Туристичні послуги Індії

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Февраля 2013 в 21:49, курсовая работа

Краткое описание

Мета полягає у вивченні сучасного стану туристичних послуг Індії.
Задачі:
1.Охарактеризувати теоретичну основу індустрії туризму, а також туристські послуги, їх види та якість.
2.Вивчити туристичні послуги Індії:
-туристичні ресурси місцевості;
-особливості готельного господарства;
-санаторно-курортний комплекс;
-безпеку туризму при подорожах на території Індії.
-з’ясувати місце Індії на світовому ринку туристичних послуг.

Оглавление

Вступ 3
1.Теоретичні засади туристських послуг. 5
1.1.Індустрія туризму та її складові. 5
1.2.Поняття «послуга», види. 9
1.3.Якість туристських послуг. 11
2.Туристичні послуги Індії. 13
2.1.Туристичні ресурси. 13
2.2.Послуги готельного господарства. 23
2.3.Санаторно-курортний комплекс. 24
2.4.Індія на світовому ринку туристичних послуг. 24
2.5.Безпека туризму в Індії. 25
Висновки. 28
Використана література. 30

Файлы: 1 файл

Индия.doc

— 155.00 Кб (Скачать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст.

Вступ                                                                                                    3

1.Теоретичні засади туристських  послуг.                                         5

  1.1.Індустрія туризму та її складові.                                                5

  1.2.Поняття «послуга», види.                                                            9

  1.3.Якість туристських послуг.                                                        11

2.Туристичні послуги Індії.                                                                13

  2.1.Туристичні ресурси.                                                                    13

  2.2.Послуги готельного господарства.                                            23

  2.3.Санаторно-курортний комплекс.                                               24

  2.4.Індія на світовому ринку  туристичних послуг.                        24

  2.5.Безпека туризму в Індії.                                                              25

Висновки.                                                                                             28

Використана література.                                                                    30

Додатки.                                                                                               31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ.

 

Індія займає півострів  Індостан і більшу частину Індо-Ганзької низовини. Із заходу її омивають води Аравійського моря, зі сходу – Бенгальскої  затоки. У цілому розміщення Індії  на важливих морських і повітряних шляхах, які зв’язують Східну та Південно-Східну Азію з Європою та Африкою, є вигідним. Однак країна оточена нестабільними, кризовими, а то й вороже налаштованими країнами-сусідами, що обмежує її розвиток.

Індія – країна непередаваних відтінків фарб, запашного аромату, витончених форм, древніх традицій, різноманіття різних мов, багатої архітектури і різноманітної географії. Само назву цієї країни розбурхує уява казковою таємничістю, подобою могутніх магараджею, величчю гордих слонів і тигрів, красою первозданної природи джунглів.

Індія залучає безліч туристів з різних країн світу. Цьому сприяють наступні чинники: величезна територія з надзвичайно всілякою екзотичною природою і багатообразними рекреаційними ресурсами (велика кількість сонячного світла і тепла, морські пляжі, високогірний клімат і так далі), вигідне географічне положення в Індійському океані і в центрі Південної Азії, унікальні культурні цінності і історичні пам'ятники, етнічне різноманіття, економіка, що розвивається, тому дана тема є актуальною.

Об’єкт дослідження: Індія.

Предмет дослідження: туристичні послуги Індії.

Мета полягає у вивченні сучасного стану туристичних послуг Індії.

Задачі:

1.Охарактеризувати теоретичну  основу індустрії туризму, а також туристські послуги, їх види та якість.

2.Вивчити  туристичні послуги Індії:

-туристичні ресурси  місцевості;

-особливості готельного  господарства;

-санаторно-курортний комплекс;

-безпеку туризму при подорожах на території Індії.

-з’ясувати місце Індії на світовому ринку туристичних послуг.

Методи дослідження: літературно-аналітичний, історичний, картографічний.

Структура роботи: робота складається з трьох розділів, вступу, висновок, списку використаної літератури, додатку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Теоретичні засади туристичних послуг.

 

1.1.Індустрія туризму  і її складові.

 

Індустрія туризму –  це міжгалузевий господарський комплекс, який спеціалізується на створенні  тур продукту, здатного задовольняти потреби населення у проведенні дозвілля, у подорожах, відпочинку та оздоровленні шляхом виробництва та реалізації товарів і послуг туристичного призначення.

Елементами туристичної  індустрії є підприємства та установи, мета функціонування яких – задоволення  певних туристичних потреб (мотиваційних, змістовних, комфортності, атракції (протягування) тощо).

У сучасному світовому  господарстві туристична індустрія  впевнено утримує провідні позиції. Особливо швидкими темпами вона розвивається тоді, коли відсутні або вичерпані  природні та соціально-економічні передумови для розвитку промисловості чи сільського господарства.

Туристична індустрія  об’єднує різнорідні галузі та види діяльності як матеріального виробництва, так  і невиробничої сфери. Головною проблемою  при віднесенні окремих видів  діяльності до туристичної індустрії  є вибір класифікаційних ознак. Економічна діяльність, пов’язана з туризмом, традиційно визначається з точки зору попиту, споживання товарів і послуг відвідувачами та витрат, які вони несуть. При такому підході індустрія туризму – збірна сфера, яка охоплює різні види господарської діяльності, оскільки туристи мають витрати у всіх секторах туристичного обслуговування. Доповнення такого підходу критеріями відбору видів економічної діяльності, а саме: масштабом і концентрацією виробництва, спеціалізацією, переважаючим напрямом туристичних витрат, дозволяє точніше окреслити сферу індустрії туризму. При цьому доцільно відокремити такі складові сфери індустрії туризму:

- розміщення;

- перевезення;

- харчування;

- реалізація послуг;

- дозвілля і розваги;

- лікування та оздоровлення.

Компонентна структура  туристичної індустрії – це сукупність туристичних галузей, окремих секторів і видів рекреаційної діяльності, які розкривають особливості  її функціонування і розвитку в межах  певного географічного простору.

Готельне господарство – головна складова сектору розміщення туристичної індустрії. Важливим показником ефективності функціонування готельного господарства є кількість іноземних відвідувачів, що обслуговується, оскільки це – джерело надходження валютних ресурсів.

Санаторно-курортне господарство також належить до важливих компонентів туристичної індустрії. Кожен із функціональних типів має свої особливості просторової локалізації. Бази, пансіонати і будинки відпочинку розташовані на територіях, що відповідають кільком умовам: наявні  природні рекреаційно-туристичні ресурси, дво-, тригодинна транспортна доступність до центру зародження рекреаційних потоків. Санаторії й аналогічні їм заклади розміщуються в районах із запасами природних лікувальних ресурсів та сприятливими клімато-терапевтичними характеристиками – комфортні погодо-кліматичні умови, чисте повітря, насичене фітонцидами, ефірними оліями чи іонами солей. Санаторії-профілакторії є структурними підрозділами потужних підприємств та установ, розміщуються в безпосередній близькості від них і приурочені до рекреаційних ландшафтів великих міст чи приміських зон.

Велику роль у динамічному  розвитку туризму відіграє сектор транспортних перевезень. Саме він є однією з  перших складових при формуванні гостинності й туристичного іміджу країни в цілому.

Основу розвитку туристичної  індустрії формують такі суттєві  моменти:

- збільшення частки  в’їзного туризму;

- зменшення диспропорції  між ресурсним забезпеченням  і ступенем його використання;

- пропагування національного  туристичного продукту;

- державна підтримка  туризму. 

Індустрія туризму функціонує як міжгалузевий комплекс завдяки налагодженим зв’язкам із чи не усіма державними управліннями та службами. Зокрема, існують  зв’язки з такими структурами, як правова (охоплює законодавчу та нормативну базу, митну та консульську служби), фінансова-економічна (системи оподаткування і страхування, фінансові взаємовідносини), кадрова (підготовка  кадрів для туризму, наукові дослідження тощо). Державна політика полягає в стимулюванні потреб населення в послугах туризму, в протекціоналізмі туристичної діяльності шляхом створення правових основ та нормативної бази, сприятливого фінансового механізму, проведення фінансово-економічного регулювання, спрощення туристичних формальностей, підготовки кадрів та проведення науково-дослідної роботи  сфері туризму.

Виявом ефективності державної туристичної політики є прибутковість індустрії туризму  та її внесок у національну економіку(15, с.5-8).

Під час розвитку індустрії туризму треба виходити з того, що існує ряд об'єктивних і суб'єктивних факторів, які в тій чи іншій мірі визначають реальні умови її реалізації.

Серед факторів суб'єктивного  характеру відзначимо два.

1. Основні механізми  і норми регулювання відносин  в економічному житті, в тому  числі і в рекреаційній сфері, будуть формуватись на державному рівні. Отже, можливості регіону в питаннях економічного сприяння розвитку відпочинкової індустрії будуть досить обмежені. Прогрес в тій сфері залежатиме від економічної ситуації в державі, що, з одного боку, фактично нівелює шанси на державну підтримку глобальних ініціатив і проектів, з другого - вимагає підприємницької активності як окремих організацій так і осіб. Тому в найближчі роки виправдає себе варіант окремого - локального розвитку рекреаційного регіону і надання відповідних послуг.

2. Ринкова економіка  - це відкрита система, яка передбачає  її інтеграцію з європейськими  і світовими структурами. Географічний  фактор і наявний природній  потенціал дають підстави вважати,  що завдяки їм Карпатський  регіон має шанси прискорити своє "входження" в світ саме через ринок рекреаційних послуг як вигідний сектор вкладання капіталу.

В умовах тотального дефіциту ресурсів, відсутності кадрів, низького рівня сервісу і т.п. закономірним є великий інтерес в участі іноземних інвесторів у розвитку туристичної сфери. Без цього досягнути світових стандартів у туристичному обслуговуванні, забезпечити попит на послуги і розширити ринок їх збуту буде важко. Тому прогрес в цій галузі значною мірою буде залежати від того, як і яка політика буде здійснюватись по відношенню до іноземних інвесторів.

Ці суб'єктивні обставини, пов'язані з дією внутрішніх і  зовнішніх чинників, безумовно, впливатимуть на хід подій і в основному  визначатимуть стратегічні орієнтири розвитку індустрії туризму.

Треба рахуватись і з  тим, що об'єктивно існують несприятливі фактори, без врахування яких будь-які  програми і проекти не принесуть  бажаних результатів.

До таких несприятливих  факторів можна віднести:

- населення регіону  мало підготовлене до рекреаційного підприємництва;

- відсутні стабільні  економічні механізми економічного  регулювання господарських відносин;

- економічні важелі і стимули розвитку туристичної сфери лише формуються;

- соціальна інфраструктура  загального призначення (дороги, транспортне сполучення, зв'язок, водопровідного - забезпечення, каналізація, торгівля, громадське харчування) розвинута слабо, рівень сервісу надзвичайно низький;

- відсутність широкого  асортименту продуктів харчування, їх низька якість, невідповідність  світовим стандартам і нормам;

- не розвинуті сучасні  системи інформаційного забезпечення туристичного бізнесу, відсутня всеохоплююча реклама;

- дефіцит висококваліфікованих менеджерів у сфері туристичного бізнесу;

- загальна культура  господарювання невисока;

- деформовані традиції і звичаї народу;

- санітарно-екологічна  ситуація в багатьох туристичних центрах досить напружена, що знижує попит в зарубіжних партнерах.

Окремо треба відзначити політичний фактор, вплив якого на формування попиту і контингент відпочиваючих останнім часом надзвичайно зріс. Туристичний бізнес дуже чутливий до політичних катаклізмів. Цей фактор у поєднанні з падінням життєвого рівня населення, ростом цін на путівки і вартості послуг в найближчі роки буде серйозним гальмом розвитку індустрії туризму (15, с.14-17).

 

1.2.Поняття «послуга», види.

 

Туристська послуга  – сукупність цілеспрямованих дій  у сфері обслуговування, які орієнтовані  на забезпечення і задоволення потреб туриста або екскурсанта, що відповідають цілям туризму, характеру і спрямованості туристської послуги, туру, туристського продукту, що не перечать загальнолюдським принципам моралі і доброго порядку.

Власне послуги –  це невидимий товар особливого роду. Послуга виникає в процесі  її вжитку і не існує окремо, сама по собі. Це головна відмінність послуги від товару. Крім того, товар зазвичай доставляється до споживача, а відносно туристської послуги – споживач доставляється до місця її генерації. Тому виробництво і реалізація туристських послуг регулюються іншим законодавством, ніж аналогічні дії відносно звичайних (матеріальних) товарів.

До складу туристських  послуг входять: бронювання послуг, включаючи  перевезення і розміщення і все  інші, оформлення дозвільних документів і частини інших формальностей, всі види перевезень, зустрічі, проводи і трансфер, розміщення, живлення, екскурсії і атракції, медичний супровід і страховку, послуги гідів-перекладачів і інше забезпечення. До складу послуг може бути включений керівник туристської групи, гід-перекладач, який інколи може виконувати роль екскурсовода, якщо не суперечить місцевим правилам організації екскурсій, для бізнесу-туристів може бути особливо надані послуги фахівця з адаптації. Перелік послуг кожного туру різний і визначається програмою, причому кожен з видів цих послуг містить в собі безліч вхідних елементів.

Информация о работе Туристичні послуги Індії