Якість продукції та методи її забезпечення

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2012 в 21:55, реферат

Краткое описание

Зараз виготовляється багато продукції яка б могла стати конкурентноспроможною на світовому ринку, але їй не вистачає забезпечення якості. Це може бути обумовлено тим, що підприємці не знають як досягти більш високої якості без великих витрат, або допускаються деяких помилок при забезпеченні якості своєї продукції. Тому я вважаю що ця тема потребує детального обговорення.

Оглавление

Вступ
1. Якість і її оцінка
1.1. Фактори, що обумовлюють якість продукції
1.2. Показники і методи оцінки
1.3. Ефективність і шляхи підвищення

2. Методи забезпечення якості
2.1. Стандартизація продукції
2.2. Сертифікація продукції
2.3. Державний нагляд за якістю
2.4. Внутрішньовиробничий технічний контроль
3. Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації в
Україні
Висновок
Список використаної літератури

Файлы: 1 файл

реф Маркетингової товарної політики.doc

— 1.14 Мб (Скачать)

      Головна перевага ефективної системи забезпечення якості полягає в тому, що вона гарантує портфель замовлення виробникові, тобто його виживання в умовах ринкових відносин та конкурентної боротьби. Неабияке значення для виживання має також зниження обсягу та питомої ваги прихованого виробництва, пов’язаного з переробкою продукції, та лагодження браку, тобто підвищення загальної ефективності діяльності підприємства. Ось чому центр ваги конкурентної боротьби за ринок збуту явно переміщується у бік якості продукції та послуг, особливо – засобів виробництва. У розвитку суспільного виробництва промислово розвинутих країн поряд із законом підвищення продуктивності праці діє тенденція випередження у підвищенні якості засобів виробництва. Стійкість цієї тенденції пов’язана з існуванням прямої залежності між прибутком на інвестиційний капітал та якістю продукції: високоякісна продукція дає приблизно на 40% більше прибутку, ніж продукція низької якості.

      Тобто виробництво високоякісної продукції  дає потрійний зиск: зниження виробничих витрат, підвищення чистого доходу, розширення вітчизняних ринків збуту та вихід на міжнародний ринок.

      Тому  доки підприємці не зрозуміють справжньої необхідності у забезпеченні якості своєї продукції вони будуть продовжувати втрачати свої можливі доходи.

      І доки Держстандарт України не візьме під контроль ціну на стандартизацію та сертифікацію продукції, тобто не зробить її доступною для кожного виробничого підприємства, то все більше буде виникати підприємств які хотіли б бути легальними, але за даними витратами на сертифікацію своєї продукції – змушені іти в “тінь”.

 

       Список використаної літератури 

  1. Белик Ю.А. “Краткий економический словарь” – М.: Политиздат, 1987
  2. Держстандарт України “Державна система стандартизації” – К. – 1994
  3. Кайфман Ю.І. “Управління якістю і забезпечення якості” Довідник. - К.-1995
  4. Леонов И.Г. Аристов О.В. “Управление качеством продукции” – М. – 1990
  5. Онищенко Н. “Сертифікація по-українськи: платять усі” Газ. Галицькі контракти – 1998 – листоп (л44) с.30-32
  6. Покропивний С.Ф. “Економіка підприємства” Т2. – К. – 1995
  7. Промисловий маркетинг: Теорія та господарські ситуації: Підруч. / За ред. А. О. Старостіної. — К.: Іван Федоров, 1997.
  8. Фейгенбаум А. “Контроль качества продукции” - М. – 1986
  9. Шаповал М.І. “Основи стандартизації, управління якістю і стандартизації” – К. – 2000
  10. Щедріна Т. “Оптимальні механізми стандартизації і сертифікації продукції в умовах ринкової економіки” Журн. Розбудова держави – 1997 – w10 с.35-41

Информация о работе Якість продукції та методи її забезпечення