Аналіз асортименту круп на ринку України та перспективи його розвитку

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2012 в 22:00, реферат

Краткое описание

Зерно-круп’яні культури у світовому землеробстві є основною продовольчою культурою, продукцією якої харчується більша половина людей земної кулі. Споживні властивості круп визначаються хімічним складом, засвоюваністю окремих речовин, органолептичними показниками, енергетичною цінністю, використанням.

Оглавление

Вступ
Зерно-круп’яне виробництво в Україні
Класифікація, асортимент та споживчі властивості круп
Показники якості та дефекти круп
Формування ринку зерна круп’яних культур та перспективи його розвитку
Список літератури

Файлы: 1 файл

Реферат-Гриціва.doc

— 114.50 Кб (Скачать)

Формування  круп’яного ринку як на регіональному рівні, так і країни в цілому, передбачає перш за все розвиток горизонтальних зв’язків, що спираються на ринкову інфраструктуру, яка дозволяє підтримувати і відповідно регулювати ринкові відносини в круп’яному господарстві. В зв’язку з цим виникає необхідність розвитку нових елементів ринкової інфраструктури, надавши їм необхідної правової і економічної сили.

Для формування ринкових відносин потрібен перехід від адміністративних, централізовано встановлених цін на зерно, до гнучкого ринкового механізму ціноутворення, який враховує попит і пропозицію та направлений на підтримку цінової рівноваги між ними. Це передбачає наявність ринкової системи цін, яка здатна ефективно обслуговувати виробництво на попит споживача. Хоча в більшості країн із високо розвинутим круп’яним господарством ціни на зерно регулюються державою, проте, вільне ціноутворення на круп’яному ринку є необхідним елементом його функціонування.

Створення умов для функціонування круп’яного ринку вимагатиме використання комплексу заходів, що регулюють процес переходу на ринкові відносини і одночасно дозволяють формувати та розвивати його із властивими йому елементами: свободою підприємництва, правом виробника розпоряджатися своєю продукцією і доходами, конкуренцією, ліквідацією монополізму, ціноутворенням залежно від попиту і пропозиції тощо.

В сучасних умовах ринок круп’яних культур виступає як об’єктивна необхідність, що дозволяє покращити забезпеченість країни зерном за рахунок власного виробництва, підвищити його ефективність. Проте орієнтація круп’яного господарства на ринкові відносини, як засіб автоматичного вирішення всіх його проблем, в найближчі роки не зможе радикально змінити стан справ у виробництві, збуті і використанні зерна, оскільки ще повністю не сформована законодавча і нормативна база.

Зерно-круп’яне виробництво є потенційно високоефективною галуззю. Розмір та вид досягнутого ефекту будуть залежати від рівня менеджменту. Вирощування зерно-круп’яних культур здатне постачати стабільні високі прибутки, вирішувати виробничі та соціальні проблеми сільськогосподарських підприємств, а в комплексі – виступати важелем підвищення їх конкурентоспроможності.

 

Список літератури

 

1. Баранов В.С. Технология производства продуктов общественного питання. – М.: Экономика, 1982. – 399 с.

2. Брозовський,  Качалова, Борисенко. Основи товарознавства. – Економіка, 1983. 

3. Доцяк В.С.  Українська кухня: Технологія  приготування страв. К.: Вища школа, 1995. – 550 с.

4. Казаков Е.Д.  Биохимия зерна и продуктов  его переработки М.: Агропромиздат., 1991. – 366 с.

5. Кравцов И.С.  Домашнєє консервирование й хранение  пищевых продуктов. – Одеса:  Маяк, 1968. – 336с. 

6. Кіросір Л.М., Титаренко В.П. Традиційні українські страви. – Полтава: ПДПУ, 1999. – 120с.

7. Лисецький  А. Стратегічні проблеми зерно-промислового  комплексу України // Економіка  України. – 1997. – №5.

8. Сайко В.  Ф. Перспектива виробництва зерна  в Україні // Вісник аграрної  науки. – 1997. – №9.

9. Салухіна Н.Г., Самойленко А.А., Ващенко В. Товарознавство  зерно борошняних товарів: Підручник.  – К., 2002. – 237с.

10. Сирохман  І.В., Задорожний І.М. Товарознавство  продовольчих товарів: Підручник. 4-е вид, переробл. і доп. –  Київ: Лібра, 2007. – 600 с.

11. Пономарьов  П.Х. Товарознавство продовольчих  товарів. – К., Лібра, 2002.

12. Шепелев А.Ф., Кожухова О.И., Туров А.С. Товароведение и експертиза зерномучных товаров. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: издательский центр «МарТ», 2001. – 128 с.

Інтернет-джерела

  1. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2011_8_1/pdf/drevitz.pdf
  2. http://ulyanchenko.com.ua/ua/publications/articles
  3. http://www.rusnauka.com/SND/Economics/12_mikolenko%20i.g.doc.htm
  4. http://pidruchniki.ws/11640401/tovaroznavstvo/formuvannya_yakosti_krupiv

Информация о работе Аналіз асортименту круп на ринку України та перспективи його розвитку