Монтаж і а демонтаж комплексу

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2011 в 01:36, курсовая работа

Краткое описание

На основі аналізу гірничо-геологічних умов прийнято комплекс очисного устаткування 1УКП, до складу якого входить очисний комбайн 2ГШ68Б, механізоване кріплення 1УКП, вибійний конвеєр СП87ПМ. Обраний типорозмір кріплення перевірений згідно його конструктивної висоти.

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………….
1 Вибір комплексу очисного устаткування………………………….
1.1. Аналіз вихідних даних………………………………………………
1.2. Вибір засобів комплексної механізації…………………………….
1.3. Перевірка обраного типорозміру кріплення по його конструкції…
2 Аналіз кінематичної і гідравлічної схем приводу комбайна……..
2.1 Кінематична схема приводу виконавчого органа……………………
2.2 Гідравлічна схема керування комбайном…………………………….
3 Визначення параметрів шнекового виконавчого органа…………
3.1. Визначеним конструктивних і режимних параметрів шнекового
виконавчого органа…………………………………………………..
3.2. Визначення параметрів руйнування масиву шнековим
виконавчим органом………………………………………………….
3.3 Розробка схеми набору інструмента на виконавчому органі………
3.4. Розрахунок сил різання, подачі і потужності……………………….
4 Розрахунок і аналіз продуктивності очисного комплексу………..
4.1 Розрахунок продуктивності очисного комплексу……………………
4.2 Перевірка механізованого кріплення по продуктивності комплексу
з урахуванням газового фактора……………………………………..
4.3 Перевірка теоретичної продуктивності комбайна по швидкості
кріплення очисного вибою……………………………………………
4.4 Перевірка теоретичної продуктивності комбайна по
продуктивності забійного конвеєра…………………………………..
5 Організація робіт в очисному вибої…………………………………
6 Техніка безпеки при роботі очисного комплексу………………….
7 Заходи щодо боротьби з пилом……………………………………….
8 Монтаж і а демонтаж комплексу…………………………………….
Висновок…………………………………………………………………..
Перелік посилань………………………

Файлы: 1 файл

Курсовой ГМК.doc

— 1.91 Мб (Скачать)

   Хід гвинта S’ гвинта шнеку приймаємо постійним, тоді S’= S’.

   Середнє значення S’ хода гвинта шнека, м,

   S’ = = = 1,16 м,

   Діаметр шнека Dш, м

   Dш = Dв – 0,02· lр = 1,25 – 0,02·8 = 1,09 м,

   де lр – радіальний виліт різця, см.

   Кут підйому  гвинта шнека άш, град, і діаметр  ступиці шнека Dст, м,

   άш = arctg = arctg = 18,7°,

   Dст = 0,4· = 0,4· = 0,447 м.

   На  шнеках комбайну 2ГШ68Б встановлюємо різці ЗР4.80.

   Розрахункову  швидкість переміщення комбайна Vп,

   Vп = = = 4,29 м/хв.;

   де  Vп - стійка потужність електродвигуна комбайна, кВт (при двохдвигуновому приводі дорівнює сумарної потужності двигунів);

   Нw - питомі енерговитрати на виїмку вугілля, кВт·г/т;

   Вз - ширина захвату виконавчого органа комбайна, м;

   γ- щільність вугілля, т/м3, приймається в межах 1,35... 1... 1,45т/м3.

   Стійка  потужність електродвигуна комбайна Рст, кВт,

   Рст = Кр·Р = 0,9·132 = 118,8 кВт;

   де  КР - коефіцієнт, що враховує спосіб охолодження двигуна;

   КР = 0,9... 1,1-для електродвигунів з водяним охолодженням типу ЕКВ;

   Р - годинна (або тривала) потужність двигуна, кВт (приймається по технічній характеристиці комбайна або двигуна).

   Нw - питомі енерговитрати на руйнування вугілля, кВт·г/т;

   Нw = 0,01· Ặр·(0,125/Нр + 0,19) = 0,01·260·(0,125/1,55 +0,19) = 0,70 кВт·г/т;

   nш – швидкість обертання виконавчого органа, об/хв.

   nш = 70 об/хв. 

   Швидкість різання на крайці різця, Vр, м/с,

   Vр = = = 2,89 м/с. 

   3.2 Визначення параметрів  руйнування масиву  шнековим       виконавчим органом 

   Визначимо середню товщину зрізу в забійній частині, hЗРЗ, см,

   hзрз = 3,33·Dв· = 3,33·1,25· = 3,09 см,

    де т3 - кількість різців у забійних лініях різання, т3 = 2,

   mк – кількість різців в кутковій лінії різання

   mк = mз + (2…3) = 2+2 = 4 шт.

   максимальна товщина зрізу hmax, см,

   hmax = ·hср = ·3,09 = 4,85 см.

   Оптимальна  ширина зрізу для забійних різців tопт.з, см, при hсрз > 1 см,

   tопт = (1,25· hсрз + bр + 1,25)· кш = (1,25·3,09 + 1,4 + 1,25)·1,0 = 6,5 см.

   де bр - розрахункова ширина частини різця, що ріже, см;  bр = 1,4 см – для різця ЗР4.80;

   кш - коефіцієнт, що враховує характеристику вугілля; для грузлих вуглів, для крихких - Кш = 1,0. 

   3.3 Розробка схеми набору інструменту на виконавчому органі 

   Крайній кутковий ťк, см, крок різання – 1-а лінія різання,

   ťк1 = 0,45·6,5 = 2,9 см,                                                 β = 45º;

   2-а  лінія різання

   ťк2 = 0,65·6,5 = 4,2 см β = 30º;

   3-я  лінія різання

   ťк3 = 0,85·6,5 = 5,5 см β = 15º

   Кроки різання для забійної частини  виконавчого органу ťз приймаємо рівним tопт.з = 6,5 см.

   Ширина забійної частини шнека В33, см,

   Взз = 102· Вз – Взк = 102 · 0,63 – 12,6 = 51,66,

   де  Взк – ширина куткової частини шнека, см.

   Ширина куткової частини шнека Взк, см,

   Взк = t1+ t2+ t3 = 2,9 + 4,2 + 5,5 = 12,6 см.

   Число ліній різання забійної частини Nлз,

   Nлз = Взз/ tопт.з = 51,66/6,5 = 7,94,

   Приймаємо Nлз = 8.

   Кількість різців у забійній частині

   nз = Nлз · mз = 8 · 2 = 16.

   Кількість різців у кутковой частини

   nк = Nлк · mк = 3 ·4 = 12.

   Кількість різців на виконавчому органі

   m = nз + nк = 16 +12 = 28

   Розміщення  різців у лініях різання забійної частини шнекового виконавчого  органа здійснюється починаючи з  першої лінії, у якій встановлюється різець з центральним кутом γ = 0°. Наступні різці встановлюються з центральним кутом γ1і між початком відліку, рівним 0° і і-м забійним різцем.

   При постійному γ1, град, ході гвинта шнека,

   γ =

   Прийнята  лінійна схема різання, при якій різці встановлюються в лініях різання в лінійному порядку.

   γ = = 0°;

   γ = = 180°;

   γ = = 21,7°;

   γ = = 201,7°;

   γ = 43,4°; γ = 223,4°; γ = 65,1°; γ = 245,1°; γ = 86,8°; γ10і = 266,8°;

   γ11і = 108,5°; γ12і = 288,5°; γ13і = 130,2°; γ14і = 310,2°; γ15і = 151,9°;

   γ16і = 331,9°

   Розстановка різців в кутковій частині виконавчого  органа проводиться рівномірно між забійними різцями, який образує зворотній веєр по відношенню к забійним різцям.

   Схема набору різців на виконавчому органі комбайна 2ГШ68Б представлена на листі 2 графічної частини проекту. 
 

   3.4 Визначення параметрів  руйнування масиву  шнековим     виконавчим органом

   Розрахунок  сил різання на виконавчих органах  комбайна ведеться по групам різців в  відповідності зі схемою іх набору, представленою на аркуші 2 графічної частини проекту.

   Розбиваємо  різці на чотири групи;

   1 група

   Різці забійні ЗР4.80 з 4 по 11 лінії різання, tзі = 6,5 см, hзрз = 3,09 см,

   nз =16 шт, β = 0°.

   2 група

   Різці забійні ЗР4.80 в 3  лінії різання, tзі = 5,5 см, hзрз = 1,75 см,

   nз =4 шт, β = 15°.

   3 група

   Різці забійні ЗР4.80 в другій лінії різання, tзі = 4,2 см, hзрз = 1,75 см,

   nз =4 шт, β = 30°.

   4 група

   Різці забійні ЗР4.80 з 4 по 11 лінії різання, tзі = 2,9 см, hзрз = 1,75 см,

   nз =4 шт, β = 45°.

   Для окремих груп розрахунок сил різання ведеться за середнім значениям товщини i ширини зрізу i кутів нахилу різців до напрямку подачі.

    Середня  сила різання на piзці Zсep, Н,

   Zсep = Zоі + ƒ (Y – Y),

   Середня сила різання на гострому різці визначається по середній товщині зрізу при роботі виконавчого органу повним діаметром баз урахування ослаблення масиву,

   На забойному різці

   

   На  кутковому різці

   

     Тангенс кута бічного розвалу борозни різання,

   tgψ  =

   Для різців 1 групи

   tgψ  = = 1,19;

   Для різців 2,3.4 групи

   tgψ  = = 1,76;

   Коефіцієнт  кψ, враховує крихко-пластичні властивості вугілля, приймається 1,0 – для крихких вуглів.

   Коефіцієнт віджиму Квід , визначається за формулою:

   Квід = К’від + ;

   де  К’від = 0,36, с = 0,1, d = 1,0;

Информация о работе Монтаж і а демонтаж комплексу