Юридичні особи в Стародавньому Римі

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2013 в 22:40, реферат

Краткое описание

Як самостійні суб'єкти права, юридичні особи відносятся до інститутів римського права. Проте, інститут юридичної особи як такий в римському праві був відсутній. Розподіл осіб на такі категорії, як фізичні і юридичні, стався не за часів римського права, а пізніше. Проте римське юридичне життя не могло обійтися без визнання особливого роду суб'єктів правовідносин, не співпадаючих з природними особами . Вже у VI ст до н.е. у римському суспільстві створювалися колегії релігійного характеру, професійні союзи ремісників, булочників, швейників тощо. Подібні приватні корпорації уже згадують Закони XII таблиць.

Оглавление

Історія виникнення та розвитку поняття юридичної особи в Стародавньому Римі………………………………………………………………………………
Види юридичних осіб…………………………………………………………..
Особливості правового становища юридичних осіб…………………………….
Умови припинення існування юридичних осіб

Файлы: 1 файл

РЕФЕРАТ.docx

— 47.59 Кб (Скачать)

Юридичні особи у Стародавньому  Римі

ЗМІСТ

Історія виникнення та розвитку поняття юридичної особи в Стародавньому Римі………………………………………………………………………………

Види юридичних осіб…………………………………………………………..

Особливості правового становища  юридичних осіб…………………………….

Умови припинення існування  юридичних осіб………………………………. 
 
1. Історія виникнення та розвитку поняття юридичної особи в Стародавньому Римі

 
Як самостійні суб'єкти права, юридичні особи відносятся до інститутів римського права. Проте, інститут юридичної особи як такий в римському праві був відсутній. Розподіл осіб на такі категорії, як фізичні і юридичні, стався не за часів римського права, а пізніше. Проте римське юридичне життя не могло обійтися без визнання особливого роду суб'єктів правовідносин, не співпадаючих з природними особами . Вже у VI ст до н.е. у римському суспільстві створювалися колегії релігійного характеру, професійні союзи ремісників, булочників, швейників тощо. Подібні приватні корпорації уже згадують Закони XII таблиць. Такі приватні корпорації створювалися без дозволу держави, аби їх діяльність не суперечила діючому праву, і в період республіки їх вже було чимало, наприклад корпорації нижчих службовців при магістратах, корпорації взаємодопомоги (похоронні корпорації). Ці корпорації звичайно мали певну організацію, певне спільне майно - загальну касу, проте майно юридично розглядалося або як власність усіх окремих членів у певних долях, або як майно одного з них - того, хто був скарбником. Однак названі корпорації як єдність, як окрема юридична особа не виступали, і треті особи мали справу тільки з їхніми окремими членами.

Отже, ті потреби, які в  розвинутому праві задовольняються  за допомогою фігури юридичних осіб, у стародавні часи, за нерозвинутого  цивільного обороту, задовольняються іншими засобами. Але поступово ці засоби виявляються недостатніми: з розвитком економічного життя відчувається необхідність створити якийсь єдиний економічний центр, відокремлений від тих чи інших окремих фізичних осіб і наділений здатністю до самостійної юридичної діяльності.

Тривалі й наполегливі  пошуки фігури юридичної особи знайшли, нарешті, і перше вирішення. У  період другої половини республіки, як відомо, у складі Римської держави  виявилося багато нових одиниць, за якими було визнано право на внутрішнє самоуправління. Це - міські общини, муніципії, які раніше були самостійними державами, а згодом приєднані до Римської держави і їхні

мешканці наділені правами  римського громадянства. За муніципіями визнавалась також господарська самостійність, часто це були високорозвинуті міста, які володіли своїм великим майном і складним господарством. Можливо, десь, наприклад у грецькому праві, ці міста вже розглядалися в майновому обороті як особливі юридичні особи.

У всякому випадку корпорація з наданням їй господарської самостійності  поставила перед римським правом питання про те, як організувати участь общин у цивільному обороті, якому суду їх підпорядкувати, тощо. Це було вирішено так: усі корпорації підпорядковували звичайному цивільному праву і звичайному цивільному суду. Претор у своєму едикті визнавав за муніципіями право позивати і відповідати на суді через своїх представників -муніципальних магістратів або спеціальних представників, які призначалися декретом муніципального сенату. Цим була визнана в принципі цивільна і процесуальна правоздатність муніципій як особливих суб'єктів прав, самостійної юридичної єдності, здатної нарівні з приватними особами володіти правами і захищати їх у звичайних формах суду.

Рішучий крок був зроблений - юридична особа була створена, хоч  на перших порах вона ще не володіла усіма атрибутами, які набула згодом. Вироблений у застосуванні до муніципій, принцип юридичної особи згодом переноситься на різні приватні корпорації, які починають наділятися цивільною правоздатністю на зразок муніципій. Першим кроком і тут було визнання за ними в преторському едикті права позивати і відповідати на суді через своїх представників. За першим кроком були зроблені і наступні, хоч правоздатність корпорацій в деяких окремих випадках все ж залишалася більш вузькою, ніж правоздатність муніципій. Наприклад, муніципії вже з давніх часів могли одержувати майно за заповітними відписами (легатами), іншим організаціям це право було надано значно пізніше. Усе це, однак, були лише окремі обмеження. В принципі корпорації трактувалися як особлива юридична особа, яка може мати права і вступати в юридичні відносини. Усі корпорації в Римі мали назву universitas*

У той час як у римському  праві вироблялося визнання юридичної  особистості корпорацій, Римська держава зіткнулася зі складним питанням про свободу союзів. Упродовж першого періоду республіка не знала ніяких обмежень щодо цього. Як уже зазначалось, для створення союзів непотрібний був дозвіл держави. Користуючись свободою, римляни створили багато таких союзів.

Однак у І ст. до н.е. почали застосовуватися заходи, спрямовані проти колегій, оскільки вони в умовах загальної політичної і соціальної кризи, деморалізації ставали осередками для політичної демагогії, а іноді місцем, де під прикриттям релігійного культу здійснювалися протиправні дії. На підставі Акта сенату 64 р. до н.е. багато колегій було розпущено, але в 58 р. до н.е. ці

колегії були поновлені. А  в 56 р. до н.е. сенат знову постановив розпустити колегії, оскільки вони перетворилися  в політичні клуби.

Зрозуміло, що такі розпуски не вирішували питання стосовно умов заснування нових корпорацій, потреба в яких була очевидною. З огляду на це імператор Августин видав закон, згідно з яким для утворення союзів потрібний був дозвіл сенату. Колегія, яка діставала такий дозвіл, набувала права юридичної особи.

Отже, період пізньої республіки і на початку імперії муніципії та приватні корпорації були визнані як юридичні особи. Щодо державної казни (фіска), то процес'її перетворення в юридичну особу був ще складнішим і тривалішим. Справа в тому, що на перших порах фіск розглядався як особисте майно прин-цепсів і тому підлягав нормам звичайного цивільного права.

2. Види юридичних осіб.

Для визначення юридичних  осіб вживалися терміни corpus, universitas, collegia, в сенсі цілість, сукупність речей, зібраних в єдине ціле (наприклад, табун), об'єднання людей (народ, військо тощо), збори осіб, союз осіб, колегія.

Дослідники римського  права зазвичай виділяють наступні види юридичних осіб: держава; імператорський престол; політичні спільноти, у тому числі міста (civitas, respublica, municipium, municipes) і колонії (coloniae deductio), асоціації римських громадян (conventus civium Romanoram), поселення (vici, pagi, castella, fora,conciliabula, praefecturae), провінції (commune provinciae); вільні союзи, серед яких були релігійні колегії (gentes, sodalitates), похоронні колегії (collegia funeratitia), колегії ремісників, колегії або декурії підлеглого службового персоналу; товариства (societas) публіканів та ін.; церковні установи і богоугодні заклади християнського часу, а також "лежачий" спадок. Крім того, в майновому обороті брали участь самостійні державні підприємства та установи.

Якщо більш детально зупинитися на видах юридичних осіб римського  права, то зазначимо, що на думку І. Пухана и М. Поленак-Акимовськой, в римському праві (jus quiritium, а пізніше — jus civile) в період давньоримської патриціансько-плебейської держави (754-242 рр. до н.е.) римська держава (Populus Romanus), безумовно, була правоздатною, здійснювала власні функції юридичної особи в публічному праві і функції юридичної особи в приватному праві, володіючи майном (res publicae) для задоволення загальнодержавних потреб і беручи участь в обороті шляхом купівлі-продажу, розділу землі, здачі в оренду, виконання громадських робіт тощо. Н.С. Суворов переконаний, що римська держава мала земельну власність від початку свого існування.

Як зазначає І.А. Покровський, римське право передбачало як суб'єктів, носіїв прав, лише окремих  осіб. Всі стосунки, що виникали не між  окремими особами, регулювалися іншими нормами і охоронялися іншими засобами. В той же час в господарському житті Риму величезне значення мало державне майно, зокрема, державні землі (ager publicus), державні раби (servi publici). Римська держава (Populus Romanus) не була власником державного майна (res publicae). Державне майно належало римскому народові (populi Romani) взагалі, але нікому зокрема. Представники влади, спочатку цар, а потім республіканські магістрати (консулы, цензори, квестори тощо), управляли цим майном в інтересах народу до витоків прилюдного права.

Держава в області майнових відносин отримало в імператорські  часи назва фіску. Ми бачили , що державна скарбниця республіканського часу носила назву Ерар. У перехідний від республіки до імперії час, при Августі, відбувся, як відомо, розділ провінцій між сенатом як органом старої республіки і принцепсом: в свою чергу розділ провінцій, з яких стікалися до Риму головні доходи держави, зробив необхідної і двояку державну скарбницю - сенатську і імператорську . Первою залишався Ерар Сатурна, що складався в управлінні сенату; друга отримала назву фіску , розпорядження яким належало принцепсу; до неї надходили також доходи з тих податків, які знову введені були імператорами (напр. 5%-й податок з спадщин - vigesima hereditatum , 1% з речей, що продаються аукціонним порядком - centesima rerum venalium, та ін.) Єдиної фіскальної каси не було; існували, напр., Fiscus Asiaticus, fiscus Judaicus, fiscus Alexandrinus, різні провінційні каси; військова каса носила назву навіть не фіску, а Ерар (aerarium militare). Але фіск таки залишається назвою, об'єднуючим окремі імператорські каси, що складалися притому ж під відомим центральним керівництвом, зосереджується в руках імператорського прокуратора a rationibus . Фіскальне майно вважалося приватним майном принцепса як першого громадянина римського народу, між тим як у ставленні до Ерар суб'єктом майнового права залишався populus в особі сенату.

Юридичними особами визнавалися  і політичні громади. Сюди відносяться:

1) міста і колонії. Місто  позначається в джерелах різними  назвами: civitas , respublica , municipium, municipes. Це останній вираз є найбільш часто зустрічається термін для позначення міст, що зустрічається навіть і тоді, коли вимагалося б саме позначити міста як організоване ціле в протилежність окремим громадянам. Вираз вживається також і в застосуванні до колоній , про яких, отже, потрібно сказати те ж саме, що і про міста. За своїм історичним походженням колонії, звичайно, суттєво різнилися від муніципій. Муніципії були введені в римську civitas, а колонії були виведені з неї, як висловився АВЛ Геллі. Іншими словами, муніципії утворилися з перегринского civitates, що увійшли в сферу влади римського народу, а колонії населялись римськими громадянами за розпорядженням державної влади. З поширенням римського громадянства на всю територію імперії відмінність між колоніями і муніципіями повинне було зникнути, так що і введені в імперію civitates, і виведені з неї (coloniae deductio) колонії однаково зробились муніципіями з відомим об'ємом державних прав і з відомим колом самоврядування . На міста перенесені були jura minorum , а одно містах надані право переважного перед іншими кредиторами задоволення з майна боржника (privilegium exigendi) і законне заставне право в майні боржника , не кажучи про те, що всіляко заохочувалася полліцітація на користь міст.

Між релігійними у власному розумінні колегіями повинно  розрізняти публічні жрецькі колегії  та інші релігійні колегії. Різниця  між тими і іншими полягало в тому, що офіційні жрецькі колегії не обіймали організувати зв'язок певну відокремлену групу чтителей культу, тоді як інші колегії мали общинну організацію. Іншими словами, офіційні колегії були тільки колегіями жерців, що перебували при тому чи іншому храмі, до яких не були приурочені громади віруючих. Римлянин насамперед задовольняв своїм релігійним потребам у домашньому богослужінні (sacra privata), а якщо для нього була потрібна особлива допомога якого-небудь бога або якщо він, бувши змушений важкими обставинами, робив релігійний обітницю жертвопринесення, то міг виконати свою обітницю якщо не у всіх, то в багатьох храмах держави. Рівним чином, жертвопринесення відомих осіб у відомі дні, напр. матерів і вагітних 11 січня, родичів молодих людей, які брали togam virilem, 17 березня, рабів 13 серпня, були лише сингулярними актами, викликає особливий приводами і не представляли якогось подібності з общинним богослужінням. Навпаки, gentes, sodalitates і релігійні колегії перегринів були корпораціями в тому сенсі, що для всіх членів їх існувала обов'язок відвідин встановлених жертовних зібрань в певних приміщеннях.

3. Особливості правового  становища юридичних осіб

 

Правоздатність юридичних  осіб обмежується областю майнових відносин. Причина цього обмеження  полягає не в тому, що юридична особа  як фікція, як штучне створення держави, допускається тільки і виключно для  майнових відносин, як стверджував  Савіньї, і за ним стверджують інші послідовники теорії уособлення, а в тому, що поняття юридичної особи як поняття цивільного права є відволікання тій саме боку громадських організацій, якій вони вступають в цивільне право, бо інші можливі боку таких організацій стоять поза галузі цивільного права . правда, деякі і з тих відносин, які обіймаються цивільним правом, недоступні для юридичних осіб, які саме сімейність права; але це знову пояснюється не тим, що юридична особа є фікція, а особливою природою юридичної особи, яка не може вступати в шлюб і не може мати дітей. Ця особливість природи тим менше може бути об'ясняеми фікцією, як справедливо зауважив Барон, що і фізичні особи можуть, тимчасово (impuberes) або навіть назавжди (як castrati), бути позбавлені здатності вступати в шлюб і мати дітей. Притому, почасти й деякі відносини римського сімейність права, оскільки вони з необхідністю повинні були випливати з майнових відносин, були можливі для юридичних осіб. Сюди відноситься перш за все патронат як відношення інтимно-сімейність характеру між відпущеним на волю рабом і відпустив його на волю паном . Перші історичні відомості про відпущення спілками рабів на волю знаходимо у Варрона, який говорить про вільновідпущені римської держави, муніципій, товариств і храмів . Звідси треба б було укласти, що мануміссія рабів корпораціями практикувалася вже на самому початку імператорського періоду і корінням своїми, може бути, йшла в далеке минуле. З іншого боку, однак, відомо, що при Траяні був виданий закон (lex vectibulici), дозволено италийским містах відпущення на волю їх рабів, потім при Адріані відбувся сенатусконсульти, що поширив дозвіл мануміссіі на провінційні міста, і, нарешті, при Марке Аврелії була дозволена мануміссія, разом і з придбанням патронату, всім існуючим на легальному підставі колегіям . Таким чином, мануміссія в часи Варрона практикувалася лише фактично і могла служити лише джерелом фактичної свободи Вільновідпущені . Причина, чому до видання законів названих імператорів не могло бути юридично легальної мануміссіі рабів корпораціями, могла полягати в тому, що manumissio per vindictam була не що інше, як in jure cessio; між тим у відношенні до legis actiones взагалі діяло у всій силі положення римського права: "NEMO potest agere lege nomino alieno" . А так як римське право, навіть і після того як поняття союзу, в сенсі юридичного суб'єкта цивільного права, має personam standi in judicio, з'ясувалося для юриспруденції і для законодавства, не приходило до думки про відмінність між органом і представником , то і орган юридичної особи, через якого могла б здійснитися мануміссія per vindictam, приймався за прокуратора, чинного alieno nomine і, отже, не що може lege agere. На підставі ж імператорського законодавства для мануміссіі вказана наступна форма: постанова міської курії і схвалення намісника провінції, - а при християнських імператорів зробилося можливим відпущення рабів на волю в церкві . Можна сумніватися далі в тому, чи знаходилася у зв'язку з патронатскіх правом корпорацій tutela legitima як інша категорія сімейним прав, доступних юридичній особі ; але що римське держава приймала на себе опіку над королями народів, що входили в сферу римської влади, це загальновідомий історичний факт .

Информация о работе Юридичні особи в Стародавньому Римі