Інвестиційне кредитування

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2013 в 16:57, реферат

Краткое описание

Залежно від принципів оцінювання ефективності інвестиційних проектів комерційними банками використовується ряд методів. Основним з них є розрахунок чистого приведеного доходу (NPV), який визначається як величина, одержана шляхом дисконтування різниці між усіма річними відпливами та припливами реальних грошей, які нагромаджуються протягом усього життя проекту.

Оглавление

. Розрахунок показників ефективності реальних інвестиційних проектів…3
2. Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під гарантії уряду України…………………………………………………………………………..10
3. Завдання 83…………………………………………………………………….14

Файлы: 1 файл

Контрольна по ІК.docx

— 34.42 Кб (Скачать)

 

Розв’язок:

30 – (9,052 + 10,65) = 10,298 млн грн.

10,38 млн грн. – 12 міс.

10,298 млн грн. – х міс.

х = (12 • 10,298) : 10,38 = 11,9 міс.

Таким чином, дисконтований строк окупності інвестицій становить 2 роки і 11,9 місяця.

 

 

 

2. Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під гарантії уряду України

Залучення іноземних інвестиційних кредитів на фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки здійснюється під гарантії уряду України. Нинішній порядок отримання таких кредитів закріплено Постановою Кабінету Міністрів України «Положення про порядок залучення іноземних кредитів та надання гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов’язань юридичних осіб — резидентів щодо їх погашення» від 5 травня 1997 р. № 414.

Гарантії  Кабінету Міністрів України надаються  для забезпечення зобов’язань юридичних  осіб — резидентів по погашенню  іноземних кредитів, що залучаються  у формі:

    • кредитів (кредитних ліній), наданих Україні іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками відповідно до міжнародних договорів України, укладених згідно із законодавством;
    • міжбанківських кредитних ліній, оформлених за рішенням Кабінету Міністрів України Державним експортно-імпортним банком чи іншими банками — агентами Кабінету Міністрів України з іноземними банками та міжнародними фінансовими організаціями згідно із законодавством;
    • кредитів в іноземній валюті, що надаються юридичним особам — резидентам міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками, фінансово-кредитними та іншими установами, фірмами та організаціями відповідно до міжнародних договорів України, укладених згідно із законодавством, за умови обслуговування зазначених кредитів банками-агентами.

Наданню гарантій Кабінету Міністрів України  передує державна експертиза проектів, для реалізації яких залучаються  іноземні кредити. Державна експертиза здійснюється Національним агентством з реконструкції та розвитку (НАРР), Мінекономіки, Мінфіном, Міністерством зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі, іншими державними органами, банками-агентами.

Пропозиції  щодо надання Україні кредитів, які офіційно надійшли до іноземних представництв України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади безпосередньо від офіційних іноземних установ та іноземних банків, а також попередні домовленості, досягнуті внаслідок проведення переговорів про виділення кредитів, обов’язково надсилаються до Кабінету Міністрів України.

З метою  визначення напрямів використання кредиту, попередньої оцінки його валютно-фінансових умов і можливості прийняття Кабінетом Міністрів України зобов’язання щодо погашення кредиту з урахуванням затвердженого ліміту державного зовнішнього боргу на поточний рік за дорученням Прем’єр-міністра України або віце-прем’єр-міністрів України зазначені пропозиції опрацьовуються Національним агентством з реконструкції та розвитку, Мінекономіки, Мінфіном за участю банку-агента, а у разі потреби із залученням СБУ та інших державних органів.

Після опрацювання  пропозицій щодо надання іноземного кредиту Україні Національне  агентство з реконструкції та розвитку подає погоджені з Мінекономіки, Мінфіном, банком-агентом, а у разі потреби з іншими органами виконавчої влади висновки про доцільність  подальшого опрацювання зазначених пропозицій на розгляд Валютно-кредитної  ради Кабінету Міністрів України (ВКР).

Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів України  розглядає подані висновки та в разі прийняття позитивного рішення  доручає: Національному агентству  з реконструкції та розвитку за участю МЗС, Мінекономіки, Мінфіну, МЗЕЗторгу та банку-агенту — підготовку проектів заяв Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, протоколів, обмінних листів або інших документів щодо надання іноземного кредиту Україні; Мінюсту — здійснення правової експертизи проектів міжнародних договорів.

Національне агентство з реконструкції та розвитку разом з іншими державними органами, які здійснюють підготовку проектів міжнародних договорів  та інших документів для залучення  іноземного кредиту, інформують Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів України про підготовку документів.

Остаточно погоджені проекти міжнародних  договорів, протоколів, заяв та інших  документів про надання іноземного кредиту Україні Національне  агентство з реконструкції та розвитку подає на схвалення Валютно-кредитній  раді Кабінету Міністрів України.

Після остаточного  схвалення поданих документів про  надання іноземного кредиту Україні  Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів  України: розглядає питання про  надання посадовим особам повноважень  на підписання зазначених документів, про що вноситься відповідний  запис до протоколу засідання  Ради; подає Кабінетові Міністрів  України проекти рішень про укладання  міжнародних договорів та надання  повноважень посадовим особам на підписання від імені Кабінету Міністрів  України або України міжнародних  договорів та інших документів про  надання іноземного кредиту.

Підписані уповноваженими особами міжнародні договори та інші документи про надання  іноземного кредиту надсилаються до МЗС і в триденний термін їх копії подаються Кабінетові Міністрів  України, Національному агентству  з реконструкції та розвитку, Мінекономіки, Мінфіну, Національному банку, банку-агенту.

 

 

 

 

 

Завдання 83

Інвестиції, необхідні для реалізації проекту, становлять 100 тис. грн. Доходи від експлуатації проекту складають  по роках (у тис. грн.): 48; 35; 24; 37. Коефіцієнт дисконтування прийнятий на рівні 14% (без врахування інфляції), середньорічний темп інфляції прогнозується на рівні 7%. Визначити чистий приведений дохід  та індекс рентабельності інвестицій з рахуванням інфляції.

Розв’язок.

Рік

Потік

Дисконтний  потік з урахуванням інфляції

 

Дисконтний  потік без урахування інфляції

Рентабельність

0

-100

     

1

48

     

2

35

     

3

24

     

4

37

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Інвестиційне кредитування