Якість продукції та методи її забезпечення

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2012 в 21:55, реферат

Краткое описание

Зараз виготовляється багато продукції яка б могла стати конкурентноспроможною на світовому ринку, але їй не вистачає забезпечення якості. Це може бути обумовлено тим, що підприємці не знають як досягти більш високої якості без великих витрат, або допускаються деяких помилок при забезпеченні якості своєї продукції. Тому я вважаю що ця тема потребує детального обговорення.

Оглавление

Вступ
1. Якість і її оцінка
1.1. Фактори, що обумовлюють якість продукції
1.2. Показники і методи оцінки
1.3. Ефективність і шляхи підвищення

2. Методи забезпечення якості
2.1. Стандартизація продукції
2.2. Сертифікація продукції
2.3. Державний нагляд за якістю
2.4. Внутрішньовиробничий технічний контроль
3. Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації в
Україні
Висновок
Список використаної літератури

Файлы: 1 файл

реф Маркетингової товарної політики.doc

— 1.14 Мб (Скачать)

      Необхідність  контролю ресурсів (матеріалів, енергії, знарядь праці, інформації, персоналу) на вході системи обумовлено тим, що їх якість у значній мірі визначає конкурентоспроможність готового продукту праці.

      Використання  у виробничому процесі бодай частини ресурсів неналежної якості може призвести до непродуктивних витрат доброякісних ресурсів.

      Якість  продукції визначальною мірою формується упродовж виробничого процесу. Це викликає необхідність ретельного контролю перебігу технології її виготовлення. Об’єктами контролю тут слугують повне дотримання виробничо-трудової дисципліни, технологічних режимів обробки і складання виробів. При цьому контрольні операції здійснюються стосовно не лише якості, але й кількості, оскільки порушення технологічної, виробничої і трудової дисципліни може спричинювати псування сировини, матеріалів, окремих деталей і навіть готових виробів, а поза як невиконання завдань виробничої програми підприємства. Контроль на виході виробничої системи (підприємства і його підрозділів) має за основну мету попереджувати передачу бракованої продукції споживачу або на наступні технологічні фази (стадії) на тому ж підприємстві з випливаючи ми з цього наслідками. Окрім того, такий контроль уможливлює визначення ступеню виконання виробничих завдань економічних результатів виробництва.

 

       3. Загальні відомості  про розвиток і  сучасний стан  сертифікації в  Україні 

      Суттєвий  вклад у вирішення питань сертифікації, а також захисту інтересів  споживачів внесла ООН, яка розробила  і затвердила Основний міжнародно-правовий документ “Звід загальних керівних принципів ООН щодо захисту інтересів споживачів”.

      В розробці і впровадженні нормативних  документів, сертифікації продукції  та систем якості активну роль відіграють такі міжнародні організації, як ISO та IEC, з своїми технічними комітетами, Міжнародний Форум з акредитації лабораторій (ILAC), Всесвітній Форум ISO 9000, Міжнародна асоціація з атестації та підготовки експертів-аудиторів (IATCA), а серед європейських: Європейський комітет з стандартизації в електротехніці (CENELEC), Європейська організація якості (EOQ), Європейський фонд з управління якістю (EFQM), Європейська організація з випробувань та сертифікації систем якості (EQNET), Європейська академія сертифікаційної діяльності (EAC) та інші.

      В Україні робота з сертифікації стала  проводитись після виходу постанови  Кабінету Міністрів №95 від 27.02.92 р. та Декрету Кабінету Міністрів, у відповідності  з якими були розроблені перші  нормативні документи УкрСЕПРО.

      Доцільність економічних і торгових зв’язків між країнами СНД сприяла тому, що 13.02.93 р. між ними була підписана угода про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації, згідно з якою особлива увага приділяється розробці і погодженню принципів та політики проведення робіт з сертифікації в державах СНД і взаємному визнанні результатів випробувань.

      З точки зору гарантій безпеки для  життя і здоров’я громадян, їх майна  і довкілля існуючий режим зовнішньої торгівлі в Україні є надзвичайно  ліберальним. Завезти в США, ЄС або Японію імпортну продукцію може лише та компанія, яка у відповідності до встановленої законодавством процедури бере на себе повну юридичну відповідальність за якість і безпечність цього товару.

      Ця  відповідальність страхується страховою компанією-резидентом. Митниця дозволить ввезти товар лише за умови наявності підтверджених уповноваженим державним органом гарантій безпеки і страхування. Ті хто побував у США або в одній із країн ЄС, знають, що на етикетці завезеного в ці країни імпортного товару (обов’язково виконаній на державній мові) міститься інформацію про країну і компанію виробника. Головне ж – вказується назва, повна адреса і телефон компанії-резидента, яка несе повну юридичну відповідальність за якість товару. Таким чином формується механізм реальної громадської відповідальності за продаж неякісного або небезпечного товару.

      Недосконалістю  Українського законодавства в 1996 р. спробував скористатися Світовий Банк, який на підтримку економічних програм  Кабінету Міністрів України вимагав одностороннього відкриття ринку для імпортної продукції.

      Результатом складних переговорів з представниками Світового Банку стало визнання з їхнього боку того, що Українська державна система сертифікації продукції  повністю відповідає вимогам GATT/WTO, світовій практиці оцінки відповідності і не є дискримінацією стосовно імпортерів.

      Протягом 1996 року Держстандарт проводив політику, спрямовану на підписання двосторонніх міжнародних угод про співробітництво  у сферах стандартизації, методології  та сертифікації, а також угод про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності. Протягом 1996 р. було укладено 18 таких угод і переговори проводились більш ніж з 30 країнами світу.

      Якщо  говорити про національне технічне регулювання, то проблема полягає в недостатній скоординованості дій окремих органів державної влади. Занепокоєння викликає надзвичайна зацікавленість різних міністерств, відомств, а іноді навіть комерційних структур типу Торгово-промислової палати у введенні різного роду “сертифікацій”. З’являються все нові і нові “сертифікати якості”, “сертифікату аналізу”, “гігієнічні сертифікати” тощо, тобто є велике бажання використовувати саме слово “сертифікат”, в той час як у міжнародній торгівлі так називається документ, виданий уповноваженим державним органом, який свідчить, що певна продукція досліджена незалежно від покупця і продавця третьою стороною і визнана відповідною всім встановленим законодавством країни вимогам до такого виду продукції. Такий сертифікат створює певний рівень довіри до якості і безпечності продукції, надає можливість його визнання з боку аналогічного уповноваженого органу в інших країнах, тобто надає можливість для усунення непотрібних перепон у торгівлі.

      Але все одно система сертифікації, що склалася в Україні, здається, не влаштовує нікого. Підприємці перестають себе контролювати та зриваються на крик, як тільки бухгалтери показують їм рахунки на оплату “робіт” із сертифікації. Чиновники, на яких покладена висока місія “проводирів” державної політики у галузі “стандартизації, методології та сертифікації”, бідкаються, що їм бракує повноважень, коштів та персоналу для тотального охоплення всіх і вся. А тим часом “мавр робить свою справу”: легальні підприємці сплачують органам сертифікації десятки тисяч гривень, що значно підвищує кінцеву вартість продукції, а тіньові, контрабандисти та інші “редиски”, які заполонили низькоякісними, сфальсифікованими та небезпечними товарами Україну, взагалі не знають, що воно таке – той Держстандарт. Представники останнього перекваліфікувалися у казкарів та розповідають громадськості “страшилки” на зразок: “Якщо ви придбаєте “Мерседес”, ванну-джакузі чи імпортний телевізор”, що не пройшов обов’язкової сертифікації в Україні, пам’ятайте – ваше життя у небезпеці, адже “буржуйські” товари можуть вибухнути, загорітися або отруїти вас чадним газом”.

      Наприклад велике підприємство “Євровікнабуд”, яке виготовляє з імпортних матеріалів металопластикрву “столярку” просертифікувало свою продукцію в липні 1998 р. і  отримали сертифікат, то почули: “Ви  – перші та єдині, хто пройшов процедуру випробувань продукції такого профілю”, хоча існувало 60-80 підприємств які виготовляли аналогічну продукцію.

      І це ще не все, пройшовши необхідні  процедури в органах сертифікації і за все заплативши, підприємства, кожен рік змушені платити знов, за повторну “щорічну  сертифікацію”, при цьому раз на квартал на підприємство приходить представник органу сертифікації і все перевіряє, складає довідку, переконується, що підприємство не змінило технічні умови випуску продукції, що комплекція та ж сама тощо... А тим часом через рік підприємства знову повинні за декілька тисяч доларів проходити ту ж процедуру.

      Якою  логікою можна  пояснити щорічну  повторну сертифікацію?

      Огляд виробництва “коштує” $4-9 тис., атестація  – стільки ж, сертифікація системи якості - $6-20 тис. Коли такі суми сплачує SONY, BMW або Philips, це ще можна зрозуміти. Якщо ж такий рахунок виставляють вітчизняним підприємствам, особливо дрібним, вони автоматично опиняються перед загрозою фінансового краху або ж тікають у “тінь”. Додайте сюди й податкові платежі, збитки, пов’язані з поставниками, дорожнечею пально-мастильних матеріалів, і отримаєте ще одну мертву або напівлегальну фірму. Такий шлях означає “дорогу в нікуди”, фактичну смерть підприємства після першої ж сертифікації, коли папір, буде останнім документом, підшитим до “особової справи”....

      І досі не зрозуміло, чому в Україні  вважають добрим тоном, коли Держстандарт виступає верховним арбітром з питань не тільки безпеки, а й якості продукції. Тимчасом у всьому світі оцінка якості – сфера впливу громадських організацій захисту справ споживачів. 

 

      

Групи показників Окремі  показники груп
Перелік Суттєва характеристика
Призначення Характеризують  корисну роботу (виконану функцію)
 • Продуктивність
 • Потужність
 • Міцність
 • Вміст корисних речовин
 • Калорійність
Надійність, довговічності і безпеки Відокремлюють ступінь забезпечення довго тривалості використання і безпечних умов праці  та життєдіяльності людини
 • Безвідмовність роботи
 • Можливий термін використання
 • Технічний ресурс
 • Термін безаварійної роботи
 • Граничний термін зберігання
Екологічні Характеризують  ступінь шкідливого впливу на здоров’я людини та оточуюче довкілля
 • Токсичність виробів
 • Вміст шкідливих речовин
 • Обсяг шкідливих викидів у довкілля в одиницю часу
Економічні Відображають  ступінь економічної вигоди виробництва  продуцентом і придбання споживачем
 • Ціна одиниці виробу
 • Прибуток з одиниці виробу
 • Рівень експлуатаційних витрат часу і фінансових коштів
Ергономічні Окреслюють  відповідність техніко-експлуатаційних  параметрів вибору антропометричним, фізіологічним та психологічним вимогам працівника (споживача)
 • Ступінь легкості керування робочими органами
 • Можливість одночасного охоплення контрольованих експлуатаційних показників
 • Величина наявного шуму, вібрації тощо
Естетичні Визначають  естетичні властивості (дизайн) виробу
 • Виразність і оригінальність форми
 • Кольорове оформлення
 • Ступінь естетичності тари (упаковки)
Патентно-правові Відображають  ступінь використання винаходів  при проектуванні виробів
 • Коефіцієнт патентного захисту
 • Коефіцієнт патентної частини
 

                                    Табл.1. Одиничні показники  якості продукції

 

       

        
 

      

      

        

        
 

        

      

      

      

      

      

        
 

        
 

      

      

        

        
 
 
 

           Мал.3. Багатоспрямований  вплив підвищення  якості продукції  на виробництво

        та імідж підприємства. 

 

      

      Висновок: 

      Світовим  досвідом економічного розвитку країн  доведено, що головна його рушійна  сила – ринок, вільна конкуренція. У  ринкових господарствах вільна конкуренція  веде до пріоритету якості продукції, тому що насиченість розвинутого ринку примушує виробників пропонувати товари високої якості. Зниження цін за умов стабільності функціонування ринку практикується не дуже часто, і конкурують на ньому приблизно однакові за якістю (конкурентноспроможні) товари.

      Якість  товарів та послуг – це складний соціально-економічний феномен, в якому фокусується перехрещення інтересів споживача та виробника. На успіх на ринкові, тобто на успіх у споживача можуть розраховувати тільки ті виробники, які спроможні оперативно задовольняти різні і досить нестабільні потреби споживачів. Виграш конкретному виробникові забезпечують переваги його системи управління якістю. Через це в розвинутих регіонах світу протягом декількох десятків років економічну конкуренцію поступово заступала конкуренція стратегій розвитку виробництва та конкуренція систем забезпечення якості продукції та послуг. Тривалість цього процесу свідчить про те, що від усвідомлення проблеми до фактичного розв’язання її довелося пройти не легкий шлях. Його наслідком є той факт, що системи забезпечення якості продукції в наш час сприймаються підприємствами, що конкурують, як активна складова їхнього виробничого потенціалу. Дійсно, якщо ці системи функціонують ефективно, то вони забезпечують скорочення виробничих витрат за рахунок їх зниження за такими позиціями, як відходи виробництва, усування браку, гарантійний ремонт виробів, доробка технічної документації, створення страхових запасів, відмови клієнту. А витрати ці надто великі в усіх країнах.

Информация о работе Якість продукції та методи її забезпечення