Організація лісогосподарського виробництва

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2012 в 10:15, курсовая работа

Краткое описание

Організація – це сполучення окремих елементів в одне ціле. На підприємстві,організація виробництва – це оптимальна взаємодія працівників,засобів і предметів праці. Організація лісового господарства має своїм завданням забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку, з урахуванням природних та економічних умов,цільового призначення,лісорослинних умов,природного складу лісів,а також

Оглавление

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДП «СЛОВЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП»...................................................................5
1.1. Загальна інформація про підприємство......................................................5
1.2. Характеристика лісового фонду підприємства........................................10
1.3. Організаційно-управлінська структура підприємства.............................13
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ ДП «СЛОВЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП».......................................................................17
2.1. Аналіз виконання виробничої програми підприємством...........................17
2.2. Загальна характеристика основних засобів виробництва...........................18
2.3. Оцінка забезпечення підприємства трудовими ресурсами........................22
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДП «СЛОВЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП»..............................................................................................................24
3.1. Аналіз забезпечення підприємства фінансовими ресурсами…………….24
3.2. Особливості оплати праці на підприємстві………………………………..27
РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «СЛОВЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП»…………………………32
4.1. Удосконалення організації лісокористування…………………………….32
4.2. Удосконалення організації відтворення охорони та захисту лісів………35
4.3. Організація сертифікації лісів……………………………………………...42
ВИСНОВКИ...........................................................................................................47
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................49
ДОДАТКИ

Файлы: 1 файл

лена макарчук (2).doc

— 596.50 Кб (Скачать)


50

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОПТУ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра економіки природокористування

та менеджменту лісового господарства

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Організація лісогосподарського виробництва» по темі «Організація лісогосподарського виробництва

(ДП «Словечанський лісгосп»)»

 

 

 

Виконала студентка 4 курсу

факультету лісового господарства

2 групи

Макарчук Олена Василівна

 

 

Науковий керівник:

к. е. н. Головченко Н. М.

 

 

Житомир – 2012

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА                                        ДП «СЛОВЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП»...................................................................5

1.1.           Загальна інформація про підприємство......................................................5

1.2.           Характеристика лісового фонду підприємства........................................10

1.3.           Організаційно-управлінська структура підприємства.............................13

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ ДП «СЛОВЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП».......................................................................17

2.1. Аналіз виконання виробничої програми підприємством...........................17

2.2. Загальна характеристика основних засобів виробництва...........................18

2.3. Оцінка забезпечення підприємства трудовими ресурсами........................22

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДП «СЛОВЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП»..............................................................................................................24

3.1. Аналіз забезпечення підприємства фінансовими ресурсами…………….24

3.2. Особливості оплати праці на підприємстві………………………………..27

РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «СЛОВЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП»…………………………32

4.1. Удосконалення організації лісокористування…………………………….32

4.2. Удосконалення організації відтворення охорони та захисту лісів………35

4.3. Організація сертифікації лісів……………………………………………...42

ВИСНОВКИ...........................................................................................................47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................49

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Організація – це сполучення окремих елементів в одне ціле. На підприємстві,організація виробництва – це оптимальна взаємодія працівників,засобів і предметів праці. Організація лісового господарства має своїм завданням забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку, з урахуванням природних та економічних умов,цільового призначення,лісорослинних умов,природного складу лісів,а також функцій, які вони виконують. Організація лісового господарства передбачає:

1) розроблення та затвердження в установленому законом порядку нормативно-правових актів з ведення лісового господарства;

2) поділ лісів на категорії залежно від основних  виконуваних ними функцій, виділення особливо захисних лісових ділянок;

3) установлення віку стиглості деревостанів, норм використання лісових ресурсів;

4) проведення лісовпорядкування;

5) ведення державного лісового кадастру, обліку лісів;

6) ведення моніторингу лісів;

7) проведення лісової сертифікації;

8) здійснення інших організаційно-технічних заходів згідно  з основними вимогами щодо ведення лісового господарства, визначеними законодавством.

Мета курсової роботи полягає в вивченні методики проведення економічного аналізу організаційної та господарської діяльності лісогосподарського підприємства ДП «Словечанський лісгосп», проведенні аналітичної роботи та визначенні основних приорітетних напрямів його подальшого розвитку .

Тема є актуальною. Важливу роль в веденні лісового господарства відіграє саме організація та вдосконалення використання оснвоного засобу праці-землі та предмету праці-лісу. Вдосконалення ведення  лісового господарства передбачає: комплексне використання лісових ресурсів з врахуванням ландшафтних принципів ведення господарства; удосконалення принципів розподілу лісу за екологічним і господарським значенням та залежно від переваг виконуваних ними функцій.

Завдання курсової роботи:

1.Розглянути організаційну характеристику підприємства

2.Проаналізувати основні виробничі показники

3.Дати економічну оцінку діяльності лісогосподарського підприємства

4.Розглянути напрями удосконалення господарської діяльності

Об’єктом дослідження є ДП «Словечанський лісгосп»».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДП «СЛОВЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП»

 

 

1.1.          Загальна інформація про підприємство

 

Словечанське державне лісогосподарське підприємство (держлісгосп), надалі – підприємство, засноване на державній власності, входить до складу державного лісогосподарського об'єднання «Житомир-ліс», підпорядковане Державному комітету лісового господарства України, надалі – Орган управління майном та вищеназваному об'єднанню.

ДП «Словечанський лісгосп» був створений в 1936 р. згідно постанови РНК СРСР від 2.07. 1936 р. №631 в склад якого входили Савлунівське / тепер Селезівське лісництво, Словечанське (Тхоринське), Покилівське (Нагорянське), Антоновицьке (Усівське), Листвинське та Велідницьке лісництва. В 1963 р. лісгосп був реорганізований в Словечанський лісгоспзаг згідно наказу Житомирського управління лісового господарства та лісозаготівель на базі Словечанського та Усівського лісгоспів, а також прийнятих на основі постанови РМ СРСР від 3.05. 1957 р. №495 в склад лісгоспу малопродуктивних земель колгоспу «Червоний партизан». В 1991 р. лісгоспзаг перейменований в держлісгосп.

Місцезнаходження підприємства: 11122 Житомирська область Овруцький район с. Словечно вул. Сабурова, 13.

Підприємство створене з метою організації ведення лісового господарства, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів та відтворення лісів; охорони відтворення та раціональне використання лісового фонду на території, закріпленій за підприємством.

До складу ДП «Словечанський лісгосп» входять такі лісництва (таблиця 1.1). На даний час площа ДП «Словечанський лісгосп» складає 74852 га. Найбільшу площу займають Тхоринське – 14,29%, Сирницьке – 13,55%, Велідницьке – 12,88%.

Таблиця 1.1

ДП «Словечанський лісгосп» на 31.12.2010 р.

Назва лісництв

Адміністративний район

га

%

Велідницьке

Городецьке

Кованське

Листвинське

Можарівське

Нагорянське

Сирницьке

Тхоринське

Усівське

Овруцький

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

9642

5847

4707

8535

8298

8776

10141

10700

8206

12,88

7,82

6,29

11,40

11,09

11,72

13,55

14,29

10,96

Всього

-//-

74852

100

 

Найменший Городецьке – 7,82% та Кованське – 6,29%. Найбільший % лісистості у Городецького лісництва, а найменший в Кованського та Усівського тому, що цим лісництвам притаманна заболоченість території. Розглядаючи питому вагу підприємства серед лісгоспів Овруцького району, слід зазначити, що досліджуване підприємство займає значну частину в загальній структурі земельної площі лісгоспів і становить 23% (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Питома вага лісогосподарських підприємств

Овруцького району

Основними напрямками діяльності підприємства є: проведення заходів по відтворенню лісів, підвищенню їх продуктивності, створення насаджень із дикоростучих і технічно цінних деревних порід, які в найкоротші строки дають велику кількість деревини народному господарству, здійснення заходів по заміні малоцінних, низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісіння малопридатних земель, які не використовуються в сільському господарстві, організація лісонасінневої справи і лісових розсадників; збереження та поліпшення стану водоохоронного захисту лісів, заліснення вододілів і створення водоохоронних лісонасаджень уздовж великих річок і їх притоків; поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів; охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного полювання, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень; актування лісопорушень, притягнення до відповідальності лісопорушників відповідно до діючого законодавства; охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів; захист лісів від шкідників і хвороб; облік і організація лісових користувань у лісовому фонді; переробка деревини; організація ведення мисливського господарства; здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин; організація та проведення полювання, в т.ч. й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в т.ч. й за кордон; ведення підсобного господарства; облік лісового фонду і реєстрація усіх змін у його складу: розробка матеріалів про розподіл лісів на групи та встановлення лісотакс і зміну меж лісництв; проведення матеріальної оцінки та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначених у рубку ведення рубок з додержанням діючих настанов і правил; справлення збору за використання лісових ресурсів і ведення відповідної звітності; забезпечення підвищення продуктивності праці на основі широкої механізації трудомістких промислових і лісогосподарських робіт; популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісових насаджень, залучення громадськості до справи лісорозведення та охорони лісу; здійснення капітального будівництва в господарстві, ефективного використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння підприємства; складання виробничих, фінансових та інших планів по всіх галузях господарювання і видах діяльності у межах встановлених контрольних цифр та лімітів, балансів доходів та витрат, складання балансів подання їх по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню; організація первинного обліку на підприємстві, складання зведених бухгалтерських та статистичних звітів; здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці; визначення основних напрямків розвитку господарства підготовка пропозицій по створенню науково-технічних, технологічних нормативних розробок, організація їх впровадження; здійснення зовнішньоекономічної діяльності, співробітництво між організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків; здійснення сумісної інвестиційної діяльності; торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів; виробництво товарів народного споживання; виробництво продуктів харчування, переробка сільськогосподарської продукції; проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрихкодового маркування; створення та комплексна експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення; розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва; інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.

Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

ДП «Словечанський лісгосп» займається переробкою деревини з якої виготовляє види продукції, які наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Структура асортименту продукції ДП «Словечанський лісгосп»

Вид продукції

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2008 р.

до 2010 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

+/– грн.

у %

Стовпи

Хлисти

Пиловник сосновий

Пиловник м/листяний

Пиловник дубовий

Фансировина для лущення

Фансировина для стругання

Підтоварник (вагонстройка)

Будліс сосновний

Баланси

Техсировина

Дрова паливні

Відходи л/пл

Дошки соснові

Дошки м/листяні

Заготовки для європіддонів

Фрин забудова (заготовки пилені)

-

1456,6

7476,5

46,5

3006,3

 

1490,9

 

46,5

 

134,6

1539,8

9,8

2930,4

2208,2

-

1532,5

22,0

 

1233,8

 

1353,8

-

5,95

30,54

0,19

12,28

 

6,09

 

0,19

 

0,55

6,29

0,04

11,97

9,02

-

6,26

0,09

 

5,04

 

5,53  

29,5

3591,0

6162,4

74,6

1223,8

 

2756,1

 

23,6

 

123,8

310,4

762,2

1377,1

1235,6

3,9

383,1

17,7

 

681,7

 

770,1

0,15

18,28

31,37

0,38

6,23

 

14,03

 

0,12

 

0,63

1,58

3,88

7,01

6,29

0,02

1,95

0,09

 

3,47

 

3,92

-

1037,5

10864,4

369,9

3924,5

 

2379,1

 

25,1

 

184,9

1065,7

232,0

2899,5

3905,6

3,1

1203,7

50,2

 

1708,3

 

1492,0

-

3,31

34,66

1,18

12,52

 

7,59

 

0,08

 

0,59

3,40

0,74

9,25

12,46

0,01

3,84

0,16

 

5,45

 

4,76

-

-419,1

3387,9

323,4

918,2

 

888,2

 

-21,4

 

50,3

-474,1

222,2

-30,9

1697,4

-

-328,8

28,2

 

474,5

 

138,2

-

71,23

145,31

у 8 р.

130,53

 

159,61

 

54,00

 

137,41

69,24

у 20 р

98,92

176,88

-

78,51

У 2 р

 

138,47

 

110,21

Разом

24480,9

100

19644,4

100

31345,5

100

6864,6

128,00

Информация о работе Організація лісогосподарського виробництва