Якість продукції та методи її забезпечення

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2012 в 21:55, реферат

Краткое описание

Зараз виготовляється багато продукції яка б могла стати конкурентноспроможною на світовому ринку, але їй не вистачає забезпечення якості. Це може бути обумовлено тим, що підприємці не знають як досягти більш високої якості без великих витрат, або допускаються деяких помилок при забезпеченні якості своєї продукції. Тому я вважаю що ця тема потребує детального обговорення.

Оглавление

Вступ
1. Якість і її оцінка
1.1. Фактори, що обумовлюють якість продукції
1.2. Показники і методи оцінки
1.3. Ефективність і шляхи підвищення

2. Методи забезпечення якості
2.1. Стандартизація продукції
2.2. Сертифікація продукції
2.3. Державний нагляд за якістю
2.4. Внутрішньовиробничий технічний контроль
3. Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації в
Україні
Висновок
Список використаної літератури

Файлы: 1 файл

реф Маркетингової товарної політики.doc

— 1.14 Мб (Скачать)

      Мал.4. сукупність нормативно-технічної  документації для  проектування і виготовлення продукції. 

      У XXI сторіччі розраховувати на комерційний успіх може лише те виробництво, управління яким відбувається з обов’язковим урахуванням стандартів ISO 9000 та 14000 (якість довкілля), які можуть з часом трансформуватися в єдині стандарти. 
 

      2.2. Сертифікація продукції    

      Ідея  сертифікації і загальне її розуміння  відомі давно. З давніх пір клеймування  продукції виробником було підтвердженням високої її якості. Запевнення продавця покупцю відносно якості продукції також було однією з найдавніших і простих форм того, що зараз ми називаємо сертифікацією.

      В наш час сертифікація стала одним  із важливих механізмів управління якістю, який дає можливість об’єктивно оцінити продукцію, надати споживачу підтвердження її безпеки, забезпечити контроль за відповідністю продукції вимогам екологічної чистоти, а також підвищити її конкурентноздатність.

      За  кордоном безпека продукції для  людини і навколишнього середовища давно підтверджується сертифікацією і, хоч вартість її значна, виробник змушений одержувати сертифікат для того, щоб мати ринок збуту і уникнути втрат при продажу своєї продукції. А втрати ці значні: за даними торгово-промислової палати, вони досягають 25% від обсягу продажу. А в окремих випадках бувають і вищі.

      В Україні прийнято розрізняти обов’язкову  і добровільну сертифікацію. Обов’язкова сертифікація здійснюється в межах державної системи управління господарюючими суб’єктами, охоплює у всіх випадках перевірку і випробування продукції з метою визнання її характеристик (показників) та подальший технічний нагляд за сертифікованими виробами. Добровільна сертифікація може проводитись на відповідність продукції вимогам, котрі не є обов’язковими, за ініціативою самих суб’єктів господарювання (тих або інших видів діяльності) на договірних засадах.

      Сертифікат – це папірець, без якого в Україні не можна виробляти, продавати та імпортувати жоден товар. Теоретично такий папірець гарантує безпечність продукції та відповідність її досить жорстким нормам.

      Видача  сертифікату відповідності. При наявності протоколів з позитивними результатами випробувань, сертифікати на системи якості, або атестату виробництва, залежно від прийнятої схеми сертифікації, орган з сертифікації продукції оформлює сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи та видає заявнику, який після цього має право маркувати продукцію, тару, упаковку, супровідну документацію та рекламні матеріали знаком відповідності.

      Згідно  ДСТУ 2296-93 встановлено такі зображення знаку відповідності:

  • для продукції, яка відповідає обов’язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що передбаченні чинними законодавчими актами України, за якими встановлено обов’язкову сертифікацію, - мал.5.;
  • для продукції, яка відповідає усім вимогам нормативних документів, що поширюються на дану продукцію, - мал.6.
 
 

                                                              

                                      

                                                   Мал.5.                                        Мал.6. 
 

      Знак  відповідності, зображений на мал.6, застосовується також для позначення продукції, яка не підлягає обов’язковій сертифікації, проте сертифікована з ініціативи виробника (виконавця), продавця (постачальника) чи споживача продукції (добровільна сертифікація).

      Строк дії сертифікату на продукцію, яка  випускається підприємством серійно  протягом строку, що встановлений ліцензійною  угодою, визначає орган з сертифікації з урахуванням строку дії нормативних документі на продукцію, строку, на який сертифікована система якості або атестоване виробництво.

      Строк, що встановлений в ліцензії, не продовжується. Порядок надання нової ліцензії замість тої, що втратила силу, визначає орган з сертифікації продукції в кожному конкретному випадку.

      В разі внесення змін до конструкції (складу) продукції або технології її виготовлення, що можуть вплинути на показники, які  підтвердженні під час сертифікації, заявник зобов’язаний попередньо сповісти про це в орган, який надав ліцензію. Орган з сертифікації продукції приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва продукції.

      У випадку, якщо норми, встановленні стандартом на показник, підтверджений під час сертифікації, змінені на більш жорсткі, то питання про припинення дії кожної наданої ліцензії вирішує орган з сертифікації продукції за погодженням з Держстандартом України.

      Вибір механізмів сертифікації.

      На  практиці дуже часто виникає питання, який з механізмів сертифікації кращий – продукції чи систем якості? Зарубіжний досвід показує, що кожний з них доцільний на своєму місці. Є певні галузі, де висока технологія розвивається такими прискореними темпами, що нелегко розробити вичерпний стандарт на продукцію, який можна було б використовувати в схемі сертифікації продукції, тому в цьому випадку зростає роль сертифікації системи якості.

      З іншої сторони, оскільки купують  продукцію, а не систему якості, то її сертифікація не відіграє важливої ролі в тих галузях, де можуть бути розроблені стандарти на продукцію, які звичайно відповідають багатьом інтересам незалежно від того, на що вони поширюються. Особливо це стосується масового виробництва.

      У багатьох випадках перевага може бути віддана механізму сертифікації системи якості, після чого може бути введений в дію механізм сертифікації продукції.

      Це  зв’язане  з тим, що система якості оцінюється в обох випадках, і додаткові  вимоги, які накладає механізм сертифікації системи якості, будуть встановлюватись і впроваджуватись таким же чином, як і вимоги придатних специфічних стандартів на продукцію, як цього вимагає процедура її сертифікації. Порівняння основних етапів сертифікації систем якості і продукції подані в табл.2. 

Етапи сертифікації системи якості       Етапи сертифікації продукції
  Оцінювання  системи якості постачальника за визначеним стандартом щодо забезпечення якості. Визначаються тільки можливості щодо визначення продукції.   Оцінювання  системи виробництва постачальника, яка визначена стандартом на продукцію, що використовують у схемі сертифікації, спільно з оцінюванням системи якості постачальника, що визначена придатним стандартом забезпечення якості.
  Реєстрація  системи якості постачальника в Реєстрі постачальників. Видається сертифікат, який підтверджує виконання певного стандарту забезпечення якості (для відповідної продукції).

  Примітка. Продукція сама по собі не випробовується третьою стороною, коли використовують цей механізм сертифікації.

  Випробування  і дослідження за специфічним стандартом на продукцію, а також для гарантування її відповідності до певного стандарту забезпечення якості.
  Позначення  реєстрації системи у вигляді  логотипу відповідності, але який не може бути поставлений на продукції.

  Отримання сертифікату на систему якості.

  Позначення  відповідності продукції за допомогою сертифікату або знаку відповідності, який ставлять на продукцію або упаковку.
  Нагляд  за системою якості для гарантування її безперервної відповідності до стандарту забезпечення якості, який застосовують при цьому.   Нагляд  за продукцією чи системою якості для  гарантування безперервної відповідності обох.
 

                      Табл.2. Порівняння  основних етапів  сертифікації систем якості і продукції. 

      Переваги  одного механізму над іншим, а  також їх недоліки можливо оцінити  тільки щодо соціально-економічних  і технологічних ситуацій, які  існують для постачальників у  жодній країні, і щодо кінцевої мети постачальника. Але варто відзначити, що в більшості промислово розвинутих країн перевага надається сертифікації систем якості. 
 
 
 
 

      2.3. Державний нагляд  за якістю 

      Національним  органом, що проводить і координує  роботу по забезпеченню її функціонування, є Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).

      До  органів державної служби стандартизації і сертифікації в Україні відносяться:

  • Державний комітет України з стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України);
  • Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ);
  • Державний науково-дослідний інститут ”Система” (ДНДІ ”Система”);
  • Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ);
  • Український навчально-науковий центр із стандартизації, метрології та якості продукції;
  • Технічні комітети зі стандартизації (ТК);
  • Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації.

      Держстандарт  України був створений Постановою Кабінету Міністрів України №293 від 23.09.1991 р. на базі Українського республіканського управління Держстандарту СРСР. Він є національним органом зі стандартизації, створює державну систему стандартизації в країні і керує всіма роботами з стандартизації, методології та сертифікації.

      На  УкрНДІССІ покладена розробка науково-технічних  і економічних основ стандартизації, перспективних планів комплексної  стандартизації сировини, матеріалів, півфабрикатів і готових виробів, стандартів на єдині методи продукції. Він виконує експертизу стандартів перед їх затвердженням, проводить порівняльний аналіз рівня стандартизації в Україні і зарубіжних країнах, надає інформацію з стандартизації всім зацікавленим організаціям.

      На  ДНДІ “Система” покладена розробка основоположних стандартів.

      На  УкрЦСМ покладено здійснення всієї централізованої інформації організацій і підприємств про чинні стандарти, технічні умови і іншу нормативну документацію, а також забезпечення їх цією документацією. Центр здійснює реєстрацію стандартів та іншої нормативної документації з стандартизації державного і галузевого значення, підготовку кадрів, підвищення їх кваліфікації та видання нормативних документів зі стандартизації.

      На  Український навчально науковий центр зі стандартизації, метрології та якості продукції покладена підготовку кадрів і підвищення їх кваліфікації.

      Технічні  комітети з стандартизації створюються за рішенням Держстандарту України для організації та забезпечення розроблення, розгляду, експертизи, погодження і підготовки до затвердження державних стандартів України, інших нормативних документів зі стандартизації, а також проведення робіт з регіональної і міжнародної стандартизації.

      До  роботи в технічних комітетах  залучаються на добровільних засадах  уповноваженні представники заінтересованих  підприємств, установ та організацій замовників (споживачів), розробників, виробників продукції, органів і організацій з стандартизації, метрології, сертифікації, товариств (спілок) споживачів, науково-технічних та інженерних товариств, інших громадських організацій, провідні вчені та фахівці. На сьогодні в Україні 120 технічних комітетів.

      На  територіальні центри покладено  контроль за впровадженням і додержанням  стандартів і технічних умов.

      В структурі Держстандарту України  налічується 35 територіальних центрів  – 26 обласних і 9 міських.

      Господарюючі  суб’єкти за порушення вимог стандартів (норм, правил) несуть матеріальну відповідність  у вигляді сплати відчутних штрафів.  
 

      2.4. Внутрішньовиробничий  технічний контроль   

      Серед існуючих і повсюдно застосовуваних методів забезпечення виробництва продукції чільне місце посідає внутрішньовиробничий технічний контроль якості. На підприємствах функції безпосереднього контролю якості складових частин і в цілому готових для споживання виробів виконують відділи технічного контролю (ВТК). Головне завдання технічного контролю – постійно забезпечувати необхідний контроль якості, зафіксований в нормативних документах, шляхом безпосередньої перевірки кожного виробу і цілеспрямованого впливу на умови і чинники, що формують його. Успішне розв’язання цього завдання може бути здійснене за правильного вибору об’єктів і методів контролю якості. Об’єктами контролю мають бути усі компоненти усі компоненти виробничої системи та її взаємозв’язаних елементів, тобто вхід (ресурси), сам виробничий процес, вихід (продукція).

Информация о работе Якість продукції та методи її забезпечення