Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2012 в 22:58, курсовая работа

Краткое описание

Оскільки кава відіграє важливу роль в житті людей, великого значення набуває оцінка його якості, тому метою курсової роботи є вивчення товарознавчої характеристики кави. Завдання курсової роботи наступні:
1.Ознайомитися з хімічним складом і харчовою цінністю кави;
2.Вивчити чинники, що формують якість кави, а також процеси, що відбуваються при зберіганні;
3.Розглянути можливі способи фальсифікації кави;
4.Вивчити ринок кави і споживчі переваги;
5.Провести експертизу якості кави;
6.Вивчити органолептичні і физико-хімічні якості кави та кавових напоїв.

Оглавление

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 5
1.1 Загальні відомості про каву 5
1.2 Хімічний склад та харчова цінність кави та кавових напоїв 6
1.3 Чинники, що формують якість кави 9
1.3.1 Характеристика розчинної кави 10
1.3.2 Кавові напої 13
1.4 Товарознавча характеристика кави та кавових напоїв 14
1.4.1 Упаковка 14
1.4.2 Маркування 15
1.4.3 Умови зберігання 17
1.4.4 Фальсифікація кави та кавових напоїв 18
1.4.5 Особливості експертизи кави та кавових напоїв 21
1.5 Висновки з огляду літератури. Обґрунтування обраного напряму досліджень. 23
РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРиМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 24
2.1 Стан ринку кави та кавових напоїв України 24
2.2 Маркетингові дослідження стану ринку кави та кавових напоїв України 26
2.3 Аналіз асортименту кави, що реалізується в торгівельній мережі м. Харкова 27
2.4 Організація, об’єкти, предмети та методи дослідження 30
2.4.1 Оцінка якості за результатами експертизи упаковки та маркування 31
2.4.2 Оцінка якості за результатами органолептичної експертизи 32
2.4.3 Оцінка якості за результатами фізико-хімічної експертизи 33
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Файлы: 1 файл

Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова.doc

— 287.00 Кб (Скачать)
 

 

      СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 
  1. Алексеев  Н.С., Ганцов Ш.К., Кутянин Г.И. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров: Учебник для вузов. - М.: Экономика, 1988.
  2. Базилевич В.Д., Головко Л.С., Гражевська Н.І. Конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників – важлива складова економічної безпеки держави / Товарознавство – наука, практика та перспективи розвитку в умовах ринку : Матеріали м/н науково-практичної конференції 24-25.11.99.-К.: 1999.-156с.
  3. Герасимова В.А., Белокурова Е.С., Вытовтов А.А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Алкогольные и безалкогольные напитки, пиво; Чай, кофе, приправы, пряности; Табак; Экспертиза и фальсификация: учебник для вузов. - СПб: Питер. 2000. – 419 с.
  4. Гришко Е.С., Парфентьева Т.Н., Барышников В.И. Продовольственные товары. Товароведение, изд. 2-е переработ. М.: Экономика, 1978. 318 с.
  5. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами, учебное пособие. М.: Академия, 2008. – 240 с.
  6. Горфинкель В.Я., Швандар В.А., Дремова Л.А. Товароведение. Экспертиза. Стандартизация. Учебник М.: Юнити, 2008. – 239с
  7. ГОСТ 6805 „Кофе натуральный жареный. Общие технические условия”
  8. ГОСТ 29148 „Кофе натуральный растворимый. Технические условия”
  9. ГОСТ 17527-2003 „Упаковка. Термины и определения ”
  10. ГОСТ Р 52612-2006 (ИСО 3726:1983) Кофе растворимый. Определение массовой доли влаги при температуре 70о С и пониженном давлении
  11. Денисов Д.Д. Профессиональный кофе. Библия бариста: справ. Материал и учебное пособие для бариста. М.:ЗАО „Издательский дом „Ресторанные ведомости”, 2004. – 120 с., ил.
  12. ДСТУ 4394:2005 Кава натуральна розчинна. Загальнi технiчнi умови.
  13. Елагин А.С. Новые технологии в упаковке кофе и чая / Продукты питания. – 2001. - №4 – с.17
  14. Жаркевич И.В.Какой кофе нам пить / Продукты питания. – 2001. - №4 – с.36
  15. Коробкина З.В. Товароведение вкусовых товаров.-М.: Экономика, 1986. – 208с.
  16. Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров: Учебник.–Ростов н/Д: издательский центр «МарТ»,1999.–448с.
  17. Краща кава від кращої компанії. Журнал „Продукты питания”, ст. 16, №10, жовтень 2007.
  18. Кофейная страна, обзор сигментов украинского рынка кофе. Журнал „Продукты питания”, №7,апрель 2006.
  19. Кофе глоток бодрости. – М.: Эксмо, 2008. 64 с., ил.
  20. Магия кофе. – Челябинск: Аркаим, 2007. – 32 с., ил.
  21. Прохорова Н. Г., Никифорова Р. С., Новикова А. М. Продовольственные товары. Товароведение. Учебник для проф-тех училищ., М.: Экономика, 1985. – 272с.
  22. Пономарьов П.Х., Донцова І.В., Гірняк Л.І. „Товарознавство тропічних і субтропічних фруктів”. Київ: ЦНЛ, 2006 р.
  23. Плужников И. И Чашка кофе, издательство «Пищевая промышленность», М.:1967. – 95 с.
  24. Ринок кави та кавопродуктів. «ГК» № 31.
  25. Сирохман П.Г., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів.-К.: Лібра, 1997. – 632с.
  26. Сирохман І.В., Раситюк Т.М. „Товарознавство смакових товарів”. Львів Видавництво ЛКА. – 2003 р.
  27. Сирохман І.В., Зав городня В.М. „Товарознавство пакувальних матеріалів і тари”. К.: ЦНЛ. – 2005 р.
  28. Сомов В.А. Чай, кофе, шоколад. М.: Профиздат, 2008. – 96 с.
  29. Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков Ко», 2002. – 460 с.
  30. Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров, учебник. М.: Дашков и К, 2008. – 460 с.
  31. Чепурной И.П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебник. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 404 с.
  32. Чечеткина Н.М., Путилина Т.И., Горбунева В.В. Товарная экспертиза.учебное пособие для студентов ВУЗов. М.: Феникс. 200. – 512 с.
  33. Шкарупа В.Ф., Голуб Б.О. Харчова безпечність кави та нових видів кавових напоїв/Товарознавство – наука, практика та перспективи розвитку в умовах ринку: Матеріали м/н науково-практичної конференції.-К.: 1999.-156с.
  34. Шепелев А.Ф., Мхитарьян К.Р. Товароведение и экспертиза вкусовых и алкогольных товаров: Учебное пособие для вузов. Ростов: МарТ, 2007. – 208 с.

 

      Додаток А

 

     Найбільш  переважні марки кави, що обрали споживачі в ході опитування.

 

     

Информация о работе Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова