Виробництво спортивних товарів в Україні

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2015 в 16:22, реферат

Краткое описание

Виробництво спортивних товарів в Україні включає в себе виробництво інвентарю та устатковання для спорту, спортивних ігор на відкритому повітрі та в закритих приміщеннях, із будь-яких матеріалів. На сучасному українському ринку присутні тисячі підприємств, виробників і постачальників роздрібних товарів, зокрема і на ринку спортивного інвентарю.

Оглавление

ВСТУП……………………………………………………………………………3
І.ГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИСТЕМ……………………………………5
Проста система «Економічний факультет».................………………..5
Складна система «ЧНТУ»…………………………………………..……7
ІІ.ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ………….9
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..19
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………

Файлы: 1 файл

ргр.docx

— 90.67 Кб (Скачать)

 

 

ЗМІСТ:

ВСТУП……………………………………………………………………………3

І.ГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИСТЕМ……………………………………5

 1. Проста система «Економічний факультет».................………………..5
 2. Складна система «ЧНТУ»…………………………………………..……7

ІІ.ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ………….9

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..19

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………………....20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Виробництво спортивних товарів  в Україні  включає в себе виробництво інвентарю та устатковання для спорту, спортивних ігор на відкритому повітрі та в закритих приміщеннях, із будь-яких матеріалів. На сучасному українському ринку присутні тисячі підприємств, виробників і постачальників роздрібних товарів, зокрема і на ринку спортивного інвентарю.

Виробництво і реалізація спортивного інвентарю, спортивного одягу й атрибутики перетворилося у теперішній час на одну з найбільш розвинених галузей промисловості у світі. Популяризація спорту й зростання кількості осіб, які займаються ним, породжує відповідний попит на продукцію спортивних виробників, що перетворило цю галузь з допоміжної на таку, що найбільш динамічно розвивається.

  Економічна кібернетика — науковий напрям, що розробляє й використовує ідеї та методи кібернетики до економічних систем. При дослідженні економічної системи постають складні проблеми: як дослідити економічні закони і категорії, розкрити процес еволюції економічних систем, з'ясувати кожну з підсистем в сучасних умовах, передбачити тенденції її розвитку. Відповідь на ці та інші запитання узагальнено дають безліч методів дослідження, такі як метод порівняльного аналізу, метод наукової абстракції, метод графічних відображень, метод економіко-математичного моделювання, діалектичний метод дослідження та багато інших. Вони розвиваються і узгоджуються відповідно до об'єктивних законів дійсності, тому пізнання складних економічних систем передбачає використання багатшого арсеналу засобів і прийомів дослідження, більшої кількості елементів.

Об’єктом дослідження виступає економічна система, тобто виробництво спортивних  товарів. Предметом – системний підхід розгляду цієї галузі.

 Метою цієї роботи  є виявлення проблем у  галузі  та визначення шляхів їх розв’язання.

 

Для вирішення поставлених завдань нам необхідно:

 • графічно зобразити систему та визначити мету її діяльності;
 • описати зовнішнє середовище функціонування системи, визначити суб’єкти    з якими вона взаємодіє;
 • визначити фактори які впливають на розвиток системи;
 • виявити центри управління системою;
 • дослідити сучасний стан системи, виявити основні проблеми її розвитку та запропонувати заходи щодо їх вирішення. Врахувати закордонний досвід функціонування системи.

Тому, вирішення цих завдань дає можливість дослідити систему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.ГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИСТЕМ

1.Проста система «Економічний  факультет»

Завдання 1. Зобразити графічно просту систему будь-якої, яка складається більше ніж з 5 елементів, визначити на рисунку її мету функціонування, ідентифікувати основні елементи, описати взаємозв’язки між ними.

Система «Економічний факультет»  є  складовою  глобальнішої  системи.

Основною метою даної системи є  підготовка  кваліфікованих кадрів економічного спрямування за спеціальностями  фінанси і кредит, облік і аудит та економіка підприємства. Для цього на факультеті створенні кафедри, які займаються основною підготовкою  фахівців за вище вказаними спеціальностями.

Як бачимо, на рисунку 1 в структурі  факультету існують допоміжні кафедри, що надають обізнаність студентам, не тільки в сфері економіки, а й в соціальній, екологічній, політичній, в сфері спорту тощо.

Всі кафедри, що входять до факультету тісно пов’язані між собою. Адже навчальна  програма складена таким чином, що за весь термін навчання студент вивчає не тільки дисципліни економічного спрямування, а й дисципліни, що розвивають студента в різних сферах діяльності.

 Викладачі кафедр володіють класичними і найсучаснішими методиками викладання, відрізняються вмінням передавати знання молодшому поколінню. 

Студенти денної та заочної форм  навчання економічних напрямків підготовки на старших курсах мають можливість оволодіти другою іноземною мовою (англійською, німецькою чи французькою) за професійним спрямуванням.

 Елементи даної системи тісно пов'язані  між собою і функціонально підпорядковані одній  меті.

 Завдяки системі «Економічний факультет» на ринку праці  з'являються  конкурентноспроможні  кваліфіковані кадри,   які так потрібні нашій державі.

   

 

 

2. Складна система «ЧНТУ»

 Завдання 2. Зобразити графічно складну систему будь-якої природи, яка складається мінімум з трьох підсистем та інших елементів, визначити:

а) всі компоненти такої системи з їх деталізацією на схемі системи;

б) встановити зв’язки між всіма елементами системи;

в) описати входи та виходи системи з їх зазначенням на схемі системи;

г) показати на схемі системи основних суб’єктів зовнішнього середовища, з якими взаємодіє зазначена система.

Структура Чернігівського національного технологічного університету включає 6 факультетів, 21 спеціальність (рис. 2). Компоненти даної системи тісно взаємодіють між собою, оскільки елемент однієї підсистеми допомагає у виконанні функцій іншому елементу або системі в цілому.

ЧНТУ тісно співпрацює з суб’єктами зовнішнього середовища. Наприклад, співпрацюючи з вищими навчальними закладами, відбувається обмін інформацією щодо виховної роботи або ж щодо навчального процесу. Спілкуючись зі школами університет надає абітурієнтам інформацію про себе, тобто які  існують спеціальності, які є винагороди  за  відмінне навчання, які шанси працевлаштування після закінчення ЧНТУ.

Таким чином, складна система «ЧНТУ»  добре пристосована до змін в зовнішньому середовищі і тісно пов’язана з його суб’єктами.

 

 

 

 

 

 

ІІ.ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ

Завдання 3.

 1. Графічно зобразити систему (її структуру), визначити мету її діяльності, основні підсистеми та  елементи, встановити зв’язки між ними.

2. Описати  зовнішнє середовище функціонування  системи, визначити суб’єкти з  якими вона взаємодіє та описати  яким чином відбувається ця  взаємодія.

3. Дослідити  сучасний стан системи, виявити  основні проблеми її розвитку  та запропонувати заходи щодо  їх вирішення (з наведенням  плану  розкриття теми). Також врахувати  закордонний досвід функціонування  системи. 

   Популярність здорового образу життя зростає в усьому світі, що сприяє підвищенню попиту на послуги спортивних секцій та клубів, росте продаж спортивної атрибутики та спеціалізованих продуктів харчування.  

    На даному етапі розвитку економіки ринок спортивного одягу та спортивних товарів стрімко та успішно розвивається. Ринок спортивних товарів у світі вважається одним з найбільших, його обсяг в останні роки наблизився до 100 млрд. доларів на рік (за іншими оцінками - $ 67 млрд. на рік). За деякими даними, річний сукупний обсяг продажів світового ринку спортивного спорядження становить близько 40 млрд. дол. За оцінками експертів, в спортивній індустрії основна частка (70-80%) грошових відносин припадає на ринок спортивних товарів (виробники, дистриб'ютори, підприємства роздрібної торгівлі). У стадії формування перебуває інфраструктура спортивної індустрії. У 2000 році, за даними дослідження Всесвітньої федерації спортивних товарів, обсяг світового ринку спортивних товарів склав 92 млрд. доларів США. У 2006 році ця цифра наблизилася до позначки 175 млрд. доларів, в 2011 - досягла рубежу в 200 млрд. доларів, у 2012 - майже 240 млрд.

    Значна частка споживання спорттоварів доводиться на розвинені країни  - США та ЄС. До 70% всього світового виробництва спортивної продукції припадає на трійку лідерів – Китай (близько 28%), США (близько 25%) і Росію (близько 20%). Частка товарів європейського походження становить близько 15%.

На світовому ринку спортивні товари українського виробництва представляють незначну частину. За прогнозами експертів, частка України на світовому ринку спортивних товарів в 2011 році склала близько 2% (для порівняння, частка Китаю становить 29%, США - 28%, країни ЄС - 24%), в 2012 році - 3%, в 2013 – 5%.       

Український ринок спортивних товарів зараз знаходиться в стадії становлення, його ємність за різними підрахунками приблизно 1,2-1,3 млрд. дол. Але частка українських виробників в загальному обсягу цього ринку становить від 0 до 10% залежно від категорій товару. Приблизно 90% спортивних товарів поки що імпортується в Україну з закордону.

      В Україні ринок спортивних товарів розвивається досить динамічно – учасники ринку говорять про щорічне зростання на 10-20%.

Серед факторів, що пояснюють позитивну динаміку на ринку спортивної індустрії в Україні можна виділити наступні:

1) велика кількість потенційних  покупців;

2) близько 32% населення України займається фізкультурою й спортом більш-менш постійно (рис. 3);

3) популяризація спортивного способу  життя;

4) постійне збільшення числа  торгових центрів, у яких представлені  спортивні відділи;

5) мода на спортивний стиль  у масового споживача.

Таблиця 1.

Характеристика відношення респондентів до заняття спортом

 

 

 

 

 

 

Варіанти

Частоти (кількість людей, млн. осіб)

Відносні частоти, %

Постійно займаються спортом

13,728

32

Займаються спортом, але рідко

10,725

25

Інколи займаються спортом

15,444

36

Не займаються через брак часу і бажання

3,003

7

Всього

42,9

100


     Характеристика відношення респондентів до занять спортом наочно зображена на рис. 3.4.

Рисунок 3 - Характеристика відношення респондентів до занять спортом

Виробництво спортивних товарів  (рис. 4) в Україні включає  виробництво інвентарю та устатковання для спорту, спортивних ігор на відкритому повітрі та в закритих приміщеннях, із будь-яких матеріалів:

  • жорстких, м'яких і надувних м'ячів;
  • ракеток, биток і ключок;
  • лиж, палиць тощо;
  • лижних черевиків;
  • вітрильних дощок (віндсерферів) і дощок для серфінгу;
  • приналежностей для спортивного рибальства, у т.ч. сачків;
  • приналежностей для полювання, альпінізму тощо;
  • спортивних шкіряних рукавичок і спортивних головних уборів;
  • басейнів для плавання, басейнів для веслування тощо;
  • льодових, роликових ковзанів тощо;
  • луків і стріл;
  • устатковання гімнастичних залів, фітнес-центрів або атлетичного устатковання.     

Найбільшу частку на українському ринку спортивних товарів становлять товари для зимових видів спорту, що зумовлено як  тим, що  у країні добре розвинені традиції зимового відпочинку у Карпатах, так і тим, що приладдя для зимового спорту в середньому коштує дорожче, ніж для літнього. На літні спортивні товари, як вважають експерти, доводиться менш третини продажів; певна частка належить також товарам, що не мають вираженої сезонної орієнтації – більярд, єдиноборства тощо.

 З  рис. 5 видно, що сукупна частка  товарів для зимових видів  спорту – хокей, бігові та гірські  лижі, зимовий екстрим – становить 20,7%. Ще майже п’яту частину  попиту забезпечують товари для  футболу (17,2%). Користуються попитом  також товари для спортивної  та художньої гімнастики –  інвентар, форма, аксесуари. На туристичний  напрям орієнтовані 6,9% покупців. Замикають  групу лідерів товарні сегменти, пов’язані з баскетболом, легкою  атлетикою, стрілецьким  спортом. Сегмент споживачів , що залишився, віддає перевагу товарам для таких видів спорту, як футбол, катання на ковзанах, теніс, бадмінтон, дайвінг, боулінг.

При  виборі спортивного магазину споживачі звертаються до таких джерел, як: реклама (23,9%), рекомендації сім’ї та друзів (35,4%), попередній особистий досвіт (40,7%). Дана характеристика наочно зображена на рис. 6.

Информация о работе Виробництво спортивних товарів в Україні