Рефераты по биологии

Аракурия Чилийская

15 Марта 2012, реферат

АРАУКАРИЯ ЧИЛИЙСКАЯ (Araucaria araucana) или араукская. Особенно поражает обладая столь жесткими и колючими листьями, что, говорят, птицы не садятся на ее ветви. С этой особенностью араукарии чилийской связано одно из ее обиходных названий на английском языке - Monkey Puzzle, т. е. «загадка обезьяны», широко употребляемое и вошедшее в ботанические словари. Оно возникло, впрочем, не в Чили,

Арктические пустыни

11 Апреля 2011, реферат

Арктическая пустыня («Арктос» в переводе с греческого — медведь) — природная зона часть арктического географического пояса, бассейна Северного Ледовитого океана. Это самая северная из природных зон, характеризуется арктическим климатом. Пространства покрыты ледниками, щебнем и обломками камней. Имеет низкие температуры воздуха зимой (до −60 °C), в среднем −30˚С в феврале и +3˚С в июле.

Аса қауыпты жұқпалы аурулар

16 Февраля 2013, реферат

Аса қауіпті жұқпалы аурулар адам организміне қоздырғыш – микробтың енуінен пайда болады. Барлық жұқпалы аурулардың ортақ белгісі зақымдалған организмнен сау организмге берілу қабілеті және белгілі бір шарттар болған жағдайда жаппай таралуы, яғни жұқпалы сипат алуы болып табылады.
Жұқпалы аурулар - жұқпалы (инфекциялық) аурулар ерте заманда-ак олардың жаппай таралуы мен ауыр түрде өтуін сипаттайтын әр түрлі атаулармен белгілі болды (індет, жаппай аурулар). Бұл аурулар ерекше «миазма» — ауаның улы булануымен байланыстырылады. Жұқпалы аурулар туралы ғылымның дамуында өр түрлі қоздырғыш микробтардың ашылуы үлкен рөл атқарды. «Іnfесіо» деген латын сөзі «ластану» дегенді білдіреді.

Ағзалардың жеке дамуы – онтогенез

20 Ноября 2012, реферат

Ұрықтанғаннанкейінгіжасушаны зигота депатайтындығыбаршамызғабелгілі. Ағзаныңжекедамуынемесе-онтогенез ұрықтанудыңсоңынанжүретінкүрделіәрекет.
Онтагенезекікезңнентұрады: эмбриордық (ұрықтану) даму жәнепостэмбриондықдааму ,яғниағзаныңжұмыртқақабығынжарыпшыққаннанкейінгімкезеңі.
Бөлшектіудіңнәтижесіндебірқабатыұрық - бластуланыңтүзілуі.
Сары уызы мол жұмыртқажасушаларының тек цитоплазманың ядро орналасқанүстіңгіжақбөлігіғанабөлшектенеді, ал сарыуызыбөлшектенбейді.

Ағзаға қажетті биологиялық заттар

13 Октября 2012, реферат

Жасуша құрамындағы органикалық заттар. Олардың құрылысы мен атқаратын қызметі Органикалық қосылыстар тірі организм жасушасының 20-30%- ын құрайды. Оларға биологиялық полимерлер — нәруыздар, нуклеин қышқылдары және кемірсулар, майлар мен бірқатар маңызды молекулалар — витаминдер, гормондар, пигменттер, органикалық қышқылдар, аминқышқылдары, нуклеотидтер, спирттер, т.б. жатады. Жануарлардың, өсімдіктердің және микроорганизмдердің органикалық құрамы жағынан айырмашылықтары бар. Мысалы: өсімдіктер жасушасында күрделі көмірсу — полисахарид, жануарларда — нәруыз бен майлар, ал микроорганизмдерде нәруыздар басым болады. Осылай бола тұрса да, өр түрлі жасушаларда осы органикалық заттар тобы өзара ұксас қызмет атқарады.

Ақуыздар сипаттамасы, түрлері мен қызметі

03 Февраля 2013, курсовая работа

Академик В.И. Вериадскийдің есебі бойынша жер жүзіндегі тірі организмдердің салмағы 10 т. тең екен. Ал осы барлық тірі организмдердің негізгі құрамда бөлігі белок. Тіршілік ету процестерін зерттеу жұмыстары олардың өмірінде нуклеин қышқылдарының белоктардың жаңаруы, күрделілігі, шексіз әр-түрлілігі, маңыздылығының ерекше кеңдігін көрсетті. Ф.Энгельс өзінің "Табиғат диалектикасы" еңбегінде өмір дегеніміз – белокты денелердің өмір суру тәсілі, яғни организмдегі зат алмасудың қоршаған ортамен тығыз байланысы деп жазды. Басқаша айтқанда белок - барлық тірінің материалдық негізі болса, ал олардың тіршілік ету тәсілі - өмір болып табылады.

Ақуыздар құрылысы мен міндеттері

16 Февраля 2013, реферат

Тірі ағзалардың негізгі құрамды бөлігі ақуыз болып табылады. Ақуыз дегеніміз - барлық тірі организмдердің құрамына кіретін заттардың ішіндегі ең маңызды биологиялық макромолекулалар. Клетканың құрғақ массасының 50%-ы ақуыздар болады. Ақуыздар клетканың тіршілік процестерінде әр түрлі маңызды қызметтер атқарады.

Біотехнологія

22 Декабря 2011, реферат

В останні десять років у зв'язку з прогресом біотехнології як високої технології, спроможної справити потужний вплив на різні соціально-економічні аспекти функціонування суспільства і на середовище проживання людини, виникли нові етичні проблеми. Сьогодні вже ставиться питання про необхідність відповідного коригування сформованих раніше правил моралі. Втім, у багатьох випадках суспільство поступово починає ліберальніше ставитися до біотехнологічних новацій.

Біотичні фактори

13 Октября 2011, реферат

Під біотичними факторами розуміють різноманітні зв'язки організму з іншими організмами.
Такі зв'язки можуть бути внутрішньовидовими і міжвидовими. Внутрішньовидові взаємини різноманітні і, у кінцевому рахунку, спрямовані на збереження популяції. Сюди відносяться взаємини між особями раз-особистих підлог, конкуренція за життєві ресурси, різні форми поводження.

Бір жасушалы балдырлар, ұлпалардың қызыметі, Нәруыздар мен нуклеин қышқылдары

28 Февраля 2013, лекция

Бiр жасушалы жасыл балдырларға хламидомонада, хлорелла, хлорококка, жасыл эвглена, вольвокстар жатады. Осылардың iшiнен кең таралғаны –хламидомонада. Ол кiшi iирiм суларда, тоғандарда кездеседi. Кейде, дымқыл жол бетiңдегi иiрiм сулар, тоған сулары ақшыл –жасыл түске боялады. Осындайды «гүлдеген« су деп атайды. Сулардың осылай «гүлдеуi« хламидомонаданың көптеп шоғырлануынан су жасыл түстi болып көрiнедi.

Бірінші блок

05 Апреля 2013, реферат

Екінші блок тәжірибелік немесе психологиялық қызмет болып аталады.
дәрігердің қызметіндегі жетістіктері тек қана оның жоғарғы медициналық дайындығына ғана байланысты емес,яғни жалпы адамшылық мәдениеті, оның жеке әлеуметтік- психологиялық аспектілеріне де қатысты;
дәрігердің науқаспен сенімді қатынас құрап, психологиялық қатынас арқылы ақпарат жинау және диагнозды жеткізуде, оған нұсқаулар беруде қажет болып табылады.

Бактерии группа кишечные палочки

13 Ноября 2011, реферат

Бактерии – надцарство прокариотных (безъядерных) микроорганизмов, чаще всего одноклеточных. Они имеют различную форму – шаровидную, палочковидную, спиралевидную и т.д Некоторые бактерии имеют жгутики с помощью которых они движутся.

Бактерии кишечника, дисбактериоз

01 Октября 2011, реферат

Кишечник для младенца – орган наиважнейший. От того, как он функционирует, зависят здоровье и настроение маленького человека. Но сегодня все чаще врачи ставят малышам диагноз «дисбактериоз кишечника».

Балық өнімдерінің микрофлорасы

17 Февраля 2013, дипломная работа

Тағам өндірісінде балық және балық өнімдері ең маңызды және ең қажетті салаларының бірі болып табылады.
Балық еті- дәмділігі мен бойға жұғымдылығы жағынан еттен кем емес, ал сіңімділігі жағынан одан асып түсетін ас. Ет тағамдарына қарағанда балық тағамдары, әсіресе балық сорпасы сіңімді болғандықтан, оны пайдаланған кезде асқазан шырыны көп бөлінеді.

Балықтардың инфекциялық аурулары

21 Февраля 2013, лекция

Ихтиопатология (грекше ichthys – балық, pathos – ауру, logos – ілім, ғылым) – балықтардың ауруларын, олардың пайда болу себептері мен даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым.
Ихтиопатология ғылымына патологиялық анатомия жатады, ол мүшелер мен ұлпалардың қалыпты жағдайының бұзылуын және патологиялық физиология, ауру организмінің функциональдық өзгерісін зерттейді.

Бейімделу формалары мен эволюциясы

01 Марта 2013, реферат

Бейімделу — организмдердің әрбір түрге тән белгілі шектері бар ортаның жағдайына бейімделу процесі.Түз жануарларының ашық әрі қүрғақ кеңістікті ортадағы тіршілікке эволюциялық бейімделуі тез жүгіруге, құрғақ шылық жағдайына, т.б. бейімделуі; Қиыр Солтүстікке және баска да экстремалды аймақтарға тұрақты қоныстану үшін көшіп барған адамның физиологиялық немесе онтогенетикалык бейімделуі ("әдеттенуі"). Бір ұрпақтың жеке физиологиялық бейімделуі фенотиптік бейімделу деп аталады да, бұл ұрпақтан урпаққа көше отырып генотиптік бейімделуге өтеді, ал сұрыпталу барысында — эволюциялық бейімделуге ауысады.

Белки

27 Мая 2012, реферат

Белки выполняют разнообразные биологические функции: пластическая, транспортная, защитная, энергетическая, каталитическая, сократительная, регуляторная и другие.(см.таблицу№5). Белки, поступающие в организм с животной и растительной пищей, гидролизуется в конечном счете до a-аминокислот. Наш организм устроен так, что часть a-амино- кислот –незаменимые аминокислоты -должна обязательно содержаться в пище. Для взрослого человека их всего 8, для детей 10. А вот остальные заменимые аминокислоты организм синтезирует сам - был бы в достатке азот, без которого ни один белок не может существовать. Этот процесс осуществляется в печени.

Белки, липиды, углеводы

05 Ноября 2012, реферат

Белки — это биополимеры, мономерами которых являются аминокислоты.
Аминокислоты представляют собой низкомолекулярные органические соединения, содержащие карбоксильную (-СООН) и аминную (-NH2) группы, которые связаны с одним и тем же атомом углерода. К атому углерода присоединяется боковая цепь — какой-либо радикал, придающий каждой аминокислоте определенные свойства.

Белые пятна в теории эволюции

02 Июня 2014, реферат

Многие выводы современной теории эволюции неочевидны и требуют непростых обоснований. В ней немало нерешенных проблем, и есть области, к изучению которых только начали приступать. Однако на сегодняшний день это единственная фундаментальная теория в биологии, позволяющая объяснить развитие и разнообразие жизни. После того как в 1859 г. Дарвин предложил свою идею эволюционного развития, ученое сообщество в целом приняло ее. Однако, хотя прошло уже почти 150 лет, эта теория не смогла дать объяснения многим биологическим явлениям.

Березинский биосферный заповедник

29 Декабря 2011, доклад

Местность в верховье Березины, где сейчас расположен Березинский биосферный заповедник, до концаXVIII столетия была малоизвестна.
О более ранних временах здесь напоминают лишь древние курганы, что у поселка Рожно, на берегу давно исчезнувшего и превратившегося в верховое болото озера, да затерявшееся где-то у деревни Осетище на высоком холме старинное замковище, окруженное рядами валов и рвов.

Бесполое и половое размножение

05 Октября 2015, реферат

Способность размножаться, т. е. производить новое поколение особей того же вида, - одна из основных особенностей живых организмов. В процессе размножения происходит передача генетического материала от родительского поколения следующему поколению, что обеспечивает воспроизведение признаков не только данного вида, но конкретных родительских особей. Для вида смысл размножения состоит в замещении тех его представителей, которые гибнут, что обеспечивает непрерывность существования вида; кроме того, при подходящих условиях размножение позволяет увеличить общую численность вида.

Бизнес-процессы компании

05 Мая 2013, контрольная работа

Согласно определению бизнес-процесс — это цепь логически связанных, повторяющихся действий, цель которых — производство продукции/ оказание услуг (конкретных измеримых результатов) для удовлетворения потребностей внутренних или внешних клиентов. При этом предприятие использует как внешние (сырье, источники энергии, информация), так и внутренние ресурсы (труд работников, технологии, оборудование).

Био-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни растения

08 Июня 2015, реферат

Внешние признаки недостатка отдельных элементов питания у растений бывают различными. Поэтому по внешним признакам можно судить о недостатке того или иного элемента питания и о потребности растений в удобрениях. Однако замедление роста и изменение внешнего вида растений не всегда обусловливаются недостатком питательных веществ. Сходные изменения вызываются иногда неблагоприятными условиями роста (недостаточное освещение, низкая температура и т. д.). Важно уметь отличать эти изменения внешнего вида растений от изменений, вызванных недостатком питательных веществ

Биогеоценозы. Дубрава

05 Мая 2013, реферат

Рассмотренный нами на экскурсии такой вид природного сообщества, как дубрава является одним из наиболее сложных среди наземных биогеоценозов. Ну, во-первых, что такое биогеоценоз? Биогеоценоз – это комплексы взаимосвязанных видов (популяций разных видов) , обитающих на определенной территории с более или менее однородными условиями существованиями. Это определение понадобится для пользования в дальнейшем. Дубрава – это совершенная и устойчивая экологическая система, способная при неизменных внешних условиях существовать веками.

Биография Уолтер Кеннон

11 Мая 2012, биография

Американский физиолог. Окончил Гарвардский университет (1896). В 1906-1942 гг. - профессор физиологии Гарвардской высшей медицинской школы. Основные научные работы посвящены физиологии нервной системы. Первым применил (1897) рентгеновские лучи и сернокислый барий для исследования двигательной функции пищеварительного тракта. Открыл роль адреналина как симпатического передатчика и сформулировал (1915) концепцию о симпатико-адреналовой системе. Обнаружил (1931, совместно с 3. М. Баком), что при раздражении симпатических нервных волокон в их окончаниях выделяется симпатии - вещество, по своему действию близкое к адреналину.

Биокоммуникация

22 Декабря 2011, доклад

В рамках биологии с конца XIX в. стало очень активно развиваться направление, изучающее поведение и коммуникацию животных, обусловленные биологическими факторами. Новое направление получило название этология. В природе существуют многочисленные системы связи, пусть рефлекторные, ограниченные и застывшие. Такие системы связи являются объектом исследования этологов. Сегодня в научном сообществе широко используются термин «биокоммуникация».

Биологическая индикация качества воды

15 Сентября 2015, контрольная работа

В.И. Вернадский (1926) считал озерную воду биокосным веществом (телом), потому что ее химический состав и свойства в значительной мере определяются и изменяются в результате жизнедеятельности организмов. Исходя из этого, можно считать, что состав, обилие и функционирование жизни в воде отражают ее природное (естественное) или нарушенное качество, т.е. могут или должны служить биологическими индикаторами качества воды. Качество воды водоемов определяет уровень развития жизни в них и является необходимым условием экологической характеристики любого водного объекта.

Биологически активные добавки к пище

14 Марта 2012, реферат

Все мы понимаем: чтобы быть здоровым, стройным и красивым, надо просто меньше есть. Однако в современных продуктах содержится очень мало витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ, других микроэлементов. И если есть меньше, то этих ценных веществ организму достанется еще меньше, а дефицит их приведет к потере здоровья. Если же есть больше, то возникнут проблемы с ожирением, которые являются причиной 75 процентов всех болезней и преждевременной старости. Что делать?

Биологические аспекты здорового образа жизни

19 Апреля 2011, реферат

Здоровье – неоценимое счастье для каждого человека, о чем многие вспоминают, к сожалению, только тогда, когда его теряют.

Известно, что человек, не думающий о своем здоровье смолоду, рискует полностью утратить его к 25-30 годам и, наоборот, соблюдая здоровый образ жизни, можно, даже вопреки наследственности и имеющимся болезням, укрепить свое физическое состояние.

Биологические маятники

21 Декабря 2010, реферат

Как показали исследования ряда ученых, биологические часы существуют в каждой клетке живого организма. В качестве доказательства приводятся факты, свидетельствующие о наличии суточной периодичности у одноклеточных водорослей.