Аналіз доходів бюджету Пенсійного фонду України

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2013 в 00:11, реферат

Краткое описание

Метою роботи є аналіз надходження коштів до Пенсійного фонду України в розрізі статей доходів за 2-3 попередні роки. Зробити відповідні висновки та запропонувати напрями вдосконалення формування дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України.

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………3
1. Характеристика доходів та видатків Пенсійного фонду України………....4
2. Аналіз доходів Пенсійного фонду України за 2008-2010 роки…………..8
3. Напрями вдосконалення формування дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України……………………………………………………..13
Висновки………………………………………………………………………....18
Список використаних джерел…………………………………………………..19

Файлы: 1 файл

ІНДЗ Соціальне страхування.doc

— 107.58 Кб (Скачать)

 

В Україні вже давно назріла необхідність вдосконалення функціонування Пенсійного фонду та системи пенсійного забезпечення в цілому, адже їх ефективна діяльність є передумовою підвищення рівня соціального захисту у державі. Реформування механізму функціонування цільового фонду держави доцільно здійснювати зокрема із врахуванням зарубіжного досвіду побудови пенсійних систем та міжнародних тенденцій у визначенні пенсійного віку та розміру страхових внесків.

Субсидіювання пенсійної системи з державного бюджету забирає кошти з інших галузей і гальмує економічний розвиток держави. Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні повинен базуватися на пошуку і створенні нових форм та методів досягнення позитивних результатів роботи в майбутньому.  Пенсійна система України має охоплювати елементи не тільки солідарної, але і накопичувальної систем. Тому терміново необхідно запроваджувати функціонування трирівневої пенсійної системи повною мірою.  Покриття розривів між доходами і видатками пенсійного фонду необхідно здійснювати за рахунок залучення коштів міжнародних фінансових інституцій.

Ефективна система фінансування пенсійного забезпечення, яка б вирішувала більшість проблем, можлива за умови створення поряд із солідарною пенсійною системою в особі Пенсійного фонду України обов'язкової і добровільної накопичувальних систем, основу яких становитимуть Накопичувальний пенсійний фонд та недержавні пенсійні фонди.

Розвиток недержавного пенсійного забезпечення надав би змогу широкого вибору громадянами фінансових установ для формування накопичень, необхідних для одержання матеріального забезпечення додаткового до пенсійних виплат із солідарної системи. Це сприяло б, з однієї сторони, розвитку системи стимулювання роботодавців до фінансування програм додаткового пенсійного забезпечення працівників, а з іншої, посилило б контроль за операціями, які здійснюються з пенсійними активами.

 

Список використаних джерел

 

 1. Конституція України.
 2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" // Відомості Верховної Ради. - 2003. - №№ 49-51, ст. 376.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Пенсійного фонду України" від 01.06.94.
 4. Положення "Про Пенсійний фонд України" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. N 1261
 5. Указ Президента України "Про Положення про Пенсійний фонд України" від 1 березня 2001 р. № 121/2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 9. - С. 30 (з наступними змінами та доповненнями).
 6. Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України. Затверджена постановою Правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2001 р. № 16-6 / Зареєстровано в Мін'юсті України 29 листопада 2001 р. за № 998/6189 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 49. - Ст. 2211.
 7. Аслунд А. Нові виклики для соціальної держави // День. - 2002. - 17 вересня. - С. 3.
 8. Барсанцов І.В. Управління процесом формування і функціонування Пенсійного фонду України в умовах ринкових перетворень / І.В. Барсанцов // Вісник Пенсійного фонду України. - 2008. - № 9. - С. 34.
 9. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. - К.: Кондор. - 2009. - 464 с.
 10. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.dpf.gov.ua/732.html
 11. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.pension.kiev.ua.

Информация о работе Аналіз доходів бюджету Пенсійного фонду України