Қазақстан Республикасының жер құқығы пәнінің

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2013 в 14:20, реферат

Краткое описание

«Қазақстан Республикасының жер құқығы» курсының бағдарламасы құқық қорғау органдары қызметкерлерін даярлауға арналған.
Пререквизиттер (жіберілуі үшін қандай міндетті курстарды өту қажет): «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР салық құқығы», «ҚР азаматтық құқығы» (жалпы және ерекше бөлім), «ҚР еңбек құқығы», «ҚР әкімшілік құқығы», «ҚР қылмыстық құқығы» (жалпы және ерекше бөлім).
Пәннің постреквизиті: «ҚР экологиялық құқығы», «ҚР аграрлық құқығы», «Халықаралық құқық».

Файлы: 1 файл

Жер құқығы бакалавриат .doc

— 2.41 Мб (Скачать)

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

 

СМЖ ЖМУ Е/ОӘК. 09-2009

1 басылым

САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ

Оқу-әдістемелік  кешені

Ф.4.09-02

01.02.2009 ж.


                                                                 

Заң  факультеті

Мемлекеттік және азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасы

 

 

                                               БЕКІТЕМІН

Бірінші проректор  – оқу-әдістемелік

                                                                             жұмыстар  жөніндегі  проректор

                                                                           _____________ Л.Қ. Еркінбаева

                                             

                                                                                  «_____»_______________ 2012 ж.

 

 

 

 

Қазақстан Республикасының  жер  құқығы пәнінің

 

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

 

 

 

 

 

Мамандықтар: 5В030100 «Құқықтану»

Оқу формасы: күндізгі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талдықорған 2012 ж.

 Оқу -  әдістемелік кешенді  типтік  оқу  бағдарламасына  сәйкес     және МЖМБС негізінде 5В030100 «Құқықтану»  мамандығына   з.ғ.м., аға оқытушы А.М. Байжұманова құрастырған.

 

 

 

____________________________

                 (оқытушының қолы)

Мемлекеттік және азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының отырысында қарастырылды.

« » 2012 ж.  № хаттама

 

Кафедра меңгерушісі з.ғ.к., доцент Н.Ш. Шеримова

«_____»__________ ___2012 жыл. №______хаттама

заң факультетінің  әдістемелік  бюросы мақұлдаған.

Әдістемелік бюроның  төрайымы  А.Б. Жүніспаева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

 

СМЖ ЖМУ Е/ОӘК. 09-2009

1 басылым

САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ

Оқу-әдістемелік  кешені

Ф.4.09-02

01.02.2009 ж.


 

Заң  факультеті

Мемлекеттік және азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

С И Л Л А Б  У С

 

 

Пәні: Қазақстан Республикасының жер құқығы

мамандықтар:  5B050300 «Құқықтану»

оқу формасы: күндізгі, сырттай

курс:   3

семестр:  6

кредит саны:    2

барлық аудиториялық сағат:    90,  оның ішінде:

дәріс:  15

практикалық сабақтар:  15

ОСӨЖ:  30

СӨЖ:  30

Емтихан:  6 семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талдықорған  2012 ж.

Оқытушы жөнінде мәлімет:

Байжұманова Айгерім  Мажибекқызы   –   мемлекеттік және азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының  аға оқытушысы, з.ғ.м.                                   

Байланыс телефоны: 87014268039, 149. e mail: Nurai310707mail.ru

Сабақ   бекітілген  сабақ  кестесі  бойынша  жүргізіледі.

Пәннің  пререквизиті:

«Қазақстан Республикасының жер құқығы» курсының бағдарламасы   құқық қорғау органдары қызметкерлерін  даярлауға  арналған.

Пререквизиттер (жіберілуі үшін қандай міндетті курстарды өту қажет): «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР салық құқығы», «ҚР азаматтық құқығы» (жалпы және ерекше бөлім), «ҚР еңбек құқығы», «ҚР әкімшілік құқығы», «ҚР қылмыстық құқығы» (жалпы және ерекше бөлім).

Пәннің  постреквизиті: «ҚР экологиялық құқығы», «ҚР аграрлық құқығы», «Халықаралық құқық».

Пәнге  қысқаша   сипаттама: Жер құқығы – бұл жоғары заңи оқу орындарында оқытылатын оқу пәні болып есептеледі және азаматтық құқық пәнінің бір саласы болып табылады, жер құқығының негізгі қайнар көздерін, дер құқығының маңызын, жер құығының қатынастарын, құқықтық реттелу ерекшеліктерін, жер құқығының объектілерінің құқықтық режимін және олардың құқықтық қорғалу мәселелерін теориялық зерттеу. Осыған байланысты жер құқығы түсінігі, жүйесі; жер құқығының құқық субъектілерінің және оларға құқықтардың қорғалуы әдістері сияқты мәселелер қарастырылады.

Курстың мақсаты және міндеттері: Жер құқығының түсінігі, реттеу пәні және әдісі туралы жер құқығы  қатынастары туралы, жер заңнамасының құрамы және олардың әрекет етуі туралы, және оның жерге байланысты талаптары туралы, міндеттері туралы,жерді құқықтық қорғау туралы жалпы білімгерлердің ұғынуы. Оқу пәні ретінде жер құқығы пәні жерді пайдалану мен қорғауға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастардың құқықтық негіздерін, оларды ретке келітурге байланысты құқықтық реттеушілік мүмкіндіктерін, меншік құқығы мен жерді пайдалану субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін, жер қатынастарының аясындағы мемлекеттің рөлі мен қызметінің бағыттарын анықтау үшін қажет.

Курсты  оқытудың мақсаттры мен міндеттері:

 • студенттерге жер құқығының негізгі теориялық ережелерін түсіндіру;
 • нарықтық экономика құрудағы жер заңнамасының маңызын ашу;
 • ҚР жер қоры санаттарының құрамы мен құқықтық режимін оқыту;
 • Жер заңнамасының қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын зерттеу;
 • Студенттерге жер қатынастарының әртүрлі жағдайларына құқықтық нормалар дұрыс қолдану тәжірибесін қалыптастыру;
 • әдетте жер құқығының нормаларын талқылағанда кететін қателіктерге, жер құқық ғылымымен әлі қарастырылмаған не шешімі табылмаған күрделі теориялық сұрақтарға студенттердің назарын аудару;
 • жер заңнамасының негіздері туралы білім алу;
 • жер заңдарының нормаларын тәжірибе жүзінде қолдануды меңгеру;
 • жер қатынастары аясында болашақ заңгер мамандарды мемлекеттің, заңды тұлғалардың, сонымен қатар азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау қабілеті қалыптастыру.

Көрсетілген мақсаттар  мен міндеттер осы оқу курсының мазмұны мен құрылымын анықтайды. Бұл пәнді оқыту оған дейін  өтілуі тиіс әкімшілік, еңбек құқығы, қылмыстық құқық және т.б. пәндерді білуді қает етеді және сол білімге негізделеді.

Игеруге  тиіс:

Пәннің  зерттеу  мақсаты  мен  міндеттері  жайлы, оның  мазмұны  және  негізгі  жер құқықтық ұғымдары  мен анықтамалары  туралы   білімдерді  алу керек.

Іске  асыра  алатыны:

- негізгі жер құқықтық ұғымдары  мен анықтамалардың     мазмұнын  және  мәнін  ұғып  түсіну;

- оқу-танымдық   іс-әрекет  барысында  алған  білімдерді   өз  бетінше   пайдалану;

- болашақ  практикалық   іс-әрекетінде  жер құқықтық білімдерді  қолдану.

Осы  оқу  пәнін  оқып-білу  барысында  студенттің  міндеті:

Өзіндік жұмысқа және ОСӨЖ сабағына әр тақырыпқа тіркелген оқулық пен әдебиеттермен дайындалу керек. Бір семестр уақытында студент төмендегі жұмыс көлемін орындауы қажет.

 • таңдаған тақырып бойынша рефератты дайындау және қорғау
 • СӨЖ (студенттердің өзіндік жұмысы) тақырыптары бойынша коллоквиум тапсыру
 • Екі бақылау жұмысын жазу
 • Қорытынды емтиханды таңдаған формасы бойынша тапсыру (тест: ауызша, жазбаша)

 

Пән бойынша студенттің білімін  балмен бағалау көрсеткіші

 

Бағаланатын бағдар

(позиция)

1-8 аптадағы бағалау  мөлшері

9-15 аптадағы бағалау  мөлшері

Баллдың максималдық (жоғары) мөлшері

Электронды журналға балл қоюдың кезеңі

Ағымдық бақылау

7

7

Әрбір бағалауға 100 баллдан

Апта сайын (бірінші аптадан басқа)

СӨЖ

2

2

Әрбір СӨЖ –ге 100 баллдан

4,7,11,

14 апталарда

Аралық бақылау

1

1

Әр аралық бақылауға 100 баллдан

8 және 15 аптада

Кіру рұқсатының рейтенгісі

1

R1

100

8 апта

Кіру рұқсатының рейтенгісінің

 

R2

100

15 апта

Академиялық кезеңдегі кіру рұқсатының рейтенгісі

R= (R1 + R2)/2

100

15 апта

Емтихан

Е

100

16-19 апта

Қорытынды баға

І = R*0.6+E*0.4

100

 

 

 

       Силлабуста  әрбір бақылау түріне қойылатын  баллдың критерии  көрсетілуі  тиіс. Осы мақсатта оқытушы пәннің (спецификасын) өзіне тән ерекшелігін, студенттің мүмкіндігіне сәйкес қойылатын талаптарды ескереді, сонымен бірге оқытушы жалпы белгіленген  талаптарды да ескеруі тиіс.

      «Ағымдық  бақылау» параметрінде сабаққа  қатысу, практикалық, лабораториялық  және  үй тапсырмаларының орындалуын бақылау ескеріледі. Студенттің дәріс сабағындағы белсенділігін де ескеру керек. Балл қойылады: қатысқаны үшін, сабақ барсыныда лектордың  тарапынан қойылған проблемалық сұрақтарды талқылауға  ат салысқаны үшін, лекторға сұрақ қойғаны үшін,  сыни тұрғыдан ойлауына;  практикалық (семинар) және ОСӨЖ сабақтарындағы студенттің барлық қатысу мүмкіндіктері бағаланады. Балл қойылады: мәселенің шешімін тапқаны үшін, үй және тест тапсырмаларын орындағаны үшін, оқытушы тарапынан қойылған сұрақтарға жауап бергені үшін,  тақтада практикалық жұмыс жүргізгені үшін, бүкіл сабақтың барысында студенттің белсеңді ат салысқаны үшін, ОСӨЖ тапсырмаларын дайындауда және қорғауға өзіндік шығармашылқ ізденістерін танытқаны үшін және т.б. Әр оқытушы өз пәнінен жүргізілетін жұмыс түрлерін, тапсырмаларын  пәннің өзіне тән ерекшелігін және бағдармадағы мазмұнын ескере отырып дербес анықтайды, әр аралық бақылаудағы білімді бағалаудың рейтингтік жинақталған жүйесін жасайды.

          СӨЖ-ге қойылатын жоғары 100 балл  тапсырманың түріне және мазмұнына (ауыр, жеңілдігіне) байланысты бөлінеді, оның негізіне белгіленген талаптар, тапсыру мерзімінің сақталуы тапсырмалар мөлшері, орындалу сапасы жатады.

         Әр  пәннің мақсаты мен міндеті  ескеріле отырып, білім алушының  дайындық дәрежесі және өздік жұмысқа бөлінген сағат санын есепке алып СӨЖ формасы (нышаны) мен түрі таңдап алынады. Әрбір СӨЖ талапқа сәйкес бірнеше тапсырмалардан тұрады. Силлабуста әрбір тапсырманың мазмұны мен маңыздылығы және соған сәйкес сол тапсырманы орындағандағы балы көрсетілуі тиіс.

       Бағдарламада  көрсетілген студенттің қосымша  іс-әрекетіне «ғылыми баяндамалары, мақалалары, олимпиядалық конкурс,  жарыстарға қатысуы халықаралық  грант, жобаларға қатысуы және  т.б) үстеме балл бонустар қарастырылып, семестрдегі жинаған балына қосылады. Жіберіп алған сабақтарын және маңызды бақылау  қарсанында жүргізіледі. Негізсіз себептермен жіберілген сабақтар және оларды мерзімінен кеш өтеуге балл қойылмайды. Себепсіз сабақ жіберіп алған жағдайда, еңбек тәртібін бұзған кезде, сабаққа кешігіп келгенде, СӨЖ және ОСӨЖ тапсырмаларын аралық бақылау және үй жұмыстарын орындамау немесе өз уақытында тапсырмаған жағдайда  балл кемітіледі.

       Аралық  бақылау нышанын (форма) оқытушының  өзі анықтайды, оның коллоквиум, жобаны қорғау, тұсаукесер (презентация), эссе, жазба бақылау жұмысы т.б. болуы мүмкін. Силлабуста әрбір аралық бақылаудың нышаны және бағалау критерилері көрсетілуі тиіс. Осы негізде, оқытушы семестр бойына студенттің үлгерімін және сабаққа қатысуын қадағалайды.

Сабақ үлгерімінің және қатысудың жиынтық рейтингтік бағасын оқытушы әр аптаның соныңда университеттің жергілікті жүйесі  арқылы қояды.

 

Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі

 

Әріппен белгіленген  баға

Бағаның  цифрлік эквиваленті

Пайыздық мөлшері

Дәстүрлі түрде бағалау

A

4.0

95-100

Өте жақсы

A-

3.67

90-94

B+

3.33

85-89

Жақсы

B

3.0

80-84

B-

2.67

75-79

C+

2.33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2.0

65-69

C-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

Информация о работе Қазақстан Республикасының жер құқығы пәнінің