Аналіз стратегії розвитку підприємства і його організаційної структури

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 02:11, дипломная работа

Краткое описание

Мета роботи полягає в формуванні стратегії розвитку та вдосконаленні організаційної структури підприємства на прикладі ТОВ «ІВА».
Для досягнення цієї мети у роботі передбачено виконання комплексу взаємопов’язаних завдань:
дослідити особливості формування стратегій підприємства, концепції та види стратегій підприємства ;
розглянути підходи щодо визначення стратегічного потенціалу підприємства в конкурентному середовищі та проаналізувати методи оцінювання його результативності;
проаналізувати вплив організаційної структури підприємства на вибір стратегії розвитку;
за допомогою аналізу визначити тенденції розвитку стратегії на основі дослідження функціонування обраного підприємства та зробити висновки щодо впливу стратегії на господарську діяльність
та загальний фінансовий результат функціонування підприємства;
проаналізувати організаційну структуру підприємства запропонувати заходи що до її удосконаленню.

Оглавление

ЗМІСТ _________________________________________________________6
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ________________________________________7
ВСТУП ________________________________________________________8
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ__________________________________________________10
Сутність, цілі, та особливості формування cтратегій
підприємства _____________________________________________10
Стратегічний потенціал підприємства в конкурентному середовищі,
оцінювання його результативності ___________________________ 15
1.3. Концепції, види стратегій підприємства, та їх аналізування ______19
1.4. Організаційна структура підприємства: принципи формування,
вибір, аналіз функціонування _______________________________30
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА __________36
2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства
ТОВ «ІВА» _______________________________________________36
2.2. Аналіз діяльності та стратегії розвитку ТОВ «ІВА» _____________42
2.3. Аналіз організаційної структури підприємства ТОВ «ІВА» та ії
вдосконалення ____________________________________________61
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ _______________________________________71
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ________________________________________74
ДОДАТКИ ____________________________________________________78

Файлы: 1 файл

диплом .doc

— 936.00 Кб (Скачать)
 
 

       ЗМІСТ 

ЗМІСТ  _________________________________________________________6

УМОВНІ  ПОЗНАЧЕННЯ ________________________________________7

ВСТУП  ________________________________________________________8

РОЗДІЛ  І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЇ

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ__________________________________________________10 

  1. Сутність, цілі, та особливості формування cтратегій

        підприємства _____________________________________________10   

  1. Стратегічний потенціал підприємства в конкурентному середовищі,

       оцінювання його результативності ___________________________ 15

   1.3. Концепції, види стратегій підприємства, та їх аналізування ______19

   1.4. Організаційна структура підприємства: принципи формування,

           вибір, аналіз функціонування _______________________________30

РОЗДІЛ  ІІ. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА __________36

   2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства

          ТОВ «ІВА» _______________________________________________36

   2.2. Аналіз діяльності та стратегії розвитку ТОВ «ІВА» _____________42

   2.3. Аналіз організаційної структури підприємства ТОВ «ІВА» та ії

         вдосконалення  ____________________________________________61

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ _______________________________________71

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ________________________________________74

ДОДАТКИ ____________________________________________________78 
 
 
 
 

Умовні  позначення 

Рвк - рентабельність власного капіталу підприємства;

ПР - прибуток;

ВК - власний капітал підприємства;

П - продуктивність кожного ресурсу;

ВП - випуск продукції;

Pесi - виробничий ресурс;

Вир - отримана виручка;

  Q - випуск продукції;

Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів;

 f - фондовіддача;

Pa - рентабельність активів;

 - загальна сума чистого прибутку за рік;

 - сума активів за річним балансом;

 Рп - рентабельність продукції;

 - повна собівартість реалізованої продукції;

ka  - коефіцієнт автономії

- власний капітал підприємства;

- підсумок балансу;

kлз - коефіцієнт загальної ліквідності. 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ВСТУП 

     Жодне підприємство не зможе досягти успіху в конкурентній боротьбі, якщо не відстежуватиме далекосяжні тенденції розвитку ринку і не вироблятиме на цій основі бачення свого майбутнього, не моделюватиме способів його досягнення, тобто не матиме ефективної стратегії розвитку своєї діяльності. Теоретичні засади стратегії підприємств - суб'єктів ринкових відносин формувалися у процесі пошуку ефективних методів забезпечення їх динамічної рівноваги із конкурентним середовищем, що потребувало вивчення не лише актуальних на певний час можливостей і загроз, а й тих, що можуть заявити про себе у близькій чи віддаленій перспективі [19].

     Актуальність  теми зумовлена тим, що подальший розвиток національної економіки потребує нових підходів у розвитку підприємств. Значна роль при цьому належить стратегії підприємства, а саме: формуванню і реалізації стратегії на підприємстві як інструменту забезпечення ефективної діяльності не тільки на поточний момент, але і на довгострокову перспективу.

     Стратегія як інтегральний системний підхід до організації діяльності підприємства дозволяє: визначити і порівнювати цілі розвитку підприємства та організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення його цілей.

     Вибір стратегії і її виконання є основним  завданням  підприємства. А продумана стратегія дасть змогу вирішити питання узгодженості виробничих і відтворювальних процесів, скоординувати діяльність різних підсистем і тим самим підвищити потенціал підприємства та його адаптивні можливості. Застосування стратегічного підходу до діяльності підприємства сприятиме створенню системи, в якій забезпечують збалансований розвиток усіх компонентів діяльності підприємства у відповідності до умов зовнішнього середовища.

     Мета  роботи полягає в формуванні стратегії розвитку та вдосконаленні організаційної структури підприємства на прикладі ТОВ «ІВА».

     Для досягнення цієї мети у роботі передбачено  виконання комплексу взаємопов’язаних завдань:

  • дослідити особливості формування стратегій підприємства, концепції та види стратегій підприємства ;
  • розглянути підходи щодо визначення стратегічного потенціалу підприємства в конкурентному середовищі та проаналізувати методи оцінювання його результативності;
  • проаналізувати вплив організаційної структури підприємства на вибір стратегії розвитку;
  • за допомогою аналізу визначити тенденції розвитку стратегії на основі дослідження функціонування обраного підприємства та зробити висновки щодо впливу стратегії на господарську діяльність

   та загальний  фінансовий результат функціонування підприємства;

  • проаналізувати організаційну структуру підприємства  запропонувати   заходи що до її удосконаленню. 

     Об'єктом  дослідження виступає фінансова - господарська діяльність ТОВ «ІВА».

     Предметом дослідження є стратегії розвитку підприємства і його організаційна структура.

     У процесі дослідження системи стратегії розвитку підприємства використані абстрактно-логічний, статистико-економічний, монографічний, розрахунково-конструктивний, економіко-математичний методи, метод аналізу та інші методи проведення економічних досліджень.

     Питання стратегії розвитку підприємства  та організаційної структури підприємства  привертає увагу багатьох вітчизняних науковців, зокрема: Герасимчук В.Г., Гевлич Л.Л.,  Клівець П.Г., Ковтун О.І., Кудіна О.М., Кислицин В.О., Минчинська І.В., Павлова В.А., Ривкіна О.Л., Ревенко О.В., Кіндратська Г.І. та інших.

     Практичне значення дипломної роботи: матеріали  і результати дослідження можуть бути використані у подальшій  роботі по розробці стратегії ТОВ «ІВА», запровадження нового виду продукції, вдосконалення організаційної структури підприємства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Розділ  I. Теоретичні аспекти аналізу стратегії розвитку                  підприємства, його організаційної структури

  1. Сутність, цілі, та особливості формування стратегій підприємства
 

    Уміння  бачити перспективу підприємства з  урахуванням різноманітних факторів його внутрішнього і зовнішнього середовища є однією із найважливіших умов ефективної організації підприємства. Адже будь-якому суб'єкту господарювання доводиться діяти у досить динамічному конкурентному середовищі, в якому змінюються, оновлюються технології, асортимент продукції, потреби, інтереси і смаки споживачів, набирають сили і множаться конкуренти або, навпаки, економічно слабнуть і переорієнтовуються на інші ринки.

     За  таких умов підприємство повинно  мати мобільний та ефективний набір видів діяльності, асортименту продукції, форм і методів поведінки, які б вигідно позиціонували його в конкурентному середовищі, завдяки якому воно б досягало близьких і віддалених цілей. Як правило, цей набір формується на основі концепції розвитку підприємства і називається його стратегією.

     Стратегія розвитку підприємства - узагальнена програма діяльності (модель дій), спрямована на досягнення підприємством бажаного етапу, мети (статусу на ринку, соціально-економічних показників) завдяки ефективному розподілу, координації та використанню ресурсів; це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритети і проблеми підприємства, його місію, головні цілі і розподіл ресурсів для їх досягнення [19, с. 8].

     Стратегія розвитку формулює цілі та основні шляхи для їх досягнення, таким чином, що підприємство має спільний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія розвитку підприємства - це довгостроковий плановий документ, тобто це результат стратегічного планування. У свою чергу стратегічне планування - це процес здійснення цілей на певний період та напрямків діяльності підприємства. Розробка стратегій підприємств - це досить складний і тривалий процес, враховуючи постійну переоцінку і періодичну перевірку вибраних цілей, аналізуючи при цьому стан середовища діяльності самого підприємства.

     В економічній практиці стратегія  постає як система правил і способів реалізації концепції розвитку підприємства. Добре продумана, правильно сформульована стратегія окреслює найраціональніший шлях, найпродуктивніші способи досягнення мети, забезпечує підприємству вибір перспективних видів діяльності, високий попит на його продукцію (послуги), вигідну, нерідко унікальну позицію на ринку. Кожне підприємство розробляє власну стратегію з огляду на свою мету та особливості ринку. Однак стратегія, як правило, допомагає підприємству досягти наміченого, але не гарантує його.  Навіть найдосконаліша стратегія не може точно передбачити майбутнього і розвитку подій, забезпечити блискавичний результат.

     Існує кілька підходів до формування стратегії підприємства. Різні автори по-різному підходять до питання, вважається що стратегія підприємства має три стадії: на першій стадії підприємство прагне досягти поставленої мети за допомогою наявних продуктів і ринків; на другій - підприємство приділяє більше уваги новим ринкам, намагаючись скласти більш вигідне уявлення про себе; на третій - підприємство розроблює нові продукти для існуючих ринків, намагаючись значно поліпшити свою репутацію.

     Ф. Котлер визначає послідовність етапів розробки стратегії, яка спирається на програмну заяву підприємства, викладення допоміжних цілей і завдань і стратегії зростання (рис. 1.1) [17, с. 6].

                                               

                        

Рис. 1.1. Етапи розробки стратегії підприємства 

     З огляду на особливості стратегії  розглядають її як: план - майбутній результат, орієнтир, напрям розвитку; принцип (модель) корпоративної поведінки; позицію - реальне місце, статус на конкретному ринку; перспективу - уявлення про майбутнє фірми, підприємства; прийом - особливий маневр у конкурентній боротьбі.

     Головною  сутнісною ознакою стратегії  є цілеспрямованість, а її призначення полягає у побудові організації, здатної успішно працювати, долаючи непередбачені обставини, виклики конкуренції, внутрішні проблеми, здобувати все нові вигідні позиції на ринку [33].

     Стратегія підприємства є конкретизацією, системним  механізмом реалізації його стратегічних цілей, які здебільшого орієнтуються на поліпшення якості продукції і послуг порівняно з продукцією і послугами конкурентів; забезпечення вищих темпів зростання, ніж у середньому по галузі; збільшення частки ринку; проникнення на нові ринки; підвищення репутації фірми; досягнення низького рівня витрат тощо. У життєдіяльності підприємств такі орієнтири мають найвищий пріоритет, досягнення їх потребує стратегічного мислення, особливих підходів до оцінювання ділового середовища. Саме завдяки стратегічному мисленню формується бачення перспективного стану підприємства у бізнес-просторі. В іншому разі неминуче виникають кризові ситуації на підприємстві, відчутно послаблюються його позиції у конкурентному середовищі.

     Стратегія підприємства повинна відповідати  таким принципам:

Информация о работе Аналіз стратегії розвитку підприємства і його організаційної структури