Аналіз міжнародного ринку меду натурального. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту меду натурального

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2012 в 00:13, курсовая работа

Краткое описание

Метою даного дослідження є аналіз та вивчення вітчизняного та світового ринків меду натурального та опрацювання нормативно-правової бази для моделювання зовнішньоторговельного контракту з експорту цього продукту. Визначена мета зумовлює вирішення наступних задач:
проаналізувати світовий ринок меду та ринок Росії (як країни-імпортера): визначити обсяги виробництва та імпорту на них та ціни;
проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку меду для визначення конкурентних переваг вітчизняної продукції та потужностей виробництва;

Оглавление

ВСТУП…….……………………………………………………………………... 3
РОЗДІЛ 1 Аналітична маркетингова оцінка ринку МЕДУ НАТУРАЛЬНОГО………………………………….......................... 5
1.1 аналіз світового ринку меду натурального……………………….. 5
1.2 Аналіз українського ринку меду натурального…………………… 13
РОЗДІЛ 2 ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ З ЕКСПОРТУ МЕДУ НАТУРАЛЬНОГО……………………….......................................... 21
РОЗДІЛ 3 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ………………….….. 29
РОЗДІЛ 4 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ............................................................................................ 36
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 39
АНОТАЦІЯ………………………………………………………………………. 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..

Файлы: 1 файл

мёд.doc

— 557.50 Кб (Скачать)

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни ;r

Міжнародна  економічна діяльність України

на тему:

“Аналіз міжнародного ринку меду натурального. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту меду натурального” 
 
 
 
 

        Виконала:  студентка 4 курсу,

                       групи МЕ-72

                       денної форми навчання

                        Расторгуєва Ольга Олександрівна 

        Перевірила:  к.е.н., доцент

                   Костюк О.В. 
         

Суми - 2011

 

ЗМІСТ 
 

ВСТУП…….……………………………………………………………………... 3
РОЗДІЛ 1 Аналітична  маркетингова оцінка ринку МЕДУ НАТУРАЛЬНОГО………………………………….......................... 5
1.1 аналіз світового ринку меду натурального……………………….. 5
1.2 Аналіз українського ринку меду натурального…………………… 13
РОЗДІЛ 2 ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ  МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ З ЕКСПОРТУ МЕДУ НАТУРАЛЬНОГО……………………….......................................... 21
РОЗДІЛ 3 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ………………….….. 29
РОЗДІЛ 4 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ............................................................................................ 36
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 39
АНОТАЦІЯ………………………………………………………………………. 41
СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................. 42
ДОДАТКИ………………………………………………………………………... 45

 

ВСТУП 
 

     Бджільництво  на території України є одним  з найдавніших занять. У світовій практиці саме український мед визнаний одним з найкращих у світі. Винахід у 1814 році рамкового вулика Петром Прокоповичем, в результаті чого вдалося без загибелі бджіл видобувати чистий мед, та заснування у 1828 р. першої у світі школи бджільництва свідчать про розвинутий досвід українців у цій справі.

     Мед є основним продуктом бджільництва, хіміко-біологічний склад якого робить його не просто корисним для підтримки життєдіяльності , але і важливим фармакологічним засобом, що має імунобіологічні і протимікробні властивості. Мед є концентрованим висококалорійним продуктом близьким за складом до кров'яної плазми, чим він істотно відрізняється від інших продовольчих продуктів. До складу меду входить понад 70 речовин, що здійснюють позитивний вплив на організм людини.

     Останнім  часом для світового ринку меду характерна тенденція до зростання попиту та зменшення обсягів виробництва деякими провідними виробниками та експортерами. З огляду на те, що Україна є лідером виробництва меду в Європі та займає четверте місце за цим показником у світі, мед відноситься до найбільш пріоритетних статей вітчизняного експорту, тим не менш галузь потребує державної підтримки та розвитку інфраструктури.

     Метою даного дослідження є аналіз та вивчення вітчизняного та світового ринків меду натурального та опрацювання нормативно-правової бази для моделювання зовнішньоторговельного контракту з експорту цього продукту. Визначена мета зумовлює вирішення наступних задач:

 • проаналізувати світовий ринок меду та ринок Росії (як країни-імпортера): визначити обсяги виробництва та імпорту на них та ціни;
 • проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку меду для визначення конкурентних переваг вітчизняної продукції та потужностей виробництва;
 • вивчити нормативно-правову базу для здійснення контракту на експорт меду і можливість його здійснення відповідно до чинного законодавства;
 • описати суть контракту і скласти його відповідно до нормативних вимог;
 • оцінити вигідність (ефективність) контракту на основі розрахунку показників чистого прибутку і рентабельності;
 • проаналізувати можливі проблеми виробництва меду в Україні та визначити шляхи їх вирішення.

      Об’єктом  дослідження є економіко-правові передумови, пов’язані із здійсненням зовнішньоторговельної діяльності у галузі виробництва меду, предметом – складання та обґрунтування доцільності зовнішньоторговельного контракту з експорту меду.

      У процесі дослідження було використано  наступні методи аналізу: аналіз та синтез, дедукція та індукція, причинно-наслідкового, порівняльний аналіз, статистичні методи аналізу, а також монографічне дослідження. В контексті дослідження динаміки а структури виробництва, експорту та імпорту меду застосовувалися такі статистичні методи, як графічний та табличний.

      В якості джерел для написання роботи була використана наступна інформаційна та статистична база: нормативно-правові акти України (зокрема, Закон України«Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про бджільництво» тощо; Митний та Податковий кодекси); статті, що характеризують стан світового та вітчизняного ринку меду; офіційні  Інтернет –ресурси; статистичні та економіко-політичні публікації офіційних органів країн світу та міжнародних організацій.  
 

 

      РОЗДІЛ 1

     АНАЛІТИЧНА  МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА РИНКУ МЕДУ НАТУРАЛЬНОГО

     1.1 Аналіз світового ринку меду 
 

     Натуральний мед являє собою продукт, утворений з квіткового нектару внаслідок ферментації його бджолами і виводу зайвої вологи. Він містить майже усі мікроелементи та за своїм складом подібний до плазми крові людини. До його складу входять найважливіші ферменти, фітонциди, вітаміни та корисні кислоти, що свідчить про його бактерицидні властивості та робить його незамінним та водночас корисним засобом підвищення працездатності, імунітету та тривалості життя в цілому.

     Зростаюча динаміка імпорту та зменшення темпу приросту медового експорту (див рис. 1.1), а також факт зростання цін, засвідчений Міжнародною організацією експортерів меду, свідчать про те, що попит на цей продукт на світовому ринку збільшується, отже, надлишків меду немає. Звісно зростаючий попит спонукає виробників меду збільшувати обсяги виробництва та реалізацію, тим не менш важливо враховувати специфіку досліджуваної галузі: виробництво меду залежить від кліматичних та погодних умов, які неможливо контролювати. Найбільші обсяги меду отримуються в регіонах з відповідними кліматичними умовами, а погодні умови та здоров’я бджіл – фактори, управляти якими більш складно або взагалі не можливо.

     З іншого боку, виробництво меду є досить вигідним процесом. В той час, як здебільшого виробництво іншої продукції потребує витрат на виробниче приміщення, обладнання, робочу силу, сировину для кінцевого продукту, виробництво меду має свої особливості. У якості робочої сили виступають бджоли, сировина (нектар) також є безкоштовною. Для започаткування медового бізнесу необхідно 10 – 15 бджолиних сімей, один бджільник може займатися в середньому 15 – 20 вуликами. Як свідчить світовий досвід, на організацію нееликої бджолиної ферми у США (10 вуликів) необхідно близько 3000 дол. Що стосується України, закупівля 2 – 3 бджолиних сімей та облаштування вуликів коштує близько 500 дол., отже орієнтовна сума 2500 дол. необхідна для організації малого медового бізнесу в Україні. [8] 

     Рис. 1.1 – Динаміка темпів росту експорту та імпорту меду 10-ма провідними країнами-експортерами та імпортерами меду натурального 

     Що  стосується виробництва меду, офіційна статистика FAO надається до 2008 року. За період 2005 – 2008 рр. відбувалися незначні зміни у вартісному та натуральному обсягах виробництва та у складі провідних країн-виробників. В цілому у 2008 році цей показник зріс на 8,16% у порівнянні з 2005 роком, найбільший приріст за цей період спостерігався у 2006 р. (на 8,17%), найбільше зменшення – у 2007 (на 4,7%). Світовим лідером з виробництва меду є Китай, друге місце до 2008 року посідала Аргентина, третє – Турція. Обсяги виробництва провідних виробників меду відображені на рис.1.2

     Рис. 1.2. – Регіональна структура провідних виробників меду за даними FAO за 2008 рік, тис. дол. [21] 

     Досить  цікавим є той факт, що з найкрупніших виробників меду не всі країни відносяться до числа його найкрупніших експортерів. Найбільша частка експорту серед виробників-лідерів належить тим країнам, що входять до Міжнародної організації експортерів меду (МОЕМ) – Китай, Турція, Аргентина, Індія, Мексика. Першість серед цих країн упродовж всього періоду належить Аргентині та Бразилії. Частка Російської Федерації, не дивлячись на 7 місце за обсягами виробництва у 2008 році, є найменшою серед цих країн і навіть не перевищує 1%. Доречі, з 17 країн-членів інформація про стан бджільництва розміщена 12 країнами, а показники занижені у порівнянні з показниками FAO. Що ж до провідних компаній-виробників меду, їх чисельність – близько 166 компаній, і лише невеликою часткою цих компаній публікується інформація про стан на цьому ринку. Однією з причин цього явища є те, що існує практика збуту дешевого імпортного меду країн, що розвиваються, розвинутими країнами, при цьому імпортований мед видається за вітчизняний.

     Таблиця 1.1. – Частка експорту у виробництві  натурального меду провідних країн-виробників, %

Країни 2005 2006 2007 2008
тис. дол. тонн тис. дол. тонн тис. дол. тонн тис. дол. тонн
Китай 16,79 29,55 17,89 24,02 15,16 18,02 22,99 23,11
Турція 4,57 2,60 3,76 2,29 1,37 0,54 1,61 0,49
Аргентина 67,01 97,29 84,25 99,07 95,03 98,59 88,16 85,47
Україна 4,14 5,34 7,01 8,68 4,82 5,19 6,32 4,36
США 5,74 5,36 6,72 4,67 10,31 5,94 13,62 12,63
Індія 17,87 22,46 28,18 29,68 9,25 9,38 34,04 29,07
Російська Федерація 0,72 0,59 0,69 0,38 0,58 0,25 0,69 0,22
Мексика 36,08 37,58 49,60 45,51 58,41 55,74 86,98 53,64
Ефіопія 0,06 0,03 0,23 0,12 1,44 0,88 0,73 0,47
Бразилія 32,25 42,81 37,05 40,34 35,00 37,15 66,15 48,35
Іран 5,03 3,84 6,14 4,56 - - - -
Канада 39,81 34,34 34,93 28,11 65,93 53,23 136,68 80,54

Информация о работе Аналіз міжнародного ринку меду натурального. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту меду натурального