Митний контроль: поняття мета його здійснення, функції та об’єкти митного контролю

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 16:55, курсовая работа

Краткое описание

Мета і завдання курсової роботи. Метою курсової роботи є дослідження організації митної справи в Україні, роботи митнох органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів.
Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання:
Розкрити зміст, функції та об’єкти митного контролю
Дослідити особливі процедури митного контролю
Розкрити зміст митної декларації
Розробити шляхи підвищення ефективності управління митною справою в Україні

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………3
Розділ 1.Організація митного контролю за товарами, що
переміщуються через митний кордон України…………..5
Митний контроль: поняття мета його здійснення, функції та об’єкти митного контролю……………………………………………………….......5
Організація митного контролю…………………………………………….13
Зони митного контролю…………………………………………………….19
Розділ 2. Здійснення митного конролю товарів, що
переміщуються через митний кордон України…………....25
Огляд, переогляд товарів, транспортних засобів, ручної поклажі,
багажу………………………………………………………………………...25
Особистий огляд та інші форми митного контролю. Індетифікація
товарів, транспортних засобів,під час здійснення митного контролю…27
Особливі процедури митного контролю………………………………..…39
Розділ 3. Митний контроль за особистими речами та іншими
предметами, що переміщуються громадянами через
митний кордон України………………………………………....41
Декларування особистих речей та інших предметів. Митна декларація:
поняття призначення, порядок заповнення та прийняття до
оформлення, особливості використання…………………………………41
Порядок митного контролю, митного оформлення та пропуску
особистих речей та інших предметів, що вивозяться громадянами за
межі митної території України…………………………………………….47
Умови ввезення громадянами особистих речей та інших преметів на
митну територію України…………………………………………………..51
Висновки………………………………………………………….58
Рекомендації……………………………………………………...59
Список використаних джерел………………………………………..60

Файлы: 1 файл

КУРСОва!!.docx

— 111.72 Кб (Скачать)

Незастосування  митного контролю не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку  переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

  Стаття 67. Звільнення від митного огляду

Митному огляду не підлягає ручна поклажа  та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів Конституційного  Суду України, Міністра закордонних  справ України, Генерального прокурора  України та членів їхніх сімей, які  прямують разом з ними.

 Стаття 68. Спрощений митний контроль

Регіональні митниці, митниці, за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним  органом виконавчої влади в галузі митної справи, можуть застосовувати  спрощений митний контроль.

Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення громадянами через  митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Спрощений митний контроль застосовується митними  органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.

Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звільняються від подання митної декларації.

Звільнення  від подання митної декларації не означає звільнення громадян від  обов'язкового дотримання порядку переміщення  товарів через митний кордон України.

  Стаття 69. Митний контроль після пропуску товарів і транспортних засобів

Незалежно від закінчення операцій митного  контролю, оформлення та пропуску товарів  і транспортних засобів митний контроль за ними може здійснюватися, якщо є  достатні підстави вважати, що мають  місце порушення законодавства  України чи міжнародного договору України, укладеного в установленому законом  порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митні органи.

Такий контроль здійснюється на підставі письмового розпорядження керівника митного  органу або особи, яка його заміщує.

  Отже, процедури митного контролю — спеціально передбачувані і використовувані при здійсненні митного контролю операції стосовно переміщуваних через митний кордон України товарів і транспортних засобів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3

Митнийконтроль за особистими речами та іншими предметами, що переміщуються  громадянами через митний кордон України

3.1 Декларування особистих речей  та інших предметів. Митна декларація: поняття признгачення, порядок заповнення  та прийняття до оформлення, особливості  використання.

  Відповідно до статті 3 Закону України від 13.09.2001 № 2681-III „Про Порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих предметів, товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” особисті речі, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України або пересилаються в несупроводжуваному багажі, усно чи письмово декларуються за бажанням власника таких речей або на вимогу посадової особи митного органу та не оподатковуються

Відповідно  до діючого законодавства валютні  цінності, цінності, предмети, що переміщуються  громадянами через митний кордон України, підлягають усному або письмовому декларуванню.  
      Форма усного декларування застосовується лише при переміщенні громадянами через митний кордон України особистих речей, валютних цінностей, цінностей, товарів, транспортних засобів у порядку й обсягах, що не перевищують норми, установлені законами України й іншими нормативно-правовими актами, та таких, що не потребують дозволів відповідних державних органів на їх переміщення.  
      При усному декларуванні митна декларація не заповнюється.  
      На бажання власника або на вимогу посадової особи митного органу декларація оформлюється в обов'язковому порядку.  
      Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1652 “ Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян “ було затверджено перелік предметів, віднесених до особистих речей громадян. 
      Ст. 249 Митного кодексу, Постанова КМУ № 1375 від т28.08.2003 “Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України” визначають, що митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування податків і зборів визначається на підставі заяви власника цих товарів чи уповноваженої ним особи за умови надання підтверджувальних документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна ідентифікувати з наявними товарами. При визначенні митної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.  
      За відсутності таких підтверджень або у разі наявності обгрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої вартості митні органи визначають митну вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари та відповідно до вимог Кодексу.  
      Відповідно до ст.247 Митного кодексу України громадяни за умови дотримання вимог Кодексу та інших законів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та вивезення з України, а також тих, щодо яких законом України встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності. 
      Стаття 252 Митного кодексу визначила, що товари, які ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають оподаткуванню в порядку та на умовах, визначених законами України.  
      Громадяни за умови дотримання вимог Митного кодексу України та інших законодавчих актів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які особисті речі та товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну, а також тих, щодо яких законодавством України встановлені обмеження.  
  Наказ Державної митної служби України від 4 червня 2008 р. N 604

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 р. за N 629/15320 “Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами  предметів через митний кордон України”

   Митна декларація – письмова заява громадянина (уповноваженої особи), яка подається митному органу та містить відомості щодо предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, необхідні для їх митного контролю та митного оформлення. Форма декларації затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів” (зі змінами);

  Бланк декларації є бланком установленої форми, виготовленим друкарським способом.

Декларація  застосовується для письмового декларування предметів, що:

-  підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, у випадках, передбачених Митним кодексом та актами Кабінету Міністрів України;

-  переміщуються в обсягах, які підлягають оподаткуванню, визначених Митним кодексом та законами України;

-  належать до предметів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження;

-  тимчасово ввозяться (вивозяться) або переміщуються транзитом через митну територію України (за винятком випадків, установлених законами України або актами Кабінету Міністрів України);

-  переміщуються в БВГ;

-  переміщуються через митний кордон України у вантажних відправленнях або відправляються за межі України в міжнародних експрес-відправленнях (крім міжнародних експрес-відправлень документального характеру).

У вищезазначених випадках громадяни зобов’язані  заповнити декларацію, у тому числі  на вимогу посадової особи митного  органу.

   На бажання громадянина декларація може бути заповнена і під час переміщення ним через митний кордон України інших предметів.

Декларація  заповнюється власноручно громадянином, який досяг 16-річного віку (або вповноваженою  ним особою), і засвідчується його особистим підписом до пред’явлення предметів для митного контролю. Відомості про предмети, що переміщуються  через митний кордон України громадянами, які не досягли 16-річного віку та/або  є недієздатними особами чи особами, цивільна дієздатність яких обмежена, зазначаються в деклараціях осіб, що їх супроводжують.

    Пункти та підпункти декларації, що потребують відповіді “Так” чи “Ні”, заповнюються шляхом проставлення X-подібної позначки у відповідній рамці. При проставленні відмітки в рамці “Так” уносяться необхідні дані до полів (таблиць), які деталізують відповідний пункт декларації.

Відомості, що не вмістилися на одному бланку декларації, зазначаються громадянином на окремих  бланках декларації, у яких повторюються відомості пункту 1, а пункти (підпункти), що не використовуються, перекреслюються Z-подібною лінією. При цьому у  верхньому лівому кутку основного  аркуша декларації громадянином учиняється запис “Додатковий аркуш”.

Посадові  особи митних органів не мають  права заповнювати декларацію, змінювати  чи доповнювати відомості, зазначені  в декларації, за винятком унесення до неї відомостей, що належать до компетенції  митних органів.

Декларація  не приймається до митного оформлення посадовою особою митного органу в разі:

-       заповнення декларації з порушенням вимог цього Порядку;

-       заповнення декларації олівцем;

-       заповнення декларації з виправленнями та/або підчищеннями.

У цих  випадках громадянином (уповноваженою  особою) заповнюється нова декларація з дотриманням вимог цього  Порядку.

  Разом з декларацією для митного контролю та митного оформлення предметів громадянином (уповноваженою особою) залежно від мети переміщення, виду транспорту, найменування предмета, способу переміщення та інших факторів, що впливають на митні процедури, подаються такі документи:

  1) документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина (уповноваженої особи):

  2) товарні чеки, ярлики, рахунки тощо, які можна ідентифікувати з наявними товарами, або інший документ, який підтверджує вартість товару (за наявності);

  3) документи, що підтверджують право на застосування пільгового режиму оподаткування;

  4) документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України;

  5) документ контролю за переміщенням предметів;

  6) документи, що підтверджують право вчиняти дії, пов’язані з пред’явленням предметів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними предметами;

  7) документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб;

  8) зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення або транзит предметів.

З моменту  прийняття декларації посадовою  особою митного органу для оформлення вона є документом, що засвідчує  факти, які мають юридичне значення і за достовірність яких громадянин (уповноважена особа) несе відповідальність згідно з законодавством.

Факт  здійснення передбачених законодавством видів контролю предметів, що переміщуються  через митний кордон України громадянами, у встановлених законодавством України випадках засвідчується шляхом проставлення посадовими особами органів контролю відміток (штампів, печаток) про результати контролю у поданих товаросупровідних документах або в декларації.

Декларація, оформлена посадовою особою митного  органу відповідно до глави 3 цього  Порядку, є підставою для вивезення/ввезення задекларованих у ній предметів  громадянином, який здійснював їх переміщення, з метою, зазначеною у декларації, за умови дотримання законодавства  з питань митної справи. [Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі" Наказ Державної митної служби України від 30 червня 1998 року N 380, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 1998 р. за N 469/2909]

  Отже, митна декларація - письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Порядок митного контролю, митного  оформлення та пропуску особистих речей та інших предметів на митну територію України

Контроль  предметів,  що переміщуються громадянами  через  
державний кордон, здійснюється:

     - при в'їзді в Україну - з  моменту  проходження  прикордонного  
контролю (і закінчується митним контролем);

    - при виїзді з України - з моменту проходження митного контролю  
(і закінчується прикордонним контролем).

  Громадяни самостійно приймають рішення щодо  проходження  
митного контролю "зеленим" чи "червоним" коридором.

  При проходженні громадянином митного контролю  "зеленим"  
коридором:

     1. Посадова особа митниці може  запропонувати  громадянину  
пред'явити  авіаційний  квиток  та паспорт або інший документ,  що  
посвідчує  особу.  При  цьому  посадова  особа  митниці  роз'яснює  
критерії  проходження  митного  контролю  цим  коридором  та  може  
проводити опитування громадянина за пунктами митної декларації.

     2. У  разі вчинення громадянином  порушення митних правил,  
посадовою особою митного органу складається протокол про порушення  
митних правил.

Информация о работе Митний контроль: поняття мета його здійснення, функції та об’єкти митного контролю