Іноземні інвестиції в Україні

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2013 в 19:53, курсовая работа

Краткое описание

Україна також серед них. І це не тому, що в неї маленький промисловий потенціал або ж нема кваліфікованих кадрів. То ж чому? І чому взагалі інвестування настільки важливо, що уряд України встановив податкові пільги для іноземних інвесторів.
Чи є інвестування корисним чи, навпаки, шкідливим явищем та чому?
Інвестиційний клімат в Україні зараз бажає кращого, проте має тенденцію до зростання кількості інвестицій. Київщина один з найбільш інвестиційно привабливих регіонів України. Інвестиції у область цього року склали 1 мільярд 700 мільйонів доларів, що в перерахунку на кожного мешканця виходить приблизно по одній тисячі доларів – це один з найбільших показників в державі.

Оглавление

Вступ
1. Теоретичні основи аналізу іноземних інвестицій
1.1. Сутність та класифікація іноземних інвестицій
1.2. Необхідність і значення іноземних інвестицій в економіці України
2. Аналіз стану іноземного інвестування в Україні
2.1. Динаміка та напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку України
2.2. Чернігівщина в іноземному інвестуванні
3. Шляхи покращення іноземного інвестування в Україні
Висновки
Список використаної літератури

Файлы: 1 файл

КУРСОВА.doc

— 225.00 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

 

Кафедра економічної теорії

 

 

Іноземні інвестиції в  Україні

 

 

Курсова робота з дисципліни:

 

 "Політична економія"

 

 

 

 

 

                                    

                                                      

                                    Чудновець Олени Ігорівни

                                                                     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    Науковий керівник                                

                                                                           

 

 

 

 

 

Чернігів - 2011

План

Вступ

1. Теоретичні основи аналізу іноземних інвестицій

1.1.    Сутність та класифікація іноземних інвестицій

1.2.    Необхідність і значення іноземних інвестицій в економіці України

2. Аналіз стану іноземного інвестування в Україні

2.1.    Динаміка та напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку України

2.2.    Чернігівщина в іноземному інвестуванні

3. Шляхи покращення іноземного інвестування в Україні

Висновки

Список  використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Проблема  інвестування зараз дуже гостро стоїть у більшості країн світу. Україна  також серед них. І це не тому, що в неї маленький промисловий  потенціал або ж нема кваліфікованих кадрів. То ж чому? І чому взагалі  інвестування настільки важливо, що уряд України встановив податкові пільги для іноземних інвесторів. 
Чи є інвестування корисним чи, навпаки, шкідливим явищем та чому? 
Інвестиційний клімат в Україні зараз бажає кращого, проте має тенденцію до зростання кількості інвестицій. Київщина один з найбільш інвестиційно привабливих регіонів України. Інвестиції у область цього року склали 1 мільярд 700 мільйонів доларів, що в перерахунку на кожного мешканця виходить приблизно по одній тисячі доларів – це один з найбільших показників в державі.

     Більш ніж 40% респондентів, опитаних  фахівцями Інституту реформ, очікують  у 2011 році поліпшення інвестиційного  клімату України, останні експерти  мають більш песимістичний настрій.  По даним Інституту, прямі іноземні  інвестиції в Україну по стану на 01.01.2011 досягли 42977,7 тис.дол.США.  Найбільші інвестиції в України були здійснені нерезидентами із США станом на 01.01.2011 з Кіпру (37,5%), Великобританії (9,4%), Швеції (18,2%), Кореї (16,0%).

    Щодо Чернігівської області , то можна сказати що  загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку Чернігівської області, на 1 січня 2010 р. склав 87,4 млн.дол. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу становив 79 дол.США. Інвестиції надійшли з 32 країн світу. Половина загального обсягу інвестицій належить інвесторам із Німеччини.  До вісімки найбільших інвесторів економіки області також входять: Польща, Кіпр, Британські острови, Литва, Італія, Росія та Сполучене Королівство.  Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 80,1% загального обсягу прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 71,7%. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, хімічну та нафтохімічну промисловість. Станом на 1 січня 2010 р. за обсягами вкладеного капіталу провідне місце (71,5% загального обсягу) продовжують утримувати міста Прилуки та Чернігів.

    Що саме призвело до цього та  що таке є інвестиції, яке визначення має цей термін?     Спробуємо знайти відповідь на ці питання.

 

 

 

 

2. Поняття та класифікація іноземних інвестицій

 

2.1. Поняття сутність та класифікація іноземних інвестицій

 

Іноземні інвестиції - це всі види цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти підприємництва чи інші види діяльності для одержання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Інвестування може здійснюватися іноземними інвесторами у вигляді іноземної валюти, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, цінних паперів, прав інтелектуальної власності та майнових прав, прав на господарську діяльність, платних послуг, в іншому вигляді, що не суперечить українському законодавству. Сучасна світова економіка не може успішно розвиватися без іноземних інвестицій. Багато країн світу активно інвестують свої засоби в економіку інших країн, одержуючи визначений доход і розвиваючи окремі галузі народного господарства цих країн. Досить важлива роль іноземних інвестицій для нашої країни, тому що створюються сприятливі умови на базі отриманих кредитів обновляти і розвивати всі необхідні галузі народного господарства, підвищити ефективність виробництва і випускати конкурентоздатні товари. Без інвестицій неможливе сучасне створення капіталу, забезпечення конкурентоздатності товаровиробників на зовнішніх і внутрішніх ринках. Процеси структурного і якісного відновлення світового товаровиробництва і ринкової інфраструктури відбуваються винятково шляхом і за рахунок інвестування. Чим інтенсивніше воно здійснюється, тим швидше відбувається відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення.

Іноземні  інвестиції стають одним з вирішальних  факторів всієї економічної політики багатьох держав. Без них не вдається швидко переборювати економічні кризи  і виходити на рубежі економічного росту, забезпечувати приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури, підвищення оплати праці до рівня стимулювання його високої продуктивності і ринкової платоспроможності, що виступає могутнім каталізатором загальноекономічного підйому і прогресивних зрушень.

Іноземне  інвестування відбувається при наявності  двох головних факторів: спонукальних мотивів і регулювання. Кожен  процес вкладення засобів здійснюється і розвивається в специфічних  і багато в чому неповторних внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних і політичних умовах.

Щодо  класифікації іноземних інвестиції, то по своїм характеру і формам іноземні інвестиції можуть бути різними.

      

 

  Отже, іноземні інвестиції можна класифікувати за такими критеріями:

1. за типом інвестованих активів:

- іноземна  валюта

- національна  валюта України 

- цінні  папери (акції,облігації)

- грошові  вимоги  та права на них

- майно(рухоме  і нерухоме)

- права  інтелектуальної власності

- права  на здійснення господарської  діяльності

- інші  активи(не заборонені законодавством)

 

2. За формою власності:

- державні (засоби з держбюджету, що направляються за рубіж або приймаються відтіля за рішенням або безпосередньо урядів, прикладом є позики, позички,дарунки)

- приватні (інвестиції, що надають приватні фірми, компанії або громадяни однієї країни відповідним суб'єктам іншої країни)

- міжнародних  організацій

- недержавних  організацій

- змішані

 

3. За метою інвестування:

- досягнення  фінансової мети (отримання процентів за користування кредитом та іншими формами позикового капіталу)

- досягнення  підприємницької мети (встановлення контролю над підприємством та отримання інформації про його діяльність)

- досягнення  іншої мети (встановлення впливу на суверенний об’єкт,санація міждержавних економічних зв’язків)

4. За формою інвестування:

- придбання  частки існуючих українських  підприємств

- створення  спільних підприємств з українськими  суб’єктами господарської діяльності

- придбання  рухомого або нерухомого майна  в Україні

- придбання  в Україні цінних паперів та  нематеріальних активів, що дають можливість контролю

-  придбання прав на користування  землею та природними ресурсами  в Україні

- придбання  прав на користування землею  та природними ресурсами в  Україні

- угоди  про спільну господарську діяльність  та розподіл продукції

- інші  не заборонені законодавством  форми

 

 

5. За величиною:

- малі (до 10 тис.дол.)

- середні  (до 100 тис.дол.)

- великі (більше 100 тис.дол.)

 

6. За формою оформлення:

- явні  інвестиції (юридично правильно оформлено вкладення капіталу)

- приховані  інвестиції (оформлені у вигляді інвестиційного перетоку капіталу)

- «чорні  інвестиції» (кошти, отримані незаконно, походження яких не прослідковується )

 

 

7. За ступенем повернення:

- інвестиції, що повертаються (кредити, позики)

- ризикові (частка у власності капіталу)

- інвестиції, що не повертаються (технічна допомога міжнародних організацій)

 

8. За ступенем контролю:

- прямі (безпосереднє вкладення коштів інвестором в об'єкти інвестування.)

- портфельні (інвестування, опосередковане іншими особами)

 

9. за джерелом вкладення:

- первинні (інвестиції які вкладаються іноземним інвестором в об’єкт інвестування приймаючої країни вперше)

- реінвестиції (активи, отримані іноземним інвестором у результаті господарської діяльності на території приймаючої країни у вигляді доходів)

 

10. За геополітичною спрямованістю:

- розвинені  країни

- країни, що розвиваються

- інтернаціональні

 

11. За формами державних гарантій:

- гарантії  від зміни законодавства 

- гарантії  щодо незаконних дій державних органів та інших службових осіб

- гарантії  у разі припинення інвестиційної  діяльності

- гарантії  переказу прибутків, одержаних  внаслідок здійснення іноземних  інвестицій

- інші  гарантії

 

Таким чином, існують різні форми іноземних  інвестицій. Перш, ніж вибрати ту або іншу форму вкладення капіталу, іноземні інвестори повинні бути упевнені в тім, що країна реципієнт має сприятливий інвестиційний клімат, що визначається рівнем політичної й економічної стабільності, інвестиційною політикою, стійкістю грошової одиниці й інших факторів.

Найбільший інтерес викликають на сьогодні країни, що розвиваються. Тому що економіка більшості цих країн знаходиться в стані триваючого швидкого росту, а багато ринків, наприклад, фондові, не є високорозвиненими, то інвестиції будуть мати високу прибутковість.

 

 

 

2.2.    Необхідність і значення іноземних інвестицій в економіці України

    В умовах перебудови української  економіки гострою проблемою  є потреба у великих іноземних інвестиціях. У більшості країн світу (США, Німеччині, Франціі, Великобританії, Північній Кореї) каталізатором інвестиційної  активності став саме іноземний капітал, який відіграв активну роль у розвитку й перебудові їхніх економік. Україні варто використати цей досвід для залучення на взаємовигідних умовах прямих іноземних інвестицій із метою розв’язання завдань структурної трансформації, розвитку імортнозамінних виробництв і поступового нарощування експортного потенціалу.

   Звичайно, економіка України може виходити з кризового стану і структурно перебудовуватись за рахунок власних резервів, але за оцінкою деяких спеціалістів термін такого виходу може становити близько двадцяти років. Було б нерозважливо не враховувати багатий світовий досвід і не використовувати прямі іноземні інвестиції для підтримки життєво важливих господарських структур. Залучення іноземних інвестицій відіграє важливу роль і в структурі пріоритетів української економіки.

  Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних перетворень.  Основною метою цього процесу є насичення інвестиційними потоками пріоритетних напрямів розвитку економіки держави для повного її функціонування.

    Іноземні інвестиції є сьогодні  тим ресурсом, який найбільше  сприяє підвищенню ефективності  функціонування українських підприємств,  а відтак і розвитку відповідних  територій та міст, поліпшенню соціального захисту громадян. Потреба України в іноземних інвестиціях зумовлена трьома головними причинами. По-перше, надзвичайно низькою інвестиційною активністю власних товаровиробників і підприємств. В умовах тривалої кризи процес внутрішнього капіталовкладення останніми роками практично майже зупинився. По-друге, гострою необхідністю технічної і технологічної модернізації як самого виробництва, так і всієї ринкової та соціальної інфраструктури шляхом імпорту сучасних технологій, машин і устаткування. По-третє, потребами впровадження в усі сфери господарського життя сучасного менеджменту і маркетингу як атрибутів ринкової системи.

   За деякими розрахунками, потреба української економіки в іноземних інвестиціях становить близько 40 млрд дол. В галузевому розрізі іноземні інвестиції спрямовуються в першу чергу у: харчову промисловість (21%), внутрішню торгівлю (16%), фінансову сферу (8,5%), машинобудування і металообробку (8%), хімічну промисловість (7%), будівництво (4%). Найбільші обсяги інвестицій в Україну припадають на США, Кіпр, Нідерланди, Росію.

      Для стимулювання вкладання іноземного  капіталу в пріоритетні галузі  економіки парламент України  прийняв Програму заохочення  іноземних інвестицій в Україні.  Нею визначено пріоритетні сфери для іноземного інвестування, в яких іноземні інвестори можуть отримати додаткові податкові, митні, кредитні пільги та страхові гарантії. Таких пріоритетних сфер 30, серед них:

Информация о работе Іноземні інвестиції в Україні