Аналіз непродуктивних витрат та розробка заходів для їх запобігання

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2013 в 08:22, реферат

Краткое описание

Управління витратами на підприємстві припускає наявність механізму, що забезпечує можливість правильного визначення планових значень, точного визначення поточних фактичних значень, можливість оперативного впливу на процес формування фактичних значень керованих показників.
Використовувані в цей час методики планування й обліку витрат сформовані в умовах планової економіки, коли мети складання планових витрат, вимоги до якості, ступеню деталізації витрат у процесі їхнього планування були інших.

Оглавление

Вступ 3
1. Поняття та сутність управління витратами 4
2. Аналіз непродуктивних витрат та його значення 10
3. Шляхи мінімізації непродуктивних витрат 13
Висновки 19
Використана література 21

Файлы: 1 файл

Аналіз непродуктивних витрат та розробка заходів для їх запобігання..doc

— 103.50 Кб (Скачать)

Ефективне керування витратами  припускає наступні переваги підприємства і його продукції на ринку:

 • якісна й реальна інформація про собівартість продукції;
 • виробництво конкурентної продукції за рахунок більше низьких витрат, і як слідство, можливість реалізувати її в певному (конкурентному) діапазоні цін;
 • можливість об'єктивної оцінки діяльності кожного підрозділу підприємства з фінансової позиції;
 • можливість прийняття ефективних й обґрунтованих управлінських рішень.

Для розвитку організаційно-технологічної  бази промислових підприємств та  підвищення рівня їх конкурентоспроможності, необхідна розробка теоретичної  бази та методичних інструментів, націлених на оперативне виявлення та подолання непродуктивних витрат часу та інших видів ресурсів під час виконання робіт по виготовленню продукції.

Розглянута концепція безперервного  вдосконалення виробничих систем дозволяє підприємствам створити цілісний механізм, спрямований на виявлення силами персоналу технічного рівня резервів виробничих систем, шляхом об’єднання розрізнених заходів з раціоналізації організаційно-технологічних рішень, надання їм сталого ітеративного характеру, та спрямування їх на виявлення і скорочення непродуктивних витрат всіх видів ресурсів під час виконання робіт.

 

 

 

 

Використана література

 1. Бакаєв М.И., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності. - М.: Фінанси і статистика, 2001р. - 336с.
 2. Баканів М.И. Економічний аналіз: ситуації, тести, приклади і задачі.: Навчальний посібник. – М.: «Фінанси і статистика»,2005р. - 656с.
 3. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. -  М.: ИКФ Омега-Л, Высш.шк., 2002. – 528 с.
 4. Голов С. Ф. Управлінський облік – К.: Лібра, 2003. - 704 с.
 5. Давидович І. Є. Управління витратами: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с., с. 162-164
 6. Ісаєнко Ю.В. Організаційні підходи до скорочення непродуктивних витрат в будівництві. – КДТУБА, Київ, 2008.
 7. Ісаєнко Ю.В. Система обліку витрат робочого часу в будівництві// Науково-технічний журнал „Техніка будівництва”. – Вип. 20.-- К.: Академія будівництва України, КНУБА, 2007. – С.109-112.
 8. Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. ф-тів вищ. навч. закл.. — К. : Видавничий дім "Скарби", 2007. — 336с.
 9. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. - 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2005.- 662с.

Информация о работе Аналіз непродуктивних витрат та розробка заходів для їх запобігання