Монтаж і а демонтаж комплексу

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2011 в 01:36, курсовая работа

Краткое описание

На основі аналізу гірничо-геологічних умов прийнято комплекс очисного устаткування 1УКП, до складу якого входить очисний комбайн 2ГШ68Б, механізоване кріплення 1УКП, вибійний конвеєр СП87ПМ. Обраний типорозмір кріплення перевірений згідно його конструктивної висоти.

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………….
1 Вибір комплексу очисного устаткування………………………….
1.1. Аналіз вихідних даних………………………………………………
1.2. Вибір засобів комплексної механізації…………………………….
1.3. Перевірка обраного типорозміру кріплення по його конструкції…
2 Аналіз кінематичної і гідравлічної схем приводу комбайна……..
2.1 Кінематична схема приводу виконавчого органа……………………
2.2 Гідравлічна схема керування комбайном…………………………….
3 Визначення параметрів шнекового виконавчого органа…………
3.1. Визначеним конструктивних і режимних параметрів шнекового
виконавчого органа…………………………………………………..
3.2. Визначення параметрів руйнування масиву шнековим
виконавчим органом………………………………………………….
3.3 Розробка схеми набору інструмента на виконавчому органі………
3.4. Розрахунок сил різання, подачі і потужності……………………….
4 Розрахунок і аналіз продуктивності очисного комплексу………..
4.1 Розрахунок продуктивності очисного комплексу……………………
4.2 Перевірка механізованого кріплення по продуктивності комплексу
з урахуванням газового фактора……………………………………..
4.3 Перевірка теоретичної продуктивності комбайна по швидкості
кріплення очисного вибою……………………………………………
4.4 Перевірка теоретичної продуктивності комбайна по
продуктивності забійного конвеєра…………………………………..
5 Організація робіт в очисному вибої…………………………………
6 Техніка безпеки при роботі очисного комплексу………………….
7 Заходи щодо боротьби з пилом……………………………………….
8 Монтаж і а демонтаж комплексу…………………………………….
Висновок…………………………………………………………………..
Перелік посилань………………………

Файлы: 1 файл

Курсовой ГМК.doc

— 1.91 Мб (Скачать)

   Запас разсувності θ, мм, на розвантаження кріплення від тиску порід приймається для пластів потужністю більш 1 м = 0,05 м.  

    Розмір опускання покрівлі визначається в залежності від потужності пласта і складає:

     Δhз = ак Нmin lз ;  

   Δhп = ак Нmах lп.,

   Остаточно формули (2) будуть мати вигляд:

   HminP = Hmin · (1- aK ·lз) – θ;

   HmaxP = Hmax · (1-aK ·ln);

   HminP = 1,38·(1-0,025·3) = 1,2765 м; 

   HmaxP = 1,72·(1-0,025·2,5) = 1,6125м;

   де аккоефіцієнт, що враховує клас покрівлі, приймається по табл. 1.1. [2], для покрівлі 2 класу приймаємо άк = 0,025.

   Умова: Hmin.K =1,05 м < Hmin.P = 1,27 м,

                Hmax.K =2,50 м > Hmax.P = 1,61 м, виконується.

   Остаточно приймаємо механізоване кріплення 1УКП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. АНАЛІЗ  КІНЕМАТИЧНОЇ І ГІДРАВЛІЧНОЇ СХЕМ

ПРИВОДУ КОМБАЙНА 
 

    1. Кінематична схема приводу  виконавчого органу
 

   Кінематична схема комбайна 2ГШ68Б приведена на листі 2 графічної частини проекту.

   Передача  моменту, що крутить на правий шнек здійснюється від електродвигуна М2, на лівий – від електродвигуна М1.

   Кінематичні ланцюги правого і лівого шнеків однакові.

   Від електродвигунів  М1 і М2 передача моменту, що крутить здійснюється шестернею 1,  встановленою на валу електродвигуна і передаючою оберти проміжною шестернею 2, від якої отримає оберт  колесо 3, закріплене на валу 1 вільно сидить шестерня 4, яка отримає оберти за допомогою зубчатої муфти 13.

   При увімкнутій муфті 13 момент передається шестернею 4 шестерні 5 на 

   вал ΙΙ і зубчатою парою 6 і 7 на вал ΙΙΙ, зубчатою парою 10 і 12 з двома проміжними шестернями 11 – на валу ΙV приводу шнека.

   Роторні шестерні 1 двох електродвигунів кінематичне  зв’язані двома проміжними шестернями 2 і 8. від останньої через шестерню 9 і муфту 14 отримає привод насос НА 6.3/32 гідросистеми.

   Проведемо розрахунок параметрів приводу комбайна 2ГШ68Б.

    Мдв1 = 9549· = 9549· = 857,4 Н·м

   Мдв2 = 9549· = 9549· = 1715 Н·м

де Рдв і пдв – відповідно годинна потужність, кВт, і частота обертання, об/хв.,

   Визначаємо  момент, що обертає Мвих1, (при роздільній роботі електродвигунів) і Мвих2 (при роботі двох двигунів на один виконавчий орган) на вихідному валові трансмісії частини, що ріже:

   Мвих1 = Мдв1 · ізаг · ηзаг = 857,5 · 33,23 · 0,842 = 23992 Н·м

   Мвих2 = Мдв2 · ізаг · ηзаг = 1715 · 33,23 · 0,842 = 47984 Н·м 

   ізаг = і1 · і2 ·…· іп = = і5-4 · і7-6 · і9-8 · і13-12 · і14-13 · і15-14 · і16-15 · і18-17 = Z5/Z4 · Z7/Z6 · Z9/Z8 · Z13/Z12 · Z14/Z13 · Z15/Z14 · Z16/Z15 · Z18/Z17 = 31/13 ·35/15 ·27/13 ·21/13 ·21/21 · 21/21· 22/21 · 22/13 = 33,23

   ηзаг = η1·η2·…·ηk = 0,97· 0,98 = 0,842

   де  Z1, Z2, …, Zn – число зубів 1-го, 2-го, …, п-го зубчастих коліс трансмісії;

   η1, η2,…,ηk – ККД окремих ступіней редуктора.

   Частота обертання nво, об/хв., виконавчого органу визначається по формулі

   nво = = =44,24 об/хв..

   Швидкість різання Vр, м/с, виконавчого органу.

   Vр = = = 2,89 м/с

   де  Dво – діаметр виконавчого органу комбайна по різцях, м. 

   2.2  Гідравлічна схема  керування комбайном 

   Гідравлічна схема комбайна 2ГШ68Б приведена на аркуші 2 графічної частини проекту.

   До  складу цієї системи входять: картер 1, яким служить ізольована камера в  корпусі правого основного редуктора  комбайну; одноплунжерний насос 3 типа НП10 з сітчастим фільтром 2; електрогидроблок 4; гідро циліндри 9 і 12 керування шнеками і гідро циліндри 14 роздвижних опор комбайна.

   Електрогидроблок 4 зібран з секцій уніфікованої гідроапаратури УГ10 і керує розглянутою системою. До гідро блоку входять: секція 5, яка має клапан 6, магніто-сітчастий фільтр 7, пружиний індикатор тиску 8 і редукційно-підпірний золотник 20; електрогидророзподілювачі 13 типа РП2, які встановлені на підставці 18; золотникові секції 17 і 19 без гідрозамків і золотникова секція 15 з встроєним в неї гідро замком, а також концева секція 16. працює система регулювання положення виконавчого органу таким чином.

   Робоча  рідина з картеру 1 через фільтри 2 і 7 до золотника 20 подається насосом 3 до золотників 15, 17 і 19, які мають одну і ту програму поєднань.

   В середній позиції відводи напорної лінії Н в цих золотниках заперти; но лінії розвантаження Р і по зливній лінії С робоча рідина повертається в картер 1 – насос 3 працює в режимі розвантаження. Лінії Ц1 і Ц2 з’єднані при цьому з лініями С1 і С2 і, далі зі зливною С.

   В кожної з крайніх позицій любого із золотників 15, 17 і 19 лінія Р розривається і становиться непроточною. Один з виходів Ц1 або Ц2 відповідного золотника з’єднується при цьому з відводом напорною лінією Н, тоді як другий вихід Ц2 або Ц1 – залишається з’єднаним з відповідною зливною лінією С1 або С2.

   Лінії Ц1 і Ц» золотникових секцій 17 і 19 приєднані до входів гідрозамків 10 і 11, які встановлені на гідроціліндрах 9 і 12. паралельно гідро замкам 10 і 11 встановлені клапани.

   Золотникова секція 15 керує гідро циліндрами 14 розсунутих забійних опір. Ці гідро циліндри повертають корпус комбайна відносно його опір зі сторони відпрацьованого простору, керує паралельність осей шнеків пласта.

   Секції 17 і 19 вмикаються як власними рукоятками так і з дистанційного пульту за допомогою електрогідророзподілювачів РП2. останні вимкнувшись, подають команду на відповідний золотник і вмикають його.

   Гідравлічне постачання електрогідророзподілювачів РП2 проводиться по лінії Н, яка приєднана до насоса 3 через золотник 20.

   На  золотник 20 діє зусилля пружини і тиск в лінії Н. під дією сил золотник 20 займає таке положення при якому тиск в лінії Н завжди дорівнює значенню, заданой пружиною. При цьому, під час робочих операцій, золотник 20 знижує тиск в лінії Н, а коли насос 3 розвантажено, він создає в цій лінії підпор. 
 
 
 
 

   3 ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ШНЕКОВОГО                       ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

   3.1 визначення конструктивних  і режимних параметрів  шнекового виконавчого органа. 

   До  основних конструктивних параметрів шнекового  виконавчого органа відносяться:

   Dв.від, Dв.оп – діаметр випереджального в відстаючого виконавчого органа;

   Dш – діаметр шнека;

   dш – діаметр ступиці шнека;

   Вз – ширина захвату виконавчого органа;

   S – хід спіралі шнека;

   άш – кут підйому спіралі шнека;

   δш – товщина спіралі шнека;

   t –  крок різання;

   Н1 і Н2 – відповідно потужності пачок вугілля, що виймається нижнім і верхнім шнеками;

   lр – радіальний виліт різця.

     
Згідно технічної  характеристики комбайна 2ГШ68Б, механізованого кріплення 1УКП, приймаємо шнекі  діаметром 1,25 м і ширину захвату комбайна ( ув’язану з кроком пересування механізованого кріплення) 0,63 м.

   Товщина δш, мм, навантажувальної лопасті шнека, приймаємо на 20…40 мм більше для різця ЗР4.80, у якого товщина різцетримателя 60 мм.

 

   Число nш погрузочних лопастей; nш = 2 згідно ДСТУ 12.44.285-85.

Информация о работе Монтаж і а демонтаж комплексу