Ремонт машин

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2012 в 15:13, курсовая работа

Краткое описание

Курсовий проект складається з двох розділів: розділу планування і технологічного розділу.
В розділі планування розраховано трудомісткість робіт на кабіно-бляхарській дільниці на заводі з ремонту тракторів Т-150К, розраховано і підібрано кількість робітників, основне і допоміжне устаткування, розроблено технологічний процес на дільниці і заходи з охорони праці і техніки безпеки.

Файлы: 1 файл

Курсовий проект з Ремонту машин.docx

— 86.15 Кб (Скачать)

                                                    ПЕРЕДМОВА

   Курсовий проект складається  з двох розділів: розділу планування  і технологічного розділу.

  В розділі планування розраховано  трудомісткість робіт на кабіно-бляхарській дільниці на заводі з ремонту тракторів Т-150К, розраховано і підібрано кількість робітників, основне і допоміжне устаткування, розроблено технологічний процес на дільниці і заходи з охорони праці і техніки безпеки.

   В технологічному розділі  розроблено технологічний процес  відновлення ведучої шестерні КПП трактора Т-150К при наявності дефектів які вказані в завданні. Розроблена маршрутна карта, операційні карти і карти ескізів. Розрахована собівартість ремонту деталі.

  В графічній частині розроблено  план кабіно-бляхарської дільниці на заводі з ремонту тракторів Т-150К і ремонтне креслення ведучої шестерні КПП.

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.РОЗДІЛ  ПЛАНУВАННЯ

1.1. Призначення дільниці.

    Дільниця призначена для виконання кабіно-бляхарських робіт при відновлені ведучої шестерні КПП трактора Т-150К. Виробнича програма зведена в таб. 1.1.

Таблиця 1.1.

№ З/П

Назва об’єкту ремонту

Виробнича програма, компл./рік

Вид ремонту

1.

Деталі  тракторів Т-150К

2220

капітальний


 

1.2. Режим роботи дільниці.

     На 2009 рік встановлюємо  п’яти денний робочий тиждень. Робота виконується в дві зміни.

   Число календарних робочих  днів в році , тривалість зміни (, відпустки , число святкових днів

, призначаємо  з врахуванням вимог Кодексу  закону праці України і зводимо  в таб. 1.2.

Таблиця 1.2.

2009

Режими роботи дільниці

           

365

104

10

8

4

24


 

Річні фонди часу

1) Номінальний фонд робітників

 

 год 

 

2) Дійсний  річний фонд часу робітників.

 

 год.

Де:   - дійсний річний фонд часу робітника, год.

          - тривалість відпустки, робочі дні

             - коефіцієнт, який враховує втрати робочого часу з поважних причин.

3) Номінальний річний фонд часу  устаткування.

 

 год.

4)Дійсний річний фонд часу  устаткування

 

 

Де: - коефіцієнт використання устаткування, який враховує його простої в ремонті, [1] c. 4.

5) Річний фонд часу робочого місця, год.

 

 

   Результати розрахунків  зводимо в таб. 1.3.

Таблиця 1.3.

Річні фонди  часу

Тривалість

, год.

Кількість змін

, год.

,

 

, год.

Зміни, год.

Відпустки, дні

8

24

2004

2

1770

3888

0,97

3888


1.3. Розрахунок річної  трудомісткості.

       Річна трудомісткість  дільниці визначається за формулою:

 

Де: - питома трудомісткість ремонту

        – програма

        - програмний коефіцієнт який враховує річну програму

 

 

 

Де: і   - мінімальний і максимальний коефіцієнти які відповідають максимальній і мінімальній програмам між якими знаходиться виробнича програма, [1] таб. 3

       Результат розрахунків К і   зводимо в таб. 1.4.

Таблиця 1.4.

Річна трудомісткість дільниці

N

         

K

 

220

2000

3000

0.8

0.87

9.5

0.855

18032


 

1.4. Розрахунок кількості виробничих робітників.

А) наявна кількість робітників

 

де, - коефіцієнт багато статичного обслуговування устаткування,  = 1 [1] с.19

 

 

Б) спискова кількість робітників

 

 

В) кількість допоміжних робітників

 

 

Г) кількість інженерно-технічних  робітників

 

 

   Результат розрахунків зводимо  в таб. 1.5.

Таблиця 1.5.

Розрахункова  і прийнята кількість робітників

Параметри

       

Розрахункові

11.915

10.52

0,1915…1,4298

0,72…0,92

Прийняті

17

15

2

2


 

1.5. Штатна відомість.

   Штатну відомість складаємо  за допомогою спискової кількості  виробничих робітників.

   При оформлені штатної  відомості робітники розділяються  за професіями і розрядами  з врахуванням робіт які виконуються  на дільниці і рекомендації  тарифно-кваліфікаційного довідника.

  Штатну відомість заносимо  в таб. 1.6.

Таблиця 1.6.

Штатна відомість

Назва дільниці

Професія

Кількість працюючих робітників

Всього

По змінах

По розрядах

1

2

1

2

3

4

5

Кабіно-бляхарська з ремонту КПП  тракторів Т-150К

Виробничі робітники

               

Слюсар

6

3

3

 

2

2

2

 

Рихтувальник

2

1

1

 

1

1

   

Електрозварю-вальник

2

1

1

   

1

1

 

Газозварюваль-ник

2

1

1

   

1

1

 

Всього

12

6

6

 

3

5

4

 

Допоміжні робітники

               

Різноробочі

1

 

1

 

1

     

І.Т.П.

1

1

     

1

   

Всього

14

13

12

 

7

11

8

 

Середній розряд робітників

 

Таблична  величина

 

 

 

 

 

Розбіжність

(

 

1.6. Розрахунок кількості  робочих місць.

     Розрахункова кількість  робочих місць:

 

Де,    m – кількість робітників, які одночасно працюють на робочому місці

          m = 1

 

1.7. Розрахунок і вибір  устаткування.

   1.7.1. Основне устаткування.

    До основного відносять  устаткування на якому виконуються  основні роботи,які специфічні  для даної дільниці.

   Кількість основного устаткування:

 

 

     Результати зводимо  в таб. 1.7.

Таблиця 1.7.

Кількість основного  устаткування

Параметри

         

Розрахункова

18032.76

3887.76

3887.76

4.64

4.64

Прийнята

18032

3888

3888

5

5


 

 

1.7.2. Допоміжне устаткування.

   До допоміжного відносять  устаткування і інвентар які  необхідні для забезпечення виконання  технологічного процесу на основному  устаткувані.

   Вибране основне і допоміжне  устаткування зводимо в таб. 1.8.

№ З/П

Назва обладнання

Модель

Кількість, шт.

Габаритні розміри

Площа підлоги,

Одиниці

Загальна

Основне устаткування

1

Верстак для бляхарських робіт

ОпГ-2933

2

201,2

2,4

4,8

2

Стенд для збирання і розбирання кабін

ОП-6269

1

3,032,25

6,82

6,82

3

Напівавтомат для зварювання у  газовому серидовищі

А-5479

1

0,80,6

0,48

0,48

4

Машина для точкового зварювання

МТП-50-7

1

1,670,47

0,78

0,78

5

Естакада для ремонту опірення

-

1

2,40,8

19,2

19,2


 

Допоміжне устаткування

6

Стелаж для деталей

ОРГ-1462-03-32

3

140,5

0,7

2,1

7

Верстак слюсарний на одне робоче місце

ОРГ-1468-03

2

1,20,8

0,96

1,92

8

Стіл для газозварювальних робіт

ОКС-7547

1

1,090,64

0,7

0,7

9

Випрямляч селеновий

ВС-300

1

0,560,72

0,43

      0,43

10

Щит для зварювальних робіт

1

         -

-

-

11

Підставка

ОРГ-1468

3

1,20,8

0,96

2,88

12

Контейнер для забракованих дет.

ОРГ-1598

2

1,51,0

1,5

3


                                                                                              Продовження таблиці 1.8.

№ З/П

Назва обладнання

Модель

Кількість, шт.

Габаритні розміри

Площа підлоги,

Одиниці

Загальна

13

Підставка для збирання і розбирання кабін

23200

1

1,8141,334

2,34

2,34

14

Верстак на 2 робочих місця

    ОРГ-1468

1

2,40,8

1,92

1,92


 

 

<

Информация о работе Ремонт машин