Қазақстандағы газ және мұнай қоймалары

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Апреля 2014 в 23:10, дипломная работа

Краткое описание

Қазақстан Республикасындағы табиғи газбен қосалқы газдың бай қоры оны өндіру көлемін едәуір арттыруға береді. Мысалы, 1996 жылдан бері қарай газ өндіру көлемі екі еседен астам өсіп, 14,8 млрд м3 шамасына жетті. Жақын келешекте Каспий теңізі қойнауындағы кеніштердің ашылуына байланысты газ қорының 1,5-2 есеге дейін артуы мүмкін болып отыр. Өндірілетін газдың негізгі бөлігін қосалқы газ құрайтындықтан, мұнай өндіру артқан сайын, одан алынатын қосалқы газ мөлшері де арта бермек.

Оглавление

КІРІСПЕ
1. БАТЫС ҚАЗАҚСТАН - ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ МАГИСТРАЛДЫҚ ГАЗҚҰБЫРЫН ЖОБАЛАУДАҒЫ НЕГІЗДЕУ
1.1. Қазақстан өнеркәсібіндегі газ секторын дамыту мәселесі
1.2. Қазақстанның магистралдық газқұбыры
2. ЖҰМЫС ЖҮРЕТІН АЙМАҚТЫҢ МІНЕЗДЕМЕСІ
2.1. Физикалық – географиялық мінездемесі
2.2. Аймақтың табиғи жағдайлары мен геологиялық – гидрогеологиялық мінездемесі
2.2.1. Орналасу орны
2.2.2. Климаттық мінездемесі
2.2.3. Гидрография
2.2.4. Геоморфология
2.3. Геологиялық құрылысы және гидрогеологиялық жағдайлары
2.4. Физикалық-геологиялық процессстер мен құбылыстар
2.5. Топырақтың физикалық механикалық қасиеттері
3. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
3.1. Газдың негізгі физикалық қасиеттерін анықтау
3.1.1. Стандартты (қалыпты) жағдайлардағы газдың тығыздығы
3.1.2. Ауа бойынша газдың салыстырма тығыздығы
3.1.3. Газдың молярлық массасы
3.1.4. Газдың газ тұрақтысы
3.1.5. Газ қоспасының псевдокризистік температурасы мен қысымы
3.2. Газ құбырының есептік өнімділігін анықтау
3.3. Машина түрін, оның санын және жұмысының принципиалдық схемасын анықтау
3.4. Газқұбырының қабырғасының қалыңдығын есептеу
3.5. Газтасымалдаудың орташа параметрлері
3.5.1. Газқұбырындағы газдың орташа қысымы
3.5.2. Газдың орташа сығымдалу коэффициенті мен динамикалық тұтқырлығы
3.5.3. Газқұбыры бойынша газдың қозғалыс режимі
3.5.4. Құбырдағы тасымалданушы газдың орташа температурасы
3.6. Газқұбырының гидравликалық есебі
3.7. Газқұбырының ұжымды диаметрін анықтау және таңдау.
3.8. Тасымалданушы газдың орташа және соңғы температурасын тексеру
4. БАТЫС ҚАЗАҚСТАН - ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҚҰЛСАРЫ – ШАЛҚАР МАГИСТРАЛДЫҚ ГАЗҚҰБЫРЫ УЧАСТОГЫНЫҢ НЫСАНДАРЫНЫҢ МІНЕЗДЕМЕСІ
4.1.1. Газқұбырының категориясы
4.1.2. Өткізгіш құбырдың біріктіру тетіктері
4.1.3. Құбырды өткізу әдісі
4.1.4. Өткізгіш құбырды монтаждау, пісіру және бақылау
4.1.5. Газқұбырының үрмелеу және сынау
4.1.6. Автомобиль жолдарымен қиылысу
4.1.7. Газқұбырының теміржолдармен қиылысуы
4.1.8. Газқұбырының су преградалардан қиылысып өтуі
4.1.9. Линиялық запорлық арматура
4.2.1. ГКС-1 бойынша технологиялық схема
4.2.2. Компрессорлық цех
4.2.3. Маймен қамтамасыз ету.
4.2.4. ЦН нығыздағыш жүйесі
4.2.5. Газ тазарту қондырғысы
4.2.6. Газды ауамен салқындату қондырғысы
5. БАТЫС ҚАЗАҚСТАН - ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ МАГИСТРАЛДЫҚ ГАЗҚҰБЫРЫНЫҢ ҚҰЛСАРЫ-ШАЛҚАР УЧАСКЕСІН ПАЙДАЛАНУ
6. ТЕХНИКА – ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
6.1. Капиталдық салымдар
6.2. Жылдық пайдалану шығындары
6.2.1. Жұмысшылар саны және еңбекақы фонды
6.2.2. Электр энергиясы
6.2.3. Ауыз су
6.2.4. Амортизациялық шығындар
6.3. Тиімділік көрсеткіштерін анықтау
7. ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ.
7.1. Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері.
7.2. Өндірістік санитария
7.3. Қауіпсіздік техникасы
7.4. Өрт қауіпсіздігі
7.5. Қоршаған ортаны қорғау
7.6. Жобадағы нысанның төтенше жағдайға тұрақтылығын қамтамасыз ету.
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМШАЛАР

Файлы: 1 файл

Diplom-ZK-UKO-1.doc

— 975.00 Кб (Скачать)

 

 

Кесте -4

Саз балшықтың  физика – механикалық қасиеттері

 

Топы-рақтын түрі

Мінездемесі

Өлшем бірлігі

Шамасы

Максималды

Минимальды

Нормативті

Болжамдық есептелуі

Вариация коэффициен-ті

0,85

0,95

Саз балшық 

Ағымды шегіндегі ылғалдылығы, WL

өлшемнің бір бөлігі

33

0,72

0,32

0,50

     

Ылғалдылығы,  WP

-"-

33

0,28

0,15

0,22

     

Беріктілік саны, JP

-"-

33

0,45

0,17

0,28

     

Табиғи ылғалдылығ, W

-"-

33

0,25

0,10

0,16

   

0,15

Ағымдылық көрсеткіші, Ji

-"-

33

0,1

<0

       

Ылғалдылық дәрежесі, Sr

-"-

18

0,88

0,31

0,64

     

Пористі коэффициент, e

-"-

18

0,87

0,56

0,72

   

0,11

Топырақтын тығыздығы, ρ

т/м3

       

1,83

1,81

0,06

Құрғақ күйіндегі тығыздық, ρd

т/м3

19

1,98

1,57

1,86

     

Топырақ бөлшектерінің тығыздығы, ρs

т/м3

20

1,76

1,48

1,59

     

УГВ дейінгі Р=300 кПа кезіндесалыстырмалы отырыуы,

өлшемнің бір бөлігі

11

0,029

-0,004

0,002

     

100-300 кПа аралығындағы жүктеменің  деформация модулі, E

МПа

7/7

6/4

3/2

4/2

   

0,26/0,30

Меншікті  ілініс, C

кПа

-/6

-/65

-/38

-/47

-/36

-/28

 

Ішкі үйкелістің бұрышы, φ

(табиғи ылғадылықта/сумен сінгенде)

Градус

-/6

-/22

-/14

-/19

-/16

-/14

 

Тұздардың рамы

%

8

1,025

0,642

       

Гипстің құрамы

%

8

0,825

0,242

       

 

 

 

Кесте -5

Құмдақ  физика – механикалық қасиеттері

 

Топы-рақтын түрі

Мінездемесі

Өлшем бірлігі

Шамасы

Максималды

Минимальды

Нормативті

Болжамдық есептелуі

Вариация коэффициен-ті

0,85

0,95

Құмдақ 

Ағымды шегіндегі ылғалдылығы, WL

өлшемнің бір бөлігі

12

0,24

0,17

0,20

     

Ылғалдылығы,  WP

-"-

12

0,19

0,14

0,16

     

Беріктілік саны, JP

-"-

12

0,06

0,02

0,04

     

Табиғи ылғалдылығ, W

-"-

12

0,17

0,02

0,06

   

0,08

Ағымдылық көрсеткіші, Ji

-"-

12

<0

<0

       

Ылғалдылық дәрежесі, Sr

-"-

12

0,36

0,10

0,18

     

Пористі коэффициент, e

-"-

12

0,82

0,54

0,67

   

0,25

Топырақтын тығыздығы, ρ

т/м3

       

1,61

1,57

0,06

Құрғақ күйіндегі тығыздық, ρd

т/м3

12

1,81

1,54

1,65

     

Топырақ бөлшектерінің тығыздығы, ρs

т/м3

12

1,74

1,36

1,56

     

УГВ дейінгі Р=300 кПа кезіндесалыстырмалы отырыуы,

өлшемнің бір бөлігі

10

0,04

0,016

0,03

     

100-300 кПа аралығындағы жүктеменің деформация модулі, E

МПа

6/6

15/8

17/4

10/6

   

0,30

Меншікті  ілініс, C

кПа

-/7

-/23

-/10

-/19

-/13

-/9

 

Ішкі үйкелістің бұрышы, φ

(табиғи  ылғадылықта/сумен сінгенде)

Градус

-/7

-/37

-/14

-/27

-/26

-/25

 

Тұздардың рамы

%

1

   

0,096

     

Гипстің құрамы

%

1

   

0,420

     

 

Кесте -6

Бор  физика – механикалық қасиеттері

 

Топы-рақтын түрі

Мінездемесі

Өлшем бірлігі

Шамасы

Максималды

Минимальды

Нормативті

Болжамдық есептелуі

Вариация коэффициен-ті

0,85

0,95

Бор

Ағымды шегіндегі ылғалдылығы, WL

өлшемнің бір бөлігі

7

0,33

0,24

0,27

     

Ылғалдылығы,  WP

-"-

7

0,20

0,17

0,18

     

Беріктілік саны, JP

-"-

7

0,15

0,06

0,09

     

Табиғи ылғалдылығ, W

-"-

6

0,19

0,15

0,17

   

0,10

Ағымдылық көрсеткіші, Ji

-"-

7

0,3

0

       

Ылғалдылық дәрежесі, Sr

-"-

6

0,96

0,25

0,65

     

Пористі коэффициент, e

-"-

6

0,69

0,43

0,54

   

0,15

Топырақтын тығыздығы, ρ

т/м3

5

2,12

1,73

2,03

1,94

1,87

0,08

Құрғақ күйіндегі тығыздық, ρd

т/м3

6

1,83

1,42

1,70

     

Топырақ бөлшектерінің тығыздығы, ρs

т/м3

6

2,72

2,70

2,71

     

УГВ дейінгі Р=300 кПа кезіндесалыстырмалы отырыуы,

өлшемнің бір бөлігі

1

   

0,048

     

100-300 кПа аралығындағы жүктеменің  деформация модулі, E

МПа

1/1

   

9/5

     

Меншікті  ілініс, C

кПа

2

-/90

-/50

-/70

     

Ішкі үйкелістің бұрышы, φ

(табиғи ылғадылықта/сумен сінгенде)

Градус

2

-/33

-/17

-/25

     

Тұздардың рамы

%

             

Гипстің құрамы

%

             

 

 

Бор – ақ, қатты линзалы бос топырақты саз балшық және құмдақ. Қалындығы 5-3,3 м. Физика механикалық қасиеті 6-кестеде келтірілген.

Сулану кезінде бор тұну қасиеті болады. Бастапқы тұну қысымы 0,1 МПа.

Бордың есептелген қарсылық R0 шамасы 300 кПа қабылданады.

Көміртегі болатқа қарағанда топырақөтын коррозиялық активтігі 0,01-1,50 м аралықта, ол болат үлгінің массасын жоғалуынан байланысты – жоғары және 2,06-3,56 г/тәулік құрайды.

Бетонды және темірбетонды конструкцияға топырақты су деңгейінен жоғарыда топырақтың әсерлесу агрессивтік дәрежесі:

  • портландцементтерден – күшті агрессивті еместен әлсіз агрессивтіге дейін;
  • сульфаберікті цементерден – агрессивті еместен әлсіз агрессивтіге дейін;
  • портландцементтерден, шлакты портландцементерден және сульфаберікті цементтерден, құрамында хлорлар бар- орташа агрессивті (Cl=1047-3300 мг/кг).

Топырақты су трасса бойынша 0,80-3,8 тереңдікте ашылған. Топырақты су орташа тұздалған, 7,144-9,820 г/л минералданған, және тұздықтар (газ құбыры трасса бойында), минералдығы 18,980-171,872 г/л аралығында жатыр. Судың түрі хлорлы – сульфатты – натриленген.

Топырақты су СНиП2.03.01-83 бойынша 7-кестеде көрсетілген. Құрылыс үшін су өтімділігі W4 бойынша бетонның маркасы келесі агрессивті түрлерге бөлінеді:

  • бикарбонатты сілті (HCO3) бойынша агрессивті емес;
  • сутегі көрсеткіші pH бойынша – агрессивті емес;
  • құрамында магнезиальды тұздар бойынша – агрессивті емес тен орташа агрессивке дейін (Mg2+=243-3883 мг/л);
  • күшті агрессивтіге дейін портландцементке және  агрессивті еместен әлсіз агрессивтіге дейін сульфаберікті цеемнтке (SO42-=633-12735 мг/л);
  • құрамында хлоридтер – агрессивті емес және әлсіз агрессивті конструкциясы темір бетонды арматураға тұрақты бату кезінде, периодты дымқылдану кезінде – орташа және күшті агрессивті (Cl=2643-74130 мг/л).

 

Кесте-7

ЕНиР бойынша топырақтың құрылыс топтары және өңдеу категориясы

 

Топырақтардың аталуы

Өңдеу категориясы

Бір ожаулы эксковатормен

Қол әдісімен

1

Топырақты өсімдік қабаты

І

I

2

Қаты және жартылай қатты суглинкалар

ІІ

II

3

Саз балшықтар

-қатты

-жартылай қатты

 

ІV

III

 

IV

III

4

Қатты, берікті құмдақтар

I

I

5

Майда және шанды құмдар

I

I

6

Қатты бор

V

V


 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

 

3.1. Газдың негізгі физикалық  қасиеттерін анықтау

 

3.1.1. Стандартты (қалыпты) жағдайлардағы  газдың тығыздығы

Сарыташ кенішінен тасымалданатын табиғи газ күрделі көп компонентті құрамға ие (8-кесте). Газ құбырының гидравликалық және жылулық есебін орындау үшін, сондай-ақ сығымдаушы станциялардың жұмыстық режимін есептеу үшін газдың төмендегі негізгі қасиеттерін білу қажет: тығыздығы, тұтқырлығы, газ тұрақтысы, псевдокризистік температурасы мен қысымы, сығымдалу коэффициенті, жылу сыйымдылығы, Джоул-Томпсон эффекті.

Газдың (газ қоспасының) тығыздығы (қосудың) аудитивтілік ережесі бойынша анықталады:

мұндағы:   - қоспа компаненттерінің көлемдік концентрациялары;

- газ компоненттерінің  тығыздығы.

 

3.1.2. Ауа бойынша газдың салыстырма  тығыздығы

Ауа бойынша газдың салыстырма тығыздығы бірдей жағдайлардағы газ тығыздығының ауа тығыздығына қатынасына тең:

мұндағы: =1,293 кг/м3.

 

3.1.3. Газдың молярлық массасы

Газдың молярлық массасы төмендегі өрнектен анықталады:

мұндағы: - қоспа компоненттерінің молярлық массасы, кг/кмоль.

 

 

3.1.4. Газдың газ тұрақтысы

Табиғи газдың газ тұрақтысы газ қоспасының құрамына тәуелді:

 

мұндағы: - универсал газ тұрақтысы,

 

3.1.5. Газ қоспасының псевдокризистік  температурасы мен қысымы

 

Газ қоспасының псевдокризистік температурасы мен қысымы төмендегі өрнектерден анықталады:

мұндағы: Ткрі және Ркрі – сәйкес түрде газ қоспасының і компонентінің кризистік температурасы және қысымы (8-кесте).

 

немесе Рпк=4,5 МПа.

 

3.2. Газ құбырының есептік өнімділігін  анықтау

 

Газ құбырының тәуліктік ең үлкен (максималдық) өнімділігін Q төмендегі өрнектен анықтайды:

мұндағы: Qгод – газ құбырының жылдық өнімділігі, тапсыпма бойынша Qгод=6470млн.м3/жыл;

365 – газ құбырының бір жылдағы жұмыс істейтін күндерінің саны;

Информация о работе Қазақстандағы газ және мұнай қоймалары