Войти    Поиск   Связаться с нами
10 самых важных изобретений 21 века
Искусственное сердце AbioCor. В июле 2001 года группа хирургов из Луисвиля (Кентукки, США) сумела имплантировать пациенту искусственное сердце нового поколения. Устройство, получившее название AbioCor, было имплантировано человеку, который страдал сердечной недостаточностью. Искусственное сердце разработано компанией Abiomed, Inc.. Хотя подобные устройства использовались и раньше,
BiPrint - банк
Скорость и оперативность банковского бизнеса неизмеримо растут. Но даже в XXI-м веке бумажная платежка не собирается уступать своих позиций несмотря на существование таких замечательных систем, как "Клиент-Банк". И по сей день необходимость ручной обработки тысяч бумажных платежных документов приводит к недопустимо высоким издержкам и существенно снижает "пропускную способность" операционного зала банка.
Innovation infrastructure (components)
The following are the innovation infrastructure components identified by EPRI WP&QI research as having a large opportunity to improve in ways that would results in higher bottom-line performance.
One of the high priority needs identifying by utility leaders who are members of the EPRI WP&QI Advisory Board was for a template, which could be used to assess areas important to achieve high performance. The Innovation Infrastructure Model was developed in response to this request. Its development drew on a wide variety of sources, including experience gained at the San José State University Process and Quality Improvement Center.
Інновацiйний розвиток автомобiльноi промисловостi Украiни
Постановка проблеми. Тривалий час стан автомобільної галузі багато в чому визначав стан всієї економіки розвинутих країн. Його роль в економіці надзвичайно велика, майже не існує галузі господарства, де б не застосовувалася продукція автомобілебудування. Особлива роль автомобілебудування полягає в тому, що з ним пов'язаний якісний переворот у техніці та у прискоренні темпів НТР; інтенсифікація економічного розвитку та підвищення продуктивності праці як за рахунок постійного технічного прогресу у самій галузі, так і за рахунок забезпечення всіх галузей господарства найсучаснішими засобами перевезення
Інновації сфери інтелектуальної власності
Сучасні наука і техніка накопичили величезний масив інформаційного матеріалу, що викликало гостру потребу у прискореному зверненні знань. При цьому, як правило, основна маса інформації являє собою чиюсь інтелектуальну власність. Невпинне зростання обсягів інформації в усьому світі призводить до різкого зниження ефективності використання накопичених знань у багатьох сферах людської діяльності: науці, техніці, економіці, політиці, праві, тому, що традиційні засоби і методи обробки даних не в змозі впоратися з таким потоком інформації, не здатні представити повну і точну картину стану питання, що викликає інтерес.
Інноваційні дослідження в Україні
Економіка України і далі залишається несприйнятливою до науково-технічних нововведень через низький рівень виробничої бази промисловості та слабке фінансування державою науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок. Ось чому формування ефективної державної науково-технічної та інвестиційної політики, спрямованої на досягнення більш високих технологічних укладів, повинно здійснюватися на основі перетворення власних наукових і дослідно-конструкторських розробок у базовий елемент виробництва. Саме активізація інноваційної діяльності наукової і виробничої сфер є важливим завданням та умовою становлення економічної незалежності України.
Інноваційна діяльність
Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності. Інноваційна політика підприємства. Інноваційна праця та інноваційні кадри підприємства. Управління інноваційними процесами. Управління інноваційним розвитком підприємства. Організаційні форми інноваційної діяльності. Особливості створення інновацій і формування попиту на них. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування інноваційної діяльності.
Інноваційний процес
Інновації дедалі більше стають тим фундаментом, який визначає конкурентоспроможність підприємства та його перспективи на світовому ринку. На підприємствах, в країнах, що належать до інноваційних лідерів, спостерігається висока концентрація найбільш рентабельних видів бізнесу (з найбільшим вмістом доданої вартості в ціні продукту), переважно високотехнологічна структура національного виробництва, винесення за межі власної країни промислово-технологічного циклу виробництв, які є екологоємними, ресурсоємними тощо, зосередження найбільших фінансових потоків.
Інтелектуальна власність
Необхідно відразу ж застерегти: у США відсутній такий об'єкт правової охорони, як корисна модель, тому далі мова йтиме лише про винаходи і промислові зразки, рослини та їхні сорти, топографії інтегральних мікросхем.
Відсутнє у США і спеціальне законодавство про зазначення походження товарів. Такі зазначення охороняються законодавством про товарні знаки.
Інтелектуальна економіка, як складова інноваційної моделі розвитку
У ринкових умовах господарювання для економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності економіки важливу роль відіграють наукові знання та їх технологічне застосування. Саме невичерпний потенціал науки і техніки стає домінуючим вектором економічного зростання, формує інноваційний тип розвитку, який здійснюється через сукупність процесів зародження нового та його втілення у всі сфери людської діяльності.
Посилення орієнтації господарської діяльності на освоєння новітніх досягнень науки і техніки разом із забезпеченням конкурентних переваг та зміцненням економічних механізмів сприяють підвищенню технологічного розвитку держав, рівня та якості життя населення.