Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2011 в 14:15, реферат

Краткое описание

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық кесімдерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы қаулы етеді:
1. Қоса берілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесі (бұдан әрі - Ереже) бекітілсін.
2. Агенттік Басқармасының»Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» 2005 жылғы 26 қарашадағы № 408 қаулысының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3991 тіркелген).

Файлы: 1 файл

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге.doc

— 508.00 Кб (Скачать)

   зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдау тәртібін;

   зейнетақы активтерінің қатысуымен мәміле жасау және оларды аяқтауды жүзеге асыру тәртібін;

   деректер мен құпия ақпараттың тұтастығын қамтамасыз етуге ішкі бақылау жасау тәртібін айқындайтын ішкі құжаттар негізінде жүзеге асырады.

   17. Зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер инвестициялық шешімдерді қабылдау үшін берілетін ұсынымдар (бұдан әрі - ұсынымдар) негізінде қабылданады.

   18. Зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдау тәртібінде мыналар:

   1) мыналарды көздейтін ұсынымдарды беру үшін ақпаратты жинау, өңдеу және талдау тәртібі болуы тиіс:

   ұсынымдарды беруге уәкілетті лауазымды тұлғалардың тізбесі;

   зейнетақы активтері портфелінің жай-күйін талдау;

   инвестиция жасау болжалданып отырған қаржы құралдарына талдаудың болуы, сұрату және кірістілік талаптары;

   инвестиция жасау болжалданып отырған қаржы құралдарына байланысты тәуекелдерді талдау;

   уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген әртараптандыру нормаларын сақтауды талдау;

   ұсынымдарды беру кезіндегі өзге де маңызды факторларды талдау болуы тиіс;

   2) соларды негізге алып қабылданған ұсынымдар мен инвестициялық шешімдердің бірегей тіркеу журналында тіркелу тәртібі;

   3) инвестициялық шешімдерді қабылдауға уәкілетті алқалы органға кіретін лауазымды тұлғалардың тізбесі;

   4) инвестициялық шешімдерді қабылдауға уәкілетті алқалы органның инвестициялық шешімдерді қабылдау тәртібі.

   19. Ұсынымда мыналар:

   1) берілген күні және ұсыным нөмірі;

   2) ұсыным беру үшін пайдаланылған ақпарат көздерінің тізбесі (сипаттамасы);

   3) ұсыным беру үшін пайдаланылған ақпаратты талдау нәтижесі;

   4) инвестициялық шешімнің ұсынылып отырған нұсқалары;

   5) ұсынымды берген тұлғалардың олардың лауазымдық қызметтерін көрсеткен қолдары болуы тиіс;

   6) осы құралдың түрін, көлемін, баға диапазонын, кірістілік деңгейін және басқа да сипаттамаларын (талаптарын) көрсете отырып, қаржы құралын сипаттау;

   7) Қор әзірлеген инвестициялық декларацияға сәйкес мәмілені аяқтауды ұсынатын қорытындының мақсаты.

   20. Инвестициялық шешімде мыналар:

   1) инвестициялық шешімнің қабылданған күні және нөмірі;

   2) негізінде инвестициялық шешім қабылданған ұсынымның берілген күні және нөмірі;

   3) аяқталуы тиіс мәміленің түрі;

   4) мәміле аяқталуы тиіс қаржы құралын бірегейлендіргіш;

   5) аяқталуы тиіс мәміленің көлемі, бағасы және сомасы (көлемінің диапазоны, бағалар және сомалар);

   6) мәміленің аяқталу мерзімі;

   7) мәміленің аяқталуы болжалданатын рыноктың типін (бастапқы немесе қайталама) көрсету;

   8) мәміленің (осындай болған жағдайда) жасалуы оның көмегі арқылы болжалданатын делдалдың (брокердің) атауы;

   9) мәміленің аяқталуы зейнетақы активтері есебінен болжалданып отырған қордың атауы;

   10) олардың лауазымдық қызметтерін көрсете отырып, инвестициялық шешім қабылдаған тұлғалардың қолы болуы тиіс.

   21. Зейнетақы активтерін қатыстыру арқылы мәміле жасау және олардың аяқталуына бақылау жасау тәртібінде мыналар:

   1) зейнетақы активтерін қатыстыру арқылы мәміле (осындай болған жағдайда) жасау көмегі арқылы болжалданып отырған делдалмен (брокермен) қарым-қатынас жасау тәртібі;

   2) зейнетақы активтерін қатыстыру арқылы мәміле жасауды аяқтауға бақылау жасауды жүзеге асыратын лауазымды тұлғалардың тізбесі;

   3) зейнетақы активтерін қатыстыру арқылы мәміле жасауды аяқтауға бақылау жасау тәртібі;

   4) кастодиан банктермен және қорлармен салыстыруды жүзеге асыру тәртібі;

   5) ішкі есеп және құжат айналымын енгізу тәртібі болуы тиіс.

   22. Ұйымның (Қордың) зейнетақы активтерін қатыстыру арқылы мәміле жасауға бақылауды жүзеге асыру үшін мыналарды:

   мәміле жасауға қажетті тапсырыстарды есепке алу журналын;

   орындалған және орындалмаған мәмілелерді есепке алу журналын;

   банк салымының шарттарын есепке алу журналын;

   кастодиан банктердің бұйрықтарын тіркеу журналын;

   кастодиан банктермен және қорлармен салыстыру актілерін тіркеу журналын толтыруы тиіс.

   Осы аталған журналдармен қатар Ұйым (Қор) басқа да қосымша есепке алу журналдарын жүргізуі мүмкін.

   23. Деректер мен құпия ақпараттың толықтығын қамтамасыз ету жөніндегі ішкі бақылау тәртібінде мыналар:

   1) құпия санатқа жататын ақпараттар тізбесі;

   2) құпия ақпарат болып табылатын құжаттарды жасау, ресімдеу, тіркеу, есепке алу және сақтау тәртібі;

   3) лауазымды қызметі бойынша құпия ақпаратқа рұқсат берілген тұлғалар көрсетілген құпия ақпаратқа рұқсат беру тәртібі;

   4) деректердің электронды массивінің сақталуын қамтамасыз ету тәртібі болуы тиіс.

   24. Ұйым (Қор) хеджирлеу құралдарын пайдалануы мүмкін.

   Хеджирлеу операцияларын жүзеге асыру туралы шешімде мынадай ақпарат болу керек:

   1) шешім нөмірі, қабылданған күні;

   2) негізінде инвестициялық шешім қабылданған ұсынымның берілген күні және нөмірі;

   3) хеджирлеу құралының түрі, оның жасалу мерзімі, көлемі, құны (сыйақылар), хеджирлеу операцияларын жасау жоспарланып отырған рынок көрсетілген хеджирлеу құралының жан-жақты сипаттамасы және осы құралдың басқа да сипаттамалары (талаптары);

   4) осы хеджирлеу құралын қолданудан күтіліп отырған нәтижелер;

   5) хеджирлеу объектісінің түрін (проценттік, бағалық, валюталық және басқа), сондай-ақ оны бағалау әдісін көрсетіп, хеджирлеу объектісінің тәуекеліне (базистік актив) баға беру;

   6) қажетті деректемелері көрсетілген (ұлттық бірегейлендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы), сондай-ақ осы хеджирлеу объектісін зейнетақы активтері есебінен сатып алған қордың атауы көрсетілген хеджирлеу объектісі;

   7) хеджирлеу операцияларын жүзеге асыру жөнінде шешім қабылдау үшін пайдаланылған ақпаратты талдау қорытындылары;

   8) олардың лауазымдық қызметтерін көрсете отырып, инвестициялық шешімді қабылдаған тұлғалардың қолы болуы тиіс.

   25. Ұйым (Қор) шет мемлекеттердің бағалы қағаздарының ұйымдастырылмаған рыногында своп, опцион мен форвард мәмілелерін жасаған кезде жоғарыда аталған мәміле бойынша қарсы агент қаржы ұйымы болуы керек және онда Standard & Poor's агенттігінің "А" төмен емес халықаралық шәкілі бойынша рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар болуы тиіс.

   Ұйым (Қор) Қазақстан Республикасы бағалы қағаздарының ұйымдастырылмаған рыногында своп, опцион мен форвард мәмілелерін жасаған кезде жоғарыда аталған мәміле бойынша қарсы агент қаржы ұйымы болуы керек және Standard & Poor's агенттігінің "ВВ" төмен емес халықаралық шәкілі бойынша рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар болуы керек.

   26. Егер бір хеджирлеу объектісін хеджирлеу үшін хеджирлеудің бірнеше құралдарын қолдану жоспарланған болса, онда қабылданған шешімде хеджирлеу құралының әрбір түрі көрсетіледі.

   27. Хеджирлеу операциялары бойынша қабылданған барлық шешімдер Ұйымда (Қорда) инвестициялық шешімдерді есепке алу журналында көрсету жолымен сақталады.

   28. Хеджирлеу операциялары аяқталған соң тиісті шешіммен оның аяқталғандығы туралы белгі қойылады және осы хеджирлеу құралының түрін пайдаланудың нақты нәтижесі көрсетіледі.

   29. Хеджирлеу операциялары процесі жағдайында хеджирлеу құралының түрін, мерзімін және басқа сипаттамаларын өзгерту қажеттігі туған жағдайда, осы шаралар осы Ереженің 24-тармағының 3), 4), 5) және 7), 8) тармақшаларында көрсетілген мәліметтерді келтіре отырып, хеджирлеу операцияларын жүзеге асыру туралы тиісті шешімде көрсетіледі.

   30. Хеджирлеу операцияларын, сондай-ақ ол бойынша кірісті және шығынды Ұйымның (Қордың) қаржылық есеп беруінде есепке алу және көрсету қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

   31. Осы операцияның хеджирлеу операциясына қатысты екенін растау мақсатында Ұйым (Қор) хеджирлеу операцияларын жүзеге асыратын әр шешімге осы жасалған операциялардың хеджирлеу объектісі бойынша болуы мүмкін шығынның (ала алмаған кіріс) мөлшерін түсіруге алып келетінін растайтын тиісті есеп жасайды.  

4-1-тарау. Зейнетақы активтерін беру  

   31-1. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару шартын (бұдан әрі - шарт) бұзуға ниеті бар жинақтаушы зейнетақы қоры не ұйым (Қор) шартты бұзу туралы ұйымды не жинақтаушы зейнетақы қорын бұзу белгіленген күнге дейін жиырма күн бұрын нақты бұзу күнін көрсете отырып, жазбаша нысанда хабарлайды.

   31-2. Шартты бұзудың бастамашысы - заңды тұлғаның бірінші басшысы бұйрығының негізінде оны бұзу туралы хабарламада көрсетілген немесе шарт талаптарына сәйкес анықталған зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруға шартты бұзған күнге дейін он жұмыс күнінен кем емес уақытта келісу комиссиясы құрылады.

   31-3. Келісу комиссиясы жинақтаушы зейнетақы қорының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқару шарты бұзылатын және жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқа ұйымға не Қорға инвестициялық басқаруға беретін ұйымның (бұдан әрі - өткізіп беруші ұйым) және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруға шарт жасалатын ұйымның не Қордың (бұдан әрі - қабылдаушы ұйым) уәкілетті өкілдерінен тұрады.

   31-4. Келісу комиссиясы:

   1) шартты бұзу күніндегі жағдай бойынша зейнетақы активтерін түгендеуді жүзеге асырады;

   2) осы Ереженің 31-5-тармағында көрсетілген құжаттарды өткізіп беруші ұйымнан қабылдаушы ұйымға беру тәсілдерін және мерзімдерін айқындайды;

   3) өткізіп беруші ұйымнан қабылдаушы ұйымға зейнетақы активтерін беру тәсілдерін және мерзімдерін айқындайды.

   31-5. Келісу комиссиясының жұмысы барысында өткізіп беруші ұйым қабылдаушы ұйымға өткізіп беруші ұйымның жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін инвестициялық басқарудың барлық кезеңінде мынадай құжаттарды береді:

   1) өткізіп беруші ұйымның бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын (жүзеге асырған) ұйымдарға зейнетақы активтері есебінен бағалы қағаздармен мәмілелер жасауға берген тапсырмаларының көшірмелері;

   2) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын (жүзеге асырған) ұйымдардың өткізіп беруші ұйымның зейнетақы активтерінің есебінен бағалы қағаздармен мәмілелер жасауға берген тапсырмаларының орындалуы туралы есептерінің көшірмелері;

   3) өткізіп беруші ұйым зейнетақы активтерінің есебінен бағалы қағаздармен дербес түрде мәмілелер жасаған кезде - осындай мәмілелердің жасалғандығын растайтын құжаттардың көшірмелері;

   4) жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық шотынан кастодиан банкі берген үзінді-көшірмелердің көшірмелері;

   5) жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің «ДЕПО»  қосалқы шотынан орталық депозитарийдің берген үзінді-көшірмелердің көшірмелері;

Информация о работе Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы