Виробництво опійних наркотиків

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Августа 2011 в 13:16, курсовая работа

Краткое описание

За останні кілька років у нашій країні збільшилося як число осіб, що споживають наркотики, так і кількість злочинів, пов'язаних з їхнім незаконним виготовленням, придбанням і розповсюдженням. Різко збільшується число осіб, що допускають немедичне вживання наркотичних засобів.

Оглавление

ВСТУП


РОЗДІЛ І. ВИРОБНИЦТВО ОПІЙНИХ НАРКОТИКІВ. ІНФРАСТРУКТУРА НАРКОБІЗНЕСУ

1.1. Історія наркобізнесу в країнах золотого півмісяця

1.2. Центри наркоторгівлі й маршрути транспортування героїну
1.3. Транспортування героїну по території середньоазіатських держав
РОЗДІЛ ІІ. ГлобалІзацІя наркоЗЛОЧИННОСТІ
2.1. Наркоситуация у світі: масштаби, тенденції розвитку наркобізнесу
2.2. Глобалізація наркозлочинності


РОЗДІЛ ІІІ. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК НАРКОБІЗНЕСУ З ІНШИМИ ГЛОБАЛЬНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЛЮДСТВА


ВИСНОВКИ


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Файлы: 1 файл

121.doc

— 220.50 Кб (Скачать)

      Незаконне виробництво й торгівля наркотиками підкоряються загальним економічним законам ринку й діють, орієнтуючись на прибуток тією самою мірою, що й легальні галузі виробництва й торгівлі. Як і легальне підприємництво, незаконна наркоторгівля  стимулюється попитом. Крім того, наркотик, як специфічний товар, здатний попит стимулювати. І завдати вирішального удару по наркоринку можливо тільки при руйнуванні системи відносин «попит-пропозиція».  Каральні міри, боротьба з виробництвом і торгівлею наркотиками повинні підкріплюватися заходами щодо запобігання зловживання наркотиками, зниженню попиту. Комплекс цих мір повинен вживатися на всіх рівнях - міжнародному,  регіональному, державному.

      При цьому  треба не забувати про те, що людство вживає речовини, що змінюють свідомість, не одну тисячу років, і щоб відівчити людей від цієї пагубної звички буде потрібно, можливо, не менше часу. Мрії про суспільство, повністю вільне від наркотиків, навряд чи досяжні в найближчому майбутньому. Завдання міжнародного співтовариства, скоріше, полягає в тому, щоб використовуючи вже напрацьовані методи й засоби, й звести до мінімуму негативний вплив наркотиків на людське суспільство. Для цього буде потрібна мобілізація економічних, фінансових і інтелектуальних ресурсів всіх членів міжнародного співтовариства, зацікавлених у викорінюванні наркотизму й наркобізнесу. І насамперед наявність у правлячих кіл відповідних держав твердої політичної рішучості вести безкомпромісну боротьбу з незаконним оборотом наркотиків. Перші позитивні результати вже досягнуті. Успіхи в цій боротьбі могли б докорінно надломити організовану злочинність у цілому. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

 1. Абдиров Н.М. Совершенствование борьбы с наркобизнесом  в современных условиях // Проблемы совершенствования борьбы с преступностью, наркобизнесом, терроризмом и религиозным экстремизмом: Сборник научных трудов. — Караганда: КарЮИ МВД РК, 2006. — Т. 2. — С. 3-10.
 2. Акимов В.В., Чуб В.И. Приграничные регионы и незаконный оборот наркотиков в Украине // Оперативно-розыскные, криминалистические и процессуальные аспекты обеспечения раскрытия преступлений: Материалы российско-украинской научно-практической конференции (Белгород - Харьков) 24 - 25 мая 2005 г. — Белгород: Изд-во Белгород. юрид. ин-та, 2005. — С. 51-57.
 3. Антонян Ю.М., Князев В.В. Борьба с незаконным оборотом наркотиков за рубежом: Монография — М.: ОНиРИО Моск. ин-та МВД России, 2007. — 210 с.
 4. Арутюнов А.А. Незаконный сбыт наркотических средств организованными группами и преступными сообществами // Закон и право. — 2006. — № 9. — С. 23-26.
 5. Бандурка С.А., Слинько С.В. Наркомафия: уголовно-правовые средства борьбы: Уч. пособие. — Х.: Арсис, 2006. — 320 с.
 6. Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учеб. пособие. — К.: Атика, 2005. — 271 с.
 7. Васильева Т. Коробкина З.В., Попов В.А. Наркобизнес и наркомания в ХХ веке. — Владимир: Владимирский государственный педагогический университет, 2005. — 345 с.
 8. Гриненко И. Наркобизнес и национальная безопасность. — К.: Сфера, 2004. — 282 с.
 9. Гриненко І. Соціальні аспекти незаконного обігу наркотиків // Соц.політика і соц. робота. — 2007. — № 1. — С.100-109.
 10. Доброрез І. Кримінологічні та правові підстави криміналізації незаконного обігу наркотичних засобів або психотропних тречовин без мети збуту // Вісник Академії правових наук України (укр.).- 2005.- № 4.- C.162-170
 11. Журавльов В.П., Муженко П.М. Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об’єднань у новому Кримінальному кодексі України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Науково-практичний журнал. — 2007. — № 4. — С. 44-57.
 12. Заросинський О. Запобігання наркоманії і токсикоманії серед неповнолітніх // Право України (укр.).- 2005.- № 2.- C.59-63
 13. Карпов Н.С., Євдокименко С.В. Злочинна діяльність / За ред. В.П. Бахіна. — К.: НАВСУ. — 59 с.
 14. Кваша О.О. Сучасний стан і проблеми боротьби з організованою злочинністю в Україні // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. — С. 182-186.
 15. Кондратьєв Я.Ю., Камлик М.І., Сущенко В.Д. Соціально-кримінологічна характеристика „п’ятої влади” // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Науково-практичний журнал. — 2006. — № 2. — С. 5-54.
 16. Корнієнко М.В. Організована злочинність // Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: у 2 кн. / Корнієнко М.В., Романюк Б.В., Мельник І.М. та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — С. 5–23.
 17. Левандовський С. Під натиском смертоносного бізнесу: Загроза нації: [Наркоторгівля. Високий рівень злочинності пов’язаної з наркотиками] // Укр. газета. — 2007. — № 20, 29 трав. — С.6.
 18. Піщенко Г., Мінченко С. Кримінологічна характеристика наркоманії в Україні // Право України (укр.).- 2005.- № 9.- C.63-66
 19. Тимошенко В. Кримінологічна характеристика наркобізнесу - її сутність та призначення // Право України (укр.).- 2006.- № 7.- C.89-94
 20. Черкасов Ю. Міжнародний наркобізнес — злочин проти людства // Міліція України. — 2007. — № 10. — С. 6 - 7.
 21. Щенин Р., Сулейманова Г. Наркобизнес-глобальная проблема XXІ века // Мировая экономика и международные отношения (рус.).- 2006.- № 6.- C.50-58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1

Характеристика  найвідоміших злочинних  організацій (за матеріалами ООН)

Назва Основна діяльність Характеристика Міжнародні  зв’язки
Кокаїнові

картелі

Спеціалізація на виробництві  й доправленні наркотиків до будь-якої країни світу.  Мають жорстку пірамідальну структуру, сфери впливу поділені географічно. Штаб-квартири розташовані у Колумбії і Мексиці. Зв’язки з Коза-Ностра, Ла Коза Ностра, тріадами, якудза.
Тріади Наркотики, надання  грошових позичок, ігорний бізнес, рекет, внески у сервісний сектор, інвестиції у сферу послуг, відмивання „брудних”  грошей, контроль системи підпільної імміграції. У бізнесі тріад  задіяно до 170 тис. осіб. Пірамідальна структура складається з солдатів. Її очолюють бос, його заступник та бос, відповідальний за кадровий добір. Найвідомішими є „Сун І Вон”, „14К”, „Федерація Ву” (Гонконг), „Банда чотирьох морів” (Тайвань), „Об’єднаний бамбук”, „Велике коло” (Тайванська провінція Китаю). Ведуть активну  діяльність в Азії, Європі, США. Основна  сфера діяльності - Гонконг, Мьянма, Тайвань, Філіппіни і США.
Якудза Участь в усіх сферах кримінальної діяльності (рекет, шахрайство, наркотргівля, контроль проституції, виробництво порнографії тощо). В Азії спеціалізуються на перевезенні метамфетаміну. Складається з 60 тисяч  постійних членів і 25 тисяч асоційованих співробітників. Вирізняється складною організаційною структурою, яка включає дрібні групи і родини. Пов’язана з оргзлочинністю США, Колумбії, Німеччини, Китаю, країн  СНД.
Коза Ностра (Італія) Найвідоміша злочинна організація. Здійснює великомасштабну  контрабанду наркотиків, організовує  та розробляє нові маршрути доставки, контролює фінансові розрахунки. Координує зусилля дрібних груп, допомагає їм відмивати „брудні” гроші. Використовує вимагання, шахрайство з кредитами і контрактами на громадські роботи. Має вертикальну структуру  і налічує приблизно 5 тисяч членів. Базується на о. Сицилія, має свої філії на всіх континентах. Підтримує зв’язок з кокаїновими  картелями, Ла Коза Ностра і угрупованнями  з країн СНД.
Ла Коза Ностра (США) Сфера діяльності - наркобізнес, незаконний ігорним бізнес, контрабанда зброї, вимагання, контроль проституції, вплив на профспілки. Складається з 3 тисяч  солдатів і 25 сімейств, з яких 5, що базуються  в Нью-Йорку, є найвпливовішими. Пов’язана з наркокартелями і Коза Ностра, а також з мафією країн СНД.
Мафіозні  угруповання, що базуються в колишньому східному блоці. Наркобізнес, торгівля зброєю і ядерними матеріалами, контрабанда  людей і товарів. Близько 200 груп мають  складну розвинену структуру. Пов’язані з оргзлочинністю США, кокаїновими картелями і  Коза Ностра.

Додаток 2

 

ЭКОНОМИКА КОКАИНА В ЛАТИНСКОЙ  АМЕРИКЕ

Страны 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Выращивание листьев коки, в га
Боливия 48100 48600 48100 45800 38000 21800
Колумбия 44700 50900 67200 79436 101800 122500
Перу 108800 106500 75000 65338 51000 38700
Всего 201600 206000 190300 190574 190800 183000
Производство  листьев коки, в т
Боливия 89800 85000 75100 70100 52900 22800
Колумбия 67497 80931 108864 129481 165934 195000
Перу 162003 159750 131003 117726 95600 72500
Всего 319300 325681 314967 317307 314434 290300
Потенциальное производство кокаина, в т
Боливия 255 240 215 200 150 70
Колумбия 201 230 300 350 435 520
Перу 421 399 328 294 239 175
Всего 877 869 843 844 824 765

Додаток 3

 

Возрастание прибылей (на примере 1 кг чистого кокаина и 1 кг чистого героина) по оценке в долларах США в 2007 году

 
Кокаин (изготовленный  в Боливии, в Перу и в Колумбии)

Цена, оплаченная производителю за 200 кг листьев (1кг базовой "промытой" пасты) 200
цена 1кг базовой пасты для производителя 350
цена 1кг базовой пасты для посредника 500
1 кг  хлоргидрата на выходе из лаборатории 1 500
1 кг  хлоргидрата для колумбийского  экспортера 2 500
1 кг  для импортера оптовика (Майами) 10 000
опт Нью-Йорк 20 000
опт Париж 30 000
опт (Копенгаген, Москва, Эр-Риад) 150 000
результат розничной продажи (развеска) 500 000

Этот  расчет возрастания  прибыли носит  теоретический характер, поскольку многие потребители кокаина  в богатых странах  покупают десятками, и даже сотнями  граммов относительно чистый наркотик.

Героин (пакистанское производство)

Цена, которую платит скупщик производителю  за килограмм  60
Цена, которую платит лаборатория скупщику 80
Цена 1 кг базового морфина (10 кг опиума) на выходе из лаборатории 1 200
Цена  героина на выходе из лаборатории 3 000
Цена, которую платят на границе Пакистана 5 000
Оптовая цена в Турции 12 000
Оптовая цена в Голландии 50 000
Доход от розничной продажи 1 500 000

эти цифры носят приблизительный  характер и могут  значительно изменяться в зависимости от страны, года, времени года, военно-политической обстановки, и т.д. Источник: [ Лабрус, 2005]. 
 
 
 
 

Додаток 4

Количество  изъятого из незаконного  оборота героина  и опия-сырца «афганского» производства за 1 полугодие 2008 года правоохранительными органами стран Центральной Азии и России

№ п/п Государство Героин (кг) Опий-сырец (кг)
1 Республика  Таджикистан 478 521
2 Кыргызская  Республика 168 393
3 Республика  Узбекистан 238 420
4 Республика  Казахстан 411 683
5 Российская  Федерация 1038 2173
5.1. ФПС РФ 547 1294
5.2. ГТК РФ 167 122
5.3. МВД РФ 324 757
Итого: 2333 4190
Итого «условного» героина 3827  
 

  

Информация о работе Виробництво опійних наркотиків