Технічного обслуговування (ТО) і ремонту легкових автомобілів

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2015 в 18:12, курсовая работа

Краткое описание

Найважливішими напрямами вдосконалення технічного обслуговування (ТО) і ремонту легкових автомобілів, що належать населенню, є:
- підвищення рівня автоматизації та механізації виробничих процесів;
- застосування прогресивних технологічних процесів, заснованих на агрегування типових операцій;
- зниження трудомісткості ТО і ТР за рахунок збільшення міжремонтних пробігів;
- вдосконалення організації матеріально-технічного постачання;
- підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і зниження трудомісткості галузі;
- освоєння сучасних форм обслуговування;

Оглавление

Введення
1. Технологічне обгрунтування
2. Технологічна частина
2.1 Розрахунок періодичності ТО відповідного виду
2.2 Коригування міжремонтного пробігу
2.3 Коригування трудомісткості ТО і ТР
2.4 Визначення кількості ТО і ремонту за цикл
2.5 Визначення коефіцієнта технічної готовності
2.6 Визначення коефіцієнта переходу від циклу до року
2.7 Визначення ТО і ремонтів за рік
2.8 Визначення добової виробничої програми
2.9 Визначення річних обсягів робіт з ТО і ТР
2.10 Таблиця розподілу трудомісткості ТО і ТР за видами робіт
2.11 Розрахунок чисельності виробничих робітників
2.12 Розрахунок зони ТР
2.13 Розрахунок вентиляції і освітлення
3. Конструкторська част
4. Загальна частина
4.1 Організація праці на об'єкті проектування
4.2 Режим праці і відпочинку
4.3 Техніка безпеки на об'єкті проектування
4.4 Вимоги до пожежної безпеки на об'єкті проектування
4.5 Охорона навколишнього середовища на об'єкті проектування
Список джерел

Файлы: 1 файл

курсова ходов част.docx

— 44.17 Кб (Скачать)

МІСТ

 

Завдання на проектування

Введення

1. Технологічне обгрунтування

2. Технологічна частина 

2.1 Розрахунок періодичності  ТО відповідного виду 

2.2 Коригування міжремонтного  пробігу 

2.3 Коригування трудомісткості  ТО і ТР 

2.4 Визначення кількості  ТО і ремонту за цикл 

2.5 Визначення коефіцієнта  технічної готовності 

2.6 Визначення коефіцієнта  переходу від циклу до року 

2.7 Визначення ТО і ремонтів  за рік 

2.8 Визначення добової  виробничої програми 

2.9 Визначення річних обсягів  робіт з ТО і ТР 

2.10 Таблиця розподілу  трудомісткості ТО і ТР за  видами робіт 

2.11 Розрахунок чисельності  виробничих робітників 

2.12 Розрахунок зони ТР 

2.13 Розрахунок вентиляції  і освітлення 

3. Конструкторська част

4. Загальна частина 

4.1 Організація праці на  об'єкті проектування 

4.2 Режим праці і відпочинку 

4.3 Техніка безпеки на  об'єкті проектування 

4.4 Вимоги до пожежної  безпеки на об'єкті проектування 

4.5 Охорона навколишнього  середовища на об'єкті проектування 

Список джерел

 

ВСТУП

 

У Нині автомобільна промисловість в нашій країні розвинена досить непогано. Але її стан з кожним роком погіршується через збільшення чисельності ввозяться в Росію імпортних автомобілів. У зв'язку з цим, скорочується кількість автотранспортних підприємств і погіршується їх економічний стан. Незважаючи на це, парк легкових автомобілів, що належать населенню, все одно продовжує зростати. Однак процес автомобілізації не обмежується тільки збільшенням автомобільного парку, так як швидкі темпи розвитку автотранспорту зумовили певні проблеми, для вирішення яких потрібно науковий підхід і значні матеріальні витрати. Основними з них є збільшення пропускної спроможності вулиць, будівництво доріг та їх благоустрій, організація стоянок та гаражів, торгових підприємств з продажу автомобілів і запасних частин, забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, будівництво нових автотранспортних підприємств, станцій технічного обслуговування автомобілів, складів.

Високі темпи зростання парку автомобілів, що належать громадянам, ускладнення їх конструкцій, збільшення числа осіб, некомпетентних у питаннях обслуговування належних їм транспортних засобів, інтенсифікація руху на дорогах і інші фактори зумовили створення по суті нової галузі промисловості- Автотехобслуговування. Ця галузь входить в рамки традиційних уявлень про сфері побутового обслуговування в силу специфічних особливостей, пов'язаних з експлуатацією автомобіля, і разом з тим за характером надаваних послуг близька до неї.

Для економічного і соціального розвитку нашої країни необхідно збільшити обсяги і види послуг, пов'язаних із зростанням кількості транспортних засобів, що належать населенню, розширення мережі станцій технічного обслуговування, будівництво кооперативних гаражів і упорядкованих стоянок для цих транспортних засобів. Також наголошується необхідність при вирішенні зазначених та інших господарських завдань ширше застосовувати інтенсивні методи розвитку, поряд з введенням в експлуатацію нових об'єктів, ефективно використовувати існуючу виробничо-технічну базу шляхом впровадження досягнень науково-технічного процесу (НТП).

Система Автотехобслуговування в даний час має досить потужний виробничий потенціал для успішного вирішення більшості поставлених перед нею завдань. Подальше зміцнення цієї системи має передбачати не тільки введення в експлуатацію нових об'єктів, а й інтенсифікацію виробництва, зростання продуктивності праці і фондовіддачі. Поліпшення якості послуг необхідно досягти за рахунок прискорення темпів НТП на основі реконструкції діючих підприємств і широкого впровадження нової техніки і передової технології, раціональних форм і методів організації виробництва і праці, забезпечення запасними частинами, ефективного управління виробничою діяльністю та контролю якості робіт.

Найважливішими напрямами вдосконалення технічного обслуговування (ТО) і ремонту легкових автомобілів, що належать населенню, є:

- підвищення рівня автоматизації  та механізації виробничих процесів;

- застосування прогресивних  технологічних процесів, заснованих  на агрегування типових операцій;

- зниження трудомісткості  ТО і ТР за рахунок збільшення  міжремонтних пробігів;

- вдосконалення організації  матеріально-технічного постачання;

- підвищення ефективності  використання основних виробничих  фондів і зниження трудомісткості  галузі;

- освоєння сучасних форм  обслуговування;

- застосування нових більш  досконалих проектів при будівництві  та реконструкції автотранспортних  підприємств;

- впровадження систем  управлінням виробництва та якістю  послуг, розширення програми з  підготовки кадрів і виховної  роботи з ними;

- популяризація діяльності  системи Автотехобслуговування.

 

1. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

 

1.1 Характеристика автотранспортного  підприємства 

 

На підприємстві є автомобілі БелАЗ 548. Обліковий склад автомобілів 92. Середньодобовий пробіг 243 км. Категорія експлуатації V, при тепло-вологому кліматі.

Пробіг з початку експлуатації у відсотках:

До 0.25-21;

0.25-0.5-21;

0.5-0.75-21;

0.75-1.0-17;

1.0-1.25-20.

Режим роботи підприємства становить 365 днів.

 

1.2 Характеристика автомобіля 

 

Автомобіль БелАЗ 548, технічні характеристики: тип кузова - самоскид; тип двигуна дизельний, V-подібний; число циліндрів 12; потужність двигуна 420 кінських сил; колісна формула - 4 лютого.

Автомобіль БелАЗ (Білоруський Автомобільний завод) призначений для перевезення гірничої маси і сипучих вантажів на відкритих розробках корисних копалин при спорудженні великих промислових об'єктів по технологічних дорогах в різних кліматичних умовах.

У Нині завод випускає оновлені моделі автомобілів такі як БелАЗ 75404, 7540А, 7754А, 7540D, 7540Е. br/>

1.3 Коротка характеристика  об'єкта проектування 

 

Зона технічного ремонту ходової частини автомобіля призначена для усунення відмов і несправностей відмов шляхом виконання ремонтних операцій з часткової або повної розбиранням вузлів і агрегатів автомобіля або заміна їх на справні з оборотного фонду.

Роботи з ТР виконуються за потреби, яка встановлюється в період роботи лінії.

 

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

 

2.1 Коригування періодичності  ТО 

 

Коригування періодичності першого і другого технічного обслуговування L 1,2 , км, визначається за формулою

 

L 1,2 = L 1,2 Ч До 1 Ч До 3 Ч  К 3,

В 

де L 1,2 - нормативна періодичність ТО-1 і ТО-2, L 1 = 2000, L 2 = 10000 , км;

До 1 - Коефіцієнт коригування, враховує категорію умови експлуатації;

До 3 - коефіцієнт коригування, що враховує природно-кліматичні умови;

До 3 - коефіцієнт коригування, враховує агресивність середовища. br/>

L 1,2 = 2000ч 0.6Ч 1.0 Ч 1.0 = 1200,

L 1,2 = 10000ч 0.6Ч 1.0 Ч 1.0 = 6000.

 

Коригування періодичності ТО-1 за середньодобовим пробігу L 1с , км, здійснюється за формулою

 

L 1с = L 1 /l сс = nn Чl сс ,

 

Де L 1 - відкоригована періодичність ТО-1, км;

l сс - середньодобовий пробіг, км;

n, n - Кратність періодичності  ТО-1 до середньодобовим пробігу. p> L 1с = 1200/243 = 5,0 Ч 243 = 1215

Коригування періодичності ТО-2 по середньодобовим пробігу L 2с, км, здійснюється за формулою

L 2с = L 2 /l сс = nn Ч L 1с ,

 

Де L 2 - відкоригована періодичність ТО-2, км;

L 1с - періодичність ТО-1, відкоригована  за середньодобовим пробігу, км;

n, n - Кратність періодичності  ТО-2 до середньодобовим пробігу. p> L 2с = 6000/1215 = 5,0 Ч 1215 = 6075.

 

2.2 Коригування міжремонтного  пробігу 

 

Коригування міжремонтного пробігу L кр , км, здійснюється за формулою

 

L кр = L крср ЧК 1 Ч До 2 Ч До 3 Ч До 3 ,

 

де L крср - середнє значення міжремонтного пробігу, км;

До 1 - Коефіцієнт коригування, враховує категорію умови експлуатації;

До 2 - коефіцієнт коригування, що враховує модифікацію рухомого складу;

До 3 - коефіцієнт коригування, що враховує природно-кліматичні умови;

До 3 - коефіцієнт коригування, враховує агресивність середовища. p> Середній значення міжремонтного пробігу L крср , км, визначається за формулою

 

L крср = (% н Ч 0.8Ч% кр )/100 Ч L кр

В 

Де% н , % Кр - процентна кількість автобусів не пройшли і пройшли капітальний ремонт,%;

0.8 - зниження норми міжремонтного  пробігу до другого капітального  ремонту;

L кр - нормативний міжремонтний пробіг, км.

L крср = (80 Ч 0.8Ч 20)/100 Ч 145000 = 139200

L кр = 139200 Ч0.6Ч 1.00 Ч 1.1 Ч 1.0 = 91872

Коригування міжремонтного пробігу по середньодобовим пробігу L ВРХ , км, здійснюється за формулою

 

L ВРХ = L кр /L 2с = nn Ч L 2с ,

 

Де L кр - відкоригований міжремонтний пробіг, км;

L 2с - періодичність ТО-1, відкоригована  за середньодобовим пробігу, км;

n, n - Кратність міжремонтного  пробігу до середньодобовим пробігу. p> L ВРХ = 91872/6075 = 15 Ч 6075 = 91866.

 

2.3 Коригування трудомісткості  ТО і ТР 

 

Коригування трудомісткості технічного обслуговування t ео , 1, 2 автомобіля, чол. Ч ч., здійснюється за формулою

 

t ео , 1, 2 = t ео , 1, 2 Ч До 2 ЧК 5

 

де t ео , 1, 2 - нормативна трудомісткість ЄВ, ТО-1, ТО-2 автомобілі, чол. Ч ч.;

До 2 - Коефіцієнт коригування, що враховує модифікацію рухомого складу;

До 5 - Коефіцієнт коригування, що враховує розмір АТП. ​​p> t ео = 1.2 Ч 1.0 Ч 1.15 = 1.38,

t ео = 13.7Ч 1.0 Ч 1.15 = 15.57,

t ео = 67.2 Ч 1.0 Ч 1.15 = 77.28

Коригування трудомісткості поточного ремонту t тр , чол. Ч ч., проводиться за формулою

 

T тр = T тр Ч До 1 ЧК 2 Ч До 3 ЧК 3 Ч До 4ср ЧК 5

 

Де t тр - нормативна питома трудомісткість поточного ремонту автобусів

До 1 - коефіцієнт коригування, враховує категорію умови експлуатації;

До 2 - Коефіцієнт коригування, що враховує модифікацію рухомого складу;

До 3 - коефіцієнт коригування, що враховує природно-кліматичні умови;

До 3 - коефіцієнт коригування, враховує агресивність середовища. p> До 4ср - середнє значення коефіцієнт коригування, що враховує зміну питомої трудомісткості ТР в залежності від пробігу з початку експлуатації;

До 5 - коефіцієнт коригування, що враховує розмір АТП. ​​p> Середній значення коефіцієнта К 4ср розраховується за формулою

 

До 4ср =% 1 Ч До 4 1 +% 2 Ч До 4 2 + % 3 Ч До 4 3 +% 4 Ч До 4 4 + % 5 Ч До 4 5 /100

 

Де% 1 ... % 5 - процентне співвідношення автобусів, що перебувають в певному інтервалі пробігу з початку експлуатації;

До 4 1 ... До 4 5 - значення коефіцієнта коригування До 4 в певному інтервалі пробігу з початку експлуатації.

До 4ср = 21ч 0.4 +21 Ч 0.7 + 21ч 1.0 + 17ч 1.2 + 20Ч 1.3/100 = 0.905

T тр = 24.0Ч 1.5Ч1.00Ч 0.9Ч1.0Ч 0.9Ч1.5 = 33.53

2.4 Визначення кількості  ТО і ремонтів за цикл 

 

Кількість капітальних ремонтів N КРЦ , од., визначається за формулою

 

N КРЦ = L ВРХ /L ВРХ 

В 

де L ВРХ - міжремонтний пробіг, відкоригований за середньодобовим пробігу, км;

N КРЦ = 91866/91866 = 1

Кількість ТО-2 за цикл N 2Ц , од., Визначається за формулою

 

N 2Ц = L ВРХ /L 2с -1

В 

Де L ВРХ - міжремонтний пробіг, відкоригований за середньодобовим пробігу, км;

L 2с - періодичність ТО-2, відкоригована  за середньодобовим пробігу, км.

N 2Ц = 91866/6073 - 1 = 14

Кількість ТО-1 за цикл N 1ц , од., Визначається за формулою

 

N 1ц = L ВРХ /L 1с - (N 2Ц + 1)

 

Де L ВРХ - міжремонтний пробіг, відкоригований за середньодобовим пробігу, км;

L 1с - періодичність ТО-2, відкоригована  за середньодобовим пробігу, км.

N 2Ц - кількість ТО-2 за  цикл, од 

N 2Ц = 91866/1215 - (14 + 1) = 60

Кількість ЄВ за цикл N ео , од., Визначається за формулою

N ео = L ВРХ /L сс

В 

Де L ВРХ - міжремонтний пробіг, відкоригований за середньодобовим пробігу, км;

L сс - Середньодобовий пробіг, км. p> N ео = 91866/243 = 378

 

2.5 Визначення коефіцієнта  технічної готовності 

 

Коефіцієнт технічної готовності б тг визначається за формулою

 

б тг = Д ЕЦ /(Д ЕЦ + Д рц )

 

де Д ЕЦ - Кількість днів експлуатації автобусів за цикл, дн.; p> Д рц - кількість днів простою автобусів в ТО і ТР, дн.

Кількість днів експлуатації автобусів за цикл Д ЕЦ , дн., визначається за формулою

 

Д ЕЦ = L ВРХ /L сс

 

Де L ВРХ - міжремонтний пробіг, відкоригований за середньодобовим пробігу, км;

L сс - Середньодобовий пробіг, км. p> Д ЕЦ = 91866/243 = 378

Кількість днів простою автобусів в ТО і ремонту Д рц , дн., визначається за формулою

 

Д рц = N КРЦ Ч Д кт + ((d то й тр Ч L ВРХ )/1000) Ч До 4ср

В 

Де N КРЦ - кількість капітальних ремонтів за цикл, од.; p> Д кт - Кількість днів простою автобусів в капітальному ремонті з урахуванням транспортування, дн;

d то і тр - питома простій автобусів в ТО і ТР на 1000 км пробігу, дн/1000км;

L ВРХ - міжремонтний пробіг, відкоригований за середньодобовим  пробігу, км;

До 4ср - середнє значення коефіцієнта коригування, що враховує зміну кількості днів простою автобусів в ТО і ТР у залежності від пробігу з початку експлуатації.

Кількість днів простою автобусів до капітального ремонту з урахуванням транспортування Д кт , дн., визначається за формулою

 

Д кт = (1.1 ... 1.2) Ч Д кр

 

Де 1.1 .. 1.2 - коефіцієнт, що враховує кількість днів транспортування;

Д кр - кількість днів простою автомобіля в капітальному ремонті, дн. p> Середній значення коефіцієнта коригування, що враховує зміну кількості днів простою автобусів в ТО і ТР у залежності від пробігу з початку експлуатації До 4ср визначається за формулою

 

До 4ср =% 1 Ч До 4 1 +% 2 Ч До 4 2 + % 3 Ч До 4 3 +% 4 Ч До 4 4 + % 5 Ч До 4 5 /100

 

Де% 1 ... % 5 - процентне співвідношення автобусів, що перебувають в певному інтервалі пробігу з початку експлуатації;

До 4 1 ... До 4 5 - значення коефіцієнта коригування До 4 в певному інтервалі пробігу з початку експлуатації.

Информация о работе Технічного обслуговування (ТО) і ремонту легкових автомобілів