Аналіз роботи автонавантажувача моделі 1042 при навантаженні та розвантаженні тарно-штучного вантажу

Автор: Евгений Ильченко, 03 Октября 2010 в 21:11, лабораторная работа

Краткое описание

Завдання: Провести хронометражні спостереження за роботою НРМ, обробити та проаналізувати отримані данні.
Мета: Надбання навичок збору та опрацювання даних хронометражних спостережень за роботою навантажувального (розвантажувального) поста
Етапи завдання: 1. Заповнити хронометражну карту роботи навантажувального поста (таблиця 1.3) та роботи розвантажувального поста (таблиця 1.1).
2.Обробити отримані значення хронометражних спостережень та результати занести відповідно до таблиці 1.2 та таблиці 1.4.
3. Визначити середнє значення витрат часу за кожним видом операцій.
4. Визначити значення витрат часу непродуктивної роботи поста та розрахувати середнє значення втрат часу протягом усього спостереження..
5. Провести розрахунок часу циклу.
6. Провести розрахунок продуктивності поста навантаження та розвантаження.
7. Зробити висновки по роботі.
Вихідні дані до роботи

Вихідними даними для проведення хронометражних спостережень є зафіксований на відеокамеру процес розвантаження та навантаження пиво-безалкогольної продукції з автопоїзду на регіональному розподільчому складі, що знаходиться у м. Харкові.
Вантажність автонавантажувача моделі 1042 - 1 тонна.
Вантаж розміщено на піддонах євро стандарту розмірами 1200х800х150мм та виготовлено із дерева за ДСТУ' 9078-84, вантажністю 1000 кг
Загальна кількість блоків з пляшками, що розміщенні на одному піддоні складає 44 од, як при навантаженні, так і при розвантаженні.
Вага одного блоку складає 21 кг.
Перевідний коефіцієнт k для приведення продуктивності до реального часу спостереження дорівнює 523 при розвантаженні вантажу.
Перевідний коефіцієнт k для приведення продуктивності до реального часу спостереження дорівнює 370 при навантаженні вантажу

Файлы: 1 файл

Лабораторная №1(погрузчик).doc

— 219.00 Кб (Скачать)

Лабораторна робота №1 

  Тема: Аналіз роботи автонавантажувача моделі 1042 при навантаженні та розвантаженні тарно-штучного вантажу 

   Завдання: Провести хронометражні спостереження за роботою НРМ, обробити та проаналізувати отримані данні. 

  Мета: Надбання навичок збору та опрацювання даних хронометражних спостережень за роботою навантажувального (розвантажувального) поста 

     Етапи завдання: 1. Заповнити хронометражну карту роботи навантажувального поста (таблиця 1.3) та роботи розвантажувального поста (таблиця 1.1).

     2.Обробити отримані значення хронометражних спостережень та результати занести відповідно до таблиці 1.2 та таблиці 1.4.

     3. Визначити середнє значення витрат часу за кожним видом операцій.

     4. Визначити значення витрат часу непродуктивної роботи поста та розрахувати середнє значення втрат часу протягом усього спостереження..

     5. Провести розрахунок часу циклу.

     6. Провести розрахунок продуктивності поста навантаження та розвантаження.

     7. Зробити висновки по роботі. 

      Вихідні дані до роботи 

      
 1. Вихідними даними для проведення хронометражних спостережень є зафіксований на відеокамеру процес розвантаження та навантаження пиво-безалкогольної продукції з автопоїзду на регіональному розподільчому складі, що знаходиться у м. Харкові.
 2. Вантажність автонавантажувача моделі 1042 - 1 тонна.
 3. Вантаж розміщено на піддонах євро стандарту розмірами 1200х800х150мм та виготовлено із дерева за ДСТУ' 9078-84, вантажністю 1000 кг
 4. Загальна кількість блоків з пляшками, що розміщенні на одному піддоні складає 44 од, як при навантаженні, так і при розвантаженні.
 5. Вага одного блоку складає 21 кг.
 6. Перевідний коефіцієнт k для приведення продуктивності до реального часу спостереження дорівнює 523 при розвантаженні вантажу.
 7. Перевідний коефіцієнт k для приведення продуктивності до реального часу спостереження  дорівнює 370 при навантаженні вантажу
 
 
 

      Вказівки  до виконання 

      1. Для заповнення хронометражних  даних по роботі автонавантажувача використовують таблицю 1.1 при навантаженні тарно-штучного вантажу, а при розвантаженні - таблицю 1.3. До картки хронометражних спостережень вносяться значення часу початку та закінчення відповідної операції.

      2. У таблицю 1.2 та таблицю 1.4 записується тривалість конкретної операції  кожного циклу відповідно навантаження та розвантаження, що знаходиться за наступною залежністю 

      

, 

      де  , - відповідно час закінчення та початку і-ого виду операції, с.

      3. Середнє значення витрат часу розраховується за кожним видом операції  

      

 

      де  – тривалість і-ого виду операції у кожному циклі навантаження (розвантаження) , с;

       n – кількість циклів навантаження (розвантаження) протягом спостереження, од.

      Відповідні  результати розрахунку вносяться до таблиць 1.2 та 1.4.

      4. Виділення значення витрат часу непродуктивної роботи поста та розрахунок загальної тривалості кожного з видів втрат протягом спостереження здійснюється наступним чином: визначається загальний час непродуктивної роботи у кожному циклі, далі розраховується загальний час втрат протягом  спостереження. До непродуктивної роботи автонавантажувача можна віднести наступне: простій навантажувача у зв’язку з поломкою, очікуванням автомобіля, відсутністю вантажу, вантажників або оператора НРМ. Середнє значення втрат часу розраховується за аналогічною формулою, що наведена у пункті 3. Результати розрахунку вносяться до таблиця 1.2 та 1.4.

      5. Вихідними даними для розрахунку часу циклу автонавантажувача є дані з таблиць 1.2 та 1.4. Час циклу розраховується за наступною залежністю 

      

,  

      де  - середня тривалість операцій, пов’язаних з виконанням процесу навантаження (розвантаження) протягом спостереження, с;

            m – загальна кількість пов’язаних з виконання процесу навантаження (розвантаження), од.

      6. За даними таблиці 1.2 та 1.4 спочатку розраховується значення технічної продуктивності автонавантажувача протягом спостереження. 

      

, 

      де  - номінальна вантажність автонавантажувача, т;

            k – перевідний коєфіцієнт для приведення продуктивності до реального часу спостереження. Значення k обирається за вихідними даними.

      Наступним  кроком є розрахунок експлуатаційної продуктивності 

 

      де  - коефіцієнт використання вантажності НРМ;

             - коефіцієнт  використання робочого часу

      Коефіцієнт  використання вантажності НРМ розраховується за формулою 

      де  - фактична маса вантажу (загальна вага вантажу, який розміщено на одному піддоні), т.

      Фактична  маса вантажу розраховується за формулою 

      де  - загальна кількість блоків пляшок, що розміщено на одному піддоні (вихідні данні), од;

             - Вага одного блоку (вихідні данні), кг.

      Коефіцієнт  використання робочого часу НРМ розраховується за формулою 

,  

     де  - загальний час продуктивної роботи навантажувача протягом усього спостереження, с;

            - тривалість  усього спостереження за постом  навантаження (розвантаження),с.

     7. При написанні висновків відобразити  чисельні значення  отриманих  результатів, провести їх аналіз  з виявленням негативних та позитивних сторін., виявити причини та надати конкретні рекомендації з покращенні технології навантаження (розвантаження) тарно-штучних вантажів та підвищенню показників роботи навантажувального (розвантажувального) поста.

 

Таблиця 1.1 - Картка хронометражних спостережень за роботою автонавантажувача марки 1042 при розвантаженні тарно-штучного вантажу бригада №__ (група Т-__)

Операції Цикл розвантаження
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й
1. Під’їзд навантажувача до автомобіля *                
**                
2. Опускання (підйом)вил на рівень пазів піддона, нахил рами без вантажу вперед                  
                 
3. Введення вил навантажувача у пази піддона                  
                 
4. Захоплення піддона з вантажем, нахил рами з вантажем назад                  
                 
5. Від’їзд навантажувача із вантажем від кузова автомобіля з поворотом на кут 900                  
                 
6. Під’їзд з вантажем до штабелю призначення (транспортування вантажу)                  
                 
7. Підйом (опускання) вил з вантажем на висоту штабелювання                  
                 
8. Орієнтування вантажу для укладання в штабель та безпосередньо його укладка                  
                 
9. Вивід вил із пазів піддона                  
                 
10. Від’їзд навантажувача від штабелю з вантажем з опусканням вил до транспортного стану                  
                 
 
11. Час непродуктивної роботи
                 
                 
 

  *- вказується час початку і-ої операції у циклі;

      ** - вказується час закінчення і-ої операції у циклі;

      Початок проведення хронометражних спостережень у 46.07, закінчення – у 54.50 

     Таблиця 1.2 – Результати обробки хронометражних даних при розвантаженні вантажу (бригада №__(група Т-__ ) 

Номер операції Цикл  навантаження
, с
, с
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й
1                      
2  
 
                   
3  
 
                   
4  
 
                   
5  
 
                   
6  
 
                   
7  
 
                   
8  
 
                   
9  
 
                   
10  
 
                   
11  
 
                   
Всього
, с
                     
, с
                     

Информация о работе Аналіз роботи автонавантажувача моделі 1042 при навантаженні та розвантаженні тарно-штучного вантажу