Аналіз доходів бюджету Пенсійного фонду України

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2013 в 00:11, реферат

Краткое описание

Метою роботи є аналіз надходження коштів до Пенсійного фонду України в розрізі статей доходів за 2-3 попередні роки. Зробити відповідні висновки та запропонувати напрями вдосконалення формування дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України.

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………3
1. Характеристика доходів та видатків Пенсійного фонду України………....4
2. Аналіз доходів Пенсійного фонду України за 2008-2010 роки…………..8
3. Напрями вдосконалення формування дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України……………………………………………………..13
Висновки………………………………………………………………………....18
Список використаних джерел…………………………………………………..19

Файлы: 1 файл

ІНДЗ Соціальне страхування.doc

— 107.58 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Кафедра міжнародної економіки і теорії фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання

з навчальної дисципліни

«Соціальне страхування»

на тему:

" Аналіз доходів бюджету Пенсійного фонду України "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:

 

 

Перевірив:

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2011

Зміст

Вступ……………………………………………………………………3

1. Характеристика доходів та видатків Пенсійного фонду України………....4

2. Аналіз доходів Пенсійного фонду України за 2008-2010 роки…………..8

3. Напрями вдосконалення формування дохідної частини бюджету               Пенсійного фонду України……………………………………………………..13

Висновки………………………………………………………………………....18

Список використаних джерел…………………………………………………..19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

           Перехід на ринкову економіку зумовив трансформацію системи пенсійного забезпечення України від однорівневої моделі державного пенсійного страхування до трирівневої структури, яка включає реформовану солідарну систему, обов'язкову накопичувальну та систему добровільного недержавного пенсійного забезпечення.

Незважаючи на створення багаторівневої системи, пенсійне обслуговування в Україні головним чином здійснюється Пенсійним фондом України - самостійною державною установою, яка має статус цільового позабюджетного фонду. Така структура пенсійного обслуговування має сприяти забезпеченню обов'язкового прожиткового мінімуму всім пенсіонерам, а також запровадженню гарантованих механізмів, за допомогою яких громадяни можуть заощаджувати кошти на старість. Проте, в реальності забезпечення ефективної організації та взаємоузгодженості усіх рівнів пенсійної системи, яка відповідала б вимогам ринкової економіки є мабуть найбільш актуальним питанням, яке потребує негайного вирішення.

Актуальність теми дослідження. Проблема ефективного функціонування пенсійної системи,  зокрема формування фондів ПФУ,  в умовах структурних змін, які відбуваються в економіці України, є однією з найактуальніших, оскільки спад виробництва, зниження ефективності господарювання, складний фінансовий стан підприємств,  висока інфляція і низький рівень заробітної плати спричиняють від'ємне сальдо власних доходів пенсійного фонду,  що веде до низки проблем несвоєчасності та неадекватності виплати пенсій.

Метою роботи є аналіз надходження коштів до Пенсійного фонду України в розрізі статей доходів за 2-3 попередні роки. Зробити відповідні висновки та запропонувати напрями вдосконалення формування дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України.

 

1. Характеристика доходів та видатків Пенсійного фонду України

З метою фінансування витрат до Пенсійного фонду України мобілізуються власні та передані доходи. Власні доходи - це надходження до ПФУ в формі обов'язкових та добровільних внесків підприємств, установ та громадян, доходи від фінансових санкцій та комерційної діяльності фонду. До переданих доходів відносять кошти, що передаються в фонд з державного та місцевого бюджетів, а також з державних цінових фондів (див. рис.1.1).

Для суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників), бюджетних, громадських установ та їхніх філій, відділень, а також для підприємців - фізичних осіб, які не використовують працю найманих робітників, адвокатів, приватних нотаріусів страховий внесок становить 33,2% до фонду заробітної плати. (ЗУ "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" зі змінами стан на 01.01.2002).

 

Рис.1.1 Структура доходів ПФУ

Обов'язкові внески громадян - це відрахування від заробітної плати (2%), що виплачується працівникам, які залучаються до роботи суб'єктами підприємницької діяльності, а також фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору. Регресивні вимоги - це доходи, які фонд одержує на основі вимог до боржників, що не виконали свої зобов'язання в минулі періоди. У випадках невиконання обов'язкових внесків перед фондом керівництво ПФУ має право накладати штрафи на порушників. Тоді має місце надходження від фінансових санкцій. Доходи від комерційної та інвестиційної діяльності включають надходження нараховані на інвестиції в цінні папери, депозити в комерційних банках, паї в господарських товариствах, доходи від проведення лотерей, консультативної діяльності та ін. [4]

Передані кошти фонду - це ресурси, які передаються ПФУ з метою забезпечення пенсійних та пов'язаних з ними виплат, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. До них, зокрема, відносять кошти державного та місцевих бюджетів на виплату пенсій військовослужбовцям, працівникам органів Міністерства внутрішніх справ, інвалідам з дитинства; Фонду соціального страхування (ФСС) від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (Фонд сприяння зайнятості населення).

До складу видатків Пенсійного Фонду відносять:

І. Видатки з рахунок власних надходжень, що містять:

 1. виплата пенсій за віком, за вислугу років, за інвалідністю, в разі втрати годувальника, соціальних та інших пенсій, встановлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
 2. виплату допомоги малозабезпеченим пенсіонерам;
 3. підвищення пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін і зростанням заробітної плати;
 4. пенсійне забезпечення осіб, які не мають трудового стажу для призначення пенсій;
 5. виплату доплати відповідно до ЗУ "Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни";
 6. компенсацію різниці у пенсійному забезпеченні науковим працівникам;
 7. пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів;
 8. розрахунково-касове обслуговування та керівництво у сфері пенсійного забезпечення та програмно-технічного забезпечення;
 9. виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій, оплату послуг з виплати та доставки пенсій;
 10. формування резерву коштів Пенсійного фонду. [2]

ІІ. Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України:

 1. виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програми (пенсій військовослужбовцям строкової служби, особам, які працювали в органах виконавчої влади в частині, що перевищує розмір трудової пенсії, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);
 2. пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та суддів у відставці.

ІІІ. Видатки на достроково призначені пенсії за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

ІV. Видатки на пенсії по інвалідності за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Порядок здійснення обов'язкових платежів до доходів фонду та організації виплати пенсій і допомоги передбачає такі основні положення:

 1. Єдиний внесок справляється одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.
 2. У разі недостатності у платника збору коштів на оплату праці і сплати збору в повному обсязі, вони здійснюються у пропорційних розмірах.
 3. Виплата пенсій та допомоги здійснюється банками АППБ "Аваль" кожному одержувачу відкривається вкладний рахунок й одночасно видається пенсіонерам ощадно-пенсійна книжка.
 4. Видача сум у відділеннях зв'язку, або з доставкою додому здійснюється по видатковому ордеру та по видатковому касовому ордеру.

Кошти Пенсійного фонду України, що зараховуються на єдиний рахунок Фонду і зберігаються на окремих рахунках його органів в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом Міністрів України, обслуговують органи Державного казначейства. Кошти Фонду використовуються виключно за призначенням і вилученню не підлягають.

Тимчасово вільні кошти фонду можуть використовуватися на придбання державних пакетів акцій. Фінансування дефіциту бюджету ПФУ здійснюється за рахунок впровадження нових форм надходжень, використання кредитів, здійснення ефективного управління заборгованості фонду юридичних і фізичних осіб та ін. Важливий напрямок роботи фонду - це впорядкування видатків за рахунок скорочення витрат на обслуговування операцій, зменшення необґрунтованих пільг пенсіонерам, оптимізація надбавок та ін.

Отже, бюджет цього фонду формується передусім за допомогою коштів, які відраховують підприємства, установи та організації. Крім того, до надходжень фонду належать обов'язкові страхові внески громадян, які працюють, а також кошти державного бюджету на виплату окремих видів пенсій та допомог, добровільні внески підприємств, організацій, населення, інші надходження.

 

 

 

2. Аналіз доходів Пенсійного фонду України за 2008-2010 роки.

Кошти бюджету Пенсійного фонду України - основне джерело фінансування пенсійного забезпечення громадян України.

Підприємства, установи та організації України незалежно від форм власності, а також, громадяни-підприємці, що наймають окремих громадян за трудовими договорами, відповідно до чинного законодавства зобов'язані реєструватися в органах Пенсійного фонду як платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування і сплачувати страхові внески.

До 2011 року джерелами утворення бюджету Фонду передусім були збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачують підприємства, установи та організації у визначеному відсотку до фонду оплати праці, а також відрахування від заробітної плати робітників, що встановлені законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" та деякими іншими нормативно-правовими актами України, добровільні внески підприємств, організацій населення, надходження коштів за рахунок зменшення недоїмки із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, кошти банків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду, відшкодування Державного бюджету, місцевих бюджетів, кошти Фонду сприяння зайнятості населення та інші надходження. З 1 січня 2011 року вступив в дію закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", який визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, а саме Пенсійного фонду.

Для того, щоб оцінити діяльність Пенсійного фонду потрібно проаналізувати динаміку складу та структури його доходів за 2008-2010 роки (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Динаміка доходів Пенсійного фонду України за 2008-2010 роки

Показники

Роки

Абсолютний приріст, млн. грн.

Темп приросту, %

2008

2009

2010

2008-2009

2009-2010

2008-2009

2009-2010

Власні надходження, млн. грн.

101 950,57

99 821,15

119 342,70

-2 129,42

19 521,55

-2,09

19,56

Кошти Державного бюджету України, млн. грн

41 423,74

48 539,02

64 086,50

7 115,28

15 547,48

17,18

32,03

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, млн. грн

10,99

6,70

24,40

-4,29

17,70

-39,02

264,02

Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, млн. грн

102,84

48,77

111,60

-54,07

62,83

-52,57

128,82

Всього доходів, млн. грн.

143 488,14

148 415,65

183 565, 20

4 927,51

35 149,55

3,43

23,68


Пенсійному фонду у 2009 році власними зусиллями вдалося зібрати коштів на суму 99 821,15 млн. грн., що на 2 129,42 млн. грн. менше порівняно з попереднім роком. В 2010 році власні надходження збільшилися порівняно з 2009 роком на 19,56 % і склали 119 342,7 млн. грн. Такий спад власних надходжень до пенсійного фонду в 2009 році пояснюється, насамперед, кризовим становищем в країні, оскільки саме така ситуація спричинила значне скорочення робочих місць, що в свою чергу знизило надходження від сплати соціальних внесків.

Информация о работе Аналіз доходів бюджету Пенсійного фонду України