешуші кезеңі болды. Қазақ даласының көптеген жері Ресей империясының құрамына кірді. Ел басқару билігін патша өз қолына алды. Орта жүз бен Сібірді мекендеген қазақтар үшін 1822 жылы "Сібір қазақтары туралы Устав" шығарылды. Бұл Устав 1860 жылға дейін күшінде болды. 1831 жылы Кіші жүз қазақтарын билеу үшін "Ел басқарудың дистанциялық системасы" деген құжат шығарылды.

XVIII век в Европейской и мировой истории

26 Ноября 2014, контрольная работа

XVIII век вошел в мировую историю как век Просвещения и начала модернизации. И хотя модернизационные процессы заняли не одно столетие, именно в XVIII веке происходили решающие процессы обновления традиционного общества и перехода к обществу современного типа.

XX съезд КПСС и его решения

03 Октября 2012, реферат

Выбор темы данного реферата – «XX съезд КПСС и его решения» – зависит от нескольких причин. Во-первых, я считаю, что эта тема очень актуальна для нашего времени. На XX съезде были представлены проблемы различного характера (проблемы международных отношений, социальные, экономические проблемы) и предложены пути по их разрешению. И на мой взгляд, опыт предшествующих поколений можно применить, в некоторой степени, и для решения современных проблем.

XX съезд КПСС, его значение

21 Октября 2011, контрольная работа

Личность Сталина находится сегодня в центре внимания, как политиков, так и обывателей, как историков, так и деятелей искусства. Это неслучайно, поскольку этот человек более 30-ти лет находился у руля управления одной из великих держав мира, пожалуй, самой загадочной и непредсказуемой. Он был у руля управления не только этой державы, но и целой группы стран, которую именовали социалистическим лагерем; он претендовал на роль вершителя судеб "Угнетенных народов и эксплуатируемых классов", как говорили в его времена во всем мире.

XX ғасырдың басындағы Ресейдегі революциялар және олардың Қазақстанға әсері

16 Декабря 2012, реферат

Ең бірінші кіріспеде менің қарастырған оқулығым, Ермахан Бекмахановтың Қазақ ССР тарихы атты кітабы. Бұл кітапта Қазақстанның ХХ-ғасырлардағы әлеуметтік-экономикалық дамуы және 1905-1907 жылдардағы революция кезеңіндегі Қазақстан, Ұлы Қазан социалистік революциясының жеңіп шығуы және Қазақстанда социализм орнату туралы өте анық, жақсы, толық мәліметтер қарастырылған. Сол себепті де осы оқулықтағы мәліметтерді пайдаландым.
Келесі, екінші қарастырғаным, ол Ғ.Д Іргебаевтың Қазақстан тарихы атты оқу-әдістемелік құралы. Оқулықтан Буржуазиялық-демократиялық ақпан ревоюциясы, Қазақстан 1917жылғы Қазан төңкерілісі кезінде және Қазақстанда Кеңес билігінің орнауы жайлы мәліметтерді алған болатынмын.

"Зимняя война": Советско-Финляндская война 1939-1940 годов

20 Ноября 2011, реферат

Существует стереотипное представление об этой войне: злодей Сталин, сговорившись с другим злодеем Гитлером, напал на маленькую демократическую Финляндию, но финны побили Красную армию, которая, конечно же, воевать не умела. В результате остается непонятным, почему же Карельский перешеек все же стал русским. Думается, нам, русским, нечего стыдиться той войны. Все было сделано правильно, хотя, возможно, и можно было сделать лучше.

"Когда на Руси было жить хорошо" Александр Горянин

18 Декабря 2011, статья

Исторический обзор ключевых периодов развития русской нации в сопоставлении с европейскими народами.

"Новая хронология" Фоменко и Носовского

01 Июля 2015, реферат

В настоящее время мы в самом деле живем на основе спектра исторических мифов, и каждая историческая школа придерживается своего исторического мифа, представляя его в качестве единственно истинного. Кроме того, такие мифы нередко меняются в ходе самого исторического процесса, причем, как в случае СССР, даже не один раз при жизни одного поколения: «Исторические мифы умышленно фальсифицируются по отношению к реально имевшим место событиям, и, если миф становится господствующим, то факт его фальсификации со временем забывается. И в наши дни один из актуальнейших вопросов исторической науки состоит в том: который из множества различных исторических мифов ближе к реально свершившейся истории?» .
В этой связи особенно важным является ответ на вопрос: представляет ли собой концепция Фоменко-Носовского очередной исторический миф, отрицающий предшествующие мифы, или же несет в себе истинное историческое знание, или имеет место отчасти и то, и другое.

"Новый курс" Рузвельта

23 Января 2012, доклад

Провозглашенный президентом Рузвельтом «новый курс» сложился из целого ряда законодательных актов и административных мер. Часть их были рассчитаны только на выход из кризиса, часть – на перспективу. Но в целом они сформировали новую систему регулирования социально-хозяйственных отношений в рамках капиталистической экономики.

"Русская Правда" - первый свод законов древнерусского государства

09 Января 2012, реферат

«Русская Правда» – это сборник древнейших русских законов сформированный на протяжении ХI-ХIII вв. Но некоторые ее статьи «уходят» в языческую старину. Первый текст был явлен на свет в 1973 г. Татищевым В.Н. Нормы «Правды» располагаются в основе Псковской и Новгородской судных грамот и последующих законодательных актов не только русского, но и литовского права.

"Холодна війна" - що це?

06 Марта 2013, доклад

Але головна війна, на мій погляд, - це війна психологічна, тільки перемога в ній є реальною перемогою. Перемогою, плодами якої можна дійсно скористатися при побудові нового порядку. Країни вибудовували свої внутрішньо і зовнішньополітичні лінії виходячи, одні з антирадянських і антикомуністичних установок, інші з постулату про ворожість імперіалістичних кіл.

"Холодная война" причины и сущность

22 Июня 2015, реферат

Вряд ли кто-либо из серьезных - будь то западных или отечественных - политологов скажет, что холодная война - это всего лишь один из эпизодов XX века. В огромной степени повлияв на состояние международных отношений по крайней мере в течение 40 лет, этот феномен оставил неизгладимый отпечаток не только на их внешней стороне, но и глубоко отразился на самой сущности мирового и национального развития этих лет, затронув политические, социально-экономические и даже психологические аспекты жизни многих народов и континентов мира.

"Холодная война": истоки и уроки

01 Июня 2013, реферат

Первые и последующие послевоенные десятилетия вошли в историю как период «холодной войны», период острого советско-американского противостояния, не раз приводящего мир на грань войны «горячей». «Холодная война» была сложным процессом, частью которого была психология, различное восприятие мира, иная мыслительная парадигма. Нельзя считать ситуацию « холодной войны» ситуацией неестественной, выходящей за рамки нормального исторического развития. «Холодная война» - закономерный этап советско-американских отношений, сформировавшийся в условиях послевоенной «делёжки» мира, стремлении создать «свою зону влияния» на как можно большей территории, которая представляет экономический и военный интерес