Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Апреля 2013 в 15:59, дипломная работа

Краткое описание

Кооперативна торгівля базується на колективній кооперативній власності. Здійснюється вона споживчою кооперацією, яка має певну мережу організацій і підприємств, що функціонують здебільшого в сільській місцевості. Свою роботу споживча кооперація спрямовує на посилення економічної самостійності; забезпечення повного господарського розрахунку, створення і розвиток торгівельної мережі, закупівлю сільськогосподарської продукції, надання різноманітних послуг населення побутового і виробничого характеру.

Оглавление

Розділ 1. Вступна та загальна частини.
1. Торгівля завдання, що стоять перед нею на сучасному етапі.
2. Види торгівлі, характеристика підприємств роздрібної торгівлі та форми обслуговування.
3.Організація робочого місця продавця в торгівлі.
4. Дотримання правил техніки безпеки в торгівлі, особистої гігієни і санітарних норм при продажі товарів.
Розділ 2. Продовольча група товарів.
1.Товарознавча характеристика рибної ікри.
2.Приймання, розміщення та викладка цих товарів.
3.Торгівельне обладнання та інвентар при реалізації товарів.
4. Умови і терміни зберігання.
5. Реклама цих товарів.
6.Правила продажу товарів та особливості особливості покупців.
Розділ 3. Непродовольча група товарів.
1.Товарознавча характеристика хутряними виробами.
2. Приймання, розміщення та викладка цих товарів.
3.Торгівельне обладнання та інвентар при реалізації товарів.
4. Умови і терміни зберігання.
5. Реклама цих товарів.
6.Правила продажу товарів та особливості особливості покупців.
Розділ 4. Заключна частина.
Оформлення звітної документації матеріально – відповідальними особами.
Список використаної літератури.

Файлы: 1 файл

urtov078.doc

— 417.00 Кб (Скачать)

Дипомна робота

      Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів

 

Зміст

          Розділ 1. Вступна та загальна частини.

1. Торгівля завдання, що стоять перед нею на сучасному етапі.

2. Види торгівлі, характеристика підприємств роздрібної торгівлі та                                                                                                                       

   форми обслуговування.

 1. Організація робочого місця продавця в торгівлі.
 2. Дотримання правил техніки безпеки в торгівлі, особистої гігієни і

санітарних норм при  продажі товарів.

 

            

            Розділ 2. Продовольча група товарів.

 1. Товарознавча характеристика рибної ікри.
 2. Приймання, розміщення та викладка цих товарів.
 3. Торгівельне обладнання та інвентар при реалізації товарів.
 4. Умови і терміни зберігання.
 5. Реклама цих товарів.
 6. Правила продажу товарів та особливості особливості покупців.

 

             Розділ 3. Непродовольча група товарів.

 1. Товарознавча характеристика хутряними виробами.
 2. Приймання, розміщення та викладка цих товарів.
 3. Торгівельне обладнання та інвентар при реалізації товарів.
 4. Умови і терміни зберігання.
 5. Реклама цих товарів.
 6. Правила продажу товарів та особливості особливості покупців.

 

                 Розділ 4. Заключна частина.

 Оформлення звітної  документації матеріально – відповідальними особами.

 

 

Список використаної літератури.

                

         

               Розділ 1. Вступна та загальна частини

       1.1.Торгівля та завдання, що стоять   

                         перед нею на сучасному етапі.

    Торгівля належить  до сфери обслуговування і  здійснює зв’язок між виробництвом  і споживачем, вона завершує процес  руху товару, забезпечуючи перехід  його у власність споживача.

     Перехід  до ринкової економіки докорінно  змінив форми і види торгівлі. До початку ринкових перетворень торгівля в основному була державною, її частка становила понад 70% усього роздрібного товарообігу, частка кооперативної – 27%, колгоспної – 3% товарообігу. У ході реформування в торгівлі відбулися значні структурні зміни, які створили основу для встановлення ринкових відносин. На даному етапі в Україні існують державна, кооперативна і комерційна форми торгівлі.

      Державна торгівля застосовується на державній власності. Усі підприємства й організації державної торгівлі, обладнання, інвентар, гроші є власністю держави. Державна торгівля здійснюється в робітничих селищах та містах. Сьогодні функції Міністерства торгівлі, яке було основною торговельної системи і здійснювало організацію державної торгівлі, виконує Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України.

     Кооперативна торгівля базується на колективній кооперативній власності. Здійснюється вона споживчою кооперацією, яка має певну мережу організацій і підприємств, що функціонують здебільшого в сільській місцевості. Свою роботу споживча кооперація спрямовує на посилення економічної самостійності; забезпечення повного господарського розрахунку, створення і розвиток торгівельної мережі, закупівлю сільськогосподарської продукції, надання різноманітних послуг населення побутового і виробничого характеру.

    У зв’язку з роздержавленням та приватизацією з’явилася нова форма торгівлі – комерційна, до якої належить недержавний, приватний сектор торгівлі. Така форма торгівлі сьогодні охоплює 80% роздрібного товарообороту України. Тобто на зміну монопольній системі державної торгівлі прийшла система вільного підприємства.

      Відповідно  до Закону України „ Про  підприємництво ” вести торгівельну діяльність і відкривати  торгівельне підприємство має право кожен громадянин України. Цей закон, як  Закон України „ Про підприємства ”, визначає що підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання, який володіє правами юридичної особи та здійснює певний вид діяльності з метою отримання прибутку.

 

 

 

 

 

       1.2. Види торгівлі, характеристика підприємств                                 

              роздрібної торгівлі та форми обслуговування.

    Торгівельні  підприємства, які функціонують  в Україні, поділяються за типами. Тип магазину – це його різновид, який характеризується асортиментом профілем, товарною спеціалізацією, розміром торгівельної площі, номенклатурою послуг, типовим набором торговельно – технологічного обладнання, формами продажу товарів.

     За цими  ознаками виділяють універсальні  магазини, спеціалізовані, вузькоспеціалізовані, комбіновані.

     Універсальні магазини – це магазини з широким асортиментом продовольчих товарів, із застосуванням прогресивним методів продажу. Вони є найбільш раціональними типами торговельних підприємств. До них відносять магазини типу: універсам, гастроном, супермаркет тощо. Універсам – торговельне підприємство, яке розраховане на реалізацію продовольчих товарів у широкому асортименті і непродовольчих товарів частково попиту з використанням методів самообслуговування. Торгівельно – оперативні процеси в універсамі механізовані процеси в універсамі механізовані та автоматизовані. Таке торговельне підприємство відрізняється високою культурою обслуговування. Це магазин з торгівельною площею від 400 до 2000 м2 залежно від чисельності населення, яке обслуговується.

     Спеціалізовані магазини реалізують товари однієї чи двох груп. У таких магазинах створені кращі умови для вивчення попиту покупців, широкий асортимент певної групи товарів, тісний зв’язок з постачальниками. Це позитивні моменти в роботі спеціалізованих магазинів. Проте їх недоліком є те, що вони не можуть задовольнити комплексного попиту населення. А тому покупець, щоб придбати все йому необхідне, мусить відвідати кілька магазинів.

    Вузькоспеціалізовані  магазини реалізують товари, які охоплюють неповну товарну групу. Такі магазини здебільшого працюють у великих містах.

   Комбіновані  магазини – це торгівельні центри та супермаркети, де можна придбати продовольчі і непродовольчі товари, розташовані підприємства громадського харчування та культурно – побутового призначення. Досить часто комбіновані магазини включають і аптеки.

   Супермаркет – порівняно велике торгівельне підприємство самообслуговування з низьким рівнем витрат, а також великим обсягом продажу. Особливістю супермаркетів є самообслуговування, відкрита викладка, централізоване обслуговування покупців, велика торгівельна площа, широкий асортимент товарів.

    Гіпермаркет – магазин самообслуговування загальноміського значення, торгівельною площею понад 3000 м2, з широким асортиментом продовольчих і непродовольчих товарів.

    Міні  – маркет – магазин самообслуговування, торгівельною площею до 200 м2 з обмеженим асортиментом продовольчих товарів.

   Торгівельний  комплекс. Головним принципом його роботи є масова викладка товарів з мінімальними витратами обігу. У торгівельних комплексах ціни порівняно нижчі, бо товари надходять безпосередньо від виробників. Їх площа більша за будь-які інші типи торгівельних підприємств, вона може становити від 7500 до 7950 м2. тут розміщують супермаркет, склади-магазини, магазини знижених цін.

    Залежно від специфіки операцій з купівлі-продажу товарів розрізняють оптову і роздрібну торгівлю.

    Оптова торгівля – сфера підприємницької діяльності з придбання і відповідного перетворення великих партій товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб’єктами підприємницької діяльності. Включає як безпосередні комерційні зв’язки на умовах договорів купівлі-продажу та поставки між підприємствами-виробниками і споживачами, так і зв’язки між ними через торговельних посередників. Оптова торгівля є сполучною ланкою між підприємствами-виробниками і роздрібною торгівлею.

     Роздрібна торгівля – сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг безпосередньо кінцевим споживачам. Саме тут здійснюється остання стадія товарообігу – зміна речової форми вартості товарів, створеної в процесі виробництва, на грошову. У результаті відшкодовуються виробничі витрати і створюються умови для подальшого розвитку виробництва. У системі роздрібної торгівельної мережі виокремлюють дрібнороздрібну мережу. Ця частина роздрібної торгівельної мережі, яка складається з палаток, кіосків, пунктів пересувної торгівлі та автоматів позастаціонарних торгівельних одиниць. До стаціонарної роздрібної торгівельної мережі належать магазини, павільйони, кіоски, палатки, торгівельні автомати.

       Магазини – основна ланка стаціонарної торгівельної мережі. Разом з дрібно роздрібними підприємствами вони становлять біля 90% загальної кількості торгівельних одиниць. Велика кількість магазинів, порівняно з іншими торгівельними підприємствами, свідчить про те, що магазин мають більше переваг. У магазинах можна застосовувати прогресивні методи продажу, використовувати сучасне обладнання та забезпечувати повний комплект послуг, пов’язаних із торгівельним обслуговуванням населення. Вони в основному розміщуються у відокремлених капітальних будівлях чи приміщеннях. До павільйонів відносять споруди з невеликим торгівельним залом та приміщенням для зберігання товарів. Кількість робочих місць тут обмежена ( 2 – 4 ). Кіоск торгівельний – споруда стаціонарного типу, яка не має торгівельного залу. Робочих місць тут може бути не більше двох. Палатка – споруда збірно-розбірної конструкції, яка також не має торгівельного залу для покупців. Тут, як правило, одне робоче місце. Такі торгівельні одиниці розміщують у місцях найбільшого скупчення населення. Переваги їх у тому, що вони не дорогі в спорудженні, легко та швидко монтуються. З допомогою торгівельних автоматів реалізують кондитерські вироди, соки, пиво, вина. Вони працюють цілодобово, прискорюють оборотність товарів.  

       1.3. Організація робочого місця

                                    продавця в торгівлі

       Робоче  місце продавця – це частина площі торгівельного залу магазину з торгівельним обладнанням та інвентарем для викладки товарів і обслуговування покупців.

 Для продажу товарів  раціонально організуйте робоче  місце продавця, що забезпечить:

 • вільний прохід покупців до товарів при самообслуговуванні;
 • підвищення культури обслуговування покупців;
 • збільшення товарообігу;
 • збільшення пропускної спроможності магазину;
 • раціональне розміщення викладки і показу товарів.

Залежно від форми  організації торгівлі робочі місця  продавців поділяють на індивідуальні та бригадні. При індивідуальній організації робочого місця кожний продавець несе індивідуальну матеріальну відповідальність за товари, обладнання, інвентар і має місце для відпуску товарів, обладнання, інвентар, товар тощо. При бригадній організації робочих місць члени бригади несуть матеріальну відповідальність за товари, обладнання, інвентар, за бригадою закріплюється відділ, секція, магазин. Залежно від улаштування торговельного обладнання робочі місця продавців поділяють на: відкриті, напівзакриті і закриті.

      Відкриті  робочі місця – це така організація  робочого місця продавця, коли  товари не відокремлені лінією  прилавків від покупців і площа  робочих місць об’єднана з  площею для покупців. Напівзакриті  робочі місця відділені від площі для покупців тумбами, між якими є проходи до товарів, доступ покупців до товарів регулюється продавцями. Закриті робочі місця – це така організація робочого місця, коли продавця і товари від покупця відділяє прилавок.            

На робочому місці виконують такі операції:

 • показ , вибір товарів;
 • консультування покупців;
 • розрахунки за товарів і його пакування;
 • надання послуг.

Робочі місця продавців  повинні відповідати таким вимогам:

 • надавити максимум зручностей покупцю для огляду товарів;
 • забезпечувати раціональну організацію праці;
 • забезпечувати зберігання якості товарів;
 • надавати можливість зручно, красиво розмістити асортимент товарів та їхні запаси.

Запаси товарів умовно поділяють на робочий, виставочний  та резервний. Робочий запас –  це товари для безпосереднього пролажу, що знаходяться на робочому місці продавця. Виставочний запас – це зразки товарів, призначений для інформації покупців про асортимент товарів , які є у продажу.

 Резервний запас  – це товари для поповнення  робочого запасу, знаходяться вони у підсобних приміщеннях магазину або у нижніх ящиках прилавків. Для організації робочого місця продавця важливе значення має розміщення та викладка товарів. Розміщення товарів – це система розташування їх торгівельному залі за групами, підгрупами, видами, цінами з метою забезпечення гарного огляду і доступності для покупців:

 • нові товари розміщують у місцях, доступних для огляду;
 • великогабаритні і важкі товари розміщують біля виходу з торгівельного залу.

Під викладкою товарів  розміщують спосіб їх розміщення, укладання та показу на обладнанні в торгівельному залі. Способи викладки залежить від властивостей товарів. Розрізняють три способи викладки: горизонтальний, вертикальний та комбінований. При горизонтальній викладці однакові за найменуванням товари розміщують на одній або двох полицях по всій довжині обладнання. При вертикальному способі викладки товари однакового найменування викладають на полицях однієї гірки в кілька рядів зверху донизу. Комбінований спосіб поєднує горизонтальну і вертикальну викладки. Важливу роль в організації робочого місця продавця відіграє підготовка робочого місця до початку роботи. Підготовка робочого місця продавця починається до відкриття магазину. При початку робочого дня перевірте наявність і повноту асортименту товарів. Поповніть недостатній асортимент із резервного запасу, розмістіть і викладіть товар на обладнанні у торгівельному залі. Товари, які користуються попитом у покупців, розмістіть ближче до свого робочого місця. Сезонними і новим товарам відведіть найбільш помітне місце в торгівельному залі. Розмістивши товар та виклавши його на обладнанні, перевірте наявність їх оформлення. При оформленні цінника треба вказувати відомості про товар. Оформлений цінник прикріпляють на папір, коробку, виріб. Матеріали, необхідні для пакування, розміщують під прилавком ( папір, коробки, шпагат та інші матеріали ). Підготуйте інвентар для продажу товарів. Інвентар для підрахунку вартості покупки розміщують на прилавку праворуч від продавця. Робоче місце треба утримувати у належному санітарному стані: протирати пил на обладнанні, очищати товар від пилу, прибирати вільну тару та сміття. Перед початком роботи продавець одягає спецодяг. Протягом робочого дня підтримуйте порядок та чистоту на робочому місці. Протягом робочого дня поліпшуйте викладку товарів, поповнюйте асортимент.

Информация о работе Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів