Вдосконалення організації перевезень будівельних матеріалів

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 21:56, курсовая работа

Краткое описание

Автотранспорт здійснює перевезення понад 80 загального обсягу вантажних перевезень в тонах , тобто із кожних 100т. вантажів більше 80т. доставляються до місця призначення автомобілями.
Особливістю транспортної промисловості є те , що вона не перебляє сировину і не створює ніяких нових продуктів . Матеріальні цінності у вигляді продукції господарства транспорт переміщає від місця виробництва до місця споживання , не збільшуючи кількості і не змінюючи якості цієї продукції.

Оглавление

Вступ

1.Загальний розділ
1.1 Завдання автомобільного транспорту
1.2 Основна тема курсового

2.Дослідницький розділ
2.1 Характеристика проектуючи перевезень
2.2 Характеристика вантажів
2.3 Дорожні і кліматичні умови
3.Технологічний розділ
Обґрунтування об’єму перевезень
3.1.1 Визначення середньої довжини вантажної їздки і середнього
розміщення одної тонни вантажу
3.1.2 Розрахунок технічної швидкості
3.2 Вибір і визначення типу рухомого складу і навантажувального механізму .Їх коротка характеристика
3.3 Розробка раціональних маршрутів руху рухомого складу
3.4 Розрахунок техніко – експлуатаційних показників
роботи на маршруті

4.Організація виробництва
Вибір методу перевезень
4.2.Первинна транспортна документація для перевезення вантажів і обліку транспортної роботи

5. Організація роботи водіїв
5.1 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобілів
5.2. Робочий час
5.3. Час відпочинку
5.4. Порядок обліку робочого часу
5.5. Порядок складання графіків роботи

5.6. розрахунок розписання руху автомобіля

6.Заходи по охороні навколишнього середовища
7.Економічний розділ
Висновок
Використана література

Файлы: 1 файл

курсова.doc

— 813.50 Кб (Скачать)

Технічний коледж

Тернопільського державного Технічного університету

Імені Івана Пулюя

 

 

 

                                                                                     Факультет інженерної механіки

 

 

Курсовий проект

 

 

На тему :’’Вдосконалення організації перевезень будівельних матеріалів”

 

 

 

Керівник проекту

Волошин Я.Ф.

 

 

Розробила студентка

Групи  ОТП – 311

Водяна Наталія

 

 

Тернопіль 2008


ЗМІСТ

             Вступ

 

1.Загальний  розділ

  1.1 Завдання автомобільного  транспорту

  1.2 Основна тема курсового


2.Дослідницький  розділ

   2.1 Характеристика  проектуючи перевезень

   2.2 Характеристика  вантажів

   2.3 Дорожні і  кліматичні умови

3.Технологічний  розділ

Обґрунтування об’єму перевезень

3.1.1 Визначення середньої довжини вантажної їздки і середнього

                        розміщення одної тонни вантажу

     3.1.2 Розрахунок  технічної швидкості

     3.2 Вибір  і визначення типу рухомого  складу і навантажувального механізму  .Їх коротка характеристика 

   3.3 Розробка раціональних маршрутів руху рухомого складу

    3.4     Розрахунок техніко – експлуатаційних показників

      роботи  на маршруті


4.Організація виробництва

         Вибір методу перевезень

4.2.Первинна  транспортна документація для  перевезення вантажів і обліку                  транспортної роботи

 

5.  Організація  роботи водіїв

  5.1 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобілів

  5.2. Робочий час

  5.3. Час відпочинку

  5.4. Порядок обліку робочого часу

  5.5. Порядок складання графіків роботи


  5.6. розрахунок розписання руху автомобіля

 

6.Заходи по  охороні навколишнього середовища

7.Економічний  розділ

Висновок

Використана література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Транспорт – це галузь народного господарства,яка через  систему шляхів сполучення здійснює зв’язки між населеними пунктами та промисловими і сільськогосподарськими об’єктами ( підприємствами ).

У нашій країні транспорт  представляє собою єдину транспортну  систему (ЄТС),яка включає в себе залізничний , автомобільний і водний транспорт.

 Автотранспорт здійснює перевезення понад 80 загального обсягу вантажних перевезень в тонах , тобто із кожних 100т. вантажів більше 80т. доставляються до місця призначення автомобілями.

 Особливістю транспортної  промисловості є те , що вона  не перебляє сировину і не  створює ніяких нових продуктів . Матеріальні цінності у вигляді продукції господарства транспорт переміщає від місця виробництва до місця споживання , не збільшуючи кількості і не змінюючи якості цієї продукції.

Витрати на переміщення  вантажів називаються транспортними витратами. В кінцевому випадку транспортні витрати збільшують вартість продукції. Транспортні витрати є четвертою складовою вартості продукції (після сировини, пального, заробітної плати).

Виробничий процес на автомобільному транспорті, який полягає в переміщенні вантажів і пасажирів рухомим складом називається автомобільними перевезеннями. Є два види автомобільних перевезень вантажні і пасажирські. Вантажні перевезення розрізняють по слідуючи ознаках:

  1. по галузевому принципу перевезення вантажів промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі і громадського харчування. поштового перевезення, перевезення вантажів населення і комунального господарства.


  1. перевезення за розмірами вантажу масового перевезення. Партійні по розміру партії вантажу, не масові перевезення.
  2. по територіальній ознаці – технологічні, міські, приміські, міжміські, міжнародні перевезення;

а) технологічні – перевезення  по території будівельних майданчиків  чи по території підприємства;

б) міські – перевезення  на невеликі віддалі з різною структурою перевезення;

в) такі ж умови відносяться  до приміських перевезень. Які здійснюються за межами міста на віддалі до 50 км включно;

г) міжміські – перевезення, які здійснюються на відстані більше 50 км між різними містами, областями і економічними районами на дорогах великої протяжності, віддаль може бути більше 1000 км;

д) міжнародні – перевезення  за межі країни.

  1. По способу виконання – місцеві перевезення і перевезення прямого і змішаного сполучення:

а) місцевими називаються  всі перевезення незалежно від їх віддалі, які проводяться одним автотранспортним підприємством;

б) при перевезеннях прямого  сполучення в роботі по переміщенню  вантажів приймають участь декілька автотранспортних підприємств;

в) перевезення змішаного  сполучення виконуються двома або більше видами транспорту. Вони можуть бути: автомобільно-залізничними, автомобільно-водними, автомобільно-залізнично-водними і т.д.

  1. По часу виконання –постійні і сезонні:

а) постійні – перевезення  на протязі цілого року;

б) сезонні – періодично повторюються в потріб6ний час року.

  1. По організаційному принципу – централізовані і децентралізовані.


 

 

 

 

Автомобільний транспорт  має чимало переваг порівняно  з іншими видами

транспорту : можливість доставки вантажів від постачальників безпосередньо до споживачів без проміжних додаткових перевантажень,високу рухомість і маневреність , значну технічну швидкість доставки  вантажів і пасажирів , порівняно  менші капіталовкладення  для організації перевезень , відносно невисоку вартість перевезень на короткі відстані.

 Важливу роль в  переміщенні вантажів відіграє  швидкість доставки від відправника  до одержувача. Підвищення швидкості  доставки – важливий фактор  для покращення продуктивності.

Автомобільний транспорт  являє собою сукупність шляхів сполучень, засобів перевезення , технічних пристроїв , механізмів і засобів управління.

Засобами перевезення (рухомим складом) являються автомобілі, автомобілі-тягачі, причепи і напівпричепи транспортного призначення, різні  пристрої для перевезення вантажів і пасажирів. Шляхами сполучень є автомобільні дороги і магістралі.

До технічних пристроїв  в споруд відносять гаражі, авторемонтні заводи, станції технічного обслуговування і інші.

Рухомий склад автомобільного транспорту постійно вдосконалюється, суттєво збільшується вантажність і місткість транспортних засобів,підвищується потужність тягових двигунів , поліпшується структура парку рухомого складу , підвищується рівень комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних робіт.

  

1.Загальний  розділ

                    1.1 Завдання автомобільного транспорту

Основними задачами автомобільного транспорту є своєчасне ,якісне і  повне забезпечення потреб народного  і населення в перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи.

 

                     1.2 Основна тема курсового

На сучасному етапі  розвитку підприємства,приватного бізнесу  необхідність в перевезенні будівельних  матеріалів на об’єкти є періодично потрібними.

В залежності від замовлень на дані перевезення і вдосконалення  їх організації , покращення техніко-економічних показників розробляється дана тема.

Необхідність в розробці даної  теми є ,тому ,що є ряд невирішених  питань, які можна вирішити в процесі  проектування:

 • провести вибір оптимального рухомого складу, що забезпечить перевезення з меншими витратами,
 • розробити графіки руху рухомого складу на маршрутах,
 • зменшити довжину  нульових пробігів і порожніх пробігів автомобіля,
 • перехід на екологічно чисте паливо( стиснений чи зріджений газ).

 

Здійснення поставлених  завдань дасть можливість значно підвищити продуктивність праці на автомобільному транспорті і знизити витрати, пов’язані з автомобільними перевезеннями.

Це наблизить до більш ефективного  використання коштів , а також розширити  сферу застосування даного виду транспорту.

 

 

 


                                       

 

 

 

 

 

 


                               2.Дослідницький розділ

           2.1 Характеристика  проектуючи перевезень

Проектуючі перевезення  здійснюються з пунктів А1,А2,А3 до пунктів В1,В2,В3,В4,В5.

В пункті А1 виробляють камінь ,який потрібний для будівельних організацій.

В пункті А2 добувають пісок  .Пункт  працює 6 днів на тиждень,

В пункті А3 добувають щебінь .

Усі перевезення здійснюються на дорогах  першого класу.

                          

                                    2.2 Характеристика вантажів

Камінь ,який добувають  в пункті А1,відноситься до штучних  вантажів

.Застосовується для  будівництва різних приміщень  .Перевозиться бортовими автомобілями  і самоскидами .Рекомендується  навантаження з використанням  робочої сили.

      Пісок який добувають в пункті А2,Відносять до сипучих вантажів.  Застосовується при будівництві дороги,пісок навантажують насипанням.  Для перевезень застосовують автомобілі самоскиди.

      Щебінь ,який добувають в пункті А3,відноситься до насипних вантажів .Використовується на будівництві у складі бетонної суміші,необхідної для

Закладання фундаменту приміщення .Рекомендується перевозити автомобілями-самоскидами для зручного розвантаження,завантаження здійснюється за допомогою завантажувальних механізмів.

 

       

 

 

                     

 

                       

 

 

 

 

 

                            2.3 Дорожні і кліматичні умови

 

Тернопільщина розташована  на Подільській височині, яка має  горбисту поверхню .Територія краю переважно нахилена на південь ,крім північної.

Клімат помірно-континентальний.


Тернопільська область  знаходиться у глибині материка і тому на її клімат значний вплив  мають континентальні повітряні  маси,які несуть суху погоду. Узимку на територію проникають вітри сибірського антициклону ,які приносять холодну погоду. На весні і на початку осені на територію

області проникає континентальне повітря що приносить похолодання. На території області чітко виділяються пори року. Кожна з них має свої особливості. Зима настає тоді, коли середньодобова температура опускається нижче від позначки 0°С. На Тернопільщині вона коротка і м'яка, з частими відлигами. Зима найдовша в центральних і східних районах (до 112 днів), найкоротша на заході та в низовинних ділянках на півночі (до 104 днів). Кількість днів зі сніговим покривом досягає 80-90. Відлиги і різкі коливання температур взимку і на початку весни нерідко наносять шкоду озимим культурам.  
   Весна в області починається із другої декади березня, після переходу середньодобової температури через 0°С, і триває до останньої декади травня, після переходу середньодобової температури через 15°С. Погода навесні дуже мінлива: нерідко тепло раптово змінюється різким похолоданням і навпаки. Повторні похолодання у квітні і травні, викликані вторгненням на територію області північних вітрів, призводять до заморозків. Весна закінчується тоді, коли цвітуть конвалії та акації.  
   Літо в області починається в кінці травня і триває до другої декади вересня. Найдовше воно в південно-східній частині області, а найкоротше — у центральній.

 

 У першій половині  літа часто бувають короткочасні  зливи, велика кількість опадів. Іноді випадає град, який супроводжується  сильними вітрами, що завдає  неабиякої шкоди 

сільськогосподарським культурам. Закінчується літо достиганням  ожини.  
   

Осінь триває з вересня до кінця листопада. Перша її половина відзначається погожими сонячними днями. Перші заморозки починаються в середині жовтня. Уже наприкінці осені подекуди випадає сніг і на дорогах буває ожеледиця.


Середня температура повітря коливається від −5 °C в січні до +19 °C в липні. Середньорічна кількість опадів становить 520—600 мм. Усі пори року перебувають під впливом циклонів,які формуються над атлантичним морем . 

На території області  бувають кліматичні явища , які негативно впливають на розвиток сільськогосподарських культур. До них належать заморозки, зливи, град тощо. Заморозки є особливо небезпечними пізньої весни та ранньої осені, бо призводять до вимерзання посівів. Найчастіше вони бувають у північній та центральній частинах області, куди проникає холодне арктичне повітря. Вимерзання посівів озимих культур спостерігається в окремі зими, коли сніговий покрив відсутній, а температура повітря доволі низька.

Информация о работе Вдосконалення організації перевезень будівельних матеріалів