Analiza economico-finaciara a efes vitanta moldova brewery

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Июня 2013 в 20:39, курсовая работа

Краткое описание

Patrimoniul- reprezintă bunurile deținute de întreprinderea sau averea ei.Este formată din:active pe termin lung și active curente.
Pentru studierea structurii patrimoniului întreprinderii se foloseşte metoda de examinare a informaţiei din Rapoarte financiare ca analiza pe verticală. Această metodă cuprinde calcularea ponderii (cotei) fiecărui element component în totalul activelor. În acest caz, în calitate de criteriu de grupare a activelor serveşte de obicei natura, adică conţinutul economic al componentelor patrimoniului reflectate pe posturile din activ al Bilanţului contabil.

Файлы: 1 файл

analiza Ouatu alexei.docx

— 322.02 Кб (Скачать)

Concluzii:Din datele tabelului 2.14 rezultă că rentabilitatea activelor la Efes Vitanta Moldova Brawerym  are un potential de a scade fata de anul precedent ce demonstreaza ccercetarea efectuata, in anul precedent rentabilitatea activelor constituea 15,28% la sfirsitul perioadei de gestiune cu 17,008% mai putin ce demonstreaza  o utilizare neeficiena a activelor sale.

 Nivelul rentabilităţii activelor poate creşte sau reduce fie prin majorarea sau micşorarea nivelului rentabilităţii vânzărilor, fie pe seama accelerării ori încetinirii rotaţiei activelor. Astfel, rezultă că nivelul rentabilităţii activelor este determinat de influenţa următorilor factori:

  • modificarea rentabilităţii venitului din vânzări;
  • modificarea numărului de rotaţii ale activelor

 

Calculul influenţei factorilor la devierea nivelului rentabilităţii activelor poate fi efectuat prin metoda substituţiilor în lanţ sau varietăţilor ei.

Tabelul 2.15

Calculul influenţei factorilor la devierea nivelului rentabilităţii activelor

Indicatori

Anul precedent

Anul de gestiune

Abaterea absolută

Inclusif  din modificarea

Rentabilităţii VV

Nr. De rotaţii ale activelor

1

2

3

4=3-2

5

6

Venituri din vînzări, lei

630,436,889

328,291,249

-302,145,640

   

Profitul pînă la impozitare, lei

262,636,588

129,054,658

+1381,262

   

Valoarea medie a activelor, lei

810,770,729

838,998,838.5

+28228109.5

   

Rentabilitatea veniturilor din vînzări,%

41,65

39,31

-2,34

   

Numărul de rotaţii ale activelor totale,ori

0,77

0,39

-0,38

   

Rentabilitatea activelor,%

32,39

15,38

-17,008

-2,34*0,77=-1,80

-0,38*39,31=-14,93


Concluzii:Din calculele efectuate în tabelul 2.15 rezultă că nivelul rentabilităţii activelor în anul de gestiune, faţă de cel precedent, a scazut cu 17.008 puncte procentuale. Acesta scadere a determinat o deminuare a rentabilitati  venitului din vinzari cu 2,34% ce a adus la o scadere a rentabilitati a venitului din vinzari cu 1,80%. Scaderea numarului de rotatii a activelor totale cu 0.38 ori a conditinat o scadere a rentabilitati activelor cu 14,93%.

 

 

 

2.5.Analiza fondului de rulment net

Una din condiţiile fundamentale ale activităţii reuşite a întreprinderii o constituie atingerea şi menţinerea echilibrului financiar dintre patrimoniul şi sursele de finanţare a activelor. Asigurarea echilibrului financiar are o mulţime de aspecte, dintre care cel mai important presupune concordanţa dintre activele curente şi sursele de acoperire a lor.

• Fondul de rulment net este depăşirea mărimii activelor curente asupra datoriilor pe termen scurt, adică:

Fond de rulment net = Active curente - Datorii pe termen scurt

• Fondul de rulment net este o parte a capitalului permanent, îndreptat spre finanţarea activelor curente, adică:

Fond de rulment net = Capital permanent - Active pe termen lung

Tabelul 2.16

Calculul fondului de rulment net (în mii  lei)

Indicatori

La începutul anului de gestiune

La sfîrşitul

anului de gestiune

Abaterea absolută

Prima variant de calcul

Active curente

302,277,104

373,206,029

+70,928,925

Datorii pe termen scurt

59,706,735

88,254,422

+28,547,687

Fondul de rulment net

275,394,705

284,951,607

9,556,902

A doua variant de calcul

Capitalul propriu

539,201,541

594,700,469

+55,498,928

Datoriile pe termen lung

207,986,915

188,147,595

-19,839,320

Capitalul permanent

747,188,456

782,848,264

+35,659,808

Active  pe termen lung

504,618,087

497,896,457

-67,21,630

Fondul de  rulment net

242,570,369

284,951,607

+42,381,238


 

    Concluzii:Din calculele efectuate în tabelul 2.16 rezultă că atât la sfârşitul, cât şi la începutul anului de gestiune Efes Vitanta Moldova Brawerym dispune de un fond de rulment net pozitiv.

 

 

 

 

 


Информация о работе Analiza economico-finaciara a efes vitanta moldova brewery