Товарознавча експертиза плавлених сирів

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Февраля 2012 в 17:42, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є проведення товарознавчої експертизи товарів, а саме такого продукту як плавлені сири, їх ще називають «переробленими сирами». Цей продукт, виробляється із сичужних сирів, які не відповідають нормативно-технічній документації, або як самостійний продукт.

Оглавление

ВСТУП………………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. Аналітичний огляд літератури «Порядок проведення товарознавчої експертизи»………………………………………………………...
1.1 Технологія проведення товарознавчої експертизи……………………….
1.1.1 Організація і техніка проведення товарознавчої експертизи……….
1.1.2 Основний етап проведення товарознавчої експертизи……………...
1.1.3 Заключний етап проведення товарознавчої експертизи…………….
1.2 Класифікація плавлених сирів……………………………………………..
1.3 Вимоги до якості, маркування, пакування, транспортування, зберігання та відбору проб, дефекти плавлених сирів…………………………...
1.4 Мета та задачі досліджень…………………………………………………
РОЗДІЛ 2. Експериментальна частина «Проведення товарознавчої експертизи плавлених сирів»…………………………………………………………………...
2.1 Об’єкт і методи дослідження……………………………………………...
2.2 Проведення товарознавчої експертизи…………………………………...
2.3 Складання експертного висновку………………………………………...
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………………….
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Файлы: 1 файл

Курсовая работа по экспертизе плавленых сыров - 4 курс.doc

— 270.00 Кб (Скачать)


Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра товарознавства

та експертизи товарів

 

Курсова робота

 

на тему: «Товарознавча експертиза плавлених сирів»

 

 

Студентки IV курсу

Факультету менеджменту

та маркетингу

 

_____________________                                          ___________________

(прізвище та ініціали)                                                                (підпис)

 

№ залікової книжки                                                     _________________

 

 

Науковий керівник:

доц. Кручек О.А.                                                                           __________________

                                                                                                               (підпис)

 

 

 

 

Одеса 2011


ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1. Аналітичний огляд літератури «Порядок проведення товарознавчої експертизи»………………………………………………………...

      1.1 Технологія проведення товарознавчої експертизи……………………….

          1.1.1 Організація і техніка проведення товарознавчої експертизи……….

          1.1.2 Основний етап проведення товарознавчої експертизи……………...

          1.1.3 Заключний етап проведення товарознавчої експертизи…………….

      1.2 Класифікація плавлених сирів……………………………………………..

      1.3 Вимоги до якості, маркування, пакування, транспортування, зберігання та відбору проб, дефекти плавлених сирів…………………………...

      1.4 Мета та задачі досліджень…………………………………………………

РОЗДІЛ 2. Експериментальна частина «Проведення товарознавчої експертизи плавлених сирів»…………………………………………………………………...

       2.1 Об’єкт і методи дослідження……………………………………………...

       2.2 Проведення товарознавчої експертизи…………………………………...

       2.3 Складання експертного висновку………………………………………...

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Дисципліна «Експертиза товарів» займає одне з важливих місць у формуванні професійних знань, умінь і навичок відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі.

Згідно з навчальною програмою фахівці повинні володіти високим рівнем знань для одержання кваліфікації з дисципліни «Експертиза товарів». Коли поставляється товар сумнівної якості, то для вирішення суперечностей потрібно провести незалежне дослідження з метою виявлення причин зміни якості, кількості, безпечності товарів та інших питань, що забезпечують експерти – досвідченні професіонали.

По суті, товарознавча експертиза – це дослідження якості (споживних властивостей, нешкідливості, харчової цінності тощо), кількості та відповідності умовам нормативної документації, умовам договору (контракту) партії (або окремого) товару з наданням мотивованого, компетентного висновку [1].

Метою курсової роботи  є проведення товарознавчої експертизи товарів, а саме такого продукту як плавлені сири, їх ще називають «переробленими сирами». Цей продукт, виробляється із сичужних сирів, які не відповідають нормативно-технічній документації, або як самостійний продукт.

Плавлені сири є доступним кожній верстві населення, його можуть придбати люди з різним ступенем заробітку. Зараз багато продовольчих товарів піддаються фальсифікації, і плавлені сири не є винятком. Фальсифікація сирів проводиться наступними способами: зменшення вмісту жиру, підвищення вмісту води, підміна молочних білків соєвими, порушення рецептури плавлених сирів, введення консервантів та антибіотиків[4].
А оскільки плавлені сири є товаром широкого вжитку, то необхідно провести товарознавчу експертизу цього продукту .


РОЗДІЛ 1

Аналітичний огляд літератури

«Порядок проведення товарознавчої експертизи»

 

1.1 Технологія проведення товарознавчої експертизи

1.1.1 Організація і техніка проведення товарознавчої експертизи

Раціональна організація і досконала техніка проведення експертизи мають велике значення для отримання об’єктивного, науково обґрунтованого висновку. Вирішенню поставлених перед експертом завдань допомагає досвід, розуміння сутності проблем, інтуїція фахівця.

Підставою для призначення експертизи товарів може бути порушення угод постачання, купівлі-продажу, закупівлі, під час зберігання, транспортування. Експертиза призначається також у випадках, пов’язаних з розглядом громадських справ у судах, при проведенні дізнань, розслідувань і судових розглядів кримінальних справ. Експертизи не можуть призначатися тоді, коли їх проведення не передбачено законодавством, а також правилами, інструкціями, іншими документами.

Експертні роботи виконуються на комерційних засадах за наявністю угод із замовником або його гарантійного листа, оформлених у визначеному порядку і формі.

Замовниками експертизи можуть виступати підприємства, організації, об’єднання, фірми та приватні особи, тобто постачальники, одержувачі товарів, транспортні організації. Експертизи можуть призначатися також за рішенням арбітражу, який розглядає позов щодо певної товарної партії.

Рішення щодо проведення експертизи приймається на підставі заявки, яка повинна містити всі відомості для правильної організації експертизи, призначення відповідного компетентного експерта, визначення мети і завдань експертизи. 

На підготовчому етапі експертизи одержують документи про призначення товарознавчої експертизи: заявку на призначення експертизи, яка оформляється замовником, наряд на проведення експертизи.

Заявка на призначення експертизи подається постачальником, одержувачем товарів, транспортною організацією або призначається рішенням господарського суду, який розглядає позов по певній товарній партії. У заявці мають бути необхідні дані, на підставі яких правильно ідентифікується товар, а також його виробник, постачальник, одержувач, посередник, дати відправки та одержання, номери супроводжувальних документів. Крім того, замовник повинен визначити мету та завдання, які ставляться перед експертом. У заявці зазначаються дата та номер виклику експерта, а також дані про виклик постачальника, об'єм товарної партії та метод дослідження. Якщо при проведенні експертизи потрібно застосувати метод руйнуючого контролю, то в заявці повинна бути згода замовника на руйнування зразка товару в кількості, передбаченій нормативною документацією (НД). Доцільно, щоб замовник у заявці визначив найбільш зручні для нього дні та години появи експерта, а також дав гарантію та вказав форму оплати усіх витрат на експертизу, включаючи витрати на відрядження, якщо експертиза відбувається в іншому населеному пункті. При безготівковому розрахунку зазначаються банківські реквізити.

Заявка підписується керівником і головним бухгалтером. Підписи засвідчуються дійсною печаткою. Заявка може бути передана:

– у письмовій формі – може бути відіслана з кур'єром, поштою, телеграфом або з використанням засобів електронного зв'язку

– у усній формі – передається телефоном як разова заявка із зазначенням конкретної мети експертизи.

Обидві форми заявок можуть використовуватися для всіх видів товарів, але для продуктів, які швидко псуються, доцільніше передавати заявку телефоном, оскільки за такої форми передачі скорочується час між викликом і прибуттям експерта.

Другим документом про призначення експертизи є наряд на проведення експертизи. Наряд видається експертові і є документом, який підтверджує право експерта на проведення експертизи. Наряд видається керівником експертної організації чи його заступником, чи уповноваженою особою. Наряд оформлюється на спеціальному бланкові та підписується керівником експертної організації. Підпис повинен бути завірений печаткою.

У наряді зазначається реєстраційний номер, дата реєстрації заявки, дата початку експертизи, повна назва організації-замовника, її адреса, телефон, виконавець експертизи, інформація щодо об'єкта експертизи, а також завдання експертові, яке визначається метою та завданням експертизи. Наряду присвоюється номер, відповідний номеру в «Журналі реєстрації заявок».

Видачею наряду експертна організація підтверджує правоздатність призначення експерта. Для проведення експертизи призначення експерта повинно здійснюватися в строки, погоджені із замовником (щодо товарів, які швидко псуються, – протягом 24 годин). Невиправдана затримка строків призначення експертизи, невиправдана затримка прибуття експертів може призвести до порушення строків прийому товарів за кількістю чи якістю, внаслідок чого результати експертизи будуть відхилені, а замовник понесе великі збитки.

Після закінчення експертизи на зворотному боці наряду проставляються години роботи експерта відповідно до умов оплати за експертні послуги. Зворотний бік завіряється представником замовника. Оформлений таким чином наряд експерт здає в експертну організацію.

Призначення експерта керівництво експертної організації здійснює з урахуванням кваліфікації та компетентності експерта; його незалежності від замовника; наявність у нього достатнього часу для ретельного проведення експертизи. На підготовчому етапі може бути проведений за необхідності інструктаж експертів. Особливо необхідний такий інструктаж перед проведенням експертизи товарів органолептичним, комплексним чи іншими експертними методами.

На підготовчому етапі визначаються взаємостосунки експерта та замовника експертизи. Експерт, одержавши призначення на проведення експертизи, повинен із замовником погодити дату експертизи. Іноді замовник просить відкласти експертизу на декілька днів. У такому випадку він повинен повідомити експерта письмовим мотивованим проханням. Експерт, у свою чергу, повинен доповісти про зміну строків експертизи керівництву експертної організації чи керівникові експертної групи.

Замовник експертизи на підготовчому етапі повинен забезпечити необхідні умови проведення експертизи, а саме:

– призначити для участі в експертизі свого представника, компетентного щодо експертизи товарів та уповноваженого підписувати акт експертизи.

– якщо товар підлягає огляду митною і/чи карантинною службами, то має бути забезпечена присутність представників цих служб, а при необхідності то і присутність представників виробника чи постачальника;

– подати за необхідності зразок-еталон, з яким експерт повинен ознайомитися, перевіривши його оформлення;

– підготувати робоче місце для експерта і необхідні для проведення експертизи засоби (нормативні та технічні документи, устаткування, робочі та перевірені засоби виміру тощо). Підготувати товар на експертизу (наприклад, провести сортування за партіями, а за необхідності - за сортами, розмірами);

– забезпечити вільний доступ до товарів; виділити підсобних робітників для здійснення допоміжних операцій, необхідних під час проведення експертної оцінки (переміщення товару, розкриття ящиків, розсортування тощо);

– забезпечити дотримання техніки безпеки при проведенні експертизи та особистої безпеки експерта.

Експерт на підготовчому етапі повинен ознайомитися з нормативними документам (стандартами, ТУ, інструкціями тощо), згідно з якими повинна здійснюватися експертиза [1].

1.1.2 Основний етап проведення товарознавчої експертизи

Початком його вважають прибуття експерта до замовника експертизи чи збір робочої групи для проведення експертної оцінки (наприклад, дегустації чи експертизи нових товарів).

При проведенні кількісної та/чи якісної експертизи товарів замовник повинен надати експертові такі технічні документи:

– письмову заявку, якщо виклик експерта здійснювався телефонограмою;

– товаросупровідні документи: товарно-транспортні накладні, сертифікати, свідоцтва про якість, рахунок-фактури та інші документи, що мають інформацію про товар, який підлягає товарній експертизі;

– завірену копію виклику постачальника, якщо він викликався;

– прийомні акти, акти незгод між постачальником та одержувачем (вимагаються у випадку, коли експерт був викликаний через незгоди, що виникли);

– акти первинної експертизи (при проведенні повторної чи контрольної експертизи);

– комерційні акти, акти відбору проб, висновки чи протоколи випробувань зразків товарів;

–        договір купівлі-продажу чи постачання;

–        інші необхідні технічні чи нормативні документи.

На всіх документах, що подані для проведення експертизи, експерт робить запис «пред'явлено експерту», ставить підпис і номер наряду.

Информация о работе Товарознавча експертиза плавлених сирів