Вищі органи влади автономної республіки крим

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Января 2013 в 12:02, курсовая работа

Краткое описание

Мета дослідження полягає у вивченні правового статусу вищих органів влади Автономної Республіки Крим.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
дослідження поняття влади Автономної Республіки Крим як окремого виду публічної влади;
характеристика правової природи Верховної Ради АРК;
проаналізувати конституційно-правову природу Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
охарактеризувати взаємовідносини органів представницької та виконавчої влади в Автономній Республіці Крим.

Оглавление

ВСТУП................................................................................................................................2
РОЗДІЛ 1 ВИЩІ ОРГАНИ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
1.1. Поняття та правова природа Верховної Ради АР Крим.........................................4
1.2. Конституційно-правовий статус Ради міністрів Автономної
Республіки Крим.................................................................................................................8

РОЗДІЛ 2 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ТА ВИКО- НАВЧОЇ ВЛАДИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
2.1. Конституційно-правові питання взаємовідносин органів влади в Автономній Республіці Крим................................................................................................................14
2.2. Теоретичні і практичні проблеми регулювання взаємовідносин вищих органів АРК………………………………………………………………………………….17
ВИСНОВКИ......................................................................................................................20
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................................25

Файлы: 1 файл

курсач).doc

— 132.00 Кб (Скачать)


ЗМІСТ

 

ВСТУП................................................................................................................................2

 

РОЗДІЛ 1 ВИЩІ ОРГАНИ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

1.1. Поняття та правова природа Верховної Ради АР Крим.........................................4

1.2. Конституційно-правовий статус Ради міністрів Автономної

Республіки Крим.................................................................................................................8

 

РОЗДІЛ 2 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ТА ВИКО- НАВЧОЇ  ВЛАДИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

2.1. Конституційно-правові питання взаємовідносин органів влади в Автономній Республіці Крим................................................................................................................14

2.2. Теоретичні  і практичні проблеми регулювання  взаємовідносин вищих органів  АРК………………………………………………………………………………….17

 

ВИСНОВКИ......................................................................................................................20

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................................25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

Актуальність  теми полягає у досить нечіткому визначенні правового статусу Автономної Республіки Крим та її органів влади, що відображується  на конституційно-правових відносинах органів влади автономії, які складають її систему та зумовлюють необхідність дослідження зазначених проблем. Проблематика теми даного дослідження полягає в тому, що, наявність в унітарній державі автономного утворення, вже є протиріччям загальній теорії права, адже подібні автономії характерні для федеративної форми державного устрою, а закріплення та регулювання правового статусу та взаємодії вищіх органів влади АРК між собою, та іншими органами державної влади, тим паче має протиріччя, як теоретичні так і практичні. Зокрема, досліджувалися питання взаємодії органів влади автономії і України,  аналізувався  конституційно-правовий статус Верховної Ради АРК та Ради Міністрів АРК, зверталась увага на проблему визначення місця нормативно-правових актів АРК в системі українського законодавства. Це зумовлює необхідність комплексного теоретичного дослідження специфіки правового статусу автономії та її вищих органів влади, конституційно-правових основ взаємовідносин в системі вищих органів влади автономії, взаємовідносин між вищими органами влади автономії та органами місцевого самоврядування, які функціонують на її території.

Об’єктом  дослідження даної курсової роботи є конституційно-правові відносини в сфері закріплення і регулювання статусу вищих органів влади Автономної Республіки Крим.

Предметом дослідження  даної курсової роботи є вищі органи влади Автономної Республіки Крим.

Ступінь вивчення в спеціальній науковій літературі. Серед дослідників та провідних вчених які займалися дослідженням цих питань відомі такі імена як: В.Б. Авер'янов, О. Данильян, В. Кичун, М. Корнієнко, П. Любченко, М. Орзіх, О. Петришин, С. Рябов, В. Смородинський, О. Сушинський, Г. Чапала, В. Чиркін, А. Югов та ін.

Мета дослідження полягає у вивченні правового статусу вищих органів влади Автономної Республіки Крим.

Мета роботи передбачає  виконання таких завдань:

    1. дослідження поняття влади Автономної Республіки Крим як окремого виду публічної влади;
    2. характеристика правової природи Верховної Ради АРК;
    3. проаналізувати конституційно-правову природу Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
    4. охарактеризувати взаємовідносини органів представницької  та виконавчої  влади в Автономній Республіці Крим.

Методи дослідження:

1. Історичний метод. Застосовувався при дослідженні виникнення вищих органів влади Автономної Республіки Крим.

2. Діалектичний метод, що дає сподівані результати при акцентуванні уваги не лише на боротьбі протилежностей, а й на їх єдності та на багатьох інших аспектах.

3. Порівняльно-правовий метод, що сприяє більш глибокому проникненню в сутність правової, в тому числі конституційної, матерії, що дає не тільки теоретично-науковий, а й практичний ефект.

Крім того, використовувались наступні методи дослідження: статистичний метод, метод техніко-юридичного аналізу, метод конкретизації, метод правового тлумачення.

Результати  можуть бути використані для розробки методики аналізу правового статусу  вищих органів влади Автономної Республіки Крим.

Структура курсової роботи складається з титульного аркушу, змісту, вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1

ВИЩІ  ОРГАНИ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

 

    1. Поняття та правова природа Верховної Ради АР Крим

 

 

Уявлення  сьогоднішнього українця про органи місцевого самоврядування збігається з широким колом місцевих органів публічної влади: сільських, селищних, міських, районних у містах, районних та обласних рад, а також виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Проте, на нашу думку, питання щодо переліку органів місцевого самоврядування, закріплених Конституцією України від 28 червня 1996 р. та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р., залишається досі відкритим для дискусії.

Підставою так  вважати може слугувати особливий  правовий статус одного з органів публічної влади в Автономній Республіці Крим – Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Відповідно до ч. 1 ст. 136 Конституції України Верховна Рада АРК є представницьким органом Автономної Республіки Крим [1]. Конкретизацію цього конституційного положення містить ст. 21 Конституції Автономної Республіки Крим від 28 жовтня 1998 р., згідно з якою Верховна Рада АРК «...представляє інтереси громадян, спільні інтереси населення, територіальних громад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим у цілому, і здійснює свої повноваження з метою сприяння і забезпечення реалізації їх прав і законних інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Автономної Республіки Крим» [5]. Окрім цього, у ч. 3 ст. 1 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» зазначається, що Верховна Рада АРК здійснює свої повноваження з метою сприяння реалізації прав та інтересів населення автономії та вирішенню питань життєдіяльності регіону [4].

Проте, ці нормативні сентенції недостатньо ствердно визначають правову природу Верховної  Ради АРК і не дозволяють знайти відповідь на питання: Верховна Рада АРК є органом державної влади  чи влади місцевого самоврядування. Аби знайти відповідь на це питання, на нашу думку, необхідно проаналізувати комплекс нормативно-правових актів щодо організації влади в Україні. Перш за все, пошук варто розпочинати зі ст. 5 Конституції України, відповідно до частини першої якої народ, будучи носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, здійснює цю владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування [1].

Аби дослідити, чи є Верховна Рада АРК органом  саме державної влади, необхідно  звернутися до ч. 1 ст. 6 Основного Закону: «...державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову» [1]. Користуючись методом виключення, доходимо таких висновків:

- Верховна Рада АРК не є органом законодавчої влади, оскільки відповідно до ст. 75 Основного Закону України єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України [1];

- Верховна Рада АРК не є органом виконавчої влади, оскільки система органів виконавчої влади не включає в себе цей орган:

а) вищим органом цієї системи є Кабінет Міністрів України (ст. 113 Конституції України [1]);

б) центральними органами виконавчої влади є міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом (ч. 5 ст. 2 Указу Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р.);

в) місцевими органами виконавчої влади є місцеві державні адміністрації (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. [3]);

- Верховна Рада АРК не входить до системи органів судової влади (розд. VIII Конституції України [1]).

З огляду на зазначене, Верховна Рада АРК не є органом  державної влади. Враховуючи те, що публічна влада, єдиним джерелом якої є народ України, поділяється на владу державну та владу місцевого самоврядування, Верховну Раду АРК залишається віднести до органів місцевого самоврядування. Проте таке твердження формулювати досі немає достатніх правових підстав. По-перше, у Конституції України (ст. 140) зазначається, що «...місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою у порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад сіл, селищ і міст, є районні та обласні ради» [1]. При цьому слід наголосити, що жодного посилання на наявність інших органів місцевого самоврядування в Україні Конституція України не містить.

Пошук можливості віднести Верховну Раду АРК до органів місцевого самоврядування в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не дає бажаних результатів, оскільки положення цього закону спрямовані на конкретизацію конституційно-правових положень і у ст. 10 та 11 лише розкривають сутність перерахованих Основним Законом органів місцевого самоврядування.

Проте, не можна  не відзначити, що особливості правового  статусу Верховної Ради АРК частково підпадають під закріплене п. 5 ст. 1 згаданого вище закону визначення поняття  «представницький орган місцевого самоврядування»: «виборний орган (рада), що складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення» [2]. По-перше, ВР АРК є виборним органом і формується відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради

Автономної  Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 р. (зауважимо, що порядок проведення виборів до Верховної Ради АРК  та місцевих рад є, по-суті, ідентичний і виписаний одним законом). По-друге, Верховна Рада АРК складається з числа депутатів. По-третє, відповідно до ч. 2 ст. 136 Конституції України у межах своїх повноважень приймає рішення і постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим (додамо, що в ч. 1 ст. 144 Основного Закону зазначається, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території [1]).

Не може підпадати  Верховна Рада АРК під визначення поняття представницького органу місцевого самоврядування лише тому, що останній представляє інтереси конкретної територіальної громади, а перша відповідно до положень ст. 21 Конституції АРК здійснює представництво інтересів громадян, спільних інтересів населення, територіальних громад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим у цілому [5].

Проте, у ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» існує також визначення поняття «районні та обласні ради», під якими розуміються «органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст» [2]. Звичайно, Верховна Рада АРК не може бути районною чи обласною радою. Однак, варто зазначити, що співставлення особливостей її правового статусу з правовим статусом обласної ради дозволяє говорити про наявність спільних рис між цими органами. Обидва органи мають спільну назву - «рада»; є виборними; складаються з числа депутатів; депутати обираються членами територіальних громад відповідних адміністративно-територіальних одиниць; мають спільний порядок їх формування, що визначається одним законом; є представницькими, тобто такими, що уповноважені законом представляти права, свободи та законні інтереси своїх виборців; об'єктом такого представництва є законні інтереси територіальних громад. Хоча варто зауважити, що Верховна Рада АРК представляє інтереси не тільки територіальних громад (до речі в Конституції АРК не виписано, яких саме територіальних громад), а й інших суб'єктів: громадян, спільних інтересів населення, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим у цілому (ст. 21 Конституції АРК [5]). Проте таке зауваження втрачає власну ствердність з огляду на таке: по-перше, видається дивним формулювання Конституції АРК щодо представлення Верховною Радою АРК інтересів лише громадян (при цьому дискримінуються права іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на законних підставах на відповідній території); по-друге, не уточнено, спільні інтереси якого населення представляє Верховна Рада АРК (у цьому випадку можна було б замість слова населення використати слово «кримчан», яке вжите в преамбулі Конституції АРК); по-третє, на нашу думку, формулювання «представляє інтереси... місцевого самоврядування» взагалі не мають логічного змісту, оскільки інтереси можуть мати лише фізичні, юридичні особи та держава в цілому (а місцеве самоврядування згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» є гарантованим державою правом та реальною здатністю територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України [2]). У межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Информация о работе Вищі органи влади автономної республіки крим