Біологія птахів відкритих просторів

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2012 в 15:47, дипломная работа

Краткое описание

Метою дослідження є аналіз та оцінка біологічних особливостей птахів
відкритих просторів Золотоніського району Черкаської області.
Відповідно до поставленої мети були сформульовані задачі дослідження:
Встановити видовий та кількісний склад птахів відкритих просторів,
вивчити і порівняти їх щільність.
Провести аналіз досліджуваних орнітокомплексів щодо характеру
перебування (осілості), біотопічної приналежності, способу
гніздування та трофіки окремих видів птахів.
Визначити щільність птахів досліджуваної території.
Вивчення особливостей гніздування найбільш типових видів птахіз,
зокрема, їх успішності розмноження в умовах досліджуваного
біогеоценозу.

Оглавление

ВСТУП з
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ТА БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРНІТОФАУНИ ВІДКРИТИХ БІОТОПІВ 6
Стан вивченості орнітофауни в Україні 6
Біолого-екологічна характеристика орнітофауни відкритих біотопів....7
РОЗДІЛ 2. УМОВИ, ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 17
Природні умови району дослідження 17
Природнокліматична та фізико-географічна характеристика
Золотоніського району 17
Природна характеристика лучних екосистем 18
Загальна характеристика агроценозів 20
Програма та методика дослідження 21
РОЗДІЛ 3. ВИДОВИЙ СКЛАД ТА БІОЛОГІЯ ОРНІТОФАУНИ ВІДКРИТИХ
ПРОСТОРІВ ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ 27
Видовий склад та щільність населення птахів відкритих просторів 27
Морфометричні параметри деяких видів птахів відкритих просторів..31
РОЗДІЛ 4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗООЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ 34
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
ДОДАТКИ 41

Файлы: 1 файл

Біологія птахів відкритих просторів.docx

— 270.98 Кб (Скачать)

Таблиця 3.4

Видовий склад  населення птахів на маршруті №4 
болотно-лучна територія

Вид

20

0-25

10

25-50

5

50-100

2

100-250

0.5

>250

Коловодник ставковий 
Tringa stagnatilis

1

       

Брижач Philomachus pugnax

2

1

1

   

Кульон великий Numenius arquata

 

2

     

Сова болотяна Asio flammeus

1

1

     

Лунь очеретяний 
Circus aeruginosus

2

 

1

   

Пастушок водяний 
Rail us aquaticus

3

6

2

   

 

29

Баранець звичайний 
Gallinago gallinago

 

1

1

   

Деркач Сгех сгех

2

5

2

   

Журавель сірий Grus grus

 

1

     

Ремез звичайний Remiz pendulinus L.

   

2

   

Серед водно-болотних птахів найчастіше у відкритих біотопах 
зустрічалися пастушок водяний (11 особин) та деркач (9 особин) (табл. 3.4). По 
одній особині зустрілися журавель сірий та коловодник ставковий.

Таблиця 3.5

Щільність птахів відкритих біогеоценозів

Назва виду

Маршрут

№1

Маршрут

№2

Маршрут

№3

Маршрут

№4

1

Г рицик великий 
Limosa limosa

87,5

     

2

Кобилочка річкова 
Locustella fluviatilis

30

     

3

Нерозень Anas strepera

215

     

4

Чапля сіра Ardea cinerea

47,5

     

5

Кулик-сорока 
Haematopus ostralegus

57,5

     

6

Просянка Emberiza calandra

   

20

 

7

Чайка Vanellus vane Um

34

     

8

Лунь польовий Circus cyaneus

 

55

   

9

Лунь лучний Circus pygargus

 

50

50

 

10

Кам’янка звичайна 
Oenanthe oenanthe

 

57,5

90

 

11

Плиска жовтоголова 
Motacilla citreola

 

20

37,5

 

12

Щеврик лучний 
Anthus pratensis

 

10

5

 

13

Трав’янка чорноголова 
Saxicola torquata

 

10

   

14

Жайворонок польовий 
Alauda arvensis

 

82,5

55

 

15

Ластівка сільська 
Hirundo rustica

 

50

80

 

16

Ластівка міська

   

22,5

 

17

Ворона сіра Corvus cornix

   

73,5

 

18

Перепілка Coturnix coturnix

   

22,5

 

19

Плиска жовта Motacilla flava

 

20

45

 

20

Вівсянка звичайна 
Emberiza citrinella

   

170

 

21

Сорокопуд терновий 
Lanius collurio

   

47,5

 

22

Трав’янка лучна 
Saxicola rubetra

   

35

 

 

зо

23

Коловодник ставковий 
Tringa stagnatilis

     

10

24

Брижач Philomachus pugnax

     

27,5

25

Кульон великий 
Numenius arquata

     

10

26

Сова болотяна Asio flammeus

     

15

27

Лунь очеретяний 
Circus aeruginosas

     

22,5

28

Пастушок водяний 
Rallus aquaticus

     

65

29

Ремез звичайний 
Remiz pendulinus L.

     

7,5

30

Деркач Crex crex

     

50

31

Журавель сірий Grus grus

     

5


Таким чином, на досліджених відкритих біотопах Золотоніського району 
було виявлено 31 вид птахів, серед яких найбільшу щільність має нерозень 
(215 ос./км) та вівсянка звичайна (170 ос./км) (табл.3.5). Дещо меншу 
щільність мають кам’янка звичайна (90 ос/км). грицик великий (87,5 ос./км), 
жайворонок польовий (82,5 ос./км) та ластівка сільська (80 ос./км). Найменшу 
щільність має журавель сірий ( 5 ос./км).

  1. Морфометричпі параметри деяких видів птахів відкритих 
    просторів

Досліджені ріст і розвиток 4 пташенят жайворонка польового  на маршруті 
№2 в 2007-2008 рр. Як свідчить аналіз результатів дослідження, ріст крил і 
хвоста проходить протягом всього строку перебування пташенят у гнізді. 
Найбільш інтенсивне збільшення довжини відмічене для крила - в 2,6 рази за 
перший тиждень життя пташенят. За весь період постембріонального розвитку 
крило (кістяні і не кістяні елементи) збільшились в 6,1 разів, в той час як 
довжина дзьоба, голови і цівки - в 1,68, 2,1 і 1,7 разів відповідно. Довжина 
пір’я хвоста збільшується за цей період в 7,3 рази. Пташенята жайворонка 
польового народжуються сліпими, рожевого кольору з ділянками білого

 

31

ембріонального  пуху. Середня маса новонародженого  пташеняти (1,04±0,02) 
г (табл. 3.6).

Таблиця 3.6

Зміна лінійних промірів пташенят жайворонка польового, мм

Вік, доба

Довжина (М±т)

їх

Ьа

и

 

и

2-А

12,3±0,76

4,14±0,19

11,77±0,74

13,8510,44

4-6

13,8±0,08

5,52±0,08

17,65±0,65

15,7110,52

6-9

4,62±1,31

31,6±3,55

4,98±0,15

20,73±0,49

21,2010,42

9-12

16,53±1,75

50,1±3,55

5,81 ±0,28

23,12±0,34

22,72Ю,53

12—15

21,16±2,91

56,6±3,84

6,43±0,42

23,74±0,17

23,5310,81

15-18

33,84±2,02

75,4±1,37

6,96±0,28

24,32±0,31

23,9210,55


В перші 5-6 діб  пташенята стрімко набирають  масу, в подальшому темп її 
приросту дещо сповільнюється. Пояснюється це початком формування 
оперення, яке супроводжується значними енергетичними затратами. У віці 11 
діб вони досягають маси дорослих птахів, на 14 добу маса досягає максимуму, 
а далі починає зменшуватись.

Таблиця 3.7

Морфометричні параметри ремеза звичайного Золотоніського району

Ь.а

Ь.с.

 

Ьг

1

55,3

50,1

14,9

8,3

2

52,4

48,2

14,5

7,5

3

57

51,9

15,3

8,7

4

56,3

51,2

15

8,7

5

55,1

49,4

14,5

7,8

6

55,4

53,7

15,8

7

54,8

49,6

14,6

8,1

8

55,9

47,8

14,4

7,9

9

55,7

52,1

14,8

8,4

10

55,9

50,9

15

8,6

11

54,9

50

14,7

8,3

12

56,1

51,9

15,5

8,9

13

53,9

50,2

15

7,5

14

58,3

50,6

13,7

7,9


 

32

15

55,3

54,3

16,3

8,3

16

52,4

50,7

14,5

8

17

57

49,5

14,1

8,1

18

52,4

52,3

15,4

7,7

19

54,8

48,2

14,9

7,9

20

49,7

47,1

14,5

7,2

21

54,2

50,1

15,3

8

22

57,3

50,1

14,4

8,2

23

57,3

53,1

14,7

8,4

24

52,4

51,9

14,2

7,7

М + ш

54,99 + 0,41

50,62 + 037

14,83 + 0,12

8,14 + 0,1

шах

58,3

543

163

9,2

тіл

49,7

47,1

13,7

7,2


Як свідчать результати проведеного  дослідження, варіації основних 
морфометричних ознак ремеза звичайного на різних маршрутах майже не 
відрізняються (табл. 3.7). Це вказує на пластичність виду, та майже 
однорідність досліджених біотопів.

Рис. 3.1. Морфометричні показники ремеза звичайного на дослідженій

території Золотоніського району

 

33

РОЗДІЛ 4

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД  ЧАС ЗООЛОГІЧНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ

У процесі виконання  кваліфікаційної роботи ми дотримувалися  положення 
Закону України «Про охорону праці», який був прийнятий Верховною Радою 
України 14 жовтня 1992 року та переглянутий і затверджений Президентом 
України в новій редакції 21 листопада 2002 року.

Перед початком виконання роботи був проведений цільовий інструктаж з 
питань охорони праці та правил надання першої медичної допомоги потерпілим 
і правил поведінки під час виконання робіт. У процесі проведення досліджень 
допускається піднімання та пересування вантажів в межах санітарних норм 
(до7 кг при постійному перенесенні і до 10 кг при періодичному). У процесі 
дослідження відбувається функціональне напруження людини, яке зумовлене 
м’язовим та нервовим навантаженням. Під час підготовки роботи ми 
виконували як фізичну так і розумову працю.

Тому при розумовому навантаженні ми не працювали більше 8-12 годин 
на добу, кожні 1,5-2 години робили короткочасні перерви. Тобто керувалися 
гігієнічними нормативами поданими у 2Гігієнічній класифікації за показниками 
шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 
напруженості трудового процесу», затвердженими Міністерством охорони 
здоров’я України 31 грудня 1997 року, №382.

Праця студента характеризується тривалою (більше 8 годин) 
багатогодинною діяльністю в одноманітному напруженому середовищі, малою 
руховою активністю при значних локальних динамічних навантаженнях. Тому 
помірні гімнастичні вправи кожні 2-3 години викликали активізацію обміну 
речовин в організмі, посилювали виділення отруйних продуктів 
життєдіяльності. Освітленість робочого місця при роботі з ГІК за робочим 
столом становили при комбінованому освітленні 2000 лк, при загальному 
освітленні 500 лк. Допустимі рівні шумів складали не більше 50 - 60 дБА.

 

34

У процесі оформленні роботи та обробки статистичних даних  ми 
використовували персональний комп’ютер. Найбільш повним нормативним 
документом, щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК є «Державні 
санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами 
(ВДТ) електронно-обчислювальних машин ДСанГОН 3.3.2.007 - 98». Проща та 
одне робоче місце становить не менше 6,0 м , а об’єм - не менше ніж 20,0 м . 
приміщення для роботи з ВДТ повинні мати природне та штучне освітлення 
відповідно до СНЕП ІІ-4-79. природне освітлення здійснюється через світлові 
прорізи, орієнтовані переважно на північ чи північних схід і повинне 
забезпечувати коефіцієнт природної освітленості (КПО) не нижче, ніж 1,5%. 
Приміщення, де розташовано ПК повинні обладнуватися шафами для 
зберігання документів, магнітних дисків, полицями тощо. Щодня потрібно 
проводити вологе прибирання.

Таблиця 4.1

Норми мікроклімату для приміщень з ВІД ЕОМ та ПЕМ

Мікроклімат

Категорія робіт

Температура 
повітря, °С

Вологість 
повітря, %

Швидкість руху 
повітря, м/с

Холодний

Легка-1а

22-24

40-60

0,1

 

Легка-16

21-23

40-60

0,1

Теплий

Легка-1а

23-25

40-60

0,1

 

Легка-16

22-24

40-60

0,2


Рівні іонізації повітря приміщень при роботі на ВДТ

Таблиця 4.1

Рівні

Кількість іонів в 1 см'* повітря

 

п+

п-

Мінімальні необхідні

400

600

Оптимальні

1500-3000

3000-5000

Максимально допустимі

50000

50000


Конструкція робочого місця користувач ВДТ має забезпечити  підтримання 
оптимальної робочої пози, світло повинно падати переважно зліва. Екран ВДТ 
має розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача (600 - 700 
мм, але не ближче 600 мл). Розташування екрана має забезпечувати зручність 
зорового спостереження у вертикальній площині під кутом 30° до нормальної 
ліній погляду працюючого. Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу

 

35

на відстані 100 - 300 мм від краю, звернутого до працюючого. Кут нахилу 
клавіатури повинен складати у межах 5-15°. При оснащенні робочого місця з 
ВДТ лазерним принтером параметри лазерного випромінювання повинні 
відповідати вимогам ДСанПіНЗ.32.007-98. Під час комп’ютерного набору слід 
призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хв після 
кожної години роботи за ВДТ. У всіх випадках, коли виробничі обставини не 
дозволяють застосовувати регламентовані перерви, тривалість безперервної 
роботи не повинен перевищувати 4 години. Для зниження нервово-емоційного 
напруження, втомлення зорового аналізатора, поліпшення мозкового 
кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втоми 
доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які 
наведені у державних санітарних правилах і нормах роботи з візуальними 
дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин 
ДСанПіНЗ .32.007-98.

Информация о работе Біологія птахів відкритих просторів