Анализ и прогнозирование составляющих общественной системы

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2013 в 15:27, реферат

Краткое описание

Соціальної сфери - комплекс галузей, що забезпечують зростання рівня споживання та вдосконалення благ . Розширення асортименту життєвих благ, які входять до фонду споживання і задовольняють зростаючі потреби людини — учасника суспільного виробництва, — забезпечує саме розвиток соціальне орієнтованих галузей народногосподарського комплексу. Послуги в цьому процесі виконують, як правило, роль фактора, який забезпечує відтворення робочої сили.
Соціальний комплекс у суспільному розвитку визначається двома головними функціями.

Оглавление

Введение
Сущность социальной сферы
1. Показатели социальной сферы в Украине
2. 2 .. Показатели социальной сферы в Российской Федерации
3. Прогноз
4. Сравнение показателей обеих стран.

Файлы: 1 файл

Курсова Дідук.doc

— 1.03 Мб (Скачать)

 

2. Охорона здоров’я

Охорона здоров'я — галузь діяльності держави, метою якої є організація та забезпечення доступного медичного обслуговування населення. Включає лікувальні, лікувально-профілактичні, санітарно-протиепідемічні та інші медичні установи, різні види соціального забезпечення, відпочинку і фізичної культури. [п. 4.]

Санаторно-курортні та оздоровчі  заклади (табл. 2)

 

Санаторії та пансіонати з лікуванням*

Санаторії-профілакторії*

Будинки і пансіонати відпочинку*

Бази та інші заклади відпочинку*

Дитячі оздоровчі табори**

всього

у них ліжок, тис.

всього

у них ліжок, тис.

всього

у них місць, тис.

всього

у них місць, тис.

всього

у них місць, тис.

2003

536

147

325

27

292

62

2005

236

14961

228

2004

531

147

311

25

302

62

2033

231

19443

256

2005

524

145

291

23

321

65

2016

233

18366

236

2006

520

148

277

23

301

63

1976

232

18238

231

2007

523

143

269

21

302

64

1934

224

18363

226

2008

518

142

262

21

302

64

1916

221

18672

218

2009

513

141

252

21

296

62

1907

216

17379

198

2010

510

141

234

19

290

60

1920

217

17342

196

2011

508

141

224

19

280

59

1947

216

17703

194


http://www.ukrstat.gov.ua/Держкомстат України/ охорона здоров’я

мал. 3

За даними  цієї діаграми (мал. 3) ми бачимо що динаміка кількості санаторно-курортних  та оздоровчих закладів за 9 років (2003-2011) іде на спад. Звичайно окрім дитячих оздоровчих таборів, вони то зростають, то зменшуються. Взагалі в нашій країні завжди були проблеми з цією ланкою соціальної сфери, і за показниками ми бачимо, що подолання проблем у цій сфері поки що відкладається через бідну економіку, та неправильне пере розподілення бюджетних коштів України. 

 

3. Матеріально-побутовий комплекс.

Забезпечує матеріальні умови життя населення. Його складовими частинами є галузеві підкомплекси (житлово-комунальний, побутовий, торгівлі, громадського харчування та ін.), які сприяють збільшенню вільного часу населення та його раціональному використанню, підвищенню культури побуту, зменшенню масштабів і трудомісткості домашнього господарства.

Роздрібний товарооборот визначається обсягом продажу споживчих товарів населенню через роздрібну торгову мережу громадського харчування усіма діючими підприємствами незалежно від форм власності, а також промисловими, транспортними та іншими неторговими підприємствами безпосередньо населенню через касу підприємств. [п. 5.]

Роздрібний товарооборот за січень–грудень 2007 - 2010 року (табл. 3)

 

Січень–грудень 2007р.

Січень–грудень 2008р.

Січень–грудень 2009р.

Січень–грудень 2010р.

Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн.

280680,4

449307,5

442793,2

529883,2

Оборот  роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року

128,9

118,6

83,4

107,6

Оборот  ресторанного господарства, млн.грн.

10212,1

15374,5

15509,9

17637,9

Оборот  ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року

114,2

104,6

84,4

103,5

Обсяг роздрібного товарообороту  підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн.

154688,0

243898,4

229855,1

274599,6

Роздрібний товарооборот у % до

відповідного періоду попереднього року

129,1

117,9

79,4

107,8


http://www.ukrstat.gov.ua/Держкомстат України/ Матеріально-побутовий комплекс/ виправлено автором.

мал. 4

У цій діаграмі, де показано відсоткове співвідношення по обороту роздрібної торгівлі за 4 роки видно, що у 2008 році оборот зростає на 10%, потім за  2 роки (2008-2009) зовсім не змінюється, а в 2010 розі зростає ще на 6%. Таким чином можна зробити висновок за показниками, що оборот роздрібної торгівлі збільшується, може і не кожного року, але збільшується.

 

4. Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді до його вартості у базисному періоді[.

ІСЦ є найважливішим показником, який характеризує інфляційні процеси в економіці країни і використовується для вирішення багатьох питань державної політики, аналізу і прогнозу цінових процесів в економіці, перегляду розмірів грошових доходів та мінімальних соціальних гарантій населення, рішення правових спорів, перерахунку показників системи національних рахунків у постійні ціни [п. 6.]

 Індекси споживчих цін у 2005 - 2010рр. (табл. 4.)

(до попереднього місяця) (відсотків)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Січ.

101,7

101,2

100,5

102,9

102,9

101,8

Лют.

101,0

101,8

100,6

102,7

101,5

101,9

Бер.

101,6

99,7

100,2

103,8

101,4

100,9

Кв.

100,7

99,6

100,0

103,1

100,9

99,7

Тр.

100,6

100,5

100,6

101,3

100,5

99,4

Чер.

100,6

100,1

102,2

100,8

101,1

99,6

Лип.

100,3

100,9

101,4

99,5

99,9

99,8

Сер.

100,0

100,0

100,6

99,9

99,8

101,2

Вер.

100,4

102,0

102,2

101,1

100,8

102,9

Жов.

100,9

102,6

102,9

101,7

100,9

100,5

Лист.

101,2

101,8

102,2

101,5

101,1

100,3

Гр.

100,9

100,9

102,1

102,1

100,9

100,8

За рік

110,3

111,6

116,6

122,3

112,3

109,1


http://www.ukrstat.gov.ua/Держкомстат України/ індекс споживчих цін/ виправлено автором

 

мал. 5.

У цій діаграмі, показники якої показують  динаміку за 6 років, можна  зробити такий висновок, що, якщо індекс постійно зростає, то і ціни на споживчий комплекс зростають приблизно на 10-15% кожного року.

 

 

5. Індекси реальної заробітної плати

Вимірювання реальної заробітної плати  є не тільки загальною проблемою  статистики реальних доходів та кінцевого  споживання населення, але і важливим інструментом оцінки соціально-економічного стану окремих груп населення, забезпечення орієнтирів для отримання всебічних і взаємопов'язаних даних про заробітну плату в ув'язці з іншими соціально-економічними показниками.

Поняття реальної заробітної плати  визначено в Резолюції щодо міжнародних порівнянь реальної заробітної плати, яка прийнята 8-ю Міжнародною конференцією статистиків праці 1954 року. Це визначення дає основу розрахунку реальної заробітної плати, її порівняння у часі та у різних регіонах.

Динаміка реальної заробітної плати  в країні характеризує динаміку реального рівня життя населення, яке живе на заробітну плату. Індекси реальної заробітної плати дають можливість встановити її взаємозв'язок з іншими економічними показниками, наприклад, зайнятістю, виробництвом, доходом та споживанням. Вони використовуються також для аналізу економічних циклів, економічного планування, прогнозування і т. ін. [п. 7.]

 

«Про затвердження Методики розрахунку індексів реальної заробітної плати»

Індекси реальної заробітної 2002-2010 рр. (табл. 5.)

 

 

січ.

лют.

бер.

кв.

тр.

чер.

лип.

сер.

вер.

жов.

лист.

гр..

сер.

2002

84,5

103,7

107,8

98,6

101,4

107,2

106,8

98,1

100

100,5

99

109,7

101,4

2003

89,8

96,6

104,3

101

103,9

108,6

102,6

99,6

102,9

98,6

96,4

110,6

101,2

2004

96,1

101,6

105,9

99,8

100,3

107,6

101,1

99,5

102,9

98,6

99,6

106,7

101,6

2005

90,3

103

106,5

100,8

103,5

106,9

101,4

99,2

102,5

102

100,6

100,3

101,4

2006

84,3

102,7

109,1

99,9

101,4

105,8

100,4

99,5

99,3

97,6

99,5

114,5

101,2

2007

85,7

102

107,3

99,6

103,5

104,8

102,3

97,8

99,7

100,4

98,5

110,5

101,0

2008

88,6

104,5

100,3

98,2

100,9

105,2

103

97,2

101,1

98,3

93,8

107,4

99,9

2009

81,1

101,8

104

100,6

99,8

105,8

101,4

95,8

101,5

98,4

99

113,1

100,2

2010

86,7

100,1

106,8

100,2

105,1

108,1

100

95,2

100,1

98,4

101

110,6

101,0


http://www.ukrstat.gov.ua/ Держкомстат України/ індекс реальної з/п

 мал. 6.

Якщо розглядати динаміку показану на цьому графіку (мал. 6.), то можна  зробити висновок, що індекс реальної з/п спочатку зростає (до 2004 року)а потім зменшується (аж до 2008) після чого іде в гору. Тобто ми можемо побачити що реальна з/п не збільшується вже 10 років.

 

6. Індекс цін на будівельно-монтажні роботи – показник, який характеризує динаміку загального рівня цін у будівництві. Відображає  зміну вартості фіксованого набору матеріальних ресурсів у поточному періоді порівняно з базисним.  [п. 8.]

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами  будівель і споруд у 2004–2011рр. (табл. 6.) (до попереднього року) (відсотків)

Роки

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Усього

120,2

125,6

123,5

123,1

135,3

111,3

115,8

119,4

ЗЗа видами економічної діяльності

               

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

125,7

142,4

119,4

117,6

140,0

109,5

118,7

120,3

Добувна промисловість

116,5

135,9

116,6

120,1

139,0

110,2

118,7

126,4

Переробна промисловість

120,2

126,0

122,0

121,5

135,0

111,6

114,5

118,9

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

121,1

120,3

127,4

124,9

136,5

112,8

117,4

117,6

Діяльність готелів  та ресторанів

122,2

123,0

122,7

124,2

133,3

111,0

113,3

116,3

Діяльність транспорту та зв'язку

124,8

123,9

128,7

124,4

138,2

114,2

120,3

121,2

Операції з нерухомим  майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

119,2

122,5

122,4

124,8

133,6

111,5

113,5

117,3

Державне управління

118,0

120,2

122,8

125,3

133,5

110,8

114,3

117,5

Освіта

92,1

120,3

127,0

125,3

137,2

112,7

117,2

117,9

Охорона здоров'я та надання  соціальної допомоги

122,0

121,8

124,6

125,7

133,8

110,9

112,2

117,3

Надання комунальних  та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

137,2

143,0

119,5

110,7

136,0

106,0

112,9

116,6

За типами будівель і споруд

               

Будівлі

119,0

124,5

123,3

124,2

134,6

111,2

114,2

118,2

Будівлі житлові

119,2

122,5

122,4

124,8

133,6

111,5

113,5

117,3

Будівлі нежитлові

119,3

126,8

123,0

123,6

135,8

110,7

115,0

118,3

Споруди

121,1

126,5

123,8

121,2

135,9

111,7

118,3

122,0

Транспортні споруди

118,9

131,2

121,6

121,6

139,9

110,5

119,3

124,8

Трубопроводи, комунікації  та лінії  електропередачі

124,2

118,9

130,7

125,4

137,5

115,4

119,6

117,3

Комплексні промислові  споруди

116,9

131,0

120,3

119,1

136,0

111,7

117,9

124,8

Інші інженерні споруди

135,6

144,0

116,6

110,1

135,6

105,8

113,0

116,3

Информация о работе Анализ и прогнозирование составляющих общественной системы