Особливості ринкового ціноутворення в економічних системах

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2013 в 20:21, курсовая работа

Краткое описание

Предмет дослідження: теоретичні та методичні аспекти ринкового ціноутворення в економічних системах
Об’єкт дослідження: ринкове ціноутворення в економічних системах
Мета роботи: визначення основних напрямків удосконалення ціноутворення в умовах ринку.
Методи дослідження: системний підхід, методи логіко-теоретичного узагальнення, класифікації і порівняльних характеристик, графічний, абстрактно-логічний.
За результатами роботи сформульовані рекоменадції щодо удосконалення ринкового ціноутворення.

Оглавление

Вступ......................................................................................................................4
Розділ 1. Теоретичні основи ціноутворення в умовах ринку...........................5
1.1 Поняття «ціна», «ціноутворення». Цілі, завдання ціноутворення..5 1.2 Сутність ринкового ціноутворення, його методи. Етапи та підходи ціноутворення.......................................................................................................6
1.3 Функції ціни.......................................................................................12
Розділ 2. Особливості ринкового ціноутворення в економічних системах..........................................................................................................15
2.1 Особливості ціноутворення в перехідній економичній системі...15
2.2 Особливості ціноутворення в ринковій економичній системі......19
2.3 Фактори зовнішнього середовища, які впливають на процес ціноутворення.....................................................................................................22
2.4 Цінова дискримінація, її суть і види................................................23
Розділ 3. Основні напрями удосконалення ціноутворення в умовах ринку...............................................................................................................25
Висновки..............................................................................................................28
Список використаної літератури.......................................................................29