Тенденції та перспективи розвитку

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2011 в 12:21, курсовая работа

Краткое описание

Страхування - одна з найдавніших категорій суспільно-виробничих відносин. У США широко розвинена система страхування. Страхування здійснюють численні страхові компанії (їх у США кілька тисяч), а види страхових послуг надзвичайно різноманітні.

Оглавление

Вступ 3
1. Страховий ринок США 4
2. Регулювання страхової діяльності 7
3.Види страхування в США 10
3.1 Страхування життя 10
3.2 Страхування майна 15
3.3 Дистрибуція. Аналіз каналів поширення страхових послуг 19
4. Тенденції та перспективи розвитку 25
Висновки 28
Список використаних джерел 29

Файлы: 1 файл

Страховий ринок США.doc

— 194.50 Кб (Скачать)

Зміст

 

Вступ

       Страхування - одна з найдавніших категорій  суспільно-виробничих відносин. У США широко розвинена система страхування. Страхування здійснюють численні страхові компанії (їх у США кілька тисяч), а види страхових послуг надзвичайно різноманітні.

       Саме  тому аналіз страхового ринку США є досить актуальним і представляє науковий і практичний інтерес. Характеризуючи ступінь наукової розробленості проблематики страхового ринку США, слід врахувати, що дана тема вже аналізувалася у різних авторів у різних виданнях.  Наукова значимість даної роботи полягає в оптимізації та упорядкування існуючої науково-методологічної бази з досліджуваної теми.

       Теоретико-методологічну  базу дослідження склали чотири групи  джерел. До першої віднесені авторські видання з досліджуваної проблематики. До другої віднесені навчальна література (підручники і навчальні посібники, довідкова та енциклопедична література). До третьої віднесені наукові статті в періодичних журналах з досліджуваної проблематики. І до четвертої віднесені спеціалізовані веб-сайти. 
При аналізі страхового ринку США були використані наступні методи дослідження: аналіз існуючої джерельної бази з даної проблематики, узагальнення точок зору, представлених в джерельній базі. 
Метою роботи є вивчення страхового ринку з різних точок зору, тоді як 
об'єктом є учасники страхової діяльності США, а предмет дослідження – страховий ринок США, його зміст.

       Поставлена  ​​мета визначає завдання дослідження: розглянути теоретичні підходи до страхового ринку США, виявити основну проблему страхового ринку США в сучасних умовах, позначити тенденції розвитку страхового ринку США.

 

    1. Страховий ринок США

       У США перші страховики, як самостійні юридичні особи, створені для цілей  страхування, з'явилися в 1720 році. Період первинного освоєння США в галузі страхування пов'язаний з появою великої кількості компаній-одноденок, що ставали банкрутами і сіяли паніку серед споживачів. Це призвело до рішення Парламенту про монополію страхових операцій зі страхування корпоративних інтересів двома страховиками The London Assurance Corporation і The Royal Exchange Assurance Corporation, що проводять операції зі страхування в США і понині. Значною мірою в той час проведенням страхування на північноамериканському континенті займалися філії та відділення страховиків з Великобританії. Однак потреби, зумовлені економічним зростанням національної економіки, призвели до створення національних страховиків. У 1752 р. Б. Франклін виступив співзасновником однієї з перших страхових компаній по страхуванню від вогню у Філадельфії - The Philadelphia Contributionship. Перше страхове товариство, засноване у формі акціонерного товариства, з'явилося в 1794 р., перше спеціалізоване товариство по страхуванню життя засновано в 1759 р.

       Страховий бізнес США відрізняється величезним розмахом і впевнено лідирує на світовому  ринку страхування по всіх можливих показниках. 
Американські страхові монополії контролюють близько 50% страхового ринку розвинених країн світу. У США працює близько 9 тис. компаній майнового страхування і близько 2 тис. компаній, що займаються страхуванням життя і здоров'я. Активи всіх компаній складають близько 2,5 трлн. доларів. У середньому активи однієї компанії складають 950 млн. доларів, а на 12 найбільших компаній припадає 60 млрд. доларів.

       У США є два типи страхових компаній: товариства взаємного страхування  і акціонерні товариства. Державних страхових фірм взагалі не існує. Акції акціонерних товариств може придбати як фізична, так і юридична особа. 

       Страхові  компанії здійснюють три типи страхування:

  1. комерційне (широкий спектр);
  2. особисте (страхування будівель, автомобілів та іншого майна громадян);
  3. бекіфіти (страхування життя і здоров'я, медичне, пенсії, ощадне та ін.)

       Страховики  США засідають в 27 з кожних 100 рад  директорів американських промислових  корпорацій. Попереду страхових компаній у цьому плані - лише комерційні та інвестиційні банки. 
Організаційну основу американських страхових компаній складають акціонерні товариства і товариства взаємного страхування. Існує інститут андеррайтерів і страхових брокерів - страхових агентів чи незалежних брокерських фірм. 
Найбільші страхові компанії представляють собою фінансові конгломерати: через дочірні компанії вони можуть крім страхування займатися наданням кредитів і позик, організовувати чекові обслуговування клієнтів, емітувати розрахункові кредитні картки, проводити операції з нерухомістю, з цінними паперами, управляти майном і капіталом за дорученням клієнтів. 
Страхування в США розділене на дві галузі: страхування життя та інші види страхування. Найбільшим страховиком в США є компанія State Farm Group, що займає своїми підрозділами 18% ринку страхування автомобілів і 23% страхування життя, а в цілому по ринку - 12%. Цей показник удвічі перевищує частку ринку компанії «Allstate Insurance Group», що займає 2-е місце. На частку компанії «American Insurance Group» (AIG) припадає приблизно 4% ринку інших видів страхування.

       AIG займає друге місце в світі  зі страхування нерухомості та  від нещасних випадків.Існує AIG з 1919 року і являє собою холдингову  компанію, контролює 44 дочірніх компанії  в різних країнах світу. Всі компанії об'єднані в 6 відділень. Крім страхування і перестрахування, в сферу діяльності компанії входять фінансові послуги, пенсійні накопичення та управління активами. 
Одна з провідних широко диверсифікованих страхових компаній США «СIGNA» заснована в 1982 році. Головні інтереси корпорації пов'язані зі страхуванням майна і відповідальності. Ряд дочірніх фірм займається брокерськими операціями, пенсійним і особистим страхуванням. Вони діють в 160 країнах. Корпорація CIGNA - один з піонерів у використанні комп'ютерної техніки в міжнародних страхових операціях, на базі якої розроблена і впроваджена в багатьох країнах автоматизована система «Меридіан», що дозволяє значно спростити і автоматизувати реєстрацію страхових випадків та ведення рахунків.

       Структура ринку страхування життя за організаційно правовою формою страхових компаній

       

       Джерело: The National Association of Insurance Commissioners (NAIC) // www.naic.org

       Одна  з найбільших ТНК по страхуванню  майна - корпорація All State Insurance Company, заснована  в 1931. Компанія укладає різні види договорів страхування: від нещасних випадків, автомобільних катастроф, повеней, пожеж, землетрусів, страхує авіапасажирів і ін Володіє п'ятнадцятьма дочірніми компаніями.

       Ще  одна з найбільших страхових груп США - Continental Corporation, заснована в 1853 році. Надає страхові послуги майже в 100 країнах світу. Спеціалізується на перестрахуванні і транспортному страхуванні.

       Найбільшою  ТНК зі страхування життя є The Prudential Insurance Company of America, заснована в 1873 році. Різноманітні види договорів страхування: індивідуальне і колективне (групове) страхування, звичайне страхування життя, страхування на випадок смерті з довічною сплатою внесків, страхування з участю в прибутках компанії, страхування пенсій, медичних витрат та ін.

       У США широко використовується електронний банк даних по всіх страхових компаніях, це дає можливість розподілити компанії за ризиком, розмірами премій і т.д.

       Найбільші компанії США по страхуванню життя  беруть в управління багатомільярдні  кошти, що належать різним пенсійним фондам. Завдання страхових товариств у цьому випадку - шляхом розумної інвестиційної політики забезпечити збереження і приріст довірених засобів. За керування цими засобами страхові компанії стягують комісійну винагороду в розмірі 0,1% від взятих в управлінні сум, що приносить мільйонні прибутки. 
Інвестиційні вкладення мають величезне значення для американських товариств по збереженню життя. Величезні інвестиційні ресурси перетворюють страхові компанії в один з впливових зовнішніх центрів фінансового контролю по відношенню до промислових корпорацій.

       Характерно, що на американському ринку зростає концентрація 

страховиків, хоча, звичайно, далеко ще нетільки до появи монополій, але навіть скільки-небудь помітної олігополії. Як свідчать дані Insurance Services Office Inc., Показник концентрації ринку (за методикою «Herfindahl») збільшився з 229 в 1980 році до 312 в 2002 році. Нагадаємо, що Міністерство юстиції США класифікує будь-який ринок з показником менше 1000 як неконцентрований. Рівень монополії досягається на позначці 10 000. 

    1. Регулювання страхової діяльності

       У США існує особливе законодавче  регулювання страхового бізнесу. Справа в тому, що кожен штат має своє страхове законодавство і свій регулюючий орган (нагляд). Єдиного федерального закону про страхування і єдиного федерального органу з нагляду за страховою діяльністю немає. Кожен штат висуває свої вимоги до мінімального рівня капіталу, видам запропонованого страхування, проводить ревізію підконтрольних страхових компаній, здійснює загальне регулювання страхової діяльності шляхом видачі ліцензії брокерам, агентам і самим страховим компаніям.

       Органи  страхового нагляду в США акцентують свою увагу на фінансовій стійкості  страхових компаній. Зокрема, у практиці органів страхового контролю та аудиторських служб використовується особлива система показників для фінансового аналізу страхових операцій. 
До показників такого роду відносяться коефіцієнти та їх динаміка. Кожному показнику притаманні максимально і мінімально допустимі межі, що визначаються законодавством на основі багаторічних спостережень за діяльністю фінансово стійких компаній, а також компаній, які коли-небудь відчували фінансові труднощі, але не були визнані банкрутами. 
Усього коефіцієнтів одинадцять. До основних коефіцієнтів відносяться: співвідношення премії та чистого прибутку, рух премії, відношення чистого прибутку перестрахування до загального чистого прибутку, дворічний загальний операційний коефіцієнт.

       Якщо  значення трьох з одинадцяти коефіцієнтів виходить за рамки допустимого, то компанія повинна бути взята під особливий контроль страхового нагляду штату. Щорічно 5% страховиків піддаються ретельному контролю з боку відповідних департаментів штату.

       Поряд з «плановими» перевірками з  боку наглядових органів страхові компанії щороку добровільно надають в їх розпорядження спеціальні звіти, в яких містяться абсолютно всі показники, що характеризують діяльність страховиків, включаючи розрахунки одинадцяти тестових коефіцієнтів. Органи страхового нагляду проводять комп'ютерне тестування даних і індивідуальну співбесіду з керівництвом компанії.Слід зауважити, що участь в системі подібного нагляду повністю добровільно, тобто якщо вищим органом управління компанією прийнято рішення про неучасть в системі фінансового контролю, то страхового нагляду залишається лише опублікувати особливі списки таких компаній із зазначенням причин їх відмови від участі в системі державного контролю.

       Співробітники відділу аудиту і фінансового  аналізу національної асоціації  страхового нагляду щорічно аналізують значення коефіцієнтів всіх страхових компаній США. Вперше ця процедура була введена в 1977 році. Був проведений порівняльний аналіз діяльності компаній, у яких значення чотирьох і більше коефіцієнтів виходили за рамки допустимого в поточному році, і компаній, визнаних фінансово нестійкими в минулі роки. В даний час у зв'язку з частими циклами макроекономічного характеру (у страховій справі це так звані «м'який» і «твердий» ринки) піддаються ретельній перевірці також ті компанії, у яких значення двох або більше коефіцієнтів виходять за рамки допустимого. Фінансовий аналітик за підсумками комп'ютерного тестування класифікує всі компанії за видами - «вимагають негайного контролю» чи «потребують вибіркового контролю» - із зазначенням основних результатів аналізу. Бувають випадки, коли у страхової компанії значення чотирьох і більше коефіцієнтів знаходяться поза рамок, визначених законодавством, але фінансовий аналітик не вимагає втручання органів фінансового контролю. У цьому випадку вказуються причини подібних рішень. 
Не всі компанії з несприятливими результатами тестування можуть бути визнані фінансово нестійкими. Деякі з них схильні до інерційним тенденціям минулих років, які можуть впливати на значення поточних коефіцієнтів. Інші використовують незвичайні методи бухгалтерського обліку (як відомо, в США немає жорстко встановлених законодавством методів бухгалтерського обліку), які також можуть впливати на значення коефіцієнтів. 
Елементи використовуваної в США інформаційної системи регулювання страхової діяльності IRIS (Insupance Regulatoy Information System) представляють собою взаємозалежну ланцюг показників, що характеризують і розкривають основні фінансові результати діяльності страхових організацій. 
Незважаючи на те, що страховий ринок США є найбільшим у світі, з появою економічної кризи в страховій діяльності з'явився і ряд проблем. Розглянь деякі з них.

       Під час кризи багато страхових компаній опинилися під загрозою банкрутства. Винятком не стала і компанія AIG. Уряд США прийняв рішення про виділення страховому гігантові кредиту в розмірі 85 млрд. доларів, взамін чого державі будуть передані 79,9% акцій страхової компанії. Як очікується, це врятує компанію від банкрутства.

       Крім  проблем у страхуванні, пов'язаних з фінансовою кризою на початку 2009 року вибухнув скандал у зв'язку з виплатою надзвичайно щедрих премій багатьом співробітникам компаній. В умовах кризи цей факт викликав обурення американської громадськості та політиків. Відповідно до початкових повідомлень, компанія виплатила своїм співробітникам 165 млн. доларів у вигляді премій і бонусів. У відповідь на це, конгрес США прийняв закон, за яким кожен одержувач цих премій має бути підданий оподаткуванню в розмірі 90% отриманого бонусу. Страхові компанії переживають грандіозний обвал вартості акцій на тлі фінансової кризи. Вони прагнуть компенсувати наслідки фінансової кризи, у зв'язку, з чим з січня 2009 року зросли тарифи на страхування.

Информация о работе Тенденції та перспективи розвитку