Анализ и прогнозирование составляющих общественной системы

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2013 в 15:27, реферат

Краткое описание

Соціальної сфери - комплекс галузей, що забезпечують зростання рівня споживання та вдосконалення благ . Розширення асортименту життєвих благ, які входять до фонду споживання і задовольняють зростаючі потреби людини — учасника суспільного виробництва, — забезпечує саме розвиток соціальне орієнтованих галузей народногосподарського комплексу. Послуги в цьому процесі виконують, як правило, роль фактора, який забезпечує відтворення робочої сили.
Соціальний комплекс у суспільному розвитку визначається двома головними функціями.

Оглавление

Введение
Сущность социальной сферы
1. Показатели социальной сферы в Украине
2. 2 .. Показатели социальной сферы в Российской Федерации
3. Прогноз
4. Сравнение показателей обеих стран.

Файлы: 1 файл

Курсова Дідук.doc

— 1.03 Мб (Скачать)

http://www.ukrstat.gov.ua/Держкомстат України/ Індекси цін на будівельно-монтажні роботи

 

 мал. 7.

За цим графіком можна зробити  висновок, що індекс цін на будівельно-монтажні роботи постійно зростає, при чому в  середньому приблизно на 20%, а отже це показує, що кожного року ціни на будівельно-монтажні роботи дуже зростає, що може спричинятися як і інфляцією, специфікою та попитом на ці послуги (роботи).

 

 

7. Доходи населення — це інструмент для визначення рівня добробуту суспільства. Ринкова економіка, орієнтуючи населення на підвищення свого добробуту, передусім за рахунок трудової активності, ініціативи і підприємництва, поряд з підтриманням соціально-незахищених груп населення потребує державних гарантій забезпечення споживання для всіх громадян.

Доходи населення — це сукупність коштів і витрат у натуральному виразі для підтримання фізичного, морального, економічного й інтелектуального стану людини.

Розрізняють грошові і натуральні доходи. Формування грошових доходів  здійснюється за рахунок оплати праці працівників, виплат із соціальних фондів (соціальних трансфертів), підприємницьких доходів, доходів від власності, доходів від особистого підсобного господарства та індивідуальної трудової діяльності, інших доходів (аліментів, гонорарів, благодійної допомоги тощо) [п. 9.]

 

Доходи населення за регіонами України (табл. 7.)

(млн. грн.)

 

Доходи - всього

Наявний доход

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Україна

472061

623289

845641

894286

1101015

363586

470953

634493

661915

841591

Автономна Республіка Крим

16834

22878

30386

32046

39282

13006

16957

22677

23667

29922

області

                   

Вінницька

14788

19264

25170

26813

33448

11825

15052

19454

20181

26099

Волинська

8414

10943

14662

15177

19194

6638

8321

10982

11366

14427

Дніпропетровська

38694

50955

68420

72138

88980

29652

39015

52352

55139

69220

Донецька

50947

67057

92213

96596

118554

40752

53011

73310

76284

94597

Житомирська

11472

15132

20216

20655

25957

8940

11624

15627

15712

19969

Закарпатська

9134

12103

16033

16492

20812

7166

9105

12013

12148

15236

Запорізька

20148

26424

35628

37019

45379

16118

20747

27891

28433

35871

Івано-Франківська

11232

14779

20143

21023

26537

8966

11537

15563

16146

20317

Київська

17424

23145

31666

34358

42338

13978

17876

24763

25915

33238

Кіровоградська

8991

11602

15452

16149

20069

7073

8962

11873

11990

15426

Луганська

22042

28967

39861

41916

51523

17591

22786

31430

32670

41048

Львівська

23804

31361

42220

43813

55162

19025

24420

32513

33706

42185

Миколаївська

11246

14772

19950

20723

25724

8897

11324

15148

15689

19695

Одеська

22457

29186

39367

42422

52828

16807

21031

28133

29666

38229

Полтавська

15573

20283

27024

28239

34548

12481

15913

21135

22195

26825

Рівненська

9656

12555

16865

17458

22170

7557

9555

12810

13029

16535

Сумська

11281

14965

19819

20318

24693

9092

11892

15698

15819

19393

Тернопільська

8708

11367

14999

15608

19399

6967

8886

11599

11603

14747

Харківська

28188

37835

51971

54519

67377

22056

28961

39232

40617

50829

Херсонська

9281

12070

16206

16731

20776

7283

9315

12410

12542

15911

Хмельницька

11967

15551

20596

21526

26699

9494

12156

16067

16371

20595

Черкаська

11589

15177

20424

21351

25886

9070

11609

15702

16269

19929

Чернівецька

7010

9178

12214

12619

15911

5514

7006

8856

9054

11920

Чернігівська

10433

13560

17908

18917

23021

8355

10681

13942

14675

18136

м.Київ

57307

77435

109781

122516

145798

36708

49762

68713

76250

104912

м.Севастополь

3441

4745

6447

7144

8950

2575

3449

4600

4779

6380


http://www.ukrstat.gov.ua/держкомстат України/Доходи населення

 

 

мал. 8.

Підсумок доходів населення  у країні не відповідає їх сумі по Україні за рахунок сальдо грошових переказів та гуманітарної допомоги, які одержані від нерезидентів.

продовження (табл. 8.)

 

Наявний доход у розрахунку на одну особу, грн.

Реальний наявний доход, у % 

до відповідного періоду  попереднього року

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Україна

7771,0

10126,0

13716,3

14372,8

18347,0

111,8

114,8

107,6

90,0

116,2

Автономна Республіка Крим

6567,0

8589,7

11515,8

12036,3

15232,1

109,8

115,9

106,3

89,4

114,4

області

                   

Вінницька

6980,5

8963,3

11676,4

12191,7

15857,0

108,9

112,2

103,9

91,8

120,0

Волинська

6387,6

8022,6

10597,3

10966,8

13913,6

110,9

113,6

106,3

91,5

117,8

Дніпропетровська

8632,3

11439,0

15459,9

16386,5

20687,4

110,5

111,7

107,2

90,2

114,6

Донецька

8855,9

11625,7

16220,1

17014,0

21258,2

112,1

116,6

110,9

89,1

113,1

Житомирська

6754,3

8864,5

12022,6

12179,8

15571,6

110,9

117,8

107,9

88,1

116,5

Закарпатська

5757,7

7323,8

9664,5

9764,5

12226,9

109,6

116,8

111,9

90,2

115,3

Запорізька

8693,6

11276,2

15265,2

15652,6

19856,6

112,1

115,9

106,7

87,9

114,6

Івано-Франківська

6463,4

8336,0

11262,8

11692,4

14720,3

113,1

118,3

109,8

90,2

116,4

Київська

7953,8

10248,8

14292,4

15024,9

19327,8

112,9

115,3

110,7

90,5

118,7

Кіровоградська

6672,0

8564,6

11489,3

11727,3

15214,5

110,0

114,9

107,4

89,6

119,1

Луганська

7343,4

9620,0

13411,0

14071,6

17836,1

110,9

111,5

110,2

89,4

114,5

Львівська

7394,7

9523,8

12718,3

13211,3

16561,3

110,5

116,1

105,0

88,3

113,5

Миколаївська

7318,4

9376,5

12626,5

13154,2

16600,6

109,2

114,1

105,4

89,5

114,3

Одеська

7006,1

8780,8

11754,4

12404,2

15996,1

108,8

111,6

104,0

90,4

116,1

Полтавська

8064,2

10382,3

13922,0

14742,6

17958,8

108,6

112,7

104,1

91,0

110,9

Рівненська

6540,6

8285,6

11124,6

11316,8

14352,1

114,2

113,0

107,2

88,2

117,2

Сумська

7459,2

9876,3

13187,2

13426,4

16619,2

112,8

114,0

107,8

88,5

112,6

Тернопільська

6283,4

8063,5

10583,0

10634,2

13572,9

115,3

112,9

104,5

86,9

117,8

Харківська

7819,6

10328,5

14065,7

14633,1

18402,3

114,0

115,8

105,8

87,5

114,5

Херсонська

6492,2

8374,5

11248,1

11440,3

14586,5

109,6

115,9

104,1

88,2

115,8

Хмельницька

6943,1

8965,3

11938,6

12238,2

15480,3

112,7

112,4

103,9

88,1

114,4

Черкаська

6795,5

8782,7

11987,2

12517,5

15445,2

112,0

113,3

108,5

89,5

112,7

Чернівецька

6078,0

7738,0

9793,2

10013,3

13181,5

108,7

114,1

102,3

90,8

122,0

Чернігівська

7201,3

9337,4

12353,4

13155,5

16427,5

108,9

114,4

105,3

89,7

113,7

м.Київ

13566,9

18233,2

24960,2

27474,5

37573,2

117,5

117,4

111,7

95,5

125,3

м.Севастополь

6790,6

9093,1

12111,6

12566,4

16763,0

107,1

120,0

106,7

90,5

118,9


http://www.ukrstat.gov.ua/ Держкомстат України/Доходи населення

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мал. 9.

 

На цій діаграмі ми бачимо динаміку збільшення наявного доходу у розрахунку на одну особу. Але збільшення цього показника не означає, що кожна людина в країні з роками стає багатшою, оскільки показник розраховується діленням сукупного доходу населення на його чисельність.

 

 

8. Чисельність населення - кількість людей які проживають в певному населеному пункті, місцевості, країні.

Динаміка зміни чисельності  населення є важливим демографічним  показником. Чисельність населення  змінюється в результаті народжування, смертності й міграції

Чисельність - один з демографічних показників. У загальному випадку число людей в певній їх сукупності. Постійно змінюється внаслідок народження, смертей, міграції, вимірюється і оцінюється за станом на певний момент часу.

Чисельність населення - абсолютна моментна величина, що відображає кількісні розміри суспільства, яке проживає на певній території.

Чисельність населення - це вихідний базисний показник, при аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася в будь-якій країні світу.

У зв'язку з моментних характером чисельності населення, в процесі проведення економічних розрахунків можуть виникати спотворення.

В демографії використовують такі показники:

Чисельність населення на початок року.

Середньорічна чисельність населення- cередньоарифметичнавеличина  чисельності населення на початок поточного року і на початок наступного року. [п. 10-12.]

Чисельність населення  на 1 січня 2011 року та середня чисельність  за 2010 рік(табл. 9)

1.Наявне населення          (тис. осіб)

 

На 1 січня 2011 року

Середня чисельність за 2010 рік

все населення

міське

сільське

все населення

міське

сільське

Україна

45778,5

31441,6

14336,9

45870,7

31483,2

14387,5

Автономна Республіка Крим

1963,5

1234,0

729,5

1964,4

1234,9

729,5

Вінницька

1641,2

814,1

827,1

1645,9

814,1

831,8

Волинська

1037,2

537,0

500,2

1036,9

536,2

500,7

Дніпропетровська

3336,5

2785,4

551,1

3346,0

2793,3

552,7

Донецька

4433,0

4013,1

419,9

4449,9

4028,0

421,9

Житомирська

1279,0

741,2

537,8

1282,4

741,7

540,7

Закарпатська

1247,4

463,8

783,6

1246,1

463,2

782,9

Запорізька

1801,3

1385,2

416,1

1806,5

1388,4

418,1

Івано–Франківська

1379,8

597,3

782,5

1380,2

596,8

783,4

Київська

1717,6

1053,5

664,1

1719,7

1052,8

666,9

Кіровоградська

1010,0

625,4

384,6

1013,9

626,7

387,2

Луганська

2291,3

1986,4

304,9

2301,4

1994,8

306,6

Львівська

2544,7

1546,5

998,2

2547,2

1547,2

1000,0

Миколаївська

1183,3

800,8

382,5

1186,4

802,8

383,6

Одеська

2388,7

1594,8

793,9

2389,9

1595,0

794,9

Полтавська

1487,8

908,4

579,4

1493,7

910,4

583,3

Рівненська

1152,5

551,1

601,4

1152,1

550,7

601,4

Сумська

1161,5

783,0

378,5

1166,9

785,3

381,6

Тернопільська

1084,1

474,7

609,4

1086,5

474,7

611,8

Харківська

2755,1

2205,2

549,9

2762,1

2209,6

552,5

Херсонська

1088,2

665,4

422,8

1090,8

666,9

423,9

Хмельницька

1326,9

727,6

599,3

1330,4

726,9

603,5

Черкаська

1285,4

720,8

564,6

1290,3

722,5

567,8

Чернівецька

904,3

381,1

523,2

904,3

380,2

524,1

Чернігівська

1098,2

689,3

408,9

1104,0

690,7

413,3

м.Київ

2799,2

2799,2

х

2792,2

2792,2

х

Севастополь (міськрада)

380,8

357,3

23,5

380,6

357,2

23,4


 

 http://www.ukrstat.gov.ua/Держкомстат України /Демографія/ чисельність населення

2. Постійне населення (табл. 10.)

 

На 1 січня 2011 року

Середня чисельність  за 2010 рік

все населення

міське

сільське

все населення

міське

сільське

Україна

45598,2

31186,0

14412,2

45690,4

31227,6

14462,8

Автономна Республіка Крим

1954,8

1219,2

735,6

1955,7

1220,1

735,6

Вінницька

1634,1

805,1

829,0

1638,8

805,1

833,7

Волинська

1034,4

531,0

503,4

1034,2

530,2

504,0

Дніпропетровська

3333,2

2779,3

553,9

3342,7

2787,3

555,4

Донецька

4420,1

3997,1

423,0

4437,0

4012,1

424,9

Житомирська

1279,8

739,1

540,7

1283,2

739,6

543,6

Закарпатська

1244,5

458,6

785,9

1243,2

458,0

785,2

Запорізька

1800,5

1381,2

419,3

1805,7

1384,4

421,3

Івано–Франківська

1377,0

591,0

786,0

1377,5

590,6

786,9

Київська

1711,9

1042,5

669,4

1713,9

1041,7

672,2

Кіровоградська

1003,6

619,3

384,3

1007,5

620,6

386,9

Луганська

2286,7

1980,5

306,2

2296,8

1988,8

308,0

Львівська

2526,4

1523,5

1002,9

2528,8

1524,3

1004,5

Миколаївська

1182,6

797,9

384,7

1185,7

799,8

385,9

Одеська

2377,6

1576,6

801,0

2378,8

1576,7

802,1

Полтавська

1479,9

896,5

583,4

1485,8

898,6

587,2

Рівненська

1151,5

545,9

605,6

1151,0

545,4

605,6

Сумська

1159,3

778,5

380,8

1164,7

780,8

383,9

Тернопільська

1080,9

470,0

610,9

1083,2

470,0

613,2

Харківська

2739,4

2185,4

554,0

2746,5

2189,9

556,6

Херсонська

1086,8

662,2

424,6

1089,4

663,7

425,7

Хмельницька

1323,8

722,0

601,8

1327,3

721,3

606,0

Черкаська

1281,8

715,2

566,6

1286,7

716,8

569,9

Чернівецька

901,2

376,1

525,1

901,3

375,2

526,1

Чернігівська

1089,7

679,1

410,6

1095,4

680,4

415,0

м.Київ

2757,9

2757,9

х

2750,9

2750,9

х

Севастополь (міськрада)

378,8

355,3

23,5

378,7

355,3

23,4


http://www.ukrstat.gov.ua/ Держкомстат України /Демографія/ чисельність населення

 

мал. 10

 

Кількість населення в Україні за 2003-2010 рр., мл. (табл. 12.)

 

Рік

Все населення

Міське

Сільське

2003

47,7

32,2

15,5

2004

47,3

32

15,3

2005

47

31,9

15,1

2006

46,7

31,8

14,9

2007

46,2

31,6

14,6

2008

46

31,6

14,4

2009

46,1

31,5

14,6

2010

45,8

31,4

14,4


http://www.ukrstat.gov.ua/Держкомстат України/ демографія/ чисельність населення/ виправлено автором

 

мал. 11

За даними, в діаграмі за 2003-2010 рр. показана динаміка спаду чисельності  населення в країні.

 

 

9. Природний рух населення — зміна кількості і складу населення в результаті народжуваності і смертності (без урахування його механічного переміщення). Якщо в певному році народилося більше дітей, ніж померло всього населення, то природний приріст додатний. Якщо ж населення помирає більше, ніж народжується дітей, природний приріст від'ємний. [п. 13.]

Природний рух населення  у січні 2012 року

Абсолютні дані кількості  народжених і померлих, природного приросту (табл. 11.)

 

Народжені, осіб

Померлі, осіб

Природний приріст, осіб

Кількість померлих у віці до 1 року, осіб

Україна

41317

59381

–18064

396

Автономна Республіка Крим

1905

2418

–513

17

Вінницька

1475

2195

–720

16

Волинська

1233

1214

19

12

Дніпропетровська

3064

4578

–1514

26

Донецька

3452

6481

–3029

45

Житомирська

1192

1828

–636

12

Закарпатська

1634

1368

266

9

Запорізька

1460

2378

–918

6

Київська

1668

2485

–817

19

Кіровоградська

928

1595

–667

11

Луганська

1752

3272

–1520

13

Львівська

2360

2770

–410

17

Миколаївська

1066

1553

–487

12

Одеська

2447

2991

–544

30

Полтавська

1193

2203

–1010

14

Рівненська

1508

1286

222

8

Сумська

906

1709

–803

10

Тернопільська

975

1340

–365

10

Харківська

2185

3626

–1441

23

Херсонська

980

1401

–421

9

Хмельницька

1143

1751

–608

13

Черкаська

1004

1780

–776

10

Чернівецька

871

1073

–202

9

Чернігівська

762

1737

–975

7

м.Київ

2504

2406

98

21

Севастополь (міськрада)

316

469

–153

3

Информация о работе Анализ и прогнозирование составляющих общественной системы