Альтернативні джерела палива. Дизельне біопаливо

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2013 в 23:19, реферат

Краткое описание

Біодизельне паливо - це екологічно чистий вид палива, альтернативний по відношенню до мінеральних видів, отримуваний з рослинних масел, і використовуваний для заміни (економії) звичайного дизельного палива.
Виробництво і використання біодизеля у світі набуло великої популярності. Основна проблема слабкість та недоопрацьованість державної програми розвитку біодизельної галузі.

Оглавление

Розділ 1. Аналіз перспектив виробництва дизельного біопалива.
1.1. Тенденції застосування альтернативних джерел енергії у світі.
1.2. Аналіз виробництва дизельного біопалива на Україні
Розділ 2. Технології та обладнання для виробництва дизельного біопалива
2.1. Основні етапи отримання дизельного біопалива
2.2. Основні технології виробництва дизельного біопалива
2.3. Обладнання для виробництва дизельного біопалива
Висновки
Список використаної літератури

Файлы: 1 файл

Реферат Ванько.doc

— 272.50 Кб (Скачать)

Ріпакове біодизельне паливо перемішується  в означених стандартами пропорціях з традиційним дизельним паливом з додаванням певних присадок для стабілізації його якості. При оцінці основних властивостей біодизельного палива (RМЕ) з огляду на його пожежну безпеку встановлено, що суміш парів біопалива з повітрям не утворює вибухових сумішей. На відміну від RМЕ, пари дизельного палива з повітрям утворюють вибухонебезпечну суміш, яка має досить низьку межу вибуховості. Встановлено також, що теплота згоряння біопалива (34,3-41,7 МДж/т) нижча, ніж дизельного. При застосуванні біодизельного палива загальна потужність та крутильний момент для більшості двигунів практично не змінюються в результаті підвищення витрати палива на 5-7%, що компенсує падіння енергетичної цінності біопалива. Дослідженнями відзначається незначне (на 3-11%) зменшення прискорення енергозасобів при пересуванні. При цьому механічне та теплове навантаження двигуна залишаються майже на однаковому рівні, а температура вихлопних газів знижується на 3-10%. Таким чином, ріпакове біопаливо цілком заміняє дизельні літні та перехідні палива, а з додаванням спеціальних депресантів можливо заміщувати ним й традиційні зимові палива.[7]

 

2.3.Обладнання для виробництва дизельного біопалива

 

 


Схема технологічної лінії етерифікації ріпакової олії представлена на рис. 1.6. Ріпакова олія (1) і метиловий спирт (2) подаються насосами у два реактори-етерифікатори (9) ,в які вводять каталізатор (3 і 5), а також воду (4,6). Водяну пару відбирають з допомогою клапану (7) та вакуум-насосу (8). Гліцеролові фракції разом з метанолом, що не прореагував, з резервуара-відстійника (10) перекачують у пристрій (11), в якому відбувається відділення метанолу (13) від непереробленої гліцеролової фракції (12).[12]

У дійсності технічне обладнання для виробництва ефірів з ріпакової олії є більш складним.

             

 

Підкреслимо, що “гаряча технологія” застосовується на великих та промислових заводах. Для господарських та малих установок з виробництва біодизельного палива перевагу має “холодна технологія”.

Оригінальну установку з виробництва біодизельного палива (рис. 1.8) реалізовано на агроперегонному заводі в м. Мохелку за участю фахівців Інституту будівництва, механізації та електрифікації рільництва (Варшава). Цей перший у Польщі завод для переробки ріпаку в біодизельне паливо (відкритий у 1996 р.) переробляє від 100 до 500 кг/год насіння ріпаку, що відповідає продуктивності вижимки олії в межах 37-167 кг/год. Його організаційна структура дозволяє вдосконалювати технологію виробництва у змінних виробничих та економічних умовах.[7]

 Як свідчать наведені дані, з одиниці маси насіння у  випадку холодної вижимки отримують  приблизно 1/3 олії, а 2/3 складають  вижимки.

Як  вижимки, так і очищені гліцеринові фракції являють собою важливі компоненти, що впливають на економічні показники процесу. Найбільшу частку у вартості виробництва ефіру складає ціна насіння ріпаку (до 60 – 65% витрат).

Завод з виробництва біодизельного палива включає ділянку пресування олії площею до 80 м2, ділянку виробництва метилового ефіру площею до 70 м2 та склад сировини і готової продукції площею 90 м2.[7]

Ділянка пресування олії може в автономному  режимі випускати харчову хо-лоднопресовану олію високої якості з терміном придатності не менше 6 місяців. Загальна кількість робітників – 6 чол. Робочих змін – 3. Встановлена споживана потужність на ділянці етерифікації олії складає 95 кВт. Загальна річна витрата електроенергії ділянки етерифікації становить 150 МВт×год.[7]

 

 

 

 

 

Таблиця 4. Баланс сировини та продукції заводу біодизельного палива потужністю 1000 т/рік

Сировина,т

Продукти переробки, т

Насіння ріпаку

3000-3300

Метиловий ефір

1000

Метиловий спирт

190

Шрот ріпаковий

2000-2300

Гідроокис калію

15

Гліцерин 60%

200

Вода технологічна

95

Вода технологічна

95

Кислота лимонна

0,1

Водний екстракт

0,1


Забезпечення економічної ефективності біодизельного палива в умовах України вимагає комплексного обліку всіх прямих і побічних продуктів при його виробництві.

Розрахунки  фахівців Національного аграрного  університету з урахуванням господарських умов "Борзна-Агроінвест" Чернігівської області свідчать, що завод з виробництва дизельного біопалива потужністю до 1000 т/рік може окупитися за 2-3 роки в залежності від обсягів виробленої продукції.

Із розрахунків випливає (рис.1.10), що при витратах на вирощування ріпаку на рівні 525 грн./т собівартість біодизельного палива складе 1,75 грн./л, що практично дорівнює ринковій вартості дизпалива в Україні. При цьому реальні витрати на вирощування ріпаку можуть складати 300-350 грн./т, що обумовлює доцільність організації виробництва біодизельного палива на власній матеріально-технічній базі.[7]

З 3050 кг насіння ріпаку вологістю 7–8 % можна одержати:

- біодизельного палива - 1 т;

- шроту (із вмістом олії 12-14 %) - 1,950 т;

- гліцерину, 50% - 0,2 т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

 Біодизельне паливо - це екологічно чистий вид палива, альтернативний по відношенню до мінеральних видів, отримуваний з рослинних масел, і використовуваний для заміни (економії) звичайного дизельного палива.

Виробництво і використання біодизеля у світі набуло великої  популярності. Основна проблема слабкість  та недоопрацьованість державної програми розвитку біодизельної галузі.

Нестача викопних енергетичних ресурсів у розвинених країнах світу веде до розширення ефективного використання альтернативних джерел енергії.

На основі аналізу  переваг та недоліків технології і обладнання для виробництва біодизеля,як більш альтернативна була вибрана так звана “холодна технологія”за якої процес отримання біопалива проходить при температурі 20-70°С із застосуванням лужних каталізаторів, тому що ця технологія більш вдало підходить для нашого господарства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

1. Біопалива  (технології, машини і обладнання) / [ В.О. Дубровін, М.О. Корчемний,  І.П. Масло, О. Шептицький, А. Рожковський, З. Пасторек, А. Гжибек, П. Євич, Т. Амон, В.В. Криворучко]. – К.: ЦТІ “Енергетика і електрицікація”, 2004. – 256 с.

 

2. Биотопливо из водоростей / [Електронний ресурс] / Аналитическое агентство Cleanex. 6/05/2009 // Режим доступу до журн.: http://www.cleandex.ru/print/articles/2008/06/19/aglae-biofuels.

 

3. Гетерогенный катализ / [Електронний ресурс] / ХиМик. 4/05/2009 // Режим доступу до журн.: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/994.html.

 

4. Гидродинамические кавитационные технологи. Аппараты вихрового слоя. Кавитаторы / [Електронний ресурс] / ООО "Завод УКРБУДМАШ". 6/05/2009 // Режим доступу до журн.:

http://www.hydrodynamictechnology.com.ua/Cavitation-process.html.

 

5. НОУ-ХАУ из Полтавы /  [Електронний ресурс] /  Украина ЗА РУЛЕМ. № 9/2007. 6/05/2009 // Режим доступу до журн.: http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1369.

 

6. Основные тенденции развития альтернативной энергетики в мире в 2007 г. / [Електронний ресурс] / Аналитическое агентство Cleanex. 6/05/2009 // Режим доступу до журн.:

http://www.cleandex.ru/articles/2008/07/02/alternative-energy-trends.

 

7. Поліщук В.М. Застосування біопалив для дизельних двигунів (Узагальнення досвіду) / В.М. Поліщук, С.В. Драгнєв, І.І. Убоженко, М.Ю. Павленко, О.В. Поліщук // Науковий вісник Національного аграрного університету. - Київ, 2008. - № 125. - С. 315-319.

 

8. Поліщук В.М. Способи застосування біопалив в народному господарстві / В.М. Поліщук // Науковий вісник Національного аграрного університету. - Київ, 2008. - № 125. - С. 257-267.

 

9. Состояние и перспективы мирового рынка биотоплива / [Електронний ресурс] / Аналитическое агентство Cleanex. 6/05/2009 // Режим доступу до журн.: http://www.cleandex.ru/articles/2008/07/07/biofuels-trends-2007.

 

10. Тенденции развития рынка биотоплива в Европе в 2007 г. / [Електронний ресурс] / Аналитическое агентство Cleanex. 6/05/2009 // Режим доступу до журн.:

http://www.cleandex.ru/articles/2008/07/07/biofuels-trends-2007.

 

11. ТЕХНОЛОГИЯ BioDieselMach ® / [Електронний ресурс] / BIODIESELMACH. 6/05/2009 // Режим доступу до журн.: http://www.biodieselmach.com/ru/tehno.htm.

 

12. BioPro 190. Аппарат для производства биодизельного топлива / [Електронний ресурс] / Финансово-инвестиционный альянс. 6/05/2009 // Режим доступу до журн.: http://fia.com.ua/biodizel.html.

 

 

 

 


Информация о работе Альтернативні джерела палива. Дизельне біопаливо