Монтаж і а демонтаж комплексу

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2011 в 01:36, курсовая работа

Краткое описание

На основі аналізу гірничо-геологічних умов прийнято комплекс очисного устаткування 1УКП, до складу якого входить очисний комбайн 2ГШ68Б, механізоване кріплення 1УКП, вибійний конвеєр СП87ПМ. Обраний типорозмір кріплення перевірений згідно його конструктивної висоти.

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………….
1 Вибір комплексу очисного устаткування………………………….
1.1. Аналіз вихідних даних………………………………………………
1.2. Вибір засобів комплексної механізації…………………………….
1.3. Перевірка обраного типорозміру кріплення по його конструкції…
2 Аналіз кінематичної і гідравлічної схем приводу комбайна……..
2.1 Кінематична схема приводу виконавчого органа……………………
2.2 Гідравлічна схема керування комбайном…………………………….
3 Визначення параметрів шнекового виконавчого органа…………
3.1. Визначеним конструктивних і режимних параметрів шнекового
виконавчого органа…………………………………………………..
3.2. Визначення параметрів руйнування масиву шнековим
виконавчим органом………………………………………………….
3.3 Розробка схеми набору інструмента на виконавчому органі………
3.4. Розрахунок сил різання, подачі і потужності……………………….
4 Розрахунок і аналіз продуктивності очисного комплексу………..
4.1 Розрахунок продуктивності очисного комплексу……………………
4.2 Перевірка механізованого кріплення по продуктивності комплексу
з урахуванням газового фактора……………………………………..
4.3 Перевірка теоретичної продуктивності комбайна по швидкості
кріплення очисного вибою……………………………………………
4.4 Перевірка теоретичної продуктивності комбайна по
продуктивності забійного конвеєра…………………………………..
5 Організація робіт в очисному вибої…………………………………
6 Техніка безпеки при роботі очисного комплексу………………….
7 Заходи щодо боротьби з пилом……………………………………….
8 Монтаж і а демонтаж комплексу…………………………………….
Висновок…………………………………………………………………..
Перелік посилань………………………

Файлы: 1 файл

Курсовой ГМК.doc

— 1.91 Мб (Скачать)

   Qтеор.конв > 1.2…1.3 Qтеор.комб,

   До  складу комплексу 1УКП входять скребковий конвеєр СП87ПМ з максимальною продуктивністю 536 т/ч,  (при швидкості руху скребкового ланцюга конвеєра 1,2 м/с) [2], а теоретична продуктивність комбайна 339 т/ч, умова

   Qтеор.конв = 536 т/ч > 1.2…1.3 Qтеор.комб, = 406…440 т/ч, значит конвеєр СП87ПМ забезпечить продуктивну роботу комбайна з теоретичною продуктивністю 339 т/ч. 
 
 
 
 
 

 

   5 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТ  В ОЧИСНОМУ ВИБОЇ 

   Роботи  в лаві ведуться добовою комплексною бригадою по п’ятиденною робочому тижні з двома вихідними, один вихідний загальний, другий – по скользящему графіку.

   На  протязі доби режим роботи лави 4-х  змінний. Перша зміна ремонтно-профілактична і три - по видобутку вугілля.

   Комплексна бригада розбивається по ланкам, в кожну з яких входять:

   машиніст комбайна і його помічник, два оператора кріплення, чотири гірники на кріпленнях, два гірничих робітника з перетягу забійного конвеєра,  , черговий електрослюсар, оператор на навантажувальному пункті лави.

   У ремонтно зміну виходить ланка в складі 11 чоловік: 5 ремонтних електрослюсарів, 5  гірників очисного вибою і помічник машиніста комбайна. В цю зміну проводиться ревізія гірничошахтного устаткування з уділенням особливої уваги змащуванню, кріпленню, робочому стану усіх збірних одиниць і деталей. Негодні і зношені вузли і деталі негайно замінюються.

   Приймаємо однобічну схему роботи комбайна.

   В вихідному  положенні забійний конвеєр видвинутий до вибою, комбайн знаходиться у  нижній частині лави, його виконавчі органи заведені в пласт вугляр самозарубкою (косими заїздами). По мірі підвигання комбайна уздовж вибою секції кріплення, передвигаючись до вибою, підтримують оголену покрівлю. Пересування секції кріплення здійснюється послідовно.

   Після виймання вугілля по всій довжині лави проводимо холостий перегін комбайна в нижню частину лави і самозарубку  комбайна в пласт косими заїздами. Транспортування конвеєра здійснюємо фронтальну – одночасно по усієї довжині лави.

   По  закінченні зміни увесь комплекс опробується під навантаженням.

   Час циклу  по вийманню вугілля Тц, хв., визначається виходячи із середньої швидкості переміщення комбайна Vп.сер, м/хв., з урахуванням непродуктивних витрат часу по формулі: 

   Тц = = = 162,6 хв.

   Vп.сер = = = 1,23 м/хв.

   Необхідна розрахункова кількість циклів за продуктивний час роботи Nцр, цикл/доба:

   Nцр = = = 6,09

   де  Т - тривалість зміни по видобутку вугілля, хв;

   tпз - час на виконання підготовчо-заключних операцій, хв.

   Nзм - кількість змін у добу по видобутку вугілля

   Значення, Nцр що вийшло, округляється до найближчого меншого цілого числа циклі на добу:

   Nцр = 6,0 циклов/доба.

   Кількість циклів за зміну на продуктивний час роботи Nцр, цикл/зміна:

   Nц = = = 2,0

   Видобуток вугілля з одного циклу Qц, т/цикл, у зміну Qзм, т/зм, фактична за добу Qф, т/добу і фактична за місяць Qміс, т/міс:

   Qц = = = 263 т;

   Qзм = = = 526 т;

   Qф = = = 1578 т;

   Qміс = = = 40081 т;

   де  Nдм - кількість днів за місяць  по  видобутку  вугілля, днів (при шестиденному тридцятигодинному робочому тижневі Nдм = 25,4).

   Резерв  продуктивності Qрез, т/добу, складе

   Qрез = Qр – Qф = 1605 – 1578 = 27 т

   Місячне просування очисного вибою Lміс, м/міс, складе

   Lміс = = = 96 м

   Продуктивність  праці робітника основної професії Посн, т/вих. і робітника добової бригади Пр, т/вих., складе:

   Посн = = = 52,6 т/вих.,

   Пр = = = 32,87 т/вих.,

   де  Nосн – сумарна чисельність робітників основної професії ( машиніст комбайна і його помічники, ГРОВ) в видобувну зміну;

   Nр - сумарна чисельність усіх робітників добової бригади 
 
 
 

 

   6 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ ОЧИСНОГО              КОМПЛЕКСУ 

   При експлуатації комплексу в очисному забої необхідно керуватися

   «Правилами  безпеки в вугільних шахтах» [4,5], діючими інструкціями на машини і  обладнання, яке входять до складу комплексу.

   Гірничо-геологічні та гірничотехнічні умови застосування комплексу повинні відповідати  його технічним параметрам.

   До  роботи по обслуговуванню комплексу і його обладнання допускається

   персонал, який пройшов додатковий інструктаж по безпеки ведення робіт, зв’язаних з застосуванням комплексу з механізованим кріпленням.

   При пересуванні  секцій механізованого кріплення і  пересуванні конвеєра до вибою машиністи повинні бути займати у лаві робоче місце під захисною распертої секції.

   При знятті распора з секції знаходитися під нею категорично заборонено.

   При пересуванні  секції знаходитися попереду секції, яка рухається категорично заборонено.

   При експлуатації комплекса повинна приділятися  особлива увага стану електрообладнання.

   Особлива  увага повинна бути звернена на справність механічних і електричних блокувань.

   Робота  комбайна по видобутку вугілля повинна  виконуватися тільки при працюючий  системі орошенія.

   Перед пуском комбайна необхідно переконатися у відсутності людей у зоні ріжучого органа машини ( не менш 2 м).

   При працюючому комбайні категорично забороняється спуск яких-небудь предметів по забійному конвеєрі.

   Не  допускається робота забійного і  штрекового конвеєра у випадку:

   - застосування  в гідромуфтах приводу глухих  або власноручно зроблених пробок  з легкоплавкою вставкою;

   - погано  затягнутих болтів блоку приводних  звездочек, зємників ланцюга,  замкових з’єднаній става і  з’єднувальних звеньєв скребкового ланцюга.

   - недостатньому  натягу скребкового ланцюга.

   Ходження  людей по ставу, перехід через  забійний конвеєр під час його роботи категорично заборонено.

 

  
 

 

   7 ЗАХОДИ ЩОДО БОРОТЬБИ  З ПИЛОМ 

   Збільшення  навантаження на очисний вибій призводить до інтенсивного виділення в очисному вибої газа метану і пилу, що складає небезпеку вибуху у лаві, а налічіє пилу, крім цього, є ще причиною тяжкого професійного захворювання – пневмоконіоза.

   З метою  попередження цього захворювання ПБ встановлені предільно допустимі концентрації пилу в повітрі підземних виробіток: пилу вуглепорідної, яка має від 10 до 70% вільної двоокисі кремнію – 2 мг/м³; пилу вугільного, який має від 2 до 10% вільної двоокисі кремнію – 4 мг/м³; пилу вугільного, який має вільної двоокисі кремнію менш ніж 2% - 10 мг/м³ [4].

   Ефективне пило придушення і зниження складу пилу в шахтній атмосфері до допустимих норм може бути здійснено комплексом заходів.

   Предусматрюємо  зрошення місць пилоутворення. Воду подаємо відразу в зону руйнування вугілля, коли ще пил не перейшла у в зважений стан, через полий вал виконавчого органу, трубопровід на шнеку до форсунок. Внутрішнє зрошення сочетаємо з додатковим зовнішнім, при якому форсунки розполагаєм на корпусі комбайна, в місці вантаження вугілля на конвеєр.

   Питома  втрата води складає  15-20 л/т [4].

   Система зрошування комбайна 2ГШ68Б складається  з насосної установки 1УЦНС13 та зрошувального пристрою на комбайні, який забезпечує зовнішнє та внутрішнє зрошення.

   У очисному вибої у відповідності с ПБ разом з комплексом заходів по пилопридушенню, для захисту органів дихання робочих приймаємо протипилові  респіратори «Лепесток». 

 

   8 МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ  КОМПЛЕКСУ 

   Серійно випускаємі очисні комплексі у процесі  експлуатації монтують і демонтують декілька разів: частково на поверхні контрольної перевірки обладнання і навчання робочих у лаві після відпрацювання однієї лави і перехід до другої.

   Кожен перемонтаж триває 20-30 діб і більше. При цьому працеємність складає 300-500 чол.-змін, а вартість 6-10% вартості комплексу. В сучасний час монтажно-демонтажні роботи проводять спеціальні організації з використанням оптимальних технологічних схем і серійного обладнання для механізації цих робіт.

   Приймаємо 2-гу схему монтажу комплексу  [4].  Механізоване кріплення 1УКП доставляється в шахту до місця встановлення у частково або повністю розбірному виді.  Збірку секцій проводять на спряженні штреку з монтажною камерою (розрізною піччю) або на місці їх встановлення.

   У вентиляційному штреку встановлені дві лебідки 1 і 2 типу ЛВД-24, за допомогою яких платформи з обладнанням по одній відкатують в монтажну камеру до канатного бар’єру 3. Платформи скріплюють між собою і к останній прикріпляють канат від лебідки 1. Далі спускають вантаж в монтажну камеру до місця розвантаження. За допомогою монтажного станка 4 типа МС секції розвантажують, встановлюють перпендикулярно до лінії вибою в робоче положення, піднімають перекриття і підпирають його стійкою. Під перекриття у гніздо основи секції вручну вставляють і закріплюють в гідро стійку. Далі опускають перекриття на гидростійку, закріпляють її верхній кінець і распирають її. Лінійні секції забійного конвеєра встановлюють на основі секції за допомогою монтажного станка. Далі протягують нижню вітку скребкового ланцюга і закріплюють гідродомкрат пересунення. На кінець, монтують комбайн і обладнання енергопоїзда.

   При демонтажі  комплексу за 5-7 м до місця зупинки лави над секціями кріплення будують захисний настил з товстих досок 1. Після демонтажу комбайна, гідро обладнання і забійного конвеєра починають демонтувати секції механізованого кріплення. Для цього дві крайні секції повертають на 90° в положення 3 уздовж вісі лави і встановлюють рядом для підтримки покрівлі. Після демонтажу кожної секції ці дві демонтажні секції пере двигають на ширину секції. Покрівля позаду них не підтримується і обвалюється. Вентиляція демонтажної камери здійснюється вентилятором місцевого провітрювання.  

Информация о работе Монтаж і а демонтаж комплексу