Аналіз стану та ефективності використання майна підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2014 в 14:40, курсовая работа

Краткое описание

Серед основних проблем, з якими на даному етапі розвитку економіки зіштовхуються українські підприємства, особливе місце належить ефективному управлінню активами , підприємства їх складом та структурою.
Забезпечення безперервного процесу виробництва - завдання оборотних активів. Оборотним активам належить особливе місце в структурі підприємства, тому що переважно вони забезпечують стійкий фінансовий стан підприємства, кредитоспроможність і платоспроможність суб'єкта господарювання.

Оглавление

Зміст
стор
Вступ
3
1. Особливості аналізу майна підприємства в сучасних економічних умовах
5
1.1. Майно підприємства: сутність, види, порядок відображення у фінансовій звітності……………………………………
8
1.2. Характеристика стану майна підприємств Донецького регіону…………………………………………………………………….
12
1.3. Техніка горизонтального та вертикального аналізу майна підприємства………………………………………………………………..
15
1.4. Система показників ефективності використання майна підприємства та їх економічна характеристика. ………………………..
20
2. Реалізація методики аналізу стану та ефективності використання майна Приватного підприємства «Мрія»………………
23
2.1. Загальна характеристика Приватного підприємства «Мрія»..
24
2.2. Аналіз стану, структури та динаміки майна Приватного підприємства Мрія»………………………………………………………..
26
2.3. Оцінка показників ефективності використання майна Приватного підприємства «Мрія»………………………………………
28
3. Узагальнення результатів аналізу:…..…………………………
32
3.1. Складання аналітичної записки………………………………
32
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання майна підприємства та їх реалізація……………………
34
Висновки………………………

Файлы: 1 файл

курсовая 2014=1 - копия.doc

— 412.00 Кб (Скачать)

 


 


 

КУРСОВА РОБОТА

 

      з предмету: Фінансовий аналіз

на тему: Аналіз стану та ефективності використання майна підприємства

 

Зміст

стор

Вступ

3

1. Особливості аналізу майна підприємства в сучасних економічних умовах

5

1.1. Майно підприємства: сутність, види, порядок відображення у фінансовій звітності……………………………………

8

1.2. Характеристика стану майна підприємств Донецького регіону…………………………………………………………………….

12

1.3. Техніка горизонтального та  вертикального аналізу майна  підприємства………………………………………………………………..

15

1.4. Система показників ефективності  використання майна підприємства  та їх економічна характеристика. ………………………..                                    

20

2. Реалізація методики аналізу  стану та ефективності використання  майна Приватного підприємства «Мрія»………………

23

2.1. Загальна характеристика Приватного  підприємства «Мрія»..

24

2.2. Аналіз стану, структури та динаміки  майна Приватного підприємства  Мрія»………………………………………………………..

26

2.3. Оцінка показників ефективності  використання майна Приватного підприємства «Мрія»………………………………………

28

3. Узагальнення результатів аналізу:…..…………………………

32

3.1. Складання аналітичної записки………………………………

32

3.2. Розробка заходів щодо підвищення  ефективності використання  майна  підприємства та їх реалізація……………………

34

Висновки…………………………………………………………….

38

Література………………………………………………………..…

40

Додаток……………………………………………………………

А

Додаток……………………………………………………………

Б

Додаток……………………………………………………………

В

Додаток……………………………………………………………

Д

Додаток……………………………………………………………

Е

Додаток……………………………………………………………

Ж


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Серед основних проблем, з якими на даному етапі розвитку економіки зіштовхуються українські підприємства, особливе місце належить ефективному управлінню активами , підприємства їх складом та структурою.

Забезпечення безперервного процесу виробництва - завдання оборотних активів. Оборотним активам належить особливе місце в структурі підприємства, тому що переважно вони забезпечують стійкий фінансовий стан підприємства, кредитоспроможність і платоспроможність суб'єкта господарювання.

Необхідною умовою для підвищення ефективності використання оборотних активів є продумане визначення потреби в них. Однією з найважливіших його фінансово-господарських характеристик є ліквідність. Втрата ліквідності навіть на незначний період може привести не тільки до додаткових витрат, а й спричинити зупинку виробництва.

Якщо дебіторська заборгованість і виробничо-матеріальні запаси підтримуються на досить низьких рівнях, то імовірність неплатоспроможності або нестачі коштів для забезпечення рентабельної діяльності досить висока. З ростом величини власних оборотних коштів як складової активів підприємства ризик втрати ліквідності зменшується.

Також необхідно не забувати про взаємозв'язок активів й рентабельності. Кожне рішення, пов'язане з визначенням рівня коштів, дебіторської заборгованості й матеріальних запасів, повинне бути розглянуте з позиції рентабельної діяльності.

Крім того, слід зазначити, що економічна ситуація в країні в цілому теж значно впливає на склад і структуру активів підприємства. Так, наприклад, у структурі оборотних коштів українських підприємств значну частину займає дебіторська заборгованість.

Об'єктом курсової роботи є ТОВ «Мрія», предметом - склад та структура активів підприємства.

Метою даної курсової роботи є дослідження аналізу ефективності використання майна підприємства, пошук оптимальних шляхів їх оптимізації.

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання:

– Особливості аналізу майна підприємства в сучасних економічних умовах;

– Реалізація методики аналізу стану та ефективності використання майна ТОВ «Мрія»;

– Заходи узагальнення результатів аналізу ефективності використання майна ТОВ «Мрія»;

– аналіз динаміки складу та структури майна – пошук шляхів підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю організації та шляхи покращення стану та ефективності використання основних засобів на підприємстві;

При написанні роботи були використані наступні методи: горизонтального та вертикального аналізу майна ТОВ  «Мрія»;

Інформаційною базою курсової роботи є: навчальні посібники, періодичні видання,фінансова звітність ТОВ «Мрія» за період з 2010 - 2012 рр., а також підручники з фінансового менеджменту; фінансів підприємств; нормативні документи; інтернет-ресурс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОСОБЛИОСТІ АНАЛІЗУ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

 

       За умов переходу  економіки України до ринкових  відносин, суттєвого розширення  прав підприємств у галузі  фінансово-економічної діяльності  значно зростає роль своєчасного  та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їх ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності, оздоровлення підприємств та виходу їх з кризового стану.

     Фінансовий аналіз є основою для управління фінансами підприємства. В узагальненому вигляді він включає в себе три головні елементи: 
1) оцінка фінансових потреб підприємства;

2) розподіл потоків грошових коштів залежно від конкретних планів підприємства, визначення додаткових обсягів залучення фінансових ресурсів та каналів їх одержання — кредити, пошук внутрішніх резервів, додатковий

ипуск акцій, облігацій;

3) забезпечення системи фінансової звітності, яка б об’єктивно відображувала процеси та забезпечувала контроль за фінансовим станом підприємства. 
Фінансовий аналіз сприяє вирішенню питання поточного руху фінансових ресурсів, їх формування й використання, поточного та довгострокового планування діяльності. Він є засобом поєднання фінансового та загального менеджменту в частині аналізу, а також фінансового забезпечення стратегії під- 
приємства.

  Без фінансового аналізу  неможливі планування, прогнозування, бюджетування, ефективне розміщення  фінансових ресурсів, аудит.   Фінансовий аналіз є частиною загального, повного аналізу господарської діяльності, який складається з двох взаємопов’язаних розділів фінансового і управлінського аналізу (рис. 1.).

 
Рис. 1. Схема аналізу 

 

Отже, фінансовий аналіз має важливе значення в економічній діяльності підприємства, оскільки дає змогу:

1) вишукувати резерви поліпшення фінансового стану підприємства; 
2) об’єктивно оцінювати раціональність використання усіх видів фінансових ресурсів; 
3) своєчасно вживати заходів, спрямованих на підвищення платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості підприємства;

4) забезпечувати оптимальний виробничий та соціальний розвиток колективу за рахунок використання виявлених у результаті аналізу резервів; 
5) забезпечити розробку плану фінансового оздоровлення підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

 

Будь-яке підприємство, будь-якої форми власності та галузевого відношення, для свого існування повинна мати необхідні засоби, якими воно може забезпечити процес виробництва та реалізації продукції на ринку. Сукупність цих засобів і створює майно підприємства.

Майно підприємства – це сукупність матеріальних і нематеріальних активів підприємства (будівлі, споруди, авторські права та інше) та грошові ресурси, а також юридичних відносин на основі договорів з підприємствами України та ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Юридичний підхід до визначення майна передбачає розгляд майна з позиції форми власності. У зв'язку з цим розрізняють такі види майна:  
• особисте майно;  
• майно державного підприємства;  
• майно індивідуального підприємства;  
• майно муніципального підприємства;  
• майно акціонерного товариства;  
• майно повного товариства;  
• майно виробничого кооперативу;  
• майно товариства з обмеженою відповідальністю;  
• майно некомерційної організації та ін 

Майновий стан суб'єкта господарювання визначається сукупністю належних йому майнових прав та зобов'язань, що відображаються в бухгалтерському обліку його господарської діяльності. Підприємства та інші суб'єкти господарювання здійснюють оперативний, статистичний і бухгалтерський облік майна. Оперативний облік спрямований на періодичний збір інформації, необхідної для поточної господарської діяльності. Ці відомості використовуються для прийняття тих чи інших оперативно-управлінських рішень. Статистичний облік передбачає систематичний збір певних натуральних чи грошових показників, які узагальнюються в обов'язковій статистичній звітності. Бухгалтерський облік-це суцільне, безперервне, взаємопов'язане, повне і об'єктивне відображення стану та руху всіх фінансових та матеріальних засобів підприємства на основі первинних документів про ту чи іншу господарську операцію.

Відповідно до ч. 1 ст. 145 ГК України майновий стан суб'єкта господарювання визначається сукупністю належних йому майнових прав та майнових зобов'язань, що відображається у бухгалтерському обліку його господарської діяльності відповідно до вимог закону.

При проведенні бухгалтерського обліку підприємства повинні забезпечити повноту відображення за звітний період всіх господарських операцій. Записи в реєстрах бухгалтерського обліку учиняються на підставі первісних документів, що фіксують здійснення господарських операцій.

Для забезпечення достовірності бухгалтерського обліку підприємства проводять інвентаризацію майна. її проведення є обов'язковим при передачі майна державного підприємства в оренду або його приватизації, перетворення державного підприємства на акціонерне товариство, а також у деяких інших випадках, передбачених законодавством.

При організації бухгалтерського обліку використовуються облікові вимірники, завдяки яким виявляються обсяг, кількість, частка, інші показники діяльності підприємства.

Застосовуються три види облікових вимірювань: натуральні, трудові та вартісні. Вартісні облікові вимірювання мають узагальнюючий характер, оскільки через грошові одиниці визначаються майнові права підприємства, його витрати. У вартісних вимірниках складаються кошториси, виробничі завдання, звіти, баланси.

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Звіт про рух грошових коштів - це звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Звіт про власний капітал - це звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Примітки до фінансових звітів - це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Склад майна підприємства визначається в Активі Балансу підприємства, відповідно ф.1.

Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 396/3689 від 21 червня 1999 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку визначає склад Активу Балансу :

І. Необоротні активи.

II. Оборотні активи.

III. Витрати майбутніх  періодів.

   Але в законодавсті  віддбулися зміни, і зараз діє  нова форма Балансу.

Згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку затверджено наказом Міністерства фінансів України N 73 від 07.02.2013р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України  за N 336/22868 від 28 лютого 2013р., наказ Міністерства фінансів України  N 617 від 07.11.2003р.

Информация о работе Аналіз стану та ефективності використання майна підприємства