Митний контроль: поняття мета його здійснення, функції та об’єкти митного контролю

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 16:55, курсовая работа

Краткое описание

Мета і завдання курсової роботи. Метою курсової роботи є дослідження організації митної справи в Україні, роботи митнох органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів.
Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання:
Розкрити зміст, функції та об’єкти митного контролю
Дослідити особливі процедури митного контролю
Розкрити зміст митної декларації
Розробити шляхи підвищення ефективності управління митною справою в Україні

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………3
Розділ 1.Організація митного контролю за товарами, що
переміщуються через митний кордон України…………..5
Митний контроль: поняття мета його здійснення, функції та об’єкти митного контролю……………………………………………………….......5
Організація митного контролю…………………………………………….13
Зони митного контролю…………………………………………………….19
Розділ 2. Здійснення митного конролю товарів, що
переміщуються через митний кордон України…………....25
Огляд, переогляд товарів, транспортних засобів, ручної поклажі,
багажу………………………………………………………………………...25
Особистий огляд та інші форми митного контролю. Індетифікація
товарів, транспортних засобів,під час здійснення митного контролю…27
Особливі процедури митного контролю………………………………..…39
Розділ 3. Митний контроль за особистими речами та іншими
предметами, що переміщуються громадянами через
митний кордон України………………………………………....41
Декларування особистих речей та інших предметів. Митна декларація:
поняття призначення, порядок заповнення та прийняття до
оформлення, особливості використання…………………………………41
Порядок митного контролю, митного оформлення та пропуску
особистих речей та інших предметів, що вивозяться громадянами за
межі митної території України…………………………………………….47
Умови ввезення громадянами особистих речей та інших преметів на
митну територію України…………………………………………………..51
Висновки………………………………………………………….58
Рекомендації……………………………………………………...59
Список використаних джерел………………………………………..60

Файлы: 1 файл

КУРСОва!!.docx

— 111.72 Кб (Скачать)

- надання необхідної допомоги спеціальним підрозділам по боротьбі зі злочинністю при проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю.          Митні органи мають право:

 • встановлювати додаткові режимні правила в зонах митного контролю;
 • перевіряти документи на право доступу до зон митного контролю;
 • перевіряти речі, предмети, валюту та цінності, що переміщуються через межі таких зон;
 • вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання вимог режиму зон митного контролю.

  Особи, винні в порушенні режиму в зонах митного контролю, в незаконному переміщенні через зони митного контролю вантажі», товарів та інших предметів, несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  Постанова від 25 грудня 2002 р. N 1947 “Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, і порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” визначає відповідно до Митного кодексу України механізм створення зон митного контролю та їх режим.

            Зони митного контролю створюються митними, органами:

 • у межах пунктів пропуску через державний кордон;
 • у межах прикордонної смуги на державному кордоні;
 • у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях;
 • на територіях підприємств;
 • на територіях спеціальних митних зон;

Зони митного контролю у межах  пунктів пропуску через державний  кордон створюються Держмитслужбою за погодженням з Держкомкордоном  та Мінтрансом. [Дудчак Василь Іванович, Мартинюк Олена Віталіївна. Митна справа: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : Вид-во КНЕУ, 2002. — 310с.]  Отже, зони митного контролю створюються з метою здійснення митними органами митних процедур . щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, запобіганням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.

                                            Розділ 2

Здійснення митного контролю товарів, що переміщуються через  митний кордон України

2.1. Огляд, переогляд товарів,  транспортних засобів, ручної  поклажі та багажу.

  З метою встановлення законності переміщення через митний кордон України транспортних засобів, товарів та інших предметів, обліку, обкладення їх митом і митними зборами митниця має право провести огляд транспортних засобів, товарів, предметів.

  Переогляд транспортних засобів, товарів, предметів може бути проведено за наявності підстав вважати, що переміщувані через митний кордон транспортні засоби, товари, предмети містять:

 • предмети контрабанди; предмети — безпосередні об'єкти порушення митних правил;
 • предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю, або загрожувати життю населення та тваринного світу, або призвести до руйнування навколишнього середовища;
 • продукцію, що містить пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, геноциду та ін., що суперечить відповідним нормам Конституції (Основного Закону) України;
 • товари, імпорт яких здійснюється з порушенням прав промисловості або інтелектуальної власності;
 • товари щодо яких не було здійснено митного оформлення.
 • Якщо є достатні підстави вважати, що громадянин переміщує через митний кордон України товари, які підлягають обліку і контролю інших державних органів;

З метою  припинення переміщення через територію  України товарів, заборонених для  транзиту, огляду та переогляду можуть також підлягати ручна поклажа і багаж громадян, які перетинають транзитом територію України.

  Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи його уповноваженого представника, який діє на підставі належним чином оформленого доручення.

  Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу в разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника здійснюється :

якщо  є достатні підстави вважати, що несупроводжуваний  багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин чи можуть завдати матеріальної шкоди громадянам, підприємствам;

якщо  громадянин чи його представник не з'явився впродовж місяця з дня надходження  несупроводжуваного багажу;

якщо  товари пересилаються в міжнародних  поштових відправленнях;

в разі залишення на території України  ручної поклажі й багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через  територію України.

  Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу в разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання.  Про здійснення огляду та переогляду складається акт, форму якого встановлює Державна митна служба України.[“Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій”, затверджений Наказом Державної митної служби України від 4 грудня 1999 року ]

     Отже, огляд та переогляд товарів транспортних засобів, ручної поклажі багажу здійснюється з метою припинення переміщення через територію України товарів, заборонених для транзиту,

 

 

2.2.Особистий огляд та  інші форми миртного контролю. Індетифікація товарів, транспортних  засобів під час здійснення  митного контролю.

  Виключною формою митного огляду є особистий огляд. Його застосування регламентоване ст. 264 КпАП, ст. 57 МК. Форми постанови про проведення та протоколу особистого огляду встановлені наказом Держмитслужби України від 21 квітня 2003 р. № 262.

  Особистий огляд є виключною формою огляду. Йому може бути піддана будь-яка фізична особа незалежно від громадянства. Особистий огляд може бути проведений за наявності достатніх підстав вважати, що фізична особа, яка перетинає митний кордон України або яка знаходиться в транзитній зоні аеропорту, відкритого для міжнародного сполучення, чи в зоні митного контролю, приховує при собі і не видає товари, що є об'єктами порушення законодавства чи міжнародного договору, контроль за виконанням яких покладений на митні органи.

  Такими підставами вважаються відповідні відомості, що містяться в заявах і повідомленнях осіб, у матеріалах, що надійшли від інших митних органів, а також безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу будь-яких ознак, які прямо чи непрямо вказують на те, що фізична особа приховує і не видає товари.

  Рішення про проведення особистого огляду особи приймається начальником митного органу чи особою, яка його заміщує. Таке рішення оформляється письмовою постановою, а результати — окремим актом. У постанові зазначається конкретна посадова особа митного органу, якій доручено проведення особистого огляду.

  Особистий огляд проводиться за участю понятих, а при необхідності — й фахівців (перекладача чи медичного працівника). Присутність при особистому огляді осіб, що не беруть участь у ньому і не мають до нього відношення, забороняється. Особи, що беруть участь в особистому огляді, повинні бути повнолітніми, і, за винятком медичного працівника, однієї статі з особою, що оглядається. Обстеження тіла особи, що оглядається, здійснюється тільки медичним працівником. Особистий огляд має проводитися в коректній формі, що виключає приниження особистої гідності і заподіяння неправомірної шкоди здоров'ю і майну особи, що оглядається, у межах, необхідних для виявлення прихованих фізичною особою при собі товарів

Шкода, заподіяна майну особи, що оглядається, неправомірними діями  посадових осіб митних органів, які  проводили особистий огляд, відшкодовується  відповідно до чинного законодавства.

                            Особистий огляд проводиться в три етапи.

 • Перший етап — підготовчий, він починається з моменту оголошення фізичній особі рішення начальника митного органу чи особи, що його заміщає, про проведення особистого огляду. Особі роз'яснюються його права й обов'язки в присутності понятих, а також пропонується добровільно видати товари, приховані від митного контролю.
 • Другий етап — основний, коли посадова особа митного органу повідомляє фізичній особі про початок безпосереднього особистого огляду, відбувається огляд речей, одягу і тіла фізичної особи, при необхідності їхнє дослідження.Спеціаліст, окрім медичного працівника, й перекладач не повинні бути присутніми у приміщенні, в якому проводиться особистий огляд, під час обстеження тіла особи, яка оглядається, а також у той час, коли особа знаходиться в натільній білизні або без одягу. Проведення фото-, кінозйомки і відеозапису в цей час у зазначеному приміщенні не допускаються.
 • Третій, завершальний етап особистого огляду, характеризується проведенням документального оформлення особистого огляду: складається протокол особистого огляду. Протокол підписують: посадова особа, що проводила особистий огляд, поняті, інші особи, що залучалися до проведення особистого огляду, фізична особа, щодо якої проводився особистий огляд.

У разі відмови оглянутої особи підписати  протокол в ньому робиться відповідний  запис про це, який засвідчується  підписом понятих, що брали участь у  проведенні особистого огляду, інспектора митниці і завіряється особистою  номерною печаткою.

  Навіть якщо особа, щодо якої проведено особистий огляд, відмовилася від підпису протоколу, третій примірник його передається такій особі, про що робиться відповідний запис у протоколі.

  За результатами особистого огляду може бути порушена кримінальна справа чи справа про порушення митних правил. В такому випадку оригінал протоколу особистого огляду долучають до матеріалів справи (кримінальної або адміністративної), а копія залишається в митному органі. Протоколи особистого огляду реєструються у спеціальному журналі.

  Повторний митний огляд. Митний контроль здійснюється не тільки в процесі митного оформлення, а й після пропуску товарів і транспортних засобів. Відповідно до вимог МК митний контроль може проводитися незалежно від факту пропуску товарів і транспортних засобів у будь-який час, якщо маються достатні підстави вважати, що є наявність порушення законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на митні органи.

  Митні органи вправі перевіряти наявність товарів і транспортних засобів, проводити їхній повторний огляд, перевіряти ще раз відомості, зазначені в митній декларації, перевіряти комерційні документи й іншу інформацію, що стосується зовнішньоекономічної та наступної комерційної діяльності з даними товарами і транспортними засобами.

На  практиці проводиться як плановий, так і позаплановий митний контроль. У плановому порядку, наприклад, здійснюється валютний контроль за надходженням валютної виручки.

При позаплановому контролі митні органи вправі перевіряти наявність товарів  і транспортних засобів, проводити  їхній

повторний митний огляд, перевіряти ще раз відомості, зазначені в митній декларації, перевіряти документи, що мають відношення до даних товарів. Так, повторний митний огляд може проводитися в будь-який час з метою виявлення фактів недостовірного декларування товарів, що вже пройшли митне оформлення, ухилення від сплати митних платежів чи здійснення інших митних правопорушень.

Підставою для ухвалення рішення про  проведення повторного митного огляду після випуску товарів і транспортних засобів можуть бути будь-які відомості  про наявність порушення законодавства  України чи міжнародного договору України, контроль за виконанням яких покладений на органи Державної митної служби [15.ст23]

        Облік товарів і транспортних засобів. Формою митного контролю є також облік товарів і транспортних засобів у випадках:

 • зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем;
 • зберігання на митних ліцензійних складах;
 • надходження товарів і продажу їх безмитними магазинами, ліквідації безмитних магазинів;
 • використання конфіскованого митними органами України майна, валюти та цінностей, безхазяйного майна, товарів та інших предметів, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання тощо.

 

    Однією з форм митного контролю є усне опитування фізичних і посадових осіб. Так, МК встановлено, що товари і транспортні засоби підлягають декларуванню. Допускається письмова, усна форма декларування, а також декларування шляхом вчинення дій (ч. 1 ст. 81 МК). Усне декларування, як правило, можливе при митному оформленні ручної поклажі і багажу пасажирів. Якщо в ручній поклажі і багажі пасажирів є товари, щодо ввезення (вивезення) яких встановлені обмеження, то в цьому випадку необхідною є письмова форма декларування.

Информация о работе Митний контроль: поняття мета його здійснення, функції та об’єкти митного контролю